Patenty so značkou «úrovně»

Zariadenie a spôsob na meranie úrovne stavu hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17213

Dátum: 17.02.2011

Autori: Dziobek Frank, Johanning Joachim

MPK: G01F 23/02

Značky: hladiny, zariadenie, spôsob, stavu, úrovně, meranie

Text:

...vyparovania stúpne až kodlučovači kvapôčok, l ked indikovaný stav hladiny vykazuje normálnu výšku plnenia.0008 Optimálna úroveň stavu hladiny pri vyparovaní sa potom dosiahnevtedy, ked všetky rúrky tepelného výmenníku s kvapalinou sú pokryté, a výparník môže vyvinúť plný výkon. Vyšší stav hladiny nie je nutný a ani nie je požadovaný, pretože vzniká nebezpečenstvo, že spoločne splynom opúšťa nádrž tiež kvapalina, čo môže viesť k ujme...

Dávkovač so snímačom úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19714

Dátum: 15.09.2010

Autori: Kling Robert, Svedlund Jerry, Rehnström Peter, Stralin Anders, Himmelmann Gunilla

MPK: A47K 10/24

Značky: úrovně, dávkovač, snímačom

Text:

...papierové utierky a podávací mechanizmus obsahujúci prvok na reguláciu dávkovania rotačných papierových utierok, pohonnú jednotku a brzdiacu zostavu rotačných papierových utierok. Jednotka spotrebného materiálu obsahuje balík zvitkov so spojovacím prostriedkom medzi týmito zvitkami, ktoré sa vkladajú cez prístupový otvor do krytu vdávkovacej jednotke apridávajú sa ku dnu tohto balíka. Rotačné papierové utierky sa dávkujú z hornej časti...

Spôsob komunikácie vo vedení 230 V pomocou zmeny úrovne jednosmernej zložky a zapojenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5208

Dátum: 06.08.2009

Autor: Sedlák Jozef

MPK: H05B 37/02, H04B 3/54

Značky: zložky, spôsob, úrovně, zapojenie, pomocou, spôsobu, jednosmernej, vedení, komunikácie, změny, uskutočňovanie, tohto

Text:

...príklad zapojenia vysielacieho bloku, Obr. 3 znázorňuje zapojenie prijímacieho bloku,obr. 4 znázorňuje zapojenie dolnej priepuste DP prijímacieho bloku a) RC člen, b) viacnásobná DP tvorená RC členmi, c) aktívna dolná priepusť, d) integrátor, obr. 5 znázorňuje kompletnú funkčnú schému zapojenia komunikácie v obvode napájania pomocou zmeny úrovne j ednosmemej zložky.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie pozostáva z...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Rossberg Matthias, Vogler Bastian, Herzer Reinhard

MPK: H03K 17/10, H03K 17/0814, H03K 17/687...

Značky: komponenty, měnič, polovodičové, spínač, úrovně, riadiaci, výkonové

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Detektor úrovne, najmä pre fľašu obsahujúcu plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8059

Dátum: 27.02.2007

Autor: Bouvier Daniel

MPK: G01F 23/22

Značky: úrovně, fľašu, detektor, najmä, obsahujúcu

Text:

...množstvu produktu vymedzujúceho rezervu,ktore sú od seba oddelene vo vzdialenosti dostatočnej k tomu, aby mohlo dôjsť na meranie teploty, tedy napr. 2 cm až 3 cm, takže keď úroveň plynu klesne, jeden z dvoch snímačov(snímač umiestený v najspodnejšej časti fľaše) A sa nachádza na teplote nižšej, než je snímač umiestený v najvyššej časti fľaše B, čím dôjde k elektrickému signálu, ktorý je možnepremeniť na svetelný a/ alebo zvukový signál.Také...

Liečba rakoviny kombináciou činidla, ktoré ruší signalizačnú dráhu EGF, a oligonukleotidu, ktorý znižuje úrovne klusterínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16221

Dátum: 22.11.2005

Autori: Gleave Martin, Zupi Gabriella

MPK: A61K 39/395, A61K 48/00, A61K 31/7088...

Značky: činidla, ktorý, dráhu, signalizačnú, rakoviny, liečba, ruší, klusterínu, úrovně, znižuje, oligonukleotidu, kombináciou

Text:

...SEQ ID NO 1. V tejto sekvencií kódovacia sekvencia preklenuje bázy 48 až 1397.0022 Ako sa tu používa, pojem množstvo klusterínu označuje množstvo klusterínu, ktoré je prítomné vo forme ktorá je funkčná, aby poskytla antiapoptickú ochranu. Účinné množstvo klusterínu možno znížil reštrikčnou produkciou klusterínu (na úrovni transkripcie alebo translácie), alebo-3 degradovanlm klusterlnu rýchlosťou väčšou nez sa produkuje. Ďalej sa ocení, že...

Modifikovaná cDNA pre vysoké úrovne expresie faktora VIII a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5102

Dátum: 13.10.2004

Autori: Ducasse Cecille, Hauser Hans-peter, Plantier Jean-luc, Negrier Claude

MPK: C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 15/11...

Značky: derivátov, faktora, modifikovaná, expresie, vysoké, úrovně

Text:

...podnietila niekoľkovýskumníkov k pokusu vyrobit deriváty rekombinantného faktora Vlll, v ktorých táto oblasť chýba. Toto sa dosiahlo deléciou časti cDNA kódujúcej strednú silno glykozylovanú oblasť faktora Vlll buď úplne, alebo čiastočne.0007 Napríklad J. J. Toole, a kol., opísal konštrukciu a expresiu faktora Vlll,v ktorom chýbajú aminokyseliny 982 až 1562 a 760 až 1639 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1986) 83, 5939-5942). D. L. Eaton, a...

Spôsob zníženia úrovne agregácie pegylovaného proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6933

Dátum: 22.09.2003

Autori: Steinmeyer David, Rathore Anurag, Buckley John, Johnson Gary, Toal Michele, Aykent Serdar, Boyle Denis

MPK: C07K 1/00, C07K 14/435

Značky: pegylovaného, agregácie, proteínu, úrovně, zníženia, spôsob

Text:

...kprenosusignálu. Týmto blokovanim požadovanej blízkej interakcie medzi molekulou hGH a hGH receptorom, pegvisomant blokuje homodimerizácíu hGH receptorovsprostredkovanú pomocou hGH, čo pegvisomantu dáva jeho antagonistickú aktivitu.0007 Tento antagonista sa používa na liečenie stavov zahŕňajúcich, ale nie obmedzených na agromegáliu u pacientov, ktorí nereagujú zodpovedajúcim spôsobom na operáciu, rádioterapiu a/alebo iné bežné medicínske...

Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2041

Dátum: 02.12.1998

Autori: Žovinec Rastislav, Hrnčíř Daniel, Cibulka Tomáš

MPK: E02D 29/14

Značky: šachty, úrovně, nadvihnutie, dištančný, prvok

Text:

...obrubou, lctorého podstata spočíva vtom, že sa na šachte odstráni vrchný poldop a nasadí sa liatinová obruba, ktorá má paüičnú výšku a tvar uspôsobenú tak, že sa pôvodný poklop prüoží na nadstavenú obrubu, čím je šachta v novom proñle vozovky uzatvorená.Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty podľa tohoto technického Iiešenia umožňuje fyzicky nenamahave nadvihnutie úmvne šachty do potrebnej výšky aj v zimných mesiacoch.Vzhľadom na rôznu...

Zariadenie pre nastavenie úrovne signálu s pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270109

Dátum: 13.06.1990

Autor: Knap Ján

MPK: H01C 10/00

Značky: úrovně, pamäťou, signálu, zariadenie, nastavenie

Text:

...prednoati voči klasickým elektronický zariadeniam v ton, Ze ovládacie napätia je galvanioky oddelene od neetavovanej úrovne aignálu, krátkodobo alebo trvalá prerušenie dodávky elektrickej energia neeá vplyv na naetavenú úroveň elgnálu, nepotrebuje udrłieveoie napätie o externý zdroj. vzhladom na miniatúrne rozmery zariadenia pre nastavenie úrovne signálu s panišou je možne unlestnič na doaku ploöneho spoja e ovledaoie prvky v neobeedzenej...

Vícepásmový korektor se skokovou regulací úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267498

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krchňák Ján

MPK: G05F 5/00

Značky: regulaci, skokovou, vícepásmový, úrovně, korektor

Text:

...dokonalý souběh regulačních skoků ve všechNa příloženěm výkresu je nnkreslený příklad vicepásmového korektoru se skokovou regulacíV zapojení vicepúsmověho korektoru paralelního typu se zápornou zpětnou vazbou s počtem skoků X u počtem pisem M je obsnžen jeden spoločný rezistorový dělič připojený mezi vstup Ejednotlivými rezistory R 1 až RA A na obou jeho koncíeh, přičemž kaž 3 Kz těchto odboček jepům intogrovnných nktivníchTiltruF 1 až F...

Zapojení číslicového generátoru a měřiče úrovně periodického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262810

Dátum: 11.04.1989

Autori: Padevět Jiří, Hylmar Jaroslav, Jeřábek David

MPK: G01R 23/00, G01R 29/02, H03K 4/02...

Značky: periodického, generátoru, měřiče, číslicového, signálu, zapojení, úrovně

Text:

...vstup pro referenční signál prvního digitálně-snslogovőho převodníku zje připojen výstup druhého digitálné-analogověhopřevodníku 2, na jehož vstup je připojen druhý výstup obvodu Q vstupu s výstupu s na jehož vstup pro referenční signál je při pojen refsrenční zdroj lg napětí nebo proudu, ktorý je současně připojen na referenöní vstup logsritnickóho nspčtově-časového převodníku 11, jehožvýstupyjsou připojeny na logioký obvod lg,jehož výstup...

Zapojenie obvodu pre diagnostiku vstupných prevodníkov úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261673

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: zapojenie, diagnostiku, obvodů, vstupných, prevodníkov, úrovně

Text:

...meraný objekt 1 a vyhodnocovacie zariadenie 2,medzi ktorými je zapojený vstupný ,prevodník 3 ÚTOVDB. Prvý výstup 9 meraného objektu 1 je spoje-ný s prvým vstupom 12 vstupného prevodníka 3 úrovne, druhý výstup 10 merauého objektu 1 je spojený jednak s druhým vstupom 2 U prepínače E, jednak s prvým napájacím vstupom 14 rstupného prevodníka 3 úrovne a jednak s tretím výstupom 18 vyhodnocovacieho zariadenia 2 a tretí výstup 11 meraného...

Indikátor napěťové úrovně zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247203

Dátum: 01.08.1988

Autor: Vališ Jioí

MPK: G012 19/165

Značky: úrovně, indikátor, zdroje, napěťové

Text:

...je tento indikátor velmi vhodný v případech, kdy je vyžadována naprostá spolehlivost, jako je tomu zejména u zařízení obsahujících záložní zdroj pro zprostředkování nouzového zabrzdění dálkově kontrolovaného vozidla v autoškolách, sloužícího pro samostatný výcvik řidičů.3 247 203 Příklady provedení indikátoru napětové úrovně zdroje podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, na niohž zobrazuje obr. l indikátor pro zjišřování přítomnosti...

Zapojení pro vyhodnocení dosažení nastavené úrovně elektrického příkonu u čerpacích agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256019

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sedláček Miloš, Malý Vladimír

MPK: F04D 13/00, F04B 51/00, F04B 49/00...

Značky: dosažení, čerpacích, zapojení, vyhodnocení, nastavené, příkonu, elektrického, agregátu, úrovně

Text:

...§ operačního usměrnovače 1. Výstup komparátoru lg je vyveden na svoroegg.V alternativním provedení podle obr. 2 je proudový obvod jedné fáze motoru čerpacího agregátu 2 zapojen stejně jako na obr. 1. K napájeoímu napětí motoru čerpacího agregátu 2 je připojen vstup 2 děliče lg. Na Výstup děliče lg je připojen dvoucestný usměršovač ll jehož výstup lg je připojen na první vstup součtového zesilovače gł. Na druhý vstup součtového zesilovače...

Zapojení pro hlídání nastavené úrovně proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239983

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vojtašek Vladimar, Huoková Zdenka

MPK: H02H 3/08

Značky: nastavené, proudu, zapojení, hlídání, úrovně

Text:

...22. Na bázi tranzistoru 12 je dále připojen jeden pól prvního filtračního kondenzátoru 22 a přes předředný odpor 11 a regulační odpor gg 1 katoda Zenerovy diody gl. Anoda Zenerovy diody gl 3 spojene se zápornýn pólen nezávislého zdroje 12 stejnosněrnáho proudu právě tak, jako druhý pól prvního filtračního kondenzátoru 22 a emieor tranzistoru 2. Kolektor tranzistoru 12 je napojen na první svorku relé 22, anodu ochranná diody gg a jeden...

Zařízení pro hodnocení úrovně osvětlení stupnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254479

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janiš Roman, Mach Pavel

MPK: G01J 1/16

Značky: úrovně, zařízení, stupnic, osvětlení, hodnocení

Text:

...tomto případě přes pamětový osciloskop 3 se zapisovačem Ä.Zařízení pracuje komparativní metodou. Měření je zajištováno vyhcdnocením obrazu hodnocené stupnice přístroje na televizním monitoru 1. stupnice je snímací televizní kamerou l, z níž je signál zaveden do obvodu 3 pro výběr řádku. Odtud je veden do televizního monitoru 3 a pamětového osciloskopu 3. K pamětovému osciloskopu A může být připojen zapisovač É, který prakticky vykreslí signál...

Analyzátor úrovně znečištění vody organickými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 253832

Dátum: 17.12.1987

Autori: Rezl Vlastimil, Kameníková Irena

MPK: C02F 1/00, C02F 1/26

Značky: organickými, analyzátor, látkami, úrovně, znečištění

Text:

...zařízení je, že při zachování požadované přesností a cítlivosti stanovení umožňuje autometízovaný provoz a jednoduchou obsluhu z jednoho řídicího místa, přičemž umožňuje přímá stanovení celkového organického uhlíku ve vodě.zařízení a jeho funkci blíže objasní přiložený výkres funkčního schéma.Zsřízení se skládá z větve kapalně fáze, extrakčního a absorpčního okruhu. větev kepalné fáze sestávd ze dvou peristaltických čerpadel ł, 3...

Zapojení převodníku nesymetrických logických úrovní na symetrické logické úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 242368

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krušina Robert, Jelínková Jana

MPK: H03K 5/00

Značky: nesymetrických, logických, logické, převodníku, zapojení, symetrické, úrovně, úrovní

Text:

...npn je připojen nazápornou svorku Q zdroje a jeho kolektor je též připojen na výstupní svorkú Q převodníku.Na vstupní svorku l převodníku, který je dále funkčné popsán bez zátěže tvořené obvykle vstupem navazujícího obvodu CMOS, při. cházejí vstupní logické úrovně v logice TTL. Je-li na vstupní svor ce l úroveň log O, je na výstupní svorce g zesilovače QQ napětí blízké nulovému napětí a proud z výstupní svorky g zesilovače QQV se uzavírá přes...

Zařízení pro fluidické snímání úrovně hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240767

Dátum: 01.08.1987

Autor: Lichvár Milan

MPK: G05D 9/00

Značky: zařízení, hladiny, úrovně, kapalin, snímání, fluidické

Text:

...proudi a ústím snimaoí trysky směrem k vnitřní hladině v zařízení. Vlivnost obou těchto procesů, které bezprostředně generují osoilaoe hydraulického výstupu snímače, lze velmi podstatně anížit parametriokým zásahe do funkce a nastavení snímače, ktorý zaručuje stálý průtok tekutinv VÝVTtem snímaní trysky. Tímto způsobem lze vždy dosáhnout v oelém rozsahu pracovních režimů stavu, kdy parazitní osoilace nepřesáhnou únosnou úroveň. . obě uvedená...

Väzkopružný materiál na tlmenie úrovne vibrácií a hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239381

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janů Karel, Nešev Ivan, Nimec Dalibor

MPK: C08L 31/04

Značky: vibrácií, úrovně, materiál, väzkopružný, tlmenie, hluku

Text:

...etylhexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu strednodisperzného vyrobeného polýmerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného koloidu polyvinylalkoholu a iniciátora, kryštalický gratit o zrnitosti 75-90 m, S-hydroxychinolín alebo kyselina trieslova, oxid antimonitý alebo hlinitý, chlórovaný parafín s obsahom chloru 40-70 0/0 hmotnostných, vodný roztok hydroxidu soduého, azbest krátkovláknitý,resp. iné...

Zařízení pro měření úrovně hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250928

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gregor Josef, Viererbl Ladislav

MPK: G01F 23/28

Značky: úrovně, zařízení, hladiny, měření

Text:

...rozptýleného záření gama je umístěn mimo primární svazek záření gama.Na přiložených obrázcích je uvedeno uspořádání zařízení pro prozařovací metodu a zařízení podle vynálezu. Na obr. 1 je uvedeno uspořádání zařízení pro použití prozařovací metody,na obr. 2 je uvedeno uspořádání zařízení pro měření úrovně hladiny podle vynálezu a na obr. 3je uvedena další varianta zařízení podle vynálezu.Zařízení na obr. 1 je tvořeno zdrojem Ä záření...

Zapojení pro udržení stálé úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 249788

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ohlmeyer Joachim, Kloetzner Heinz, Schiedewitz Christian

MPK: H04L 25/06

Značky: úrovně, stálé, zapojení, udržení

Text:

.... Vnpyroü npuuep Hcnonuenun yxasàn Ha QHP. 3. Bech peqb uer 06 onpeenehnu HHH oöecneqeunu roquo onpeenennoro yponnx cpaôawmaànun B 9 B. Yposeub Emma 9 B na nnnnn, B aunon cnyqae, aanrepa 2, paöowammeno B Kaqecŕae Hcroqnuxayane 3 ĺ Bnech Tome, B pesynbrawe omnqécxux noreps no nnnun snexwpnqecxoro coeuneHnaqepea Kopnyc MJ MOPYT BOBHHKHYTB Hcxameuun nan cnnnrn ypoBHncpa 4 öawmnanna cxeM perynupoaxn nowenunana Sĺ B HSOĎDGTÉHHH sra npoőnena pemeua...

Zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického oddělovacího členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238718

Dátum: 16.03.1987

Autor: Gutman Jiří

MPK: G06F 13/00, H04L 25/08, H04L 25/12...

Značky: úrovně, vstupního, rozhodovací, obvodů, oddělovacího, členu, zapojení, proudu, optoelektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem je zjednodušit zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického oddělovacího členu, odstranit pracné nastavování rozhodovací úrovně vstupního proudu, jež je nahrazeno stanovením velikosti potřebného odporu pouhým výpočtem, vyloučit vliv rozptylu výrobní tolerance parametrů jednotlivých optoelektrických oddělovacích členů. Uvedeného cíle se dosáhne zapojení obvodu rozhodovací úrovně vstupního proudu optoelektrického...

Zapojení podpůrné impedance pro zvýšení úrovně tónového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237903

Dátum: 15.03.1987

Autor: Richtr Josef

MPK: H02J 3/24

Značky: impedance, úrovně, signálu, podpůrné, zvýšení, zapojení, tónového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení podpůrné impedance pro zvýšení úrovně tónového signálu hromadného ovládání v sítích vysokého napětí je vytvořeno tak, že podpůrná impedance, tvořená zapojením kondenzátorů s konstatní kapacitou a nejméně dvou cívek, je paralelně připojena k venkovnímu vedení nebo kabelu vysokého napětí. Tato podpůrná impedance může být připojena k venkovnímu vedení vysokého napětí buď za snižovacím transformátorem vn/vn, nebo v místě připojení...

Zapojenie prevodníka pre indikátor úrovne nízkofrekvenčných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234309

Dátum: 01.03.1987

Autori: Veselovský Pavol, Milo Ladislav

MPK: H03K 13/02

Značky: prevodníka, nízkofrekvenčných, indikátor, signálov, zapojenie, úrovně

Zhrnutie / Anotácia:

Priebeh takejto charakteristiky bezprostredne zabezpečuje vstupná časť zapojenia postupným pripájaním prvého až n-tého spätnoväzobného dvojpólu pomocou elektrických spínacích kontaktov ovládaných komparátormi, ktorých činnosť je riadená výstupným napätím, zo špičkového detektora, ktoré je zároveň výstupným napätím prevodníka. Vstup detektora je spojený s výstupom vstupnej časti.

Zařízení pro snímání úrovně proudu černé v barevné obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 248706

Dátum: 12.02.1987

Autor: Parker Robert Preston

MPK: H04N 9/64, H04N 9/20

Značky: obrazovce, proudu, zařízení, černé, barevné, úrovně, snímání

Text:

...videosignálu nepřítomna.Casovací signál VB se vytváří krátce po ukončení intervalu vertikálního zpětného běhu a existuje p-o dobu trvaní intervalu automatického řízení předpětí barevné obrazovky 15. Tento signál se .přivárdí na vstupní svorku řízení zatemňovacích impulsú procesoru 12 jasového a barvonosného signálu pro způsobení toho, aby výstupní signály r, g, b procesoru 12 jasového a barvonosného signálu vykazovaly stejnosměrné referenční...

Způsob kontroly úrovně znečištění polovodičových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 231897

Dátum: 15.12.1986

Autori: Šváb Petr, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Žamberský Vlasta

MPK: H01L 21/66

Značky: desek, kontroly, způsob, úrovně, znečištění, polovodičových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly úrovně znečištění polovodičových desek, kde v průběhu vysokoteplotních operací se do křemenných aparatur jednorázově nebo v pravidelných intervalech vkládají testovací struktury s jedním vysokonapěťovým přechodem PN a s koncentrací hlubokých příměsí nižší než 2.1011 atomů cm-3. Testovací struktury se zpracují spolu s výrobními dávkami a po skončení vysokoteplotních operací se měří koncentrace hlubokých příměsí v...

Kulová sonda pro elektrické měření úrovně hladiny podzemní vody v šikmých hydrogeologických a odvodňovacích vrtech

Načítavanie...

Číslo patentu: 233192

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kohoutová Jana, Haas Karel

MPK: G01F 23/10

Značky: vrtech, sonda, šikmých, kulová, úrovně, hydrogeologických, elektrické, podzemní, odvodňovacích, hladiny, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kulové sondy pro elektrické měření úrovně hladiny podzemní vody v šikmých, tj. ukloněných a zpravidla zapažených průzkumných hydrogeologických a odvodňovacích vrtech, které svírají s horizontální rovinou úhel 20° až 80°. Tvar sondy a zabudování snímacích elektrod na minimum snižuje tření sondy o pažnice při jejím zapouštění a vytahování v ukloněném vrtu, přičemž je spolehlivě zajištěn nátok vody k snímacím elektrádm při dosažení...

Zariadenie na zrovnanie a signalizáciu úrovne neprípustného dna jamy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230851

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kysela Karol

MPK: G01C 15/06, G01C 3/20

Značky: zariadenie, signalizáciu, úrovně, neprípustného, zrovnanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že na zrovnanie stavebnej jamy sa navrhuje oceľový rošt (4) s tŕnmi (5), ktoré umožňujú zrovnanie dna do požadovanej úrovne, pričom sa táto signalizuje mernou tyčou (9), pripevnenou k tomuto roštu (4). Táto merná tyč (9) vyčnieva nad hladinu vody. V obr.1 je znázornený príklad prevedenia podľa vynálezu.

Hlídač úrovně střídavých elektromagnetických polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235412

Dátum: 15.11.1986

Autor: Pikl Pavel

MPK: G01R 31/02

Značky: elektromagnetických, střídavých, úrovně, hlídač, polí

Zhrnutie / Anotácia:

Hlídač úrovně elektromagnetických polí pracuje v rychlém přepínacím cyklu, přičemž v prvé části cyklu, tj. v provozním stavu, měří intenzitu elektromagnetického pole na snímací anténě a ve druhé části cyklu, tj. v kontrolním stavu, se automaticky celé toto zařízení samo kontroluje. Tímto způsobem zapojení se odstraní hlavní problém, který může nastat u bezpečnostního zařízení chránícího člověka, a to spoléhání obsluhy na zařízení, které se může...

Zapojení pro přenos nebo autonomní záznam úrovně škodlivin v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 231722

Dátum: 15.07.1986

Autori: Váňa Vladimír, Fukátko Tomáš, Jursík Jiří

MPK: G01D 5/249

Značky: škodlivin, záznam, úrovně, zapojení, prenos, ovzduší, autonomní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technický problém, který umožňuje záznam úrovně škodlivin v ovzduší, buď autonomním řízením elektromechanického čidla se záznamem měřených výsledků v číselné formě na magnetofonový pásek nebo ve kterém jsou výsledky měření předávány v číselné formě do místa sběru dat. Podstata vynálezu je zařízení, které vede signál elektrochemického čidla řízeného buď povelem z místa sběru dat, nebo povelem z časového obvodu do termostatonového...

Zapojení automatického regulátoru čtecí úrovně číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231492

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vorel Miloslav, Fenik František, Seidl Karel, Rejžek Milan

MPK: G05B 11/12

Značky: úrovně, číslicového, regulátoru, signálu, čtecí, automatického, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení automatického regulátoru čtecí úrovně číslicového signálu řeší problém vytváření výstupního napětí čtecí úrovně číslicového signálu pro sdružený televizní signál s číslicovou složkou, určený pro použití v rozhlasové družicové službě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výstup regulačního komparátoru /Kr/, na jehož neinvertující vstup /1/ je připojen zdroj /ZU1/ sdruženého číslicového signálu, je připojen na první vstup dvouvstupového...

Zariadenie na diskoutinuálne meranie úrovne hladiny sypkých hmôt s diaľkovým pneumatickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226902

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Tibor

Značky: meranie, ovládáním, úrovně, sypkých, diaľkovým, hladiny, pneumatickým, hmot, diskoutinuálne, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na diskontinuálne meranie úrovne hladiny sypkých hmôt s diaľkovým pneumatickým ovládaním a prenosom výstupného signálu nameraných údajov, pozostávajúceho z meracieho mechanizmu, ktorý obsahuje meraciu sondu upevnenú na lanku, ovládajúcom otáčky meracieho kotúča, pneumatické proporcionálne vysielacie členy i zosilovače na diaľkový prenos výstupného signálu hodnôt zmien polomeru excentrickej vačky, odpovedajúcich zmenám uhla natáčania...

Zapojení pro převod úrovní číslicové integrované logiky typu ECL na úrovně logiky typu TTL

Načítavanie...

Číslo patentu: 229202

Dátum: 01.03.1986

Autor: Hejduk Karel

MPK: H03K 19/086

Značky: úrovně, logiky, převod, integrované, zapojení, číslicové, úrovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro převod úrovní číslicové integrované logiky typu ECL na úrovně číslicové integrované logiky typu TTL pomocí,tranzistoru typu PNP, zejména pro frekvence řádu MHz a desítek Mhz. Mezi výstup logiky typu ECL a bázi tranzistoru je zapojen oddělovací kondenzátor, jehož oba konce jsou přes první a druhý odpor připojeny na společný vodič. Mezi bázi tranzistoru a napájecí vodič je zapojen třetí odpor a mezi kolektor...

Zapojení programově řízeného galvanicky odděleného fázového spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou nastavitelné úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 229187

Dátum: 01.01.1986

Autor: Krejčí František

MPK: G06F 15/46

Značky: nastavitelné, vestavěnou, zapojení, řízeného, pojistkou, galvanicky, odděleného, fázového, elektronickou, úrovně, spínače, programové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu zapojení programově řízeného galvanicky odděleného fázového spínače s vestavěnou elektronickou pojistkou nastavitelné úrovně je jednoduchým způsobem programové řízen akčního členu s podmínkou galvanického oddělení pracovní země řídicího mikroprocesorového systému od země technologického procesu, s vy užitím zejména při řízení akčních členů technologického procesu u pracovních strojů v reálném čase. Toho se dosáhlo vhodným...

Zapojení pro řízení číslicových ovladačů úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224255

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tolk Alfred

Značky: úrovně, číslicových, zapojení, ovládačů, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení číslicových ovladačů úrovně pro jeden nebo více zvukových kanálů, které obsahují čítač, jejichž vstupy jsou spojeny s vedením taktovacích signálů a s vedením směrových signálů, nebo se dvěma vedeními taktovacích signálů pro různé směry, které jsou kromě toho spojeny s jedním nebo více manuálními a/nebo automatickými nastavovacími prvky, vyznačující se tím, že za nastavovacími prvky (E1 až En) jsou zařazeny řídicí přístroje...

Zařízení pro regulaci úrovně hladiny kapalin s korekční vazbou, vyvozenou průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224408

Dátum: 01.12.1985

Autor: Altmann Josef

Značky: korekční, úrovně, průtokem, hladiny, vazbou, kapalin, regulaci, zařízení, vyvozenou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci úrovně hladiny kapalin s korekční vazbou, vyvozenou průtokem, obsahující svodnou nádrž se spojovacím potrubím, snímací nádrž, fluidický snímač s ovládacím potrubím a hydraulický servopohon, ovládající regulační ventil, vyznačené tím, že ke svodné nádrži (3) je připojeno vyrovnávací potrubí (21) opatřené škrticím ventilem (210) a ústící do horní části snímací nádrže (2), k jejíž spodní části je připojeno potrubí (22)...

Rozhodovací obvod s automatickým řízením prahové úrovně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225944

Dátum: 01.07.1985

Autor: Petrášek Josef

Značky: automatickým, obvod, úrovně, prahové, rozhodovací, řízením

Zhrnutie / Anotácia:

Rozhodovací obvod s automatickým řízením prahové úrovně v opakovačích digitálních přenosových systémů, vyznačený tím, že první konec sekundárního vinutí výstupního transformátoru (Tr) korekčního zesilovače je připojen na vstup (1) prvního invertoru (B1) číslicového integrovaného obvodu TTL a přes první odpor (R1) ke kladné svorce (5) zdroje a přes první diodu (U1) v propustném směru na bázi tranzistorů (T), druhý konec sekundárního vinutí...

Zařízení pro automatické stanovení a zaznamenání úrovně vytížení elektrických spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216981

Dátum: 15.02.1985

Autori: Lebduška Petr, Škvain Dušan, Franta Josef

Značky: elektrických, stanovení, vytížení, zařízení, spotřebičů, automatické, zaznamenání, úrovně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení a automatické zjišťování a zaznamenávání úrovně vytížení elektrických spotřebičů, zejména elektrických pohonů, například kolesových rypadel, pasových pohonů a ostatních pohonů v báňských a ostatních průmyslových odvětvích. Zařízení sestává z převodníku pro převod měřené veličiny na stejnosměrné napětí spojeného s komparátorem pro registraci nastavitelné úrovně vytížení, přičemž počet komparátorů je dán...