Patenty so značkou «uspořádaně»

Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260536

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopal Jaroslav, Kazda Ota, Humplík Antonín

MPK: D04B 23/10

Značky: uspořádaně, prolétání, provádění, zařízení, vrstvy, vlákenné, anizotropně, způsobu, způsob, přivádění

Text:

...na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 32. Mezi páskovým podavačem 33 a opěrnými platínami gł je ustavenn technologickú vůle gi,-jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg a její nestejnoměrnosti.zařízení dle obr. 3 je variantou provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 pro proplétncí stroj Arachne a sestává ze skluzu l, na který navazují opěrné platiny gl proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu ł a opěrným platinám...

Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Peřina Petr, Váňa Petr, Staněk Milan

MPK: C23G 3/00

Značky: alkalického, uspořádaně, sekce, vertikálně, hydroxidů, zásobník, lázně, sestavený, jedné, ocelový, roztaveného, nejméně

Text:

...otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny...

Zařízení pro uspořádané postupné podávání plochých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259049

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lange Eckhard, Zimmermann Stefan, Wagner Günter

MPK: B24B 29/00

Značky: plochých, uspořádaně, zařízení, postupné, podávání, výrobků

Text:

...0 xPBHeHH OT BGPTH Kanbnoro npnnonnuuanmn nuecre c nnocxnu useqmaun.-I -n u-mąn-upn ua HDHMGP OCYIEIGCTBJIEHKK HSOČDGTGHRH OIIHCHBSETCH HlrDKe 50.7188 HOÄPOÓHO 110 npmzaPSGNIHM DHCYHKGM, na KOTOPHX HPEÁCTBBJIGI-lląliůHr.3 sun c 6 oKya oónacrn Marumrnoň nnannuHa our. npencraanen Haxonnwenn (1), umemmnů onopnym nnacwuuy (2), 3 neurppvwmx yrnyöueaanx (3) xowopoü ycmanonnenu nnocxue usnennx (4). ueurpnpymw mne yrnyöneun (3) pacnonoxeu panamu na...

Způsob nasypávání a vytvoření uspořádané vrstvy částic katalyzátoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245875

Dátum: 15.12.1987

Autori: Felix Jaroslav, Baláš Josef, Synovec Vladimír, Reinisch Milan, Kramoliš Vladislav

MPK: B01J 4/00

Značky: tohoto, způsob, vytvoření, způsobu, vrstvy, uspořádaně, částic, katalyzátoru, provádění, zařízení, nasypávání

Text:

...válcovitého tvaru se tyto orientují převážně tak, že jejich osa je vodorovné. Takto nasypaná vrstva katalyzátoru se vyznačuje vysokou sypnou husto-tou a rovnoměrným volným objemom ve všech místech lože reaktoru.Tímto způsobem se lépe využije jednak daného objemu reaktoru ve srovnání s případem, kdy navrhovaného zařízení nebylo při nasypävání lože reaktoru použito, resp. lze pro požadovanou výrobní kapacitu navrhnout reaktor menších...

Soustava palet na uspořádaně uložení a přepravu železničních dvojkolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243192

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eermák Jioí

MPK: B65D 19/22

Značky: uspořádaně, soustava, železničních, prepravu, uložení, dvojkolí, palet

Text:

...dělníků a zkracuje se potřebný čas na nakládku dvojkolí na železniční vagón. Uložením palet do dvou vrstev na vagón se plně využívá jeho užitečné hmotnosti. Tím se sníží potřeba železníčních vagőnů pro expedici asi na polovinu.Příklad provedení soustavy palet na ukládání železničnlch dvojkolí je znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje půdorys palety s uloženým železničním dvojkolím,znázorněným čárkovaně,...

Přídavné ukládací zařízení uspořádané na hydraulickém nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 249019

Dátum: 12.03.1987

Autor: Hladík Karel

MPK: B60P 9/00

Značky: ukládací, hydraulickém, uspořádaně, nosiči, přídavné, zařízení

Text:

...dva druhy ukládacího zařízení,včetně zjednodušeného znázornění připojení na ramena nosiče. U ukládacího zařízení na obr. 1 Otevírací čelist ovládá vysouvací stěnu pomocí dorazu, který je umíatěn na přídavné páce mechanismu čeliati. Na obr. 2 je znázorněno ukládací zařízení, kde je jako dorazu použito pogumovaného kolečka umístěného přímo na otevírací čelisti. Prodrážkpmmäpáka je vyrobena jako třmen spojený s čelistí. Vratný pohyb...