Patenty so značkou «usporiadaných»

Spôsob výroby drôteného pásu, skladajúceho sa z veľkého počtu paralelne navzájom usporiadaných drôtených vlákien, ako aj drôtený pás vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8070

Dátum: 08.02.2008

Autor: Stahl Karl-hermann

MPK: F16B 15/00, B21F 45/24, B21D 53/36...

Značky: velkého, týmto, vlákien, skladajúceho, spôsobom, drôtených, pásu, usporiadaných, drôteného, spôsob, vyrobený, počtu, navzájom, výroby, drôtený, paralelně

Text:

...lomu v oblasti mostíkov.0010 Valchovací proces môže pritom prebiehať takým spôsobom, že viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov sa uskutočňuje so vždy rovnakou veľkosťou uhla. Podľa prípadu použitia a vlastností materiálu môže miesto toho ale tiež byt výhodnejšie, keď sa viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov uskutočňuje so vždy zväčšujúcou sa alebo tiež so zmenšujúcou sa veľkosťou0011 Viacnásobné ohybové pretváranie mostíkov by sa malo...

Spôsob výroby flexibilných plátov pozostávajúcich z laminátov z jednosmerne usporiadaných polymérových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7168

Dátum: 29.09.2007

Autori: Backer Jan Adolph Dam, Kranz Bart Clemens

MPK: B32B 3/14

Značky: flexibilných, pozostávajúcich, polymerových, spôsob, výroby, jednosměrně, plátov, usporiadaných, pásov, laminátov

Text:

...pásov prostredníctvom prednapnutia polymérových pásov a ich následného vystavenia vplyvu jednosmerného a paralelného ťahu, vytvorením najmenej jednej ďalšej monovrstvy rovnakým spôsobom, akým bola vytvorená prvá monovrstva, následným navrstvením najmenej jednej ďalšej monovrstvy polymérových pásov na prvú monovrstvu takým spôsobom, aby smer polymérových pásov bol rovnaký v každej monovrstve a aby polymérové pásy každej monovrstvy boli...

Spôsob vzájomného spájkovania aspoň dvoch na sebe usporiadaných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17547

Dátum: 09.01.2007

Autori: Morelle Jean-michel, Vivet Laurent, Martin Gérard-marie

MPK: B23K 1/005, B23K 1/19

Značky: prvkov, vzájomného, spôsob, usporiadaných, spájkovania, dvoch, aspoň

Text:

...vynálezu spôsob podľa nároku 1.Tak je výhodným spôsobom možné, rýchlo a presne určovať hodnotu parametra laseraMatematický model môže byť implementovaný vo forme počítačového programu,poskytujúceho na rozdiel od klasických empirických postupov presnú a prispôsobenúhodnotu regulácie parametra lasera.Spôsob spájkovania natvrdo podľa vynálezu môže okrem iného zahŕňať charakteristicképarametrom lasera je parameter, zvolený z času ožarovania,...

Spona na spojovanie v jednej rovine vedľa seba usporiadaných debniacich dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 284559

Dátum: 27.05.2005

Autor: Merkel Josef

MPK: E04G 17/04, E04G 17/12

Značky: usporiadaných, jednej, spona, spojovanie, debniacich, rovině, dosiek, vedľa

Zhrnutie / Anotácia:

Spona (1) slúžiaca na spojovanie v jednej rovine vedľa seba usporiadaných debniacich dosiek na jej okrajových profiloch (2) má dva okrajové profily (2) stláčajúce upínacie čeľuste (4), ktoré na svojich koncoch odvrátených od miesta zovretia (4a) majú v uhle k nim usporiadané prestavovacie rameno (5). Prestavovacie ramená (5) samé osebe majú miesta záberu na ovládací alebo prestavovací prvok vyhotovený ako klin (9), pričom sú tieto miesta záberu...

Zariadenie na vyrovnávanie tlaku dvoch hlavných valcov usporiadaných v tandeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3896

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 11/00

Značky: zariadenie, vyrovnávanie, dvoch, tandeme, tlaku, usporiadaných, valcov, hlavných

Text:

...12 s výstupným otvorom 13. Najednom konci telesa valca 1 je umiestnený výstupný otvor 7, ktorý je súčasťou zátky 14,pričom vstupný otvor 7 ústi do priestoru ventilovej komory 12. Na druhom konci telesa valca 1 je umiestnená prachovka 23. Na ústi vstupného otvoru 7 do ventilovej komory 12 je umiestnený driek 15 s ventilom 16 a v priestore ventilovej komory 12 je za piestom 2 umiestnená pružina 20 vedená miskou 21. Ďalej je vo valci 1...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu do najmenej dvoch zásobníkov, najmä do dvoch nad kychtou vysokej pece usporiadaných bunkrov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4229

Dátum: 05.07.2004

Autor: Irnich Franz-josef

MPK: F27B 1/00, C21B 7/18

Značky: najmenej, usporiadaných, vysokej, materiálů, bunkrov, kychtou, dvoch, zásobníkov, zariadenie, rozdeľovanie, najmä, sypkého

Text:

...Predovšetkým sú vodiace a Výkyvné zariadenia chránené aj pred nadmerným znečistením, takže možno predĺžiť intervaly údržby.0011 Najmä na tej strane, ktorá je privrátená k sypkému materiálu, to znamená na hornej strane smerovacej klapky je uvažované opancierovanie. Toto sa uskutočňuje navarenímmateriálu s vysokou odolnosťou proti opotrebeniu. Konkrétneodkazujeme na nárok 7.zásobníka pri jeho uzatvorení. V zásade možno uvažovať ajzvláštne...

Spôsob vytvorenia viacerých vedľa seba usporiadaných stohov výrobkov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1475

Dátum: 27.02.2004

Autor: Höpner Bernd

MPK: B65H 31/30, B65H 31/32

Značky: viacerých, stohov, usporiadaných, spôsob, uskutočnenie, vytvorenia, výrobkov, vedľa, zariadenie

Text:

...súčasne na všetky stohy zväzku, zatiaľ čo sa stohy prostredníctvom kliešťového systému pohybujú relatívne k valcu.0007 Toto známe riešenie má však tú nevýhodu, že je konštrukčne veľmi nákladné a tým drahé. Ďalšia nevýhoda spočíva V tom, že uvedenými zariadeniami, resp. prostriedkami na Vytlačenie vzduchových bubliniek sa jestvujúce zariadenia buďťažko alebo vôbec nedajú doplniť, nakoľko často len malý rozmerkonštrukčného priestoru, ktorý je...

Spôsob výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov usporiadaných na podklade

Načítavanie...

Číslo patentu: 283140

Dátum: 07.01.2003

Autori: Thomas Denis Albert, Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A44B 18/00

Značky: výroby, množinou, systému, výbežkov, spôsob, usporiadaných, podklade, mechanického, upevňovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výbežkov mechanického upevňovacieho systému s množinou výbežkov (22) usporiadaných na podklade (24) sa zahreje taviteľný materiál na teplotu najmenej jeho teploty topenia a nanáša sa vo forme jednotlivých kvapiek materiálu vo viskóznom stave pomocou nanášacieho prostriedku na podklad (24) pohybujúci sa relatívne vzhľadom na nanášací prostriedok, pričom tieto jednotlivé kvapky materiálu na podklade priľnievajú a pri súčasnom...

Odperovanie tandemovo usporiadaných náprav, hlavne vysokomontážnych úžitkových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 452

Dátum: 11.05.1994

Autori: Krpec Jaroslav, Kutáč Pavel, Galia Milan

MPK: B60B 9/04, B60B 9/24, B60B 9/22...

Značky: hlavne, odperovanie, užitkových, náprav, usporiadaných, tandemovo, vysokomontážnych, vozidiel

Text:

...usporiadanie perovania dvojice náprav umiestnených za sebou, na obr. 2 je znázornenć detailné uloženie výkyvnćho ramena na čape. na obr. 3 je znázornený čap závesu V čelnom pohľade a na obr. 4 pohľad P na obr. 3.Príklad vvhotovenia technického riešeniaAko vyplýva 2 obr. 1, pozostáva odperovanie tandemovo usporiadaných náprav po každej strane rámu lg vozidla z pozdĺžne uloženého listového pera Q. ktoré je svojim predným koncom pripojené k...

Pákové zaisťovacie zariadenie teleskopicky usporiadaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234995

Dátum: 15.01.1987

Autor: Palacka Vladimír

MPK: F21L 15/08

Značky: rúrok, pákové, usporiadaných, teleskopický, zariadenie, zaisťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Pákové zaisťovacie zariadenie je umiestnené v objímke na nevýsuvnej rúrke, kde je otočne uložená odisťovacia páka, ktorou sa pri odisťovaní vysúva západka, ktorá je pritláčaná pružinami k objímke a k výsuvnej rúrke s nákružkom. Zaistenie vo vysunutej polohe zabezpečuje pružinami pritláčaná západka. Zariadenie sa odistí pritlačením horného ramena páky smerom k výsuvnej rúrke. Uvedené zariadenie je možné použiť pre výsuvné anténové stožiare a...

Zaisťovacie zariadenie teleskopicky usporiadaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234994

Dátum: 15.01.1987

Autor: Palacka Vladimír

MPK: F21L 15/08

Značky: zaisťovacie, rúrok, zariadenie, teleskopický, usporiadaných

Zhrnutie / Anotácia:

Zaisťovacie zariadenie je umiestnené na nevýsuvnej rúrke v otočnej objímke, kde je otočne uložená páka, ktorá je pritláčaná pružinou do výrezu v otočnej objímke a v nevýsuvnej rúrke. Pri vysúvaní výsuvnej rúrky narazí zaisťovací krúžok svojou kužeľovou časťou na úkos páky, ktorú odtlačí, a po úplnom vysunutí páka prostredníctvom pružiny zaistí výsuvnú rúrku vo vysunutej polohe. Odistenie sa vykoná pootočením otočnej objímky o uhol, ktorý je...

Zariadenie na uchytávanie uložených tvaroviek usporiadaných v matici

Načítavanie...

Číslo patentu: 230898

Dátum: 15.11.1986

Autor: Krupa Jozef

MPK: B65G 47/52

Značky: zariadenie, uložených, tvaroviek, matici, usporiadaných, uchytávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uchytávanie tvaroviek usporiadaných v matici. Vynález sa týka zariadenia na uchytávanie osovo i výstredne uložených tvaroviek vzhľadom na čeľuste, ktorý schematicky najlepšie znázorňuje obr.č.2. Vzhľadom na to, že v tehliarskej výrobe sa vyrábajú rôzne druhy tvaroviek, zariadenie PV pre uchytávanie uložených tvaroviek usporiadaných v matici odstraňuje ťažkosti takto vzniknuté. Podstatou zariadenia na uchytávanie uložených...