Patenty so značkou «určení»

Zapojení pro dálkové určení vadného opakovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 268015

Dátum: 14.03.1990

Autori: Culka Jan, Zoubek Jaroslav

MPK: H04B 3/46

Značky: určení, zapojení, dálkově, opakovače, vadného

Text:

...na první vstup druhého hradla Z, výstup druhého hradla Z je připojen na hodinový vstup čítače g. jehož výstup je připojen jednak přes dekodér lg na číslicový displej ll a jednak na vstup třetího hradla 5. výstup třetího hredla 5 je přípojen na první vstup čtvrtého hradle § e na první vstup pátého hradla §, Výstup páteho hradla § je připojen na nulovecí vstup klopnáho obvodu ł, Druhý vstup pátého hradĺa Ě je spojan a druhým vstupem čtvrtáho...

Způsob kódování identifikačního znaku pro určení orientace směru propadu evidenční průkazky snímací stanicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266936

Dátum: 12.01.1990

Autor: Žáček Jiří

MPK: G06K 17/00

Značky: směru, průkazky, kódování, snímací, znaků, evidenční, orientace, stanici, určení, propadu, způsob, identifikačního

Text:

...evidenční průkazky se provádí tak, že se započne od prvního řádku, avšak řádek již obsazený kódovací fólií identifikačního znaku se vynechá a postupuje se do zakódo u lichého počtuvání všech čísel kódu evidenční průkazky, přičemž je lhostejné, z které strany je řádkování číslováno.Vyšším technickým účinkem je zvýšení informačního obsahu evidenční průkazky tím, že je umožněno zakódovat identifikačními znaky až u různých hodnot čísla, kde je...

Způsob určení skladby polymerbetonového plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266843

Dátum: 12.01.1990

Autori: Havránek Tomáš, Svoboda Luboš, Král Pavel

MPK: G01N 11/10

Značky: způsob, polymerbetonového, plniva, skladby, určení

Text:

...vhodný i pro operativní optimalizaci v případech kolísající jakosti surovín.Postup podle vynálezu je dále ukázán na dvou příkladech, které mají ilustrativní charakter a neslouží k vymezení rozsahu vynálezu.z křemenného písku 0,6 až 1 mm a skleněné moučky měla být připravena plastmalta s epoxidovým pojivem. K určení optimálního poměru skleněné moučky a písku byly připraveny vzorky směsného plniva s obsahem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 a 50...

Zařízení pro automatické určení polohy laserového svazku v jedné souřadnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 265149

Dátum: 13.10.1989

Autori: Znamenáček Milan, Vach Karel

MPK: G02B 26/08, H01S 3/101

Značky: zařízení, jedné, svazků, určení, laserového, automatické, polohy, souřadnici

Text:

...l o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku se nachází v nulovém vztažném bodě. Snímač 3 koncové polohy detektoru informuje mikroprocesor ł signálem na jeho druhém vstupu gg o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku dosáhl koncového bodu svého měřicího rozsahu. Detektor 1 polohy laserového paprsku detekuje dopad laserového záření. Tento detektor 5 polohy laserového paprsku se mechanicky pohybuje po měřicí trase pomocí...

Způsob určení toku vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265140

Dátum: 13.10.1989

Autori: Foken Thomas, Zelený Jaroslav

MPK: G01W 1/02

Značky: vlhkosti, určení, způsob

Text:

...vzduchu,W . T je střední hodnote součinu W. TI nąčež se určí tok vlhkosti podle rovnicede 1 W. Tà - w. Ť 0,153 ĺ 3 í) e w (IIL kde Tá je pulsace teploty vzduchu závislá na vlhkosti vzduchu,Tř je pulsace teploty vzduchu nezávislá na vlhkosti a eje pulssce tlaku vodních par.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že se na minimum omezí rušivé vlívy přístrojové techniky, čímž se podstatné zvýší přssnost měření. Výhodou je též...

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264423

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Jiří, Vala Miroslav

MPK: F26B 5/06

Značky: zapojení, konce, lyofilizace, tohoto, provádění, vlhkosti, způsob, způsobu, zbytkové, desorpce, procesu, určení

Text:

...a eliminovat, takže není možno zjistit objektivně konec procesu a vlhkost vysušovaného materiálu vykazuje značný rozptyl hodnot.Popsané nedostatky dosavadních postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu určení konce desorpce zbytkové vlhkosti podle vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také teplota topné etáže i teplota na etáži uloženého vysušovaného materiálu....

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264420

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: desorpce, procesu, určení, tohoto, způsobu, konce, provádění, vlhkosti, zapojení, způsob, zbytkové, lyofilizace

Text:

...vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také tlak par V sublimační komore a v hrdle vývěvy pro odtah nekondenzovatelných plynů. Podstata způsobu podle vynálezu pak spočíva V tom, že rozdíl mezi tlakem naměřeným v sublimační komoře a tlakem naměřenýh v hrdle vývěvy se srovnává s hodnotou tlakového rozdílu odvozenou pro konec desorpce, přičemž zjištěná shoda slouží...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: objemového, důlním, určení, zařízení, přesného, průtoku, větru, ventilátorem

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Uspořádání detektorů záření k určení polohy pevných hlubinných bodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264013

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knebel Siegfried

MPK: G01V 5/08, G01C 3/08

Značky: uspořádání, detektoru, určení, záření, polohy, hlubinných, pevných, bodů

Text:

...MaKCHMaHhHOP 0 usmenennn cnnnana.Hpn npownnqnxnmqeuu neTeKTOp 0 B cyuapuuň cnrnan CTaHOBHTCH pannmm Hynm B cnyqae cHMMeTpHH, w.e.ecnn HCTOqHMKr(paH 0 aKTHBHaH Merxa) uaxonrcn no HepTnxann B cepeuHe.Memy ewexwopann, H B swoň Touxe cnumerpnpoaannn cnrnan~ XEIPEIKTGPPISYGTCH MâKcHMčlJĺbHblM HSMGHEEPIEM B HanpaBnermH OCH nerexwopa.BTHM cranongmcn BOSMOJKHbM coKpamem 4 e cxop OCTH nsMepermx no nvm B ýrotme. CRM,Merpnpoaamnn, uwo nosnonner CHHBHO...

Zařízení pro průběžné testování ostrosti a určení rozměru vady materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263689

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Jaromír

MPK: G01N 23/04

Značky: průběžné, ostrosti, testování, materiálů, rozměrů, určení, zařízení

Text:

...dooatření, překontrolovat rozlišovací schopnost a určí rozměr zjištěná vady. zařízení je ovládàno přímo z místa. kde obsluha na nuonitoru zjíičuje vedy materiálu. bez vstupu do ozeřovací nístností. výhodnost zařízení se nejvíce prejaví při použití objektívu televizní kamery s proměnným ohniskom ltransfornitorem). která při změně ohnisková vzdálenosti většuje ohrarna monitoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znízornőn na...

Zařízení pro určení klasifikačního pásma provozu velkých axiálních ventilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262802

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitáček Jiří, Bašík Petr

MPK: G01M 7/00

Značky: veľkých, pásma, ventilátoru, zařízení, klasifikačního, určení, provozu, axiálních

Text:

...obsluzea Včasnou signalizaoí různých klasifikačních pásem provozu ventilátoru je zajištěna spolehlivost zachování jeho funkce nebo přechodu na záložní režim provozu nepřetržitě provozovaného vzduchoteohniokého systému. Odstraní se možnost vzniku havárie ventilátoru a následngch škod vzniklýchjeho výpadkem. Rovněž je zabezpečen signalízaoí jakýkoliv stav provozních teplot a teplotních rozdílů důležitýchNa obr. l je znázorněn schćmaticky...

Zapojení pro určení zápalné teploty tuhých paliv ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262224

Dátum: 14.03.1989

Autori: Houda Rudolf, Nádeník Otakar, Slouka Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: zápalné, tuhých, fluidní, palív, vrstvě, teploty, určení, zapojení

Text:

...ventil 4 a reaktor 5, včetně spojovacích přívodů je tepelné izolována izolací 12.Do reakboru 5 se na rošt 8 nasype odvážené množství vzorku paliva. stejně množství téhož vzorku se nasype i do reaktoru 6. Nastaví se zvolený průtok oxidačnlho plynného média, např. vzduchu, regulačním ventílem 1 za pomoci průtokoměrů 2. Přepínací ventil 4 je v poloze umožňující vstup plyn ného média do reaktoru 5. zapne se topenípředehřívače 3 s...

Zařízení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262137

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00

Značky: popelu, určení, obsahu, nedopalu, zařízení

Text:

...tyto nevýhody společně odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačené tím,že reaktor se VZJOĽKGIII a teploměrným čídlem umístěný v upícce je napojen na přívodní potrubí inertního plynu .o na přívodní potrubí měřitenlneho množství reakčního plynu poskytujícího intalpícký efekt reakcí s uhlíkem v ne-dopalu, například vzduc.hu nebo kyslíku.Výhodou zařízení podle vynáłlezu je hlavně jednoduch-ost a. též rychlost stanovení,příčemž výsledky...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00, G01N 7/02

Značky: obsahu, určení, zapojení, nedopalu, popelu

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...

Zapojení pro určení místa vzniku a velikosti odrazu ve vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261469

Dátum: 10.02.1989

Autor: König Josef

MPK: G01R 31/02, G01R 31/08, G01R 31/00...

Značky: určení, odrazů, zapojení, vedení, vzniku, místa, velikostí

Text:

...zjištovat potřebné parametry odrazů v souosýoh napáječích vysílaćü, tím účinněji předoházet eventuální destrukci napáječů a zároveň efektivněji umožňovat odstren nění příčiny nepřízniveho ovlivňovúní kvality přenášenýoh informací.Na výkresu je v blokevón zapojení znázorněn příkląd provedení předmětu řešení.Vstup měřeneho vedení ł je před oddälovací vedení 3 připojen k prvnínu výstupu sdružoveoího obvodu Q, k jehož vstupu je připejem...

Způsob určení úhlu zkrutu na rotující části

Načítavanie...

Číslo patentu: 261035

Dátum: 12.01.1989

Autor: Buřič Zdeněk

MPK: G01L 3/00

Značky: částí, rotující, určení, způsob, úhlu, zkrutu

Text:

...dvou překrývajících se impulsü. S rostoucím ühlem zkrutu se mění překrytí. V tomto případě je nutné, aby v rozsahu měřených úhlů nedošlo ke zrušení překrytí impulsů a aby mezera mezi sousedními impulsy umožnila řízení činnosti měřicích obvodu. Tento časovýinterval lze určit také změřením časového intervalu mezi impulsy z prvního a druhého místa na zkrucovaném hřideli. Při většĺm počtu značek po obvodu je opět nutné zajistit dostatečně velký...

Určení zralosti semenných porostů trav

Načítavanie...

Číslo patentu: 258856

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štráfelda Jan, Šantrůček Jaromír

MPK: A01C 1/02

Značky: porostu, zralosti, semenných, určení

Text:

...elektrody /EMS/, selektivní na du síčnanové íonty N 05, vůči srovnávací nesycené kalomelové elek-A trodě. Lze použít dnes všechny vyráběné naše i zahraniční typy- elektrod. Na rozdíl od známých standartních metodík rozborůrostlinných materiálů, půdy í krmív jsme zjistili, že síran stříbrný Ag 2 SO 4 není vhodnýk přípravě extrskčního standardního roztoku, protože vysrášenć šupinky stříbra ovlivňují přes 258856nrj.sĺ wĺľňrrí v- výJhIJ Jĺĺ,ĺĺ-...

Způsob určení zbylého napětí na průřezu tělesa(jeho varianty)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258034

Dátum: 15.07.1988

Autor: Michajlov Oleg

MPK: G01B 5/30

Značky: varianty, tělesa(jeho, určení, zbylého, průřezu, způsob, napětí

Text:

...nocne xaxnoro swana nsMepnm 7 noxasaHnn ąawuuxon n no neůopuaf ~uaM onpeennmr ocwarounue uanpaxeunn so nce öonee rnyóoxnx cnoax.Ha sranax yrnyönenun 0,2,3,á,6 MM uns pacqewa ocwawouaux Hanpxxenü ncnonnsymw uoxasanua napu nawuuxon 3, max nan ouu, cornacno~npnneeuauM mopMyr naM, na rum aranax oñnanamw onwnManbuon uyncrnuwenhhocrbm u rounocwnm. Ha swanax yrnydneunn 6-25 MM nn pacuera ucnonnsymw noxasanna nap aruaxon 4, u n nnrepaane | 2-40 MM...

Zařízení pro určení místa kondenzace páry v topné spirále

Načítavanie...

Číslo patentu: 245407

Dátum: 01.07.1988

Autor: Tureány Jozef

MPK: F28B 9/00

Značky: topné, páry, určení, kondenzace, zařízení, spirále, místa

Text:

...kondenzátu u protíproudých ohřívačů se svíslými topnými spirálamí.Na přípojeněm výkresu je znázorněno schéma zařízení podle vynálezu.Zařízení se skládá ze dvou okruhů.První okruh zajišťuje ochlazování topnć spirály a tvoří hoazásobní nádrž 2,šoupě lg nádrže,průtokoměr 1 §,napouštěcí šoupě 11 čerpadlo gg,tep 1 oměr li přívodní vody,plášt Q topnć sp 1 rá 1 y,tep 1 oměr 15 ohřátě vody,šoupě 2 přepadu a přepad 1 ohřátě vody.Druhý okruh zajišťuje...

Zapojení pro lokalizaci a určení velikosti nehomogenit ve vedeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 245235

Dátum: 01.07.1988

Autor: Baláš Vratislav

MPK: G01R 31/00, G01R 31/02, G01R 31/08...

Značky: zapojení, lokalizaci, určení, velikostí, nehomogenít, vedeních

Text:

...§ řídíoích obvodů je zároveň připojen ke korekčnímu článku g.V zapojení podle vynálezu, znázorněném na obr. 2, je měře~ né vedení l připojeno ke sdružovacímu obvodu g, který je připojen jednak k výstupu generátoru § a jednak přes směšovač g k selektivnímu obvodu 5. Selektivní obvod 5 jepřes převodník lg a korekční článek g připojen k druhému indikátoru lg indikačního zařízení §, jehož první indikátor lg je připojen přes první řídící obvod lg...

Činidlo pro určení stupně alkality elektrolytů provozovaných alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243966

Dátum: 01.07.1988

Autori: Mitrych Jioí, Š?astný Vladimír, Pichoueek Miroslav, Polášek Pavel, Oihák Josef

MPK: G01N 31/22

Značky: provozovaných, určení, alkalických, stupně, akumulátorů, elektrolytu, alkality, činidlo

Text:

...po smíchání předepsaných objemů vzorku elektrolytua činidla podle vynálezu alkalický, což se projeví jeho červenofialovým zbarvením, odpovídajícím zbarvení použitého indikátoru Á 4 nhydroxyfuchson-2-sulfonové kyseliny, známé pod názvem fenolová červen - V tomto prostředí.Běžně používané acidobazické indikátory nejsou k danému účelu vhodné především pro svou malou rozpustnost nebi i z jiných důvodů zcela nepoužitelný je například...

Zařízení pro určení okamžiku dotyku závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 257874

Dátum: 15.06.1988

Autor: Trunec Václav

MPK: G01L 25/00

Značky: dotyku, okamžiku, zařízení, závaží, určení

Text:

...měřený silový snímač, přičemž podstata měření spočíva v tom, že silový snímač se postupně zatěžuje závažími o předem známé hmotnosti. Hmotnost závaží se na silový snímač přenáší přes reverzor, jehož součástí je dolní příčka lg, k níž je připojeno svislé táhlo 1.Na rámu je uložena dosedací deska Q. Bud táhlo l, nebo dosedací deska É, je spřažena s nezná~Dosedací deska § je elektricky vodivě spojena s táhlem l, což je způsobeno stykem...

Zařízení k bezdotykovému určení polohy feromagnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257066

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jagoš Milan, Truhlář Antonín

MPK: G01B 7/00

Značky: materiálů, bezdotykovému, feromagnetického, určení, polohy, zařízení

Text:

...podle vynálezu na svařovacím automatu, přičemž diferenciální transformátor je V bočním pohledu.Zařízení k bezdotykovému určení polohy feromagnetického materiálu podle vynálezu sestává podle obr. 1 z diferenciálního transformátoru l s otevřenýmí magnetíokými obvody g, ga z vyhodnocovacího zařízení Ä. Feromagnetický materiál Q, jehož poloha se určuje prochází pod otevřenými konci 1 diferenciálního transformátoru l. Vyhodnocovací zařízení Q...

Zapojení pro určení úplného vektoru rychlosti proudícího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 255847

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vystavěl Boris, Marek Ivan

MPK: G01P 3/38

Značky: vektoru, rychlostí, media, proudícího, zapojení, úplného, určení

Text:

...účinku zapojení podle vynálezu je dosaženo tím, že umožňuje určit nejen rychlost a směr pohybujíoího se média, ale i smysl pohybu. Výhodou je také dosažení výsledků zatížených minimální chybou, neboč lze s větší přesností volit frekvencí záblesků i dobu osvitu nežje tomu u stávající metody. Nejvýraznějším přínosem je možnost synchronizace prvního zábleskus určeným okamžitým stavem vyšetřovaného zařízení, což umožňuje sledovat jeho...

Zapojení pro určení tepelného výkonu fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 255608

Dátum: 15.03.1988

Autori: Diviš Bohumil, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02, G01K 17/06

Značky: určení, ohniště, fluidního, zapojení, výkonu, tepelného

Text:

...§ a É a zjištěná hodnoty jsou zaváděny do mikropočítače 2, kam je též zaváděna hodnota teploty spalín od teploměru 1 a množství paliva od snímače g otoček podavače g, případně integrace ctoček dílčích podavačü. Mikropočítač zpracuje zavedené hodnoty podle programu, který vyjadřuje závislosti popsané rovnicí(5). Výsledek je pak zaváděn průběžně na ukazatel łg, který je podkladem pro řízení provozuzapojení pro určení tepelného výkonu...

Zařízení k automatickému určení a odstraňování roztržení obalu předlitku v krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254107

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kladnickij Ričard, Simonov Viktor, Ivašina Jevgenij, Savanin Vjačeslav, Šelomkov Viktor, Skormin Alexandr

MPK: B22D 11/16

Značky: určení, zařízení, krystalizátoru, obalů, odstraňování, předlitků, roztržení, automatickému

Text:

...xoą Memy xapewxaMM nknmqaêrçn H auxnmqaercn cnqäonum xonqon nononxa.vHpn.a 6 conmwHoM nàueneunu TéMnepTYpH,cTeHkH xpnc «manàHaaropą~Xaperkanepa cauonnmymero npuóopa noaonKoM ynonr sa coöoň novnwxmłrennpłvymvnsperąy. r V -ĺEcnyqaepaspunavoöonoqxn cnnrxa 2 xpucrannnsawope, o ueM caunerenbcrny Ú aj naąenneweMnepąwypu.creaKn xpncwannusawopa C 0 nHOBpéMeHHuM ncueanoaeuem «konedawennnorq ąapaxrepa c qncrowoñ unxna nuwaruúanun, cnruan or ysna...

Způsob určení hodnoty termodestrukčního efektu sterilačního nebo pasteračního zákroku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240860

Dátum: 01.01.1988

Autori: Stieber Vojtich, Hrubý Vladimír, Viktora Miloslav, Š?astná Alena

MPK: A23L 3/00

Značky: zákroku, určení, efektu, termodestrukčního, sterilačního, hodnoty, pasteračního, způsob

Text:

...vybavení a jeho mechanickou odolnost, což značné měření prodražuje.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob určení termodestrukčního efektu podle vynalezu, jehož podstata spočíva v tom, že se společně se sterilovanou nebo pasterovanou látkou podrobí tepelnému zákroku krystalické testovací tělísko v excítovaném stavu. Výchozí koncentrace excitovaných stavů se dociluje ozářením testovacího tělíska dávkou iunizujícího záření. Během sterilace je...

Zařízení pro vyhledání a určení polohy a tvaru geopatogenních zón a anomálií v pevném a tekutém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238554

Dátum: 01.12.1987

Autori: Štill František, Rejdák Zdeněk, Flegr Jaroslav, Chlubna Karel

MPK: G01V 1/16

Značky: anomálií, vyhledání, tvaru, prostředí, tekutém, geopatogenních, pevném, polohy, zařízení, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro vyhledání a určení polohy a tvaru geopatogenních zón a anomálií v pevném a tekutém prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měří mechanická rezonance v objektu a to buď rezonance v materiále objektu nebo vzduchového sloupce uvnitř objektu. Vně objektu je pak snímána intenzita vibrací. Zařízení podle vynálezu lze využít v archeologii, geofyzice, geologii, geodezii, stavebnictví, energetice, pří údržbě a...

Způsob stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi a mezikrystalovému koroznímu praskání a určení vyváženého a kontrolovaného složení austenitických korozivzdorných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243207

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Pavel

MPK: G01N 17/00

Značky: stanovení, proti, koroznímu, kontrolovaného, složení, praskání, korozi, způsob, mezikrystalovému, odolností, mezikrystalové, austenitických, vyváženého, určení, korozivzdorných, oceli

Text:

...14,6, uvažujeme-li hodnotu koeficientu efektívnosti molybdenu 1,2. Při vyšší hodnotě efektívnosti molybdenu vyjadřené koeficientem k 1,7 je parametr odolnosti pro ocel legovanou molybdenem podstatné vyšší, tj. 15,9. Se zřetelem na použití oceli vl praxi je třeba zvolit koeficient efektívnosti molybdenu a minimální hodnotu parametru zaručující odolnost proti mezikrystalové korozi.Koeficient efektívnosti molybdenu závisí jak na prostředí,...

Způsob experimentálního určení namáhání konstrukční součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238001

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrubant Ladislav, Hurych Jindřich

MPK: G01M 5/00, G01L 1/22, G01B 7/16...

Značky: způsob, namáhání, experimentálního, součástí, konstrukční, určení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém požadované zvýšené přesnosti měření namáhání konstrukční součásti v jejích pracovních podmínkách pomocí na ní nalepených odporových tenzometrů, a to potláčením chyby, zanášené do měření silnější vrstvou lepidla, ovlivňujícího výslednou deformaci odporového tenzometru. Z odporových tenzometrů stejného typového označení se nalepí vždy alespoň jeden stejným lepidlem a stejnou technologií jednak na měřenou konstrukční součást a...

Zařízení ku geodetickému určení geometrie proudu na vertikálních strojích pro plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241805

Dátum: 15.09.1987

Autori: Daníeek Zdenik, Havlík Josef

MPK: B22D 11/18

Značky: geometrie, oceli, geodetickému, odlévání, vertikálních, proudu, zařízení, určení, plynule, strojích

Text:

...hodnotu.Dvojice záivěsů Z s olovnicemi 0, usntavená vložkou 1 v pracovním prostoru proudlu definuje »slviislou rovinu SR, novnoběžnoiu se vztažnoni ístěnou ikrystíalizátoru VS. Při urťolvání vzájemné polohy operných válllců OVslušné úrovně U svisléiho tyčoveho statívu R postupně včtou ,rprůmětyďkyvů závěsů Z podle stále steijné hrany owcelového drátu na tsitujpnici odeičĺtaicí latě lll. i Lat 1 D, ležící v horizontu teodoliťu T,...

Zařízení pro určení hektarové výčetní plochy lesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244704

Dátum: 14.08.1987

Autor: Bureš Zdeněk

MPK: G01B 21/28, G01C 11/26

Značky: zařízení, výčetní, plochy, hektarové, určení

Text:

...zařízení. Kěřicí jednotka ł je uchycena na statívu 5 a ohebným kabelem g je k ní pŕlpojena jednotka pro zpracování neměřených veličín 3, která tvoří mikrotermlnál. Na něm je patrný displej gg a klávesnice ggł. Pohon lg měřicí jednotky l je tvořen servomotorem či krokovým motorem lgł s polohovým odměřovacím zařízením ggg. pastorkem ggg, ozubeným kolem jpg. které je uchyceno na hłídeli optické částí ll s objektivem lll. za optickou...

Zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237707

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ryba Josef

MPK: A61B 3/09

Značky: zraku, brýlových, zkoušení, určení, hodnot, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit a urychlit práce spojené se zkoušením zraku a určením hodnot brýlových skel. Vynález navrhuje v zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel v zorném poli pacienta umístit nosník, na němž za sebou v různých výškách a v různých vzdálenostech od očí pacienta je upevněno více optotypů, přičemž nosník i vzpěry nesoucí optotypy jsou sklopné.

Barevná psací a značkovací tekutina určení zejména pro popisování a značení polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nešpor Vladimír, Novák Josef, Vojtek Zdenik

MPK: C09D 11/16

Značky: tekutina, popisování, značkovací, určení, psací, polyamidů, barevná, značení, zejména

Text:

...směsi a/nebo ohlorované aromatické uhlovodíky o počtu 6 až 11 atomů uhlíku a 1 až 3 atomy chlőru nebo jejich směsi.Psací a znsčkovací tekutina podle vynálezu může popřípadě dále obsahovat další látky,která zvyšují její rozpouštěcí účinek vůči polyamidu a které tedy dále zvyšují migraoi tekutiny do polyamidu a které dále zvyšuji odolnost výsledné stopy písma proti oděru.Osvědčilo se použití fenolu, orto, -meta,- a para-kresolu,...

Zařízení pro určení součinitele smykového tření

Načítavanie...

Číslo patentu: 249070

Dátum: 12.03.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: G01N 3/24

Značky: součinitele, smykového, zařízení, určení, tření

Text:

...rychlosti 1 unášecího tělesa ł,h je výška styku zarážky 1 5 unášeným tělesem g nad styčnými plochami 3, A při porušení stability unášeného tělesa g. Pro nesouměrné rozložení hmoty unášeného tělesa g je skutočná hodnota součinitele smykového tření určena aritmetickým průměrem ze dvou hodnot součinitelů smykového tření určených z hodnot Q,kdy při druhém měření je oproti prvnímu otočena styčná plocha 3 unášeného tělesa g na unášecím tělese l...

Sportovní obuv speciálního určení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249399

Dátum: 12.03.1987

Autori: Janoš František, Ťopek Karel, Štorek Josef, Vašek Jan

MPK: A43B 5/00

Značky: určení, speciálního, sportovní

Text:

...běžecká lyže, V okamžiku maximálniho ohybu obuvi a obr. 3 boční pohled na stav podle obr. 2 v okamžiku, kdy je obuv zpětně napřímena.Sportovní obuv speciálního určení, zejména pro lyžařský běžeoký a turistický sport má ve špicové části mezi svrškem l a podšívkou Q uloženu tužinku 1, zalepenou na šicí dílně pomocným spojem. Tužinka 3 je pro tyto účely přesně tvarově řešena a s maximální přesností naložena. Tužinka 3 sestává ze základního...