Patenty so značkou «upínačom»

Zabezpečenie nástrojov proti vytiahnutiu z nástrojových držiakov nástrojovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10239

Dátum: 05.04.2007

Autor: Haimer Franz

MPK: B23B 31/20, B23B 31/117, B23B 31/107...

Značky: nástrojovým, nástrojových, proti, držiakov, zabezpečenie, upínačom, nástrojov, vytiahnutiu

Text:

...napokon pritom uskutočnené vzhľadom na šírku drážky ako rozšírené.2, aby umožnili ľahšie vsadenie nástroja do0009 Vjednom obzvlášť výhodnom uskutočnení má nástrojový držiak najmenej dve otočne uložené gulôčky, pričom na strane rotačného nástroja spolupracujú tvarovým stykom aspoň dve uzamykacie drážky, zodpovedajúce gulôčkam. Obe uzamykacie drážky sú pritom usporiadané výhodne vo forme závitu na valcovej stopke nástroja, so začiatkom na...

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278914

Dátum: 14.05.1991

Autori: Kudělka Jan, Sovička Oldřich

MPK: B23B 31/20, B23B 15/00, B23B 7/06...

Značky: pomocné, klieštinovým, upínačom, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné vreteno s klieštinovým upínačom, ktoré má v hlavnom telese (1) upevnenom na jednom z bokov nástrojovej hlavy (3) osadené na predpätých guľkových ložiskách (4) a ihlách (6) vreteno (7), na konci vretena (7) je upevnený náhonový pastorok (10) a v dutine vretena (7) sú osadené tanierové pružiny (11), ktoré tlačia na kužeľovú objímku (12), situovanú v prednej časti dutiny vretena (7), do ktorej je vložená klieština (13). Vnútri dutiny...

Rozvodné ústrojenstvo tlakového média k upínačom otočného bubna obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 254235

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kurinec Ferdinand, Zoň Vincent

MPK: B23B 15/00

Značky: tlakového, otočného, ústrojenstvo, bubna, rozvodné, stroja, upínačom, media, obrábacieho

Text:

...11 zaústenou do zbernej obvodovej drážky 5.Na rotačnom posúvači 1 je vy-tvorená samostatná prívodná -obvodová drážka 13 a samostatná výstupná obvodová drážka 14. Do prívodnej »obvodovej drážky 13 vyúsťuje predĺžený tlakový kanál 2, zatiaľ čo na výstupnú obvodovú -drážku 14 je napojený predĺžený odpadový kanál 4. Prívodná o-bvodová drážka 13 je cez sekundárnu tlak-ovú vetvu 15 napojená na redukčný ventil 16, upevnený .na otočnom hub-nu 17....

Presuvný vreteník s upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250785

Dátum: 14.05.1987

Autori: Križan Anton, Horňák Jozef

MPK: B23B 3/18

Značky: vřeteník, upínačom, presuvný

Text:

...3 je upravený čap 9, ktorým je cez vyibraunie 17, vy-tvorené v -dut-om vretene 2, prepojené klieština 3 s objíimkou 8, uloženou na -dutom vretene 2. V objímke 8 sú upravené unášače 7, do kto rých zapadćajü zápaudlky B, uložené na konci.piestnic 5 dvoch hydraulických v-alcov 4 upewnených vo vnútri telesa 1 vret-eníka.Na výstupu-om konci 18 idutého vretena 2 je upravená operná prIuruba 11, v ktorej je vytvorená kuželová diera 19 orientovaná...

Obrábací stroj s automatickým upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248099

Dátum: 15.01.1987

Autor: Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/06, B23Q 15/00

Značky: automatickým, stroj, obrábací, upínačom

Text:

...upínacim zariadením bez silovej upinacej jednotky a na obr. 2 so silovou upínacou jednotkou.Obrábaci stroj s automatizovaným upínaním zariadením obr, 1 je tvorený stojanoms vreteníkom 200, stolom 300 -a automatickým upínačom 100 umiestneným na stole 300. Automatický upínač 100 pozostáva zo základu 110 v .ktorého saniach 111 sú vedením 121 pasu-vos uložené čeluste 120, vzájomne spojené ovladacim prvkom 130. 0 vlá-dací prvok 130 má...