Patenty so značkou «ústredného»

Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

MPK: F24H 1/00

Značky: kotol, kúrenia, ústredného, produktov, biomasy, spaľovanie, teplej, dřeva, ohřevu, užitkovej

Text:

...spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru...

Systém ústredného rádiového riadenia a spôsob prevádzky takého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1081

Dátum: 24.03.2003

Autori: Sbick Bernhard, Eibl Martin, Wienold Heinrich, Bicker Roland

MPK: H04Q 9/00

Značky: systému, radiového, takého, riadenia, prevádzky, systém, ústredného, spôsob

Text:

...v zásade nižšiu prioritu než veľkozákazníkom, ako napriklad podnikom na zásobovanie energiou alebo podnikom verejných služieb.Táto prioritizácia žiadostí o vysielanie, ktorá sa môže uskutočniť V zásade nezávisle od skutočnej technickej výkonnosti systému ústredného rádiového riadenia, vytvára výhodným spôsobom možnosť cieleného a najmä bez problémov meniteľného odstupňovania poplatkov za použitie.Okrem toho sa u systému ústredného rádiového...

Kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2956

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kriššák František

MPK: F24D 3/02, F24D 3/00, F24H 1/22...

Značky: kotol, kúrenia, ústredného

Text:

...zvislou stredovou rovinou. Na obr. č. 2 je pohľad do žiarovej komory kotla. Oba obrázky sú nakres lené bez čistiacich diverok pred žiarovou komorou.Kotlové teleso 1 kotla ústredného kúrenia podľa ÚV č.562 má boky predĺžené ako duté kapsy gna oboch stranách žiarovej komory g do úrovne horného okraja zásobníka ípaliva. Kotlové teleso 1 je ďalej zavedené v tvare vodorovnej dutej platne - knihy gdo spodnej časti žiarovej komory gtak, že medzi...

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov, predovšetkým vyhrievacieho telesa ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 990

Dátum: 08.11.1995

Autori: Vitamvás Zdeněk, Patočka Josef

MPK: G01K 17/06

Značky: kúrenia, predovšetkým, ústredného, vyhrievacieho, tělesa, poměrový, vykurovacích, rozdělovač, nákladov

Text:

...ako samostatnáPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov podľa tohto technického riešenia umožňuje reagovat na Okamžitý stav vykurovania bez časového oneskorenia, ćím dochádza k tepelným a tým i finančným úsporám. Celé zariadenie je výrobné pomerne jednoduché pri nízkych výrobných nákladoch. Jeho montáž i obsluha sú jednoduché. Pre názornejšie a presnejšie odčítavanie údajov možno využiť sadu niekoľkých samostatných stupníc, ktoré možno...

Zapojenie obvodu ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 785

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sopkovčík Štefan

MPK: F24D 13/02

Značky: zapojenie, ústredného, obvodů, kúrenia

Text:

...všetky vykurovacie telesáoälektrické odporové ohrievacie teleso dohreje teplonosné médium na požadovanú teplotu,teplota v miestnosti sa zvýši na požadovanú a potom sa ele ktrický okruh prostrednictvom termostatického regulátora preruši.Cyklus-sa takto na základe zmeny teploty v miestnosti opakuje. Na doregulovanie teploty V jednotlivých miestnostiach / iné požadované parametre teploty/ slúži individuálne na každom vykurovacom telese...

Kotol ústredného kúrenia na drevené piliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 562

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kriššák František

MPK: F24H 1/22, F24D 3/02

Značky: ústredného, kúrenia, kotol, dřevěné, piliny

Text:

...pás 2 jeaspoň v dvoch bodoch spojený s podstavcami 2. Veľká dymová komora 4 je o patrená odnímateľným zadným krytom g. Malá dymová komora á je opatrená odni mateľným predným krytom g. Žiarová komora 6 má čistiace dvierka ä, prístupnéDo priestoru pod žiarovou komorou 6 sa zasúva zásobník 7 paliva, naplnený palivom 18, ktorým sú utlačeně drevené piliny s prieduchom Ř v nich, vedúcim vodorovne od obmedzovača Q prívodu vzduchu do stredu...

Radiátor ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 97

Dátum: 07.07.1993

Autori: Lovas Josef, Kříž Erich

MPK: F24D 3/08, F28D 1/02

Značky: ústredného, radiátor, kúrenia

Text:

...rovněžpojistným ventilem 32. Střední komora l je vytvořena pláštěm llspojujícím horní komoru 3 5 dolní komorou Z. Plášt ll je společnýjak pro horní komoru 3 tak i pro dolní komoru l. Střední komora lmá protilehlé stěny pláště ll propojeny párem výztuh lg. Střední komora l je opatřená v dolní části přívodem lg studené užitkovévody a v horní části odvodem lg teplé užitkové vody.Při běžném provozu ústředního topení v zimním období je otop...

Teplovodný kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263381

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlec Rudolf

MPK: F24H 9/20

Značky: ústredného, kúrenia, teplovodný, kotol

Text:

...kapilárou § s primym regulátorom 1 teploty. Priamy regulátor 1 teplotyje prepojený kapilárou § s teplotným čidlom Q vsadeným do teplovodného kotla ústrednéhokúrenia l vedla vstupného hrdla 1.Pri zakurovaní v teplovodnom kotli ústredného kúrenia l je teplota vody v kotli cca 20 °C, uzatváracia samočinná regulačná armatúra 3 je otvorená. zvyšovaním teploty vodného obsahu teplovodného kotla ústredného kúrenia l ohriata voda cez výstupné hrdlo...

Spôsob regulácie ústredného vykurovania a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235235

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lexa Pavel, Gurecka Ondrej, Mráz Justín, Kohút Vladislav, Zeman Peter, Stanek Jozef

MPK: F24D 19/10

Značky: vykonávanie, ústredného, vykurovania, tohoto, zariadenie, regulácie, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie ústredného vykurovania a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu založeného na snímaní a vyhodnocovaní teploty vonkajšieho vzduchu ako aj na snímaní vyhodnocovaní a úprave teploty výstupnej vody za miešacím ventilom. Riešený problém je zvýšenie hospodárnosti prevádzky a zvýšenie stupňa automatizácie ústredného vykurovania čo sa dosahuje tým, že teplota výstupnej vody za miešacím ventilom sa koriguje ešte aj na základe...