Patenty so značkou «uspořádaných»

Zařízení na přivádění útkových nití z nehybně uspořádaných předlohových návinů k navíjení na pohybující se útkové cívky u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259934

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/38

Značky: návinů, předlohových, cívky, vlnitým, nití, navíjení, tkacího, nehybné, přivádění, stroje, útkové, uspořádaných, prošlupem, útkových, zařízení, pohybující

Text:

...259934 4žuje dovnitř vodicího kanálu lg. Prostor mezi výstupním ústím lg trysky łl a vstupním koncem vodicího kanálu lg, kde účinně působí proud vzduchu na předloženou útkovou nít §, tvoří přitom aktivní zónu trysky ll.I když to není pro popisovâní daného příkladu provedení vynálezu důležité, takže příslu~ šné vyobrazení je vynecháno, budiž pro úplnost poznamenáno,že tyto známé vodicí kanály lg,tvořené vnitřními stěnami trubkovitého dílu lg...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Sedliský Otakar, Preisler Vlastimil

MPK: F28F 9/00

Značky: podpěrná, konstrukce, tepla, uspořádaných, trubek, výměníku, horizontálně, svazků, distanční

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Distanční zařízení trubek trojúhelníkově uspořádaných v horizontálním svazku výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253048

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matal Oldřich, Šmakal Vladimír

MPK: F28F 9/00

Značky: distanční, horizontálním, výměníku, uspořádaných, trubek, zařízení, svazků, trojúhelníkově, tepla

Text:

...vnějším obvodu trubky v oblasti distančního zařízení, vyrovnávň průběh teploty ve stěně trubky po jejím obvodu, navytváří prostory vhodné pro usezování solí a tím snižuje ri ziko lokální koroze.Při známé toleąancí vnějäího průměru trubek ve svazku dovoluje nastavení jednotných vůlí mezi distančním zařízením a trubkami jednotnou volbou toleranäního pole vnějšíhoprůměru distančního pouzdra. Tloušĺku stěny dístrnčního pouzdra a velikost...

Ústrojí pro pohon osově symetricky uspořádaných zásobníků, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248257

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ribke Helmut, Tausche Frank, Hein Horst, Van Der Seylberg Hans-peter, Steffens Eberhard, Schmidt Kurt, Kothe Jost, Ziebart Siegfried, Thiers Eberhard, Scharon Dieter

MPK: B02C 17/24

Značky: ústrojí, symetrický, osové, uspořádaných, zásobníku, mlýnů, pohon, zejména, bubnových

Text:

...Gonee nopoöno c nonomàm npnnepą ncnonneamn, nr. 1 VCłeMaTnqecKoe nsoőpaxeuue óapaöanaoü Mennnum. ónr. 2 Paspeš cremu.peaepnyapa co croponu npuaoa. mur. 3 ľľaàpes no A-A no mur.2.Ha Hr.1 cxeMaTHqecKu npencraBneHa.Gapa 6 aHHan Ménbňua c pemeunem, coownercrnenuo Hsoôperenm. Hpu 3 TOM cwopoua aeoMoro nana öapaöaanoň MenbHnnu ćxoncrpyupoaana B nonmnnmuxax c nosuoxnocrbm yxmoaoro cMemeHnn oőmenssecrnmn cnoco 6 oM nocpecTnoM uenrpannuo...

Zařízení pro značení os na povrchu dvou vedle sebe uspořádaných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247520

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hudec Zdeněk

MPK: B25H 7/00

Značky: trubek, zařízení, značení, uspořádaných, povrchu, vedle

Text:

...deskami łł a prstencem 33, který je kluzně uložen bud mezi zkosením záchytného elementu, nebo v jiném případě na nosněm nákružku 35,který je pevně připojený k vnitřní straně jedné z kruhových desek li. Vnitřní válcová plocha nosného nákružkug§ je v kluzném styku s vnější válcovou plochou regulačního nákružku ggpevně spojeného s druhou kruhovou deskou łł.Nosný i regulační nákružek 32, 33 je po svém obvodu opatřen prüchozími otvory lg....

Zařízení pro sevření skupiny prostorově uspořádaných kusových, zejména cihlářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Buček Jaroslav, Pivoňka Stanislav, Rathauský Jiří, Erichleb Josef

MPK: B25J 15/02, B65G 57/24

Značky: sevření, cihlářských, kusových, výrobků, uspořádaných, skupiny, zejména, prostorové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení pro sevření skupiny prostorově uspořádaných kusových, zejména cihlářských výrobků je zabezpečení sevřené vrstvy výrobků s nestejně dlouhými řadami výrobků. Zařízení sestává z rámu, na kterém jsou protilehle uspořádány alespoň dvě dvojice posuvných vodítek se svěrnými čelistmi, z nichž protilehle uložená posuvná vodítka jsou v každé dvojici spojena dvěma řetězy přes kladky připevněné k rámu, přičemž vždy jedna z protilehle...

Zařízení pro výrobu cívek ze svazků vodičů, uspořádaných na ploché spojovací pásce

Načítavanie...

Číslo patentu: 223837

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hembert Gaetan

Značky: uspořádaných, cívek, výrobu, spojovací, vodičů, svazků, pásce, ploché, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Svazek elektrických vodičů je uspořádán vedle sebe na spojovací pásce plochého tvaru. Poté dochází za potenciálních tepelných podmínek ke změkčení spojovací pásky a vodiče svazku se sloučí s páskou ve válcové mezeře slučovacích prvků. Je známo, že vodiče svazku se nacházejí před zpracováním mimo víko zařízení, přičemž ohřev spojovacího materiálu se děje vratným pohybem tepelného prvku podél materiálu a vodičů. Zařízení však vychází velmi dlouhé...

Hadicová spojka svazku vysokotlakových hadic, uspořádaných v kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229615

Dátum: 01.11.1984

Autori: Peters Bernd, Weirich Walter, Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia

MPK: F16L 39/02

Značky: hadíc, uspořádaných, hadicová, kabelů, vysokotlakových, svazků, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru strojírenství, zejména důlního a řeší problém pohodlného napojení svazku vysokotlakých hadic, zejména v důlním provozu. Problém je řešen vytvořením hadicové spojky, jejíž vnější pouzdro napojené na plášť kabelu je na straně spojky opatřeno kruhovou přírubou, která je v pracovní poloze upnuta mezi vně přiléhající vnitřní nákružek krycí objímky a čelo přidržovacího prstence s otvory pro duté zástrčné kolíky, napojené na...