Patenty so značkou «uskutočňovaniu»

Sposob demonomerizácie suspenzných polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250035

Dátum: 15.04.1987

Autori: Glos Ján, Sellyei Ladislav, Daňo Ján, Zeleník Július, Kuška Vladislav

MPK: C08F 14/06, C08F 6/24

Značky: vinylchloridu, polymérov, suspenzných, zariadenie, kopolymérov, demonomerizácie, uskutočňovaniu, spôsob

Text:

...prúudmi inasýtenej, resp. predohriatej vodnej pary. Vďaka intenzivnemu turbulełntnémtl režimu, ktorý sa pri fluidizácii dosahuje, lprebie-ha ude-sorpčný proces uvoľňovania inonomérneho vinylchloridu z častíc veľmi úičinne.Suspeonzia V kolóne postupne prepadáva z , etáže na etáž, až nakoniec zdem-onomerizovaná susjpenzia obsahujúca oca 1 pp-m monomérneho vinylchloridu opúšťa kolóna a vedie sa na ďalšie spracovanie. Pod pojmom...

Spôsob kontroly zloženia dvojzložkového elektrolytu pre elekrochemické obrábanie a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215288

Dátum: 01.08.1985

Autori: Augustín Ján, Kasák Ladislav Nově Mesto Nad Váhom

Značky: elektrolytu, elekrochemické, kontroly, dvojzložkového, zariadenie, zloženia, uskutočňovaniu, obrábanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kontrola zloženia a kvality dvojzložkového elektrolytu počas elektrochemického obrábania. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že v prívode dvojzložkového elektrolytu pred vstupom a /alebo v pracovnej medzere sa elektricky sníma veľkosť a početnosť častíc elektrovodivej a elektronevodivej zložky dvojzložkového elektrolytu.

Spôsob regenerácie acetónu z plynov po oddeľovaní etylénu z pyrolýznych plynov a zariadenie k jeho uskutočňovaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219179

Dátum: 01.06.1985

Autori: Ilavský Ján, Borišek Igor, Novotná Vlasta, Vanko Milan, Kráľ Bohumil

Značky: oddělování, plynov, acetónu, etylénu, uskutočňovaniu, spôsob, regenerácie, pyrolýznych, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén, prípadne ďalšie plyny získavané absorpčným delením pyrolýznych plynov, sa zbavujú zbytkov plynného acetónu, používaného ako absorpčné činidlo, vypieraním vo vodnom roztoku acetónu pri teplote v rozmedzí -5 °C až +20 °C a tlaku v rozmedzí 0,05 až 16,5 MPa. Na vypieranie sa používa absorbér s cirkuláciou vodného roztoku acetónu pri recirkulačnom pomere 5 až 120 : 1, počítanom na objemový prietok odťahovaného vodného roztoku acetónu. Týmto...