Patenty so značkou «upravujúce»

Peptidy upravujúce aktivitu transkripčného faktora Engrailed

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1397

Dátum: 19.05.2004

Autori: Sonnier Laure, Prochiantz Alain, Volovitch Michel, Lesaffre Brigitte

MPK: C07K 7/00, A61K 38/10

Značky: upravujúce, peptidy, engrailed, aktivitu, faktora, transkripčného

Text:

...Acad. Sci. USA, 88, 18641868, (1991) DEROSSI et al. J. Biol. Chem., 269, 14, 10444-10450, (1994) BRUGlDOU et al. Biophys. Biochem. Res. Com., 214, 685-693, (1995), ako aj v patente US 5888762,Patente US 6080724, alebo prihláške PCT WO 00/01417 alebo prihláške PCT WO 00/29427.0017 Predmetom tohto vynálezu je tiež zlúčenina obsahujúca regulačný peptid zhodný s vynálezom, spojený s peptidom obsahujúcim transdukčnú doménu, najlepšie...

5-{2-Hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino}- ftalid a odvodené zlúčeniny upravujúce aktivitu progresterónového receptora na použitie na kontrolu plodnosti a v náhradnej hormonálnej terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1768

Dátum: 10.03.2003

Autori: Fuhrmann Ulrike, Lehmann Manfred, Hegele-hartung Christa, Schmees Norbert, Muhn Hans-peter, Klotzbücher Michael

MPK: C07D 265/00, A61K 31/365, A61K 31/535...

Značky: kontrolu, náhradnej, hormonálnej, receptora, použitie, progresterónového, ftalid, terapii, odvodené, upravujúce, aktivitu, plodnosti, 5-{2-hydroxy-3-[1-(3-trifluórmetylfenyl)-cyklopropyl]-propionylamino, zlúčeniny

Text:

...ktoré majú nízku afinitu voči iným receptoromhormónov, ale majú namiesto toho silnú disociáciu medzi rôznymiPR cieľovými tkanivami alebo orgánmi, ako v prsníkovom a V reprodukčnom trakte.0007 Najmä sa javí žiaduce poskytnutie disociovaného progestínu s antiproliferatívnym potenciálom v prsníkovom tkanive a súčasne blahodarným účinkom v endotermiu tak, ako to ukazuje množstvo epidemiologických štúdií o vztahu medzi výskytom rakoviny prsníka a...