Patenty so značkou «určovanie»

Spôsob a systém na určovanie umiestnenia a orientácie implantovaných vnútroočných šošoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9477

Dátum: 12.08.2008

Autori: Bott Steven, Boukhny Mikhaill

MPK: A61F 2/16, A61F 9/00, A61B 8/10...

Značky: určovanie, implantovaných, orientácie, systém, umiestnenia, spôsob, vnútroočných, šošoviek

Text:

...porozumenie prihlasovaného vynálezu a jeho výhod, je teraz uskutočnení odkaz na nasledujúci opisvzatý V nadväznosti na pripojené vyobrazenia, na ktorých podobné odkazové značky označujú podobné znaky a na ktorýchObr. 1 znázorňuje vybrané tkanivo okaObr. 2 znázorňuje rôzne vstupy, ktoré sa môžu používaťpočítačovým programom na výpočet IOL na vypočítavanie výkonnosti tórickej šošovky a umiestňovanie a osovej orientácie takej IOL šošovky...

Zariadenie na určovanie informácii pre časové zarovnanie dvojice informačných signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11494

Dátum: 21.09.2007

Autori: Bitto Roland, Schmidmer Christian, Keyhl Michael

MPK: H04N 17/00, G10L 19/00

Značky: zariadenie, určovanie, časově, zarovnanie, dvojice, informácií, signálov, informačných

Text:

...sú signály často skreslené prenosoma zdrojovým kódovaním. Početné použitia napr. meracej techniky si vyžadujú porovnávanie prenášaného signálu sdeg(t) s neskresleným signálom smú). Toto porovnávanie, ako je to popísané vyššie, si však vyžaduje správne časové priradenie jednotlivých úsekov signálu z neskresleného signálu s,g(t) a skresleného signálu sdeg(t. Pri malých skresleniach a pomerne jednoducho štruktúrovanom toku informácie, ako je...

Asistované určovanie polohy na základe satelitného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9305

Dátum: 23.01.2007

Autori: Wirola Lauri, Syrjarinne Jari

MPK: G01S 19/05, G01S 19/25

Značky: satelitného, základě, signálu, asistované, polohy, určovanie

Text:

...napriklad realizovaných v množine čipov alebo čipe ako je integrovaný obvod.0020 Prístroj môže byt napriklad totožný so zahrnutým procesorovým komponentom, ale môže taktiež zahŕňať dodatočné komponenty. Prístroj by mohol byt napriklad modulom, určeným na zabudovanie do samostatného zariadenia alebo pomocného zariadenia.0021 Procesorový komponent môže byť ďalej nakonfigurovaný tak. aby v množine parametrov zahrňoval najmenej jedno index...

Určovanie optimálneho umiestňovania očných prístrojov použitím spracovania obrazu a autofokusačných techník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7249

Dátum: 21.12.2006

Autori: Campin John, Bowes John

MPK: A61B 3/10, A61F 9/007

Značky: spracovania, použitím, autofokusačných, techník, prístrojov, optimálneho, obrazů, umiestňovania, očných, určovanie

Text:

...US 2005/105044 popisuje systémy na meranie čela vlny,ktoré sa môžu uplatňovať napríklad na detekciu fázových odchýlok v okuliarovej šošovke a v oku. Rôzne vyhotovenia obsahujú upravenia modulačného vzoru v dráhe vratného lúča2 okuliarovej šošovky alebo oka a zobrazovanie difrakčnéhovzoru v rovine samo zobrazenia vo vzťahu na modulačný vzor0009 US 6 532 298 popisuje kompaktný, rucne ovládaný,zobrazovací prístroj, ktorý sa môže používať...

Spôsob zisťovania opravených aktuálnych polohových dát najmä na určovanie aktuálnych polôh vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10508

Dátum: 14.11.2006

Autori: Renner Alexander, Kowarik Lothar, Petroczi Julius, Rauscher Kurt, Pohl Alfred

MPK: G08G 1/123, G07B 15/00, G01S 5/14...

Značky: opravených, najmä, aktuálnych, poloh, určovanie, zisťovania, spôsob, vozidla, polohových

Text:

...ktoré je v priebehu procesu vydania priradené určitej fyzickej alebo právnickej osobe, aby sa umožnilovypočítavanie vzniknutých mýtnych poplatkov.Principiálne je obvyklé použitie mobilných detekčnýchjednotiek vo dvoch rozdielnych mýtnych systémoch, totiž na jednejstrane v systémoch založených na systéme GNSS (Global NavigationSatellite System) a na druhej strane vsystémoch založených naSystémy na báze GNSS pracujú vo väčšine prípadov...

Spôsob a zariadenie na určovanie polohy stacionárneho družicového prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5510

Dátum: 30.06.2006

Autori: Gross Markus, Harles Guy, Krier Georges

MPK: G01S 5/10

Značky: stacionárneho, prijímača, zariadenie, spôsob, družicového, určovanie, polohy

Text:

...pomocou sekundárnej podmienky na rozlíšenieredundancie nameraných relatívnych časových rozdielov.0010 Lokalizačné zariadenie podľa vynálezu je lokalizačné zariadenie na určovanie umiestnenia stacionámeho družicového prijímača so stacionárnou dmžicovou anténou pomocou meracích paketov v družicových signáloch užívateľských dát, pričom uvedené signály užívateľských dát sa prenášajú z jednej pozemskej stanice alebo z viacerých pozemských staníc...

Spôsob a systém pre určovanie poplatku za užívanie úsekov komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10548

Dátum: 07.11.2005

Autor: Birle Christian

MPK: G07B 15/00, G08G 1/123

Značky: určovanie, systém, spôsob, poplatku, užívanie, komunikácie, úsekov

Text:

...na základe spracovávaných interných informácií o stavu vozidla.0013 Ako dlžka trasy sa podľa vynálezu označuje vozidlom prejdená dráha spoplatnenej komunikácie alebo dráha prejdená V spoplatnenom úseku. Ako užívateľ sa V ďalšom opise označuje užívateľ spoplatnenej trasy. Mobilný koncový prístroj sa preto pridelí spravidla vodičovi nákladného automobilu. V rámci vynálezuje rovnako zahrnuté pridelenie mobilného koncového prístroja druhému...

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 284679

Dátum: 05.09.2005

Autori: Durnev Vladimir Nikolaevich, Aleshin Valentin Nikitovich, Mitelman Mikhail Grigorievich, Trenin Gagik Dmitrievich, Osipov Jury Olegovich, Zagadkin Vladimir Andreevich, Kopylov Oleg Grigorievich, Kononovich Alina Alexandrovna, Vilfred Kharst, Trotsenko Valery Mikhailovich

MPK: G01F 23/22, G21C 17/035

Značky: chladiaceho, hladiny, reaktore, prostriedku, zariadenie, určovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na určovanie hladiny chladiaceho prostriedku v reaktore pozostáva z pozdĺžneho puzdra (1), v ktorom sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3) s oddelenými samostatnými vyhrievanými spájkovanými spojmi (7) a nevyhrievané termoelektrické meradlo (5), ktorého nevyhrievaný spájkovaný spoj (8) leží vnútri oblasti, v ktorej sú usporiadané vyhrievané termoelektrické meradlá (2, 3), a ďalej obsahuje elektrickú tepelnú sústavu...

Spôsob a zariadenie na použitie licencovanej rádiovej technológie na určovanie prevádzkových parametrov nelicencovanej rádiovej technológie v mobilnom termináli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14872

Dátum: 23.06.2005

Autori: Jaakkola Mikko, Maattanen Tuomas, Orava Pekko

MPK: H04W 4/02, H04B 1/40, H04W 8/22...

Značky: mobilnom, nelicencovanej, licencovanej, použitie, rádiovej, parametrov, technológie, zariadenie, spôsob, určovanie, termináli, prevádzkových

Text:

...uskutočnenia sa hodia pre všetky regulované doménypodporované normou IEEE 802.1 l. 0007 Prvým aspektom vynálezu je spôsob definovaný v nároku 1.0008 Druhým aspektom vynálezu je počítačový programový produkt definovaný v nároku 13.0009 Tretím aspektom vynálezu je elektronické zariadenie definované v nároku 25.0010 Uvedené aj ďalšie znaky, aspekty a výhody uskutočnení vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu odkazujúceho sa na...

Spôsob a zariadenie na určovanie hrúbky vrstvy laku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7855

Dátum: 04.12.2004

Autori: Kern Martin, Horvath Zoltan-josef, Sindlinger Stephen, Schlecht Jürgen

MPK: C25D 13/00

Značky: zariadenie, vrstvy, určovanie, spôsob, hrúbky

Text:

...je poprípade možné ještě dodatkovélakovanie opätovným ponorením do lakovacej namáčacejnádrže. Meriacie zariadenia, ktoré sú k tomu potrebné sú však veľmi drahé a sú príčinou časových strát a vedú okrem iného tiež k strate kvality, akje dodatkové lakovanie poškodzené.Dokument US 5914 022 A zverejňuje spôsob a zariadenie na sledovanie a riadenie galvanického vylučovania farby na predmet. Ak nedosahuje rýchlosť odberu prúdu určitú medznú...

Postup na určovanie optimálnej prenosovej cesty v dátovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 498

Dátum: 02.06.2003

Autori: Schönleitner Arnold, Edtmair Joachim, Schedlberger Robert, Bernhard Wolfgang

MPK: G08C 17/00, H04L 12/28, H04L 12/56...

Značky: cesty, optimálnej, sietí, prenosovej, dátovej, určovanie, postup

Text:

...existujúcim účastníkom siete môžu byt pri použitítakéhoto účastníka siete ušetrené.V AT-B 408-048 je ďalej popísaný postup podľa druhu pre určenie prenosových ciest v rádiovej sieti, ktorý taktiež obsahuje práve vysvetlených účastníkov siete. Tento prebieha tak, že tí účastníci siete, ktorí vykazujú funkciu vysielania vysielajú testovací signál obsahujúci ich identifikáciu. Tento testovací signál je prijímaný inými účastníkmi siete, ktorí sú...

Spôsob a zariadenie na určovanie rýchlosti šírenia zvuku v materiáli v závislosti od teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2772

Dátum: 13.05.2003

Autori: Sauerland Martin, Deppe Gerd-joachim

MPK: G01N 29/04, G01H 5/00

Značky: zvuku, teploty, zariadenie, určovanie, spôsob, materiáli, šírenia, závislosti, rychlostí

Text:

...prístrojom na meranie hrúbky steny,ktorý pracuje na princípe Iaserovo ultrazvukového meracieho postupu na meranie hrúbky horúcich stien (odrazová metóda). Na základe známej hrúbky steny môže byť po zmeraní časového intervalu medzi signálom a ozvenouvypočítaná rýchlosť šírenia zvuku pri danej teplote.0010 Nevýhodou je tu však, že pri vyšších teplotách vzorka rúrky rýchlo zokovinovie, a tým je skreslený výsledok merania. Ďalej je...

Spôsob a zariadenie na určovanie schopnosti prepúšťať plyny, najmä pri jadrách zhotovených z piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 892

Dátum: 10.09.2002

Autor: Bender Wilfried

MPK: G01N 15/08, B22C 19/00

Značky: zariadenie, spôsob, jadrách, piesku, prepúšťať, najmä, plyny, schopnosti, zhotovených, určovanie

Text:

...hodnôt Vyjadrujúcichschopnosť prepúšťať plyny pri jadrách, ktoré sú vyrobenémá byť vytvorené zariadenie, ktoré je vhodné na VykonávanieVychádzajúc z úvodom vysvetleného stavu techniky je tátoúloha vyriešená V prvom rade prostredníctvom spôsobuurčovania schopnosti prepúšťať plyny pri jadrách určených na odlievanie kovových tavenín, najmä tavenín ľahkých kovovtomto spôsobe sa vzorka jadra zahrieva V ohrievanom úsekuna teplotu ohrevu...

Kultivačné prostredie na určovanie toxických látok vo vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1136

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nikš Milan

MPK: C12Q 1/02

Značky: toxických, roztokoch, látok, prostredie, kultivačné, vodných, určovanie

Text:

...a jednak v jeho póroch. Indikácia rastu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, s výhodou pomocou redox indikátora (napríklad soľ tetrazóliového farbiva). Mikroterčíky sa pred použitímVýhodou kultivačného prostredia podľa technickéhoriešenia je predovšetkých jednoduchosť, spočívajúca V nenáročnej príprave blokových zostáv testovacích terčíkov s vysokým počtom rôznych mikroorganizmov a následne V spoľahlivom a rýchlom určovaní toxických látok vo...

Posuvné meradlo na určovanie rizika Downovho syndrómu v plode v II. trimestri tehotenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 70

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stejskal David

MPK: A61B 10/00

Značky: trimestri, meradlo, downovho, určovanie, plode, rizika, tehotenstva, syndrómu, posuvné

Text:

...pravděpodobnostní koeíicienty (LR)odpovídající desetiným násobkům mediánů (MoM) obou sérovýchmarkerů.-Pro AFP byly stanoveny LR v rozsahuvynesena do kruhových soustředných logaritmických stupnic. Graíickým násobením věkováho rizika a obou LR je graíickyznázorněno výsledné riziko DS.Eñehlgq Qpnązk na výkreseTechnické řešení je blíže vysvětleno pomocí výkresu Měřidlo se skládá ze dvou pevných soustředných kruhů .3 a dvou otočných...

Zariadenie na automatické určovanie osových vzdialeností vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265770

Dátum: 14.11.1989

Autor: Baláž Pavel

MPK: G01B 7/14

Značky: automatické, vzdialenosti, osových, vozidiel, určovanie, zariadenie

Text:

...riadeným vstupom zdroja časových impulzov.Zautomatizovanie celého procesu získavania údajov osových vzdialenosti vozidiel prináša rad výhod. Vyšetrované vozidlá sa nemusia zastavovať, čim sa proces merania nielenže zrýchli,ale podstatne sa zniži riziko vzájomnej kolizie, hlavne pri hustej premávke. odstráni sa subjektívny faktor ktorý môže nepriaznivo ovplyvňovať presnosť- merania a zároveň sa zníži počet ludi potrebných na obsluhu zariadenia....

Určovanie homologických úsekov nukleových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263173

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vasil Miroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: úsekov, homologických, kyselin, určovanie, nukleových

Text:

...úseku sa vytvorí dvojvláknc 1. Na vzorku sa pôsobí enzymaticky značenou špecifickou protilátkou proti dvojvláknovej nukleovej kyseline § Po naviazaní protilátky Q na sondu Q a dvojvlákno 5 sa pridá substrát Q. Výsledok reakcie 1 sa odčíta.P r í k l a d 3 sodna 3 sa fixuje na nosiči g, pridá sa neznáma nukleová kyselina l. V rozsahu homo logického úseku nukleových kyselín sa vytvorí dvojvlákno 5, na vzorku sa pôsobí enzymaticky...

Zariadenie na určovanie polohy magnetickej osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260792

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kokavec Ján, Krempaský Ludovít

MPK: G01R 33/02

Značky: zariadenie, magnetickej, určovanie, polohy

Text:

...osi 4, sú upevnené snímače 2 magnetlckej indukcie. Časti potenciometrického snímača 5 sú upevnené na mechanickú os 4 a priruby 8.Snímač 2 magnetickej indukcie, ktorý sa pohybuje po kružnici so stredom na magnetickej osi 1 .a v. rovine kolmej na magnetickú c-s 1 sa pohybuje v konštantnom magnetickom poli. Pri posunuti stredu kružnice otáčania mimo magnetickú os 1, alebo pri o-dklone roviny kružnice otáčania je na konštuantnü výstupnú...

Zapojenie pre určovanie úrovní intermodulačných produktov a intermodulačných odstupkov kanálových a širokopásmových zosilňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238804

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bulla Peter

MPK: H04B 3/46

Značky: širokopásmových, určovanie, odstupkov, úrovní, zosilňovačov, zapojenie, intermodulačných, produktov, kanálových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre určovanie úrovní intermodulačných produktov a intermodulačných odstupov kanálových a širokopásmových zosilňovačov. Podstata zapojenia podľa vynálezu spočíva v tom, že na vstup meraného zosilňovača (2) je zapojený generátor (1) a na výstup meraného zosilňovača (2) je zapojený buď širokopásmový mikrovoltmeter (3) s potlačenou nulou, alebo širokopásmový merač úrovní (4), pričom medzi generátorom (1) a vstupom meraného...

Zariadenie na určovanie polohy optického profilu objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234867

Dátum: 15.01.1987

Autori: Minarovjech Milan, Bartl Ján

MPK: G01B 11/00

Značky: zariadenie, určovanie, profilů, objektov, polohy, optického

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu prináleží do oblasti metrológie dĺžok využívajúcich bezkontaktné optické metódy merania. V zariadení podľa vynálezu sa poloha meraného optického profilu voči dĺžkovému meraciemu zariadeniu určuje na základe vzájomnej polohy priameho a zrkadlového obrysu meraného optického profilu vytvorených elektronickými obvodmi zariadenia.

Zariadenie na určovanie dynamických vlastností materiálu terénneho podložia při vynútenom ustálenom kmitaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229872

Dátum: 15.04.1986

Autori: Martinček Gustáv, Pokorný Milan

MPK: G01L 1/14

Značky: vlastností, určovanie, ustálenom, materiálů, zariadenie, terénneho, dynamických, vynútenom, podložia, kmitání

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na zisťovanie dynamických vlastností materiálu terénneho podložia pri vynútenom ustálenom kmitaní. Podstata zariadenia spočíva v tom, že kontaktná podložka s podložím tvaru kruhovej dosky má v ťažisku umiestnený akcelerometer zvislého alebo otáčavého pohybu, nad ktorými je umiestnený vibrátor s premennou frekvenciou vertikálneho alebo krútiaceho kmitania cez snímač dynamickej sily alebo krútiaceho momentu. Zariadenie možno...

Zariadenie na automatické určovanie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218620

Dátum: 01.06.1985

Autori: Baláž Pavel, Kyška Rudolf

Značky: objektov, frekvenčnej, parametrov, charakteristiky, rozkmitaných, automatické, experimentálnych, zariadenie, určovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši automatické stanovenie parametrov frekvenčnej charakteristiky rozkmitaných experimentálnych objektov rezonančnou metódou. Svoje uplatnenie nájde pri operatívnom nedeštruktívnom posudzovaní kvality stavebných materiálov. Frekvenčné charakteristiky skúšaných vzoriek vo veľkej miere charakterizujú fyzikálny stav skúšaných materiálov. Na ich určenie je potrebné vo zvolenom kmitočtovom rozsahu stanoviť parametre kmitania. Pri spojitom...