Patenty so značkou «usazenin»

Zařízení k automatickému řízení odstraňování usazenin z odkalovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267662

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fedotov Vladimir, Kelembet Viktor, Maslič Vladimir, Jagudin Leonid, Puzankov Anatolij

MPK: B01D 21/00

Značky: odkalovače, řízení, zařízení, odstraňování, automatickému, usazenin

Text:

...Joruqecxue aneneuru cwauunu 10 ynpasuenns cHHManT cnrnan. paapemanmHň nepenemenue Bnepen. H nocmmanT cnruam. paapewanmuň nepeuemeune Haaan. Ha Hcnounurembumň Mexauuan 11. CHrHan (0 TcyTcTBHe) or narunxa 2 cpcnnern nonnmenun onnrh nocrynaer B smox 9 coananeuuň H ou uxnnuaercn.npu nocrumeunu Hcnomunremnumu MeXaHH 3 MOM 11 Haqana urcruäunxa Cpa 6 aTmDaeT uarunx 1 Hauanbuoro nomomeHH 2. Buxonnuñ cnruan Koroporo nocrynaer B cmuk 4 cuera...

Prostředek k odstranění korozních usazenin na kovovém potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254892

Dátum: 15.02.1988

Autor: Metzger Richard

MPK: C23F 15/00

Značky: odstranění, korozních, kovovém, potrubí, prostředek, usazenin

Text:

...sodný převádí nerozpustný CaC 0 a vázané ve vodě nad povolenou mez. Nezmění se senzorické vlastnosti vody. Je bez barvy, pachu anemá žádnou nepříjemnou příchuť a ani nedráždí pokožku. Slabé roztoky hydroqenuhličitanu sodného mají.za přítomnosti C 02 ve vodě reakci neutrální až mírně alkalickou. Při koncentracích používaných k úpravě vody pro čištění má roztok na ocel inhibiční účinky. Voda dále potrubí nenapadá.Nový účinek vynálezu...

Způsob čištění stok, jímek a žumpovních překopů v dole odsáváním zvodnělých usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251853

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pařenica Jaroslav, Vatolík Karel

MPK: E21F 17/00

Značky: žumpovních, způsob, stok, překopů, usazenin, čištění, odsáváním, zvodnelých, jímek

Text:

...U 0111,že se zvudnělá usazeiíína v místě výskytu nasaaje do potrubí a přetlakem (lopraví Ido nádoby, nebo vzájemné pr-opiojených nádob,kde se filtrací zbaví přebytečne vody a sedimentuje, načež se diopraví stejně jako běžná vytěžoná rubanisnn v dopravní nádobě na povrch drolu nebo je Vykbo-pelna docentrálního zádobníku vertikálního svkípovéiho těžníhb zařízení.Výhodou způsobu čištění stíok, jímek a žuimpowních překiopů odsáváním zvodnělých...

Prostředek na bázi organické kyseliny k odstraňování minerálních usazenin a zvláště kotelního kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 249530

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kociszewski Marian, Ormaniec Wladyslaw, Mynar Leszek, Kwiatkowski Sylwester, Nesterenko Nellialina, Balasiewicz Michal, Buslowicz Jerzy

MPK: C23G 1/02, C09K 3/00

Značky: organické, minerálních, bázi, kamene, odstraňování, kyseliny, kotelního, prostředek, zvláště, usazenin

Text:

...účinných látek opětně používat k dalšímu čištění. Tím jsou možné značné úspory účinné látky i vody a také se snižuje množství od-padnich vod.Uskutečněné zkoušky odstraňovaní mineľälilĺCh usazenin prostředkem podle vynálezu z výměníku tepla a z jiných energetických zařízení z různých kovových materiálů doložily vysokou účinnost a užitečnost prostředku podle vynálezu. Prostředek podle vynálezu umožnil dokonce funkci zařízení,které...

Zařízení ke stírání usazenin z vodorovných česlic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233838

Dátum: 01.07.1986

Autori: Jirsák Václav, Holata Miroslav, Cink Miroslav, Záruba Libor

MPK: C02F 1/00

Značky: stírání, česlic, zařízení, vodorovných, usazenin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno podvozkem, umístěným pojízdně na kolejové dráze, ke kterému je výkyvně připojeno svislé rameno, opatřené stíracím hřebenem nebo lištou. Svislé rameno může být spojeno s tažným ústrojím. Zařízení je použitelné pro vodní elektrárny s kloubovitě uspořádanou dvojicí vtoků, opatřenou vodorovnými česlicemi.

Způsob odstraňování nánosů a usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226239

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fiala Miloš, Hovorka Gustav

Značky: usazenin, způsob, odstraňování, nánosu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká způsobu odstraňování nánosu ulpěných ve špatně přístupných, případě nepřístupných prostorách čištěného objektu, zejména teplosměnných kapalinových prostorech tepelných výměníků. Při aplikaci způsobu podle vynálezu se čištěná plocha čištěného objektu ponoří pod hladinu kapalného rozpouštědla, načež se do tohoto kapalného rozpouštědla zavede pára o přetlaku v rozmezí od 0,01 do5 MPa, jež je v tomto kapalném rozpouštědle rozpustná....

Způsob zamezování tvorby polymerních usazenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214886

Dátum: 15.10.1984

Autori: Katsushima Sensaku, Koyanagi Shunichi, Shimizu Toshihide, Kaneko Ichiro, Hasegawa Niichiro

Značky: způsob, polymerních, usazenin, tvorby, zamezování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zamezování tvorby polymerních usazenin na stěnách reaktoru při polymeraci vinylového monomeru nebo směsi vinylových monomerů. Reaktor se před polymerací povlékne vodným roztokem, který obsahuje alespoň jednu látku vybranou ze skupiny zahrnující soli alkalických kovů a amonné soli ve vodě rozpustných a niontových barviv ve formě sulfonové kyseliny nebo karboxylové kyseliny v množství od 0,01 do 5 % hmot., s pH upraveným...