Patenty so značkou «upevňovanie»

Zariadenie na upevňovanie izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17784

Dátum: 15.03.2011

Autor: Van Voorden Arie

MPK: E04D 5/14, E04D 3/36, E04F 13/08...

Značky: izolačného, upevňovanie, materiálů, zariadenie

Text:

...2 sa nachádza radiálne sa rozširujúca príruba 4 a na druhom konci 5 objímky 2 sa nachádza špička 6. Špička 6 môže mať menší priemer vzhľadom k telu objímky 2, aby sa uľahčilo jej vloženie do otvoru, zatiaľ čo priruba môžu mať väčší priemer vzhľadom k telu objímky 2, aby dosadla na materiál obklopujúci otvor, do ktorého sa objímka 2 vloží.0016 V objímke 2 sa nachádza priechod 7, ktorý prebieha v osovom smere cez objímku 2 pozdĺž jej...

Metóda a prostriedky na upevňovanie FBG vlákna na povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10817

Dátum: 26.02.2009

Autori: Van Roosbroeck Jan, Vlekken Johan, Voet Marc

MPK: G02B 6/02, G01D 5/353

Značky: prostriedky, upevňovanie, povrch, metoda, vlákna

Text:

...vlákna.0010 Patentová prihláška EP 1 816 432 A 1 zverejňuje nosič na upevnenie snímača na povrch. Nosiče, osobitne kovové nosiče, však vykazujú rôznu pružnosť voči vláknu. resp. konštrukcii, ktorá má byt monitorovaná, a preto spôsobia dodatkové napätie. Okrem toho nosič upevnený ku vláknu obmedzípohyb vlákna a môže znížiť, alebo aspoň ovplyvniť správanie vlákna. Navyše vdôsledku nedostatku pružnosti nosič, žiaľ, zhoršuje pružnosť...

Zariadenie na upevňovanie s nastaviteľným sklonom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14664

Dátum: 13.12.2006

Autor: Gottler Erich

MPK: E04D 13/147

Značky: upevňovanie, nastavitelným, sklonom, zariadenie

Text:

...toleranciám konštrukčných častí a proti toleranciám vlastností použitých materiálov.- má byt umožnená nizka konštrukcia kupoly a príklopu.0011 Konštrukcia podľa vynálezu, podľa nároku 1, prostrednictvom ktorej má byť úloha vyriešená,vykazuje na jednej strane nasledujúce známe znaky- Vychádza sa konštrukcie skupolou a priklopom, pričom kupola vyčnieva zroviny dosky strešnej krytiny, a zvonka je čiastočne obopnutá príklopom, pričom kupola a...

Upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14662

Dátum: 17.10.2006

Autori: Zimmerer Claudia, Spröwitz Michael

MPK: E04F 13/08, F16B 13/00, F16B 13/12...

Značky: izolačných, upevňovací, prvok, dosiek, upevňovanie

Text:

...Úloha sa rieši pomocou znakov nezávislého nároku.Výhodné ďalšie zdokonalenia sú uvedené v závislých nárokoch.0010 Podľa vynálezu sa poskytuje upevňovací prvok na upevňovanie izolačných dosiek na podkladové konštrukcie, s driekom hmoždinky majúcim nejaký priemer, a s otočným unášacím prostriedkom pre usadzovací nástroj, pričom sa driek hmoždinky rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi a má prvý koniec s rozšíriteľnou rozpernou oblasťou, ako aj...

Zariadenie na upevňovanie súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285242

Dátum: 21.08.2006

Autori: Rahnfeld Frank, Buenning Torsten

MPK: E04B 2/74, A47B 95/00

Značky: súčastí, upevňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) na upevnenie súčastí (11), najmä profilových tyčí, je vytvorené s montážnym elementom (12), ktorý má spojovacie plochy (16) pre súčasti (11), a s vrchnáčikom (14) na zakrytie vybrania (24), existujúceho medzi stenami (18) spojovacích plôch (16). Na montážnom elemente (12) sú vytvorené najmenej dva protiľahlé výrezy (30), ktoré majú prvý odstup (aA). Na vrchnáčiku (14) sú vytvarované najmenej dva protiľahlé výstupky (38), ktoré...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie dekoračného profilu na profilovej lište

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9865

Dátum: 24.05.2006

Autori: Debailleul Romain, Subra Renaud, Huchet Gérard

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: profilovej, dekoračného, lište, profilů, zariadenie, upevňovacie, upevňovanie

Text:

...dielcom, ak zasklievací dielec, aj ked je prijateľný s ohľadom na výrobné tolerancie, nemá menovitý rozmer, napriklad ak je o niečo tenší alebo naopak o niečo hrubší v mieste určenom na spoluprácu s príchytkou, dá sa prichytávaníe ťažko realizovať. Dekoračný profil môže teda okrem toho nedosadat presne proti vonkajšiemu povrchu profilovej lišty a estetický účinok je teda0013 Okrem toho nie je v dôsledku zachytenia príchytky medzi...

Upevňovacie zariadenie na upevňovanie predmetu na dosku, ktoré obsahuje zostavu puzdra upevniteľného k doske a vložku, a spôsob výroby takejto zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5076

Dátum: 06.04.2006

Autor: Chausset Francois

MPK: B29C 45/16, F16B 37/04

Značky: doske, vložku, upevniteľného, takejto, předmětů, upevňovanie, upevňovacie, dosku, spôsob, zostavy, zariadenie, zostavu, výroby, obsahuje, puzdra

Text:

...zuby, majúce každý v hornej časti, to je v časti blízko dosky, ustupujúcu plochu v tvare stupňa 23 a pod ňou axiálnu šikmú plochu 24, približujúcu sa k osi puzdra smerom kjej voľnému koncu.0011 Je treba rovnako poznamenať, že vnútorná plocha puzdra je na svojom konci tvorenom opornou obrubou 15 opatrená úkosom 26 na zaistenie predbežného centrovania pri upevňovani predmetu 2 na doske 3.0012 Ako zreteľne ukazujú obrázky 4 a 5, má vložka 9,...

Osadzovací prostriedok na upevňovanie obalovej škatule na manipulačnej palete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5343

Dátum: 29.03.2006

Autor: Delmee Emmanuel

MPK: B65D 19/02

Značky: osadzovací, paletě, prostriedok, obalovej, škatule, manipulačnej, upevňovanie

Text:

...Podľa obrázku 1 je osadzovací prostriedok 10 na upevňovanie, tu znázornený v plochom stave pred prehýbaním, tvorený doskou z Iepenky,ryhovanou a narezanou tak, že má obdĺžnikovú strednú doskovú časť s viditeľnou lícnou plochou, označenou 13, so šírkou H a dĺžkou T, a dve priľahlé upevňovacie doskové časti s viditeľnými Iícnymi plochami označenými 11 a 12,majúcimi obdĺžnikový tvar s dĺžkou L a šírkou h 1 a h 2, takže súčet S h 1 h 2...

Spôsob výroby vianočných ozdôb a prípravky na ich upevňovanie pri vykonávaní tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284908

Dátum: 11.01.2006

Autori: Trtík Jaroslav, Gajdošík Jan

MPK: A47G 33/00, C23C 14/18, C03C 17/06...

Značky: vykonávání, spôsobu, upevňovanie, přípravky, ozdob, vianočných, tohto, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vianočných ozdôb, kde sa najskôr vyfúkne sklenený polotovar (1) požadovaného tvaru vianočnej ozdoby vybavený technologickou stopkou. Tento sklenený polotovar (1) sa prichytí do upevňovacieho prípravku a vloží sa do vákuového pokovovacieho zariadenia, kde sa vo vákuu na jeho povrch nanesie technológiou vákuového naparovania alebo technológiou vákuového naprašovania vrstvička kovov, prípadne ich zliatin, s hrúbkou 1 až 7 mikrónov....

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, zostava zvierky a kotevného mechanizmu a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284798

Dátum: 26.10.2005

Autori: Conroy Brian George, Brown Trevor Paul, Marshall Barry, Gardner Christopher, Svendsen Jan, Cox Stephen John, Larke Roger David

MPK: E01B 9/34, E01B 9/30

Značky: železničnej, zvierky, spôsob, zostava, mechanizmu, upevňovanie, použitia, kolajnice, kotevného, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice, uspôsobená pridržiavať smerom dole železničnú koľajnicu (3) pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (250) zvierky, je vytvorená z tyčového materiálu ohnutého tak, že má v pôdoryse tvar v podstate písmena M, a majúca zachytávaciu časť uspôsobenú na spolupôsobenie s časťou kotevného mechanizmu (250) zvierky na zachytenie zvierky (1') v predmontážnej polohe vzhľadom na kotevný mechanizmus, ktorá...

Kotevný mechanizmus pre zvierku na upevňovanie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284736

Dátum: 16.09.2005

Autori: Marshall Barry, Cox Stephen John, Larke Roger David, Brown Trevor Paul, Gardner Christopher, Svendsen Jan, Conroy Brian George

MPK: E01B 9/30

Značky: zvierku, železničnej, upevňovanie, mechanizmus, kotevný, kolajnice

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevný mechanizmus (5) je uspôsobený na pridržiavanie upevňovacej zvierky (1) železničnej koľajnice (2), uspôsobenej pridržiavať železničnú koľajnicu (2) smerom dole k podkladu, na ktorom je koľajnica uložená, pričom zvierka, na ktorej pridržiavanie je kotevný mechanizmus určený, je vytvorená z tyče z pružného materiálu ohnutého do tvaru v podstate písmena M v pôdoryse. Zvierka (1) má v uvoľnenom stave bez napätia pozdĺžnu strednicu štvrtej...

Zvierka na upevňovanie železničnej koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 284719

Dátum: 14.09.2005

Autori: Larke Roger David, Conroy Brian George, Gardner Christopher, Cox Stephen John, Svendsen Jan, Brown Trevor Paul, Marshall Barry

MPK: E01B 9/30

Značky: zvierka, kolajnice, upevňovanie, železničnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka (1) na upevňovanie železničnej koľajnice je uspôsobená pridržiavať pri spolupôsobení s kotevným mechanizmom (5) železničnú koľajnicu (2) smerom dole k podkladu, na ktorom je uložená. Zvierka je vytvorená z tyče z pružného materiálu ohnutého do tvaru v podstate písmena M v pôdoryse, pričom zvierka (1) má smerom od jedného konca tyče k druhému v podstate priamu prvú časť (11), ohnutú druhú časť (12), tretiu časť (13), ohnutú štvrtú časť...

Zariadenie na upevňovanie rúrok a podobných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3143

Dátum: 22.06.2005

Autori: Ceravalls Pujol Ramon, Lopez Puche Nuria

MPK: F16L 3/10, H02G 3/22

Značky: upevňovanie, predmetov, rúrok, zariadenie, podobných

Text:

...rurkudo príchytky, pokiaľ je jej priemer väčší.0008 A konečne prítomnosť tychto opierok spôsobuje nutnosť, že príchytka musí byť ohnutá na uloženie rúrky, čim môže dochádzať na zlomenie príchytky, pokiaľ materiál2 ktoreho je vytvorená, nie je dostatočne elastický.0009 V patentovom spise DEeUv 94 14 312 je opisana0010 Úlohom tohto vynálezu je odstrániť nevýhody zariadeni, známych z doterajšieho stavu techniky, a vyvinúť zariadenie na...

Použitie obojstrannej lepiacej pásky z penového materiálu na upevňovanie štruktúrovaných plochých káblov, najmä na podkladoch ako sú dekoračné časti interiérov osobných automobilov, najmä stropný panel karosérie, dverový bočný dielec a veko batoži…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1930

Dátum: 06.04.2005

Autor: Schwertfeger Michael

MPK: C08J 9/00, C09J 133/06, B60R 16/02...

Značky: materiálů, pěnového, káblov, osobných, plochých, dielec, lepiacej, najmä, batoži, strukturovaných, pásky, upevňovanie, dverový, karosérie, dekoračné, panel, interiérov, částí, obojstrannej, bočný, automobilov, stropný, podkladoch, použitie

Text:

...alebo nerozvetvených, nasýtených alkylových skupín s 2 až 20, výhodnejšie so 4 až 9 uhlíkovýmí atómami, kde stredná molekulová hmotnosť adhéznej lepiacej hmoty je minimálne 650 000, a ktorá, keď je nanesená na nosiči, má smer posunu, pričom index lomu nMD meraný v smere posunu je väčší ako index lomu na nameraný v smere kolmom na smer posunu, a pričom rozdiel An nMD - ncpje minimálne 1 x 105.Príkladmi, ale nie obmedzujúcimi, alkylových...

Príchytka na upevňovanie dvoch dielcov jedného k druhému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6109

Dátum: 20.01.2005

Autori: De Azevedo Helder, Dubost Dominique

MPK: F16B 2/20

Značky: jedného, upevňovanie, dielcov, dvoch, príchytka, druhému

Text:

...opisu,poskytovaného iba ako príklad, s odvolaním sa na pripojené výkresy, na ktorýchobr.1 znázorňuje bočný pohľad na pružnú príchytku podľa vynálezu v polohe montáže a upevnenia oboch dielcov jedného k druhému, a obr.2 perspektivny pohlad na takúto príchytku.0012 Na týchto dvoch obrázkoch je znázornená pružná príchytka, ktorá je všeobecne označená značkou 1 aktorá umožňuje zaistiť upevnenie obochdielcov jedného k druhému, pričom...

Zariadenie na upevňovanie nosného profilu na plechovej streche

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6535

Dátum: 21.05.2004

Autor: Hummer Josef

MPK: E04D 13/10

Značky: nosného, profilů, upevňovanie, plechovej, zariadenie, streche

Text:

...úložných štrbín, je pevne zovretá.Nevýhodné samozrejme je, že utiahnutím zvieracích skrutiek sa vyvíja lenZvieracia sila na upevnenie svorky na pozdĺžnych okrajových profiláciách, ale nie na zovretie rúrky na zachytavanie snehu, ktorej zovretie závisí len od polohy vzájomného presunutia oboch zvieracích čeľustí, ktoré sú pri uťahovanízvieracích skrutiek len pevne pridržiavané.0006 Vynález si tak kladie za úlohu vytvorit zariadenie na...

Spôsob a zariadenie na upevňovanie fóliových pásov na plochách stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1516

Dátum: 01.07.2003

Autor: Vogt Paul

MPK: E21D 11/38

Značky: pásov, upevňovanie, fóliových, stavieb, zariadenie, spôsob, plochách

Text:

...na štvorcový meter fólie, iba malé alebo dokonca celkom chýbajúceodkvapkávanie roztaveného lepidla pri nanášanínad hlavou, ako aj zvýšenú lepivosť. Ukázalo sa, že vypenené tavné lepidlo umožňuje priameprilepenie fóliových pásov na striekaný betón.Výhodné je, keď sa taviace zariadenie vezie spoločne na plošine zostávajúcej pri ukladacom pohybe V podstate vodorovnou. To umožňuje použiť pri ukládacom pohybe taviace zariadenie bežne dostupné na...

Viazacia zostava na upevňovanie nákladov na dopravnom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3486

Dátum: 02.05.2003

Autor: Žáček Peter

MPK: B25B 25/00, B65B 13/24

Značky: prostriedku, dopravnom, nákladov, upevňovanie, zostava, viazacia

Text:

...je, keď sú použité spony fosfátové.Povrch fosfátových spôn je drsnejší, čo zvyšuje účinnosť viazacej zostavy vytvorenej z viazacej pásky pozostávajúcej z pozdlžne pletených polyesterových vlákien obojstranne zaliatych polymérom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 slučku vytvorenú z viazacej pásky, ktorá je prevlečená v pevnom upevňovacom prvku,...

Propagačné zariadenie na upevňovanie grafiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2773

Dátum: 18.01.2001

Autor: Veľký Patrik

MPK: G09F 15/00

Značky: propagačné, upevňovanie, zariadenie, grafiky

Text:

...zariadenia na upevňovanie grafiky ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príkladyPropagačné zariadenie na upevňovanie grafiky tvoria stojan a zobrazovacia plocha. Stojan zobrazuje obrázok 1.Stojan tvoria štyri prútyl, ktoré môžu byť jednodielne, alebo môžu pozostávať z viacerých častí, navzájom spojených spojkami,.Prúty 1 sú spojkami z uchytené do nohy 3 tvaru polmesiaca.Na nohe sa nachádza vybranie zakončené oblúkom do ktorého...

Zariadenie na predlžovanie vlasov, ich zahusťovanie, upevňovanie časti vlasov a spôsob predlžovania vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281597

Dátum: 05.11.1997

Autor: Gäng Heide-rose

MPK: A41G 3/00

Značky: predlžovania, spôsob, částí, vlasov, predlžovanie, zahusťovanie, upevňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na predlžovanie vlastných vlasov umelými vlasmi a/alebo pravými vlasmi a na trvalé upevňovanie umelých vlasov a/alebo pravých vlasov, obsahuje hadicu (12) zmrštiteľnú za prívodu energie. Na hadicu (12) sa cielene prenáša tepelná energia zo zariadenia (20) v tvare zvierky. Pri zahusťovaní alebo predlžovaní vlasov sa najprv zauzlí pradeno (16) vlastných vlasov, potom sa nasunie zmrštiteľný upevňovací prvok na uzol (17) v pradene (16)...

Stĺpik, najmä na upevňovanie tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1385

Dátum: 05.02.1997

Autori: Závodský Juraj, Šimčík Jozef

MPK: E01F 9/011

Značky: najmä, stĺpik, tabúľ, upevňovanie

Text:

...stĺpik. urče ný najmä na upevñovanie tabúľ, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že stĺpik pozostáva z vnú torného profilu kruhového prierezu, vyhotoveného z kovu s vyššou mechanickou pevnosťou, s výhodou zo štandartnej ocľovej rúrky a vonkajšieho plášůa kruhového prierezu vyhotoveného 2 tenkostennej rúrky s vysokou koróznou odolnosťou a nižšou mechanickou pevnosťou, s výhodou hliníka alebo 2 hlinlkovej...

Zariadenie na upevňovanie priečnikov skúšobných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266990

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ivan Peter, Opršal Miroslava

MPK: G01N 3/12

Značky: skúšobných, zariadenie, upevňovanie, priečnikov, strojov

Text:

...navinutej páskovej ocele vzdiaľujú a naopak hlavné segmenty priložené k vertikálnym plochám priečnika sa k sebe približujú a zvierajú medzi sebou konce priečnika a tým i tiahlo skúšobného stroja. Po dosiahnutí predpísaného tlaku aretačné matice na piestoch hydraulických valcov sa zľahka dotiahnu a hydraulický tlak vo valcoch sa uvoľní. Pritom veľkosť zovretia tiahieľ je dlhodobe prakticky konštantné, nakoľko nepatrné deformačné vplyvy celej...

Zariadenie na upevňovanie rozvinutých vodičov elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrubeš Vlastimil, Švrček Daniel, Kohn Jaroslav

MPK: H02G 7/02

Značky: zariadenie, energie, vodičov, rozvinutých, elektrickej, upevňovanie

Text:

...dolnej polohe kladky so zvodidloin je závesný .popruh najpnutý medzi vodičom elektrickej energie .a stožiarom.Hlavné výhody výklopnej kladky so zv-odiwdlom a závesným popruhom spočívajú v možnosti uchytávania lán ťahaných vntuľnikom na stožiar elektrického vedení-a bez manuálneho zásahu a v následne-ati po natiahnutí vodiča elektrickej energie tahaným lanom, jeho upremiestnenie .do montážnej pol-ohy. Toto .neumožňuje doposial žiadneznáme...