Patenty so značkou «uskutočneniu»

Sposob neutralizácie trihydrogénfosforečnej kyseliny a zariadenie k jej uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260159

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondruš Štefan, Pál Koloman, Krajčí Pavol, Batyka Dezider

MPK: C01B 25/28

Značky: uskutočneniu, zariadenie, kyseliny, neutralizácie, spôsob, trihydrogénfosforečnej

Text:

...jednotlivých prvkov podľa vynálezu.Cirkulačná nádrž 1 je cirkulačnou rúrou 11 a čerpadlom E, chladičom roztoku 18 prepojená s dýzou 3 kvapalinoprúdeho 0-,jektora 2. Difúzor 4 kvapalinoprúdeho ejektora 2 je napojený na rúru 13 vstupu amoniaku, rúru 21 vodnej pary a prepojovaciu rúru 20 procesovej pary. Cirkulačná nádrž 1 je opatrená výstupnou rúrou 12 roztoku. Procesové pary odchadzajú z cirkulačnej nádrže 1 rúrou B procesných par cez...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiss Arpád, Waradzin Walter, Ferenci Michal, Šesták Tomáš, Ondruš Štefan

MPK: B01J 2/00, B01J 19/00

Značky: granulovaných, uskutočneniu, fluidnej, vrstvě, materiálov, zariadenie, chladenia, spôsob

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Spôsob kontinuálneho merania teplotnej závis- pri hlbokých teplotách a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251477

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vertaľ Stanislav

MPK: G01N 3/18, G01N 25/00

Značky: merania, spôsob, zariadenie, uskutočneniu, teplotnej, hlbokých, kontinuálneho, závis, teplotách

Text:

...Limožňuje zároveň odčitaf okamžitú hodnotu fyzikálnej veličiny a určiť jej príslúchajúcu teplotu a taktiež lokálnu zmenu fyzikálne veličiny a jej príslušný teplotný interval a rýchlosť zmeny teploty vzorky a zmeny fyzikálnej veličiny v závislosti od teploty je rôzne nastaviteľná.Príklad uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu je znázornený zisťovaním závislosti elektroodporu vzorky kovu od teploty T, tiež jeho prípadných lokálnych anomálií V...

Spôsob úpravy sypkosti kryštalického síranu železnatého a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238827

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol

MPK: C01G 49/14

Značky: uskutočneniu, sypkosti, úpravy, železnatého, síranu, zariadenie, krystalického, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy sypných vlastností kryštalického síranu železnatého tým, že na povrch kryštálov sa nanáša sikatív ako kysličník železitý, alebo uhličitan vápenatý s obsahom uhličitanu horečnatého, pričom nanášanie sa uskutočňuje v prúde plynu s obsahom sikatívu a/alebo homogenizáciou premiešavaním. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu je prašná komora spojená s transportným zariadením, distribútorom a homogenizátorom, prepojená ventilátorom...

Sposob výroby velmi čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249938

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: uskutočneniu, zariadenie, čistého, spôsob, výroby, argonu, velmi

Text:

...a stavoznakom kvapalného argoíiu.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky, oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia surového argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V argóne, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu vyrábaných, argónom upravovaných špeciálnych oceli.Veľkou výhodou je nízka investičná a energetická náročnosť. Medzi výhody patrí jednoduchosť manipulácii, ktoré môžu prebiehat...

Spôsob výroby čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234861

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: argonu, uskutočneniu, spôsob, čistého, výroby, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výroby čistého argónu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapalný argón sa premení na tuhý argón, od ktorého sa oddelia kyslík a dusík a tuhý argón po ohreve sa ako čistý dodáva do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného alebo plynného argónu a kvapalného dusíka a najmä v metalurgických kombinátoch pri výrobe špeciálnych druhov ocelí, kde sa používa argón. Spôsob a zariadenie podľa...

Spôsob prípravy argónu so sníženým obsahom kyslíka a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234855

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: argonu, spôsob, uskutočneniu, obsahom, přípravy, zariadenie, kyslíka, sníženým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy argónu so zníženým obsahom kyslíka a zariadenie k jeho uskutočneniu. Vynález rieši technický problém prípravy argónu so zníženým obsahom kyslíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zásobníka s kvapalným surovým argónom sa pridáva kvapalný dusík a upravený kvapalný argón sa odoberie zo zásobníka do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného argónu a kvapalného dusíka a najmä v hutníckom priemysle pri...

Spôsob výroby koncentrátu z odpadného hydrolyzátu predhydrolýzy listnatého dreva a zariadenie k uskutočneniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230252

Dátum: 15.10.1986

Autori: Hubaľ Ján, Foltín Jozef, Hojnoš Ján, Leško Zoltán

MPK: D21C 11/10, B01D 1/30

Značky: spôsobu, listnatého, výroby, hydrolyzátů, koncentrátů, dřeva, predhydrolýzy, spôsob, uskutočneniu, zariadenie, tohoto, odpadného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia pre výrobu koncentrátu z predhydrolýzy listnatého dreva. Koncentrát sa tvorí zo zahusteného a inkrustu zbaveného odpadového hydrolyzátu, ktorý sa zhromažďuje v zásobnej nádrži, kde sa z neho vylúčia nerozpustné látky pomocou odstredivky, sedimentáciou, neutralizáciou hydroxidom, alebo uhličitanom vápenatým, zahustí sa v odparke na koncentráciu 20 - 60 % a. s., pričom sa ďalej zbaví zbytku vylúčených...