Patenty so značkou «usměrňovače»

Zapojení usměrňovače s násobením elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267611

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šmíd Jaroslav

MPK: H02M 7/19

Značky: zapojení, elektrického, násobením, usměrňovače, proudu

Text:

...lg. Katoda třetí diody Ä je připojena ke kladnému polu třetího násobiče lg a k anodě třetího tyristoru lg. Anoda štvrté diody 5 zároveň s anodamí pátá diody 2 a šesté diody É je připo jena přes tlumivku lg na záporné poly prvního násobiče §, druhého násobiče 2 a třetíhonásobiče lg a zároveň na zápornou výstupní svorku lä.V násobiči je v paralelní kombinaci m stupňů ke kladnému polu násobiče připojenvstup prvního stupně ll a zároveň kladné...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00

Značky: rotujícího, zařízení, kontrolu, usměrňovače

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Zapojení fázově citlivého usměrňovače se zesilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265946

Dátum: 14.11.1989

Autor: Roháč Jan

MPK: G01R 15/12

Značky: fázové, zapojení, zesilovačem, usměrňovače, citlivého

Text:

...zapojení je jeho necitlivost vůči,obvyk 1 ým změnám velikosti odporu spinačů v propustném směru, společné svorka proNa připojeném obrázku je schéma zapojení fázově citlivého usměrñovače podle vynálezu.vstup Ä fázově citlivého usměrňovače je přes první rezistor 5 a první spínač gł zesilovače l a dále je vstup 1 fázově citlivého usměrňovače s druhým vstupem 1 zesilovače l. oba spínače idní zesilovačspojen s prvním vstupem Q přes druhý...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zach Zdeněk, Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Straka Jaromír, Kratochvíl Arnošt

MPK: H02K 7/18

Značky: základní, usměrňovače, jednotka, výkonu, třífázová, veľkých, polovodičového

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Prostředek k vyhlazení proudu trojpulsního řízeného usměrňovače, zejména pro spouštěcí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265679

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/523

Značky: prostředek, usměrňovače, vyhlazení, zejména, proudu, trojpulsního, řízeného, zdroj, spouštěcí

Text:

...vzniká nulový magnetický tok, který byl dosud považován za jednoznačně negativní vlastnost, zvyšující pouze sycení magnetického obvodu a ztráty V blízkých feromagnetických předmětech. Výhlazení proudu ekvivalentní indukčnoetí,související s nulovým tokem tohoto transformátoru nebylo dosud známo a vědomě využíváno. Proto byl tento typ tranefbrmátoru používán pouze pro trojpulsní usměrňovače nejmenšího výkonu a ve větších byl nulový tok...

Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 31/34

Značky: usměrňovače, rotujícího, stavu, strojů, synchronních, bezkartáčových, simulaci, zapojení, souprav, budicích

Text:

...paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů....

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06

Značky: vyhodnocení, synchronního, zapojení, řízeného, soupravy, budicí, usměrňovače, stroje, poruch

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257510

Dátum: 16.05.1988

Autor: Pykal Miloš

MPK: H02M 7/08, H02M 7/521

Značky: svařovacího, usměrňovače, zapojení

Text:

...podle vynálezu dociluje vyhlazení výstupního napětí, které před zapálením svařovacího oblouku dosahuje špičkové hodnoty střĺdavého napájecího napětí. To má příznivý vliv na stabilní a snadné zapalování svařovacího oblouku. Procházející proud přes pomocnou vyhlazovací tlumivku účinné stabilizuje hoření svařovacího oblouku napájeného z diodového usměrňovače bez vyhlazovací tlumivky.Vynálezem se dociluje snížení spotřeby aktivních materiálů a...

Zapojení usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242839

Dátum: 11.04.1988

Autor: Votava Vladimar

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: usměrňovače, zapojení, zpětnými, vlivy, potlačenými

Text:

...výkresovou částí.Na Připojeném obr. 1 je schematioky znázorněn příklad provedení zapojení podle vynálezu se dvěma fázovými jednotkami, na obr. 2 jeschematioky znázorněn příklad zapojení jedné fázové jednotky a na obr. 3 je schematicky znázorněn príklad zapojení středofrekvenční~ ho zdroje dvoufázového napětí, tvořícího součást každé fázové jed~ notky.Jak je patrno z připojeného obr. 1, zapojení podle vynálezu obsahuje zdroj ł střídavého...

Zapojení pro potlačení zpětných vlivů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242836

Dátum: 11.04.1988

Autor: Drahooovský Jan

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: vlivů, zpětných, usměrňovače, zapojení, potlačení

Text:

...napájecí vstupy § všech do zapojenípřipojenýchsěriových měničů g, které pro zjednodušení nejsou zakreslený.Sériový měnič g, znázorněný na obr. 2 je tvořen středofreku venčním stŕídačem §, jehož výstup je přes transformátor g připoo jem.ke vstupu reverzačního usměrňovače łg, k jehož výstupu je připojen vstup pomocného filtru łł. Napájecí vstup g sériového měni~ če g je připojen ke vstupu středofrekvenčního střídače §. První pracovní vstup 3...

Zapojení jednofázového usměrňovače se sníženými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242838

Dátum: 01.04.1988

Autor: Eichler Pavel

MPK: H02M 7/757, H02M 7/66

Značky: sníženými, jednofázového, zapojení, usměrňovače, zpětnými, vlivy

Text:

...prvního ventilu § a třetího ventilu łg a jednak přes první kondenzátor ł§k prvnímu vstupu łg stejnosměrněho filtru łl. K prvnímu vstupu ł§stejnosměrnéhofi 1 tru łz je zároveň přes tlumivku łgpŕipojen vývod §uz 1 u středorrekvenčního zdroje Q dvoufázového napětí. Druhý vstup gzapojení je připojen jednak k první elektrodě šestého ventdiu łg, jedhak k navzájom spojeným druhým elektrodám druhého ventilu g a čtvrtého ventilu łł a jednak přes...

Zapojení jednofázového usměrňovače s potlačenými zpětnými vlivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242837

Dátum: 01.04.1988

Autor: Stanik Jan

MPK: H02M 7/66, H02M 7/757

Značky: potlačenými, zapojení, vlivy, zpětnými, usměrňovače, jednofázového

Text:

...přes první kondenzátorłá k prvnímu přívodu łg vstupu stejnosměrného filtru łg a přes druhý kondenzátor ł§ k druhému přívodu 32 vstupu stejnosměrného filtru łg. Výstup stejnosměrného filtru ł§je spojen jednak sestejnosměrným výstupom gg zapojení a jednak s napájecím vstupem 5středofrekvenčního zdroje 3 dvoufázového napětí. Vstup stejnosměrn ného filtru łg je pŕemostěn dvěma za sebou zapojenými ventily, z nichž jeden, označený jako pátý...

Zapojení výkonových obvodů usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253353

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rychtera Josef, Pellant Michal, Koubek Prokop, Plíva Jiří, Štěpař Vratislav, Hurych Arnošt

MPK: H02M 7/17

Značky: výkonových, zapojení, usměrňovače, obvodů

Text:

...proudů mezi závity,a tím 1 ke zvýšenému zatěžování vinutí transformátorů a k vyšším ztrátám v transformátorech. Nestejné úbytky ventilů, přechodové a dráhové odpory pole způsobují nerovnoměrné zatěžování diod usměrňovače. . V Uvedené nevýhody b odstraňuje vynález zapojení výkonových obvodů usměrňovače, jehož podstata spočíva v tom, že každý usměrňovací prvek paralelně zapojené skupiny je samostatné připojen wní elektrodou na...

Zhášecí obvod usměrňovače s nucenou komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249764

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leonhardt Günter, Prager Erhard, Kluge Helmut, Knuth Wolfgang, Friedrich Lothar, Thron Burkhard

MPK: H02M 7/145

Značky: zhášecí, nucenou, komutaci, obvod, usměrňovače

Text:

...ĽOHOHHH TEHBHO WGDEQ YHDQBHHDMHB QHEMGHTH, HORKHDQGHHHQ nepe HHBepT 0 p 0 M, H OĽHO BPEMGHHO C rnaauumn THDHCTODHMH HHBeDTOpa racxvcn PHSBHHG THDHCTODH HPHČO.D 3 YHpaBHeHHH, H ÓHQTOĽQDH ÄOHOHHHTGHBHHM KĎHCTDYKTHBHH SHGMEHTBM OÓECnequsaercn 5 mcTpHü sapsn KOMMVTHPYWMQFO Koueucaropá. IHPHMEP OCYNECTBHEHHH H 30 BPETEHHHHsoöpeweune oőbncnnercn na cnenywmem npunepe nopbőuee.Hpunemamnñ qeprem noxasuaaer cooraercrnymmym H 3 o 6 peTeHHm...

Zapojení pomocného proudového zdroje svařovacího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249659

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vasilev Ljudmil, Pykal Miloš

MPK: B23K 9/06

Značky: zdroje, proudového, zapojení, usměrňovače, pomocného, svařovacího

Text:

...tívnš projevuje při ovořovňní na nízkých proudeoh.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje zapojení pomocného proudováho zdroje podle přodloženáho vynálozu. Podstatou vynálozu je, že v sérii s napájooím vinutím-pomooněho můetkováho diődového uomorñovačo je zapojon omozujíoí kondenzátor.zapojení podle vynálozu dociluje fázový posuv mezi napě tím pomoonáho zdnojo o mezi napätím hlavního svořovooího no. 249 ess měrňovače. Tímto se dooílí...

Zapojení pro indikaci poruchy rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235880

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bartoš Václav, Hruška Josef, Sladký Josef

MPK: H02H 7/125

Značky: indikaci, zapojení, rotujícího, usměrňovače, poruchy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buzení synchronních generátorů a řeší problém indikace poruchy, která vznikne zkratem nebo přerušením některé z diod rotačního usměrňovače. V příčné ose střídavého budiče je umístěna pomocná cívka, na jejíž svorky je paralelně připojeno kmitočtové čidlo se signalizačním zařízením.

Zapojení systému synchronizace fázování a generování zapalovacích impusů nejméně pro dva řízené usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234681

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krtek Jan, Cibulka Josef, Kvasnička Josef, Jelínek Richard, Prepsl Jiří, Buchar Karel

MPK: H02M 1/08

Značky: usměrňovače, systému, řízené, zapojení, fázování, impusů, synchronizace, generování, zapalovacích, nejméně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení systému synchronizace, fázování a generování zapalovacích impulsů určený zejména pro dva nebo více řízených usměrňovačů kompletního pohonu, ve kterém je užit jediný společný jednofázový člen potenciálového oddělení synchronizace a jediný společný synchronizovaný, ale nefázovaný generátor pilového průběhu pro všechny kanály generování zapalovacích impulsů s vlastním nezávislým fázováním a řízením úhlu zážehu.

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 233759

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: C23F 13/00

Značky: ochrany, zapojení, katodické, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače katodické ochrany vhodného zejména pro usměrňovače osazené polovodičovými součástkami. Vynález řeší problém vhodného provedení usměrňovače, který umožňuje snadné provádění korozních měření jedné osobě bez pomoci další osoby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti jsou připojeny řídicí obvody, které jsou spojeny se silovými obvody, které jsou spojeny s potrubím a anodovým uzemněním, řídicí obvody...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 233758

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: C23F 13/00

Značky: zapojení, katodické, usměrňovače, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače katodické ochrany vhodného zejména pro ručně řízený provoz. Vynález řeší problém vhodnější regulace usměrňovače katodické ochrany. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti je přes oddělovací obvody připojen regulační člen, který je přes filtrační a ochranné obvody spojen s referenčním odporem, který je připojen k výstupu usměrňovače, regulační člen je dále spojen s řídicími obvody, které jsou také...

Transformátor pro usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 231460

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kotora Ivan, Žák Miloslav, Stuchl Pavel, Lopata Luděk

MPK: H01F 27/26, H01F 27/24

Značky: usměrňovače, transformátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká transformátorů pro usměrňovače používané v elektrických lokomotivách. Vynález řeší problém feromagnetických pomocných spojek jader magnetického obvodu. Pomocné feromagnetické spojky, vložené mezi izolační vodicí desky, jsou vložené volně a posuvně ve směru os jader feromagnetického obvodu transformátoru s malou neferomagnetickou mezerou do okna feromagnetického obvodu transformátoru mezi skupiny vinutí. Všechny skupiny vinutí a...

Zapojení dvojcestného usměrňovače, zejména pro měření střídavých napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 230708

Dátum: 15.06.1986

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 1/08, G01R 19/22

Značky: napětí, zapojení, střídavých, zejména, usměrňovače, měření, dvojcestného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení dvojcestného usměrňovače, zejména pro měření střídavých napětí, u něhož se řeší problém kompenzace úbytku na diodách můstku při měření malých napětí. Účelu se dosahuje tím, že k záporné výstupní svorce můstkového usměrňovače je připojena anoda první kompenzační diody a přes první odpor kladný pól zdroje kladného napětí, jehož záporný pól je spojen s kladnou výstupní svorkou obvodu, s kladnou výstupní svorkou můstkového...

Zapojení regulátoru usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji

Načítavanie...

Číslo patentu: 223723

Dátum: 15.04.1986

Autori: Smolík Antonín, Jonášová Blanka, Exner Milan, Rybář Oldřich, Zdeněk Miroslav, Jakeš Jan

Značky: chemicko-tepelné, zapojení, doutnavém, zpracování, regulátoru, usměrňovače, výboji

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji sestává z regulátoru proudu, tří komparátorů, tří diod a odporu a umožňuje stabilizovat výkon doutnavého výboje, čímž se docílí plynulého náběhu na předvolenou pracovní teplotu. Zapojení je vhodné pro využití ve zdrojích pro zařízení pro provádění iontové nitridace.

Zapojení stejnosměrného regulačního pohonu napájeného z diodového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223414

Dátum: 15.03.1986

Autor: Ledr Zdeněk

Značky: zapojení, napájeného, usměrňovače, regulačního, diodového, pohonů, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení stejnosměrného regulačního pohonu napájeného z neřízeného usměrňovače, jehož motor je regulován změnou buzení v širokém rozsahu otáček. Uvedený technický problém řeší vynález tak, že na přípojnice střídavého napětí je přes trojpólový vypínač pohonu připojeno do trojúhelníku zapojené sériové řazení jedné fáze vinutí trojfázové tlumivky s jednou fází primárního vinutí trojfázového transformátoru, který je opatřen šesti...

Zapojení pro automatický náběh napětí řízeného usměrňovače pro iontovou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 222802

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jakeš Jan, Jonášová Blanka, Smolík Antonín, Zdeněk Miroslav, Exner Milan, Rybář Oldřich

Značky: nitridaci, řízeného, automatický, usměrňovače, zapojení, náběh, napětí, iontovou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatický náběh napětí řízeného usměrňovače pro chemicko-tepelné zpracování v doutnavém výboji sestává z obvodu výběru maximální hodnoty napětí, impedančního převodníku, elektronického spínače, děliče napětí, dvou odporů a jednoho kondenzátoru. Umožňuje optimální průběžné přizpůsobování rychlosti zvyšování napětí doutnavého výboje ve fázi odjiskřování vsázky.

Zapojení pro kompenzaci účiníku plně řízeného tyristorového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 221333

Dátum: 15.01.1986

Autori: Malec Václav, Jágr Jan

Značky: kompenzaci, účiníku, řízeného, usměrňovače, plně, tyristorového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického zapojení pro kompenzaci účiníku plně řízeného tyristorového usměrňovače a řeší problém zlepšení účiníku a snížení obsahu vyšších harmonických odebíraného proudu v převážné části regulačního rozsahu tyristorového usměrňovače. Zapojením podle vynálezu, tvořeným tří fázovým kondenzátorem, tlumivkami filtru a stykačem kompenzace se účelu dosahuje tak, že k výstupu snímače stejnosměrného proudu usměrňovače je připojen...

Zapojení selektivního signalizačního obvodu poruch paralelně spojených silových polovodičových prvků ve větvích usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229189

Dátum: 01.01.1986

Autor: Faltus Emanuel

MPK: H02H 7/125

Značky: větvích, signalizačního, poruch, zapojení, polovodičových, prvků, obvodů, spojených, usměrňovače, paralelně, selektivního, silových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší signalizaci poruch usměrňovače z hlediska jeho výkonové rezervy dvěma výstupními napěťovými signály, jimiž je rozlišena závažnost poruchy. Zároveň je určeno místo poruchy příslušným signalizačním svítidlem (2) polovodičového prvku (13). Pomocné kontakty silových pojistek (14) polovodičových prvků (13) v každé větvi usměrňovače jsou mechanicky spojeny s přepínačem (l), který při poruše silové pojistky (14) připojí signální...

Zapojení pro měření proudu usměrňovače, zejména šestipulsního s nulovou tlumivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225872

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jágr Jan

Značky: usměrňovače, šestipulsního, měření, proudu, tlumivkou, zapojení, nulovou, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření proudu usměrňovače, zejména šestipulsního s nulovou tlumivkou, vyznačené tím, že v sérii s každým z ventilů jedné trojfázové hvězdy usměrňovače (1) je zapojeno jedno z prvních primárních vinutí (21, 31, 41) trojice měřicích transformátorů (2, 3, 4) proudu, jejichž druhá primární vinutí (22, 32, 42) jsou zapojena do série s ventily druhé trojfázové hvězdy usměrňovače (1), každý začátek jejich sekundárních vinutí (23, 33, 43)...

Zapojení k dvoustupňové nadproudové ochraně řízeného usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225493

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

Značky: dvoustupňové, nadproudové, zapojení, řízeného, ochraně, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k dvoustupňové nadproudové ochraně řízeného usměrňovače, sestávající ze dvou komparátorů, dvou bistabilních klopných obvodů a jednoho zpožděného hradla NAND, vyznačující se tím, že vstup (11) prvního komparátoru (1) a současně vstup (21) druhého komparátoru (2) jsou spojeny s výstupem signálu (iist) skutečné hodnoty vstupního proudu usměrňovače (D) z převodníku(C), přičemž výstup (12) prvního komparátoru (1) je spojen se vstupem (S3)...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 218456

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kos Lubor, Novotný Tomáš, Veleta Pavel

Značky: usměrňovače, zapojení, katodické, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vhodného zejména pro výstupní výkony do 200 W. Vynález řeší problém vhodnějšího provedení usměrňovače pro katodickou ochranu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti 1 je připojen síťový transformátor 2, jehož sekundární vinutí vede k usměrňovacímu členu 3, který je dále spojen s regulačním členem 4, tvořeným alespoň jedním tranzistorem, a ten je připojen přes ochranné obvody 5 k potrubí 7 a anodovému...

Zapojení usměrňovače a násobiče napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 218007

Dátum: 15.02.1985

Autor: Slavík Jan

Značky: zapojení, napětí, usměrňovače, násobiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače a násobiče napětí, zejména pro zdroje stabilizovaného stejnosměrného napětí, u kterého jsou ke svorkám zdroje střídavého napětí paralelně připojeny usměrňovač a násobič napětí. Vynález si klade za úkol vytvořit obvod, který by byl jednodušší a levnější než dosud známá zapojení tohoto druhu, a který by umožňoval ve spojení se stabilizátorem stejnosměrného napětí dosažení vyšší energetické účinnosti. Podstata...

Zapojení pro řízení šestipulzního tyristorového třífázového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216710

Dátum: 01.10.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: šestipulzního, zapojení, tyristorového, třífázového, řízení, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro šestipulzní řízení tyristorového třífázového usměrňovače, které je využitelné v ozonizátorech pro řízení třífázového cyklu konvertorů pro napájení motorů a obecně u všech usměrňovačů, kde je žádaný šestipulzní provoz. Zapojení podle vynálezu využívá třífázového tyristorového celořízeného můstku, jehož každý tyristor má samostatný spouštěcí obvod a vyznačeno tím, že vstup spouštěcího obvodu každého tyristoru je...

Zapojení pro ochranu vinutí rotoru synchronního stroje a řízeného usměrňovače s generátorem pulsů proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217568

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sladký Josef, Holšán Bedřich

Značky: řízeného, proti, synchronního, stroje, přepětí, generátorem, ochranu, pulsu, vinutí, usměrňovače, zapojení, rotoru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení na ochranu vinutí rotoru synchronního stroje a řízeného usměrňovače s generátorem pulsů proti přepětí. Vynález se týká buzení synchronního stroje. Vynález zabraňuje možnosti vzniku přepětí v budicím obvodu synchronního stroje při odpojení napájecího zdroje řízeného usměrňovače. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ovládací zařízení před vypnutím napájecího zdroje uvede v činnost generátor pulsů a pak vypne vypínač, který bez vzniku...

Zapojení synchronního usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214973

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hudeček Jiří, Svoboda Lubor

Značky: usměrňovače, zapojení, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obsahuje dva spínací tranzistory, operační zesilovač, budič, dva nabíjecí odpory, dva oddělovací odpory, dva zpětnovazební odpory, dva omezovací odpory, dva zpětnovazební kondenzátory a filtrační kondenzátor. Spínací tranzistory jsou zapojeny inverzně a připojeny na operační zesilovač a budič. Na operační zesilovač je napojena dvojice paralelní kombinace zpětnovazebního odporu a zpětnovazebního kondenzátoru. Mezi emitory spínacích...

Zapojení tyristorového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 214095

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: zapojení, tyristorového, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tyristorového usměrňovače s tyristorovou usměrňovací jednotkou připojenou svými výstupy přes filtrační členy k výstupním svorkám kladného a záporného napětí, k nimž jsou připojeny rovněž napěťové zpětnovazební vstupy řídícího obvodu tyristorového usměrňovače, jehož výstup je připojen na vstup synchronní spouštěcí jednotky tyristorů tyristorové usměrňovací jednotky, jejíž výstupy jsou spojeny s řídícími vstupy dílčích usměrňovačů...

Zařízení pro ochranu před předpětím pro ventilové usměrňovače zhášené sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217408

Dátum: 01.07.1984

Autor: Uhlenhut Gerd

Značky: ventilové, zařízení, předpětím, sítí, před, ochranu, usměrňovače, zhášené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu před přepětími, která vznikají při přepínacích operacích ve ventilových usměrňovačích proudu zhášených sítí, obsahující nelineární ochranné prvky a obvod odbuzení a napájecích spotřebiče s velkou indukčností, například budící pole strojů na stejnosměrný proud. Cíl spočívá ve vyloučení nežádoucího zhoršení spolehlivosti práce při využívání zařízení pro ochranu před přepětími a v zajištění efektivní ochrany...

Zapojení čidla nulového proudu reverzačního usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216055

Dátum: 01.07.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: proudu, reverzačního, čidla, usměrňovače, nulového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení čidla nulového proudu reverzačního usměrňovače spočívá v tom, že mezi výstup reverzačního usměrňovače a výstupní svorku měniče je vřazen pracovní odpor čidla, ke kterému jsou připojeny vstupy napěťového komparačního obvodu čidla, jehož výstup je spojen s Řídícími obvody reverzačního usměrňovače.