Patenty so značkou «univerzálne»

Univerzálne všesmerové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6846

Dátum: 05.08.2014

Autori: Mrůzek Pavel, Haladová Petra

MPK: B60B 19/00

Značky: univerzálne, všesmerové, koleso

Text:

...l je na radiálnom ložísku Q uložená prostrednictvom slepého veka Q, medzi ktorého vnútomou osovou časťou a dutým čapom g je uložený resolver E.Úplný Valček Q je zložený z podskupiny osi, ktorá sa skladá z osi E, na ktorej jednej strane je kužeľové osadenie l 6, zapadajúce do kužeľovej plochy l 7 bočnej príruby g. Na opačnej strane osi j je na nej naskrutkovaná kužeľová matica Q, ktorej súčasťou je kolik l 9, zapadajúci do tvarového...

Univerzálne zapojenie LED svetelného zdroja s elektronickými predradníkmi určenými pre výbojky, ako aj LED drivermi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6723

Dátum: 02.04.2014

Autor: Sedlák Jozef

MPK: F21V 17/00, H05B 37/02

Značky: predradníkmi, výbojky, určenými, zdroja, elektronickými, univerzálne, světelného, drivermi, zapojenie

Text:

...určenými pre výbojky, ako aj LED driverrni, znázomeného na obr. 15 pozostáva z bloku l elektronického predradníka a bloku z LED svetelného zdroja, pričom blok z LED svetelného zdroja má zabudovaný usmerňovací blok.l. Univerzálne mpojenie LED svetelného zdroja s elektronickými predradníkmi určeným pre výbojky,ako aj LED drivermi, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z bloku (l) elektronického predradníka, bloku (2) usmerňovača...

Univerzálne zariadenie na meranie účinkov krútenia nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6389

Dátum: 01.03.2013

Autori: Kalaš Andrej, Sedlár Tibor, Královič Viktor, Murín Justín

MPK: G01L 3/18, G01N 3/26

Značky: meranie, krútenia, univerzálne, nosníkov, zariadenie, účinkov

Text:

...podľa obr. č. l, obr. č. 2, obr. č. 3, obr. č. 4, obr. č. 5, obr. č. 6 pracuje tak, že na vodorovne uloženej vodiacej tyčí štvorcového prierezu l, skrutkami g je zaistené, poloha ľavej stojiny i, ku ktorej je skrutkami á upevnená nastavovacia maska 5 s otvorom Q, v ktorom sú čeľuste so zaoblenými hrotmi 1, ktorých poloha je určená nastavovacími skrutkami § prechádzajúcimi nastavovacou maskou j, s tým, že čeľuste so zaoblenými hrotmi 1 sa...

Univerzálne elektronické zariadenie na elektronické katedry, školský rozhlas a zvonenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5147

Dátum: 05.03.2009

Autor: Štepanovský Milan

MPK: G09B 5/00, G03B 21/00, A47B 41/00...

Značky: elektronické, katedry, zariadenie, školský, zvonenie, rozhlas, univerzálne

Text:

...aj na dobíjanie akumulátor 4 cez automatický modul dobíjania akumulátora 5. Poistka 7 chráni EZ V prípade skratu na prímámej strane impulzného zdroja 6. Cez sieťový port RJ 45 mínipočítača 1 je EZ pripojené do školskej počítačovej siete LAN a spolupracuje so školským informačným systémom. Toto umožňuje vyučujúcemu kompletne realizovať všetky úkony a záznamy priamo na vyučovacej hodine. Stôl 16 je upravený tak, že klávesnica 10 a myš 11 sa...

Univerzálne prichytenie a paralelné vodiace usporiadanie najmenej jedného tieniaceho zariadenia okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 285936

Dátum: 15.10.2007

Autor: Lassen Gert Godvig

MPK: E06B 9/56, E06B 9/24

Značky: usporiadanie, jedného, tieniaceho, najmenej, paralelně, univerzálne, zariadenia, vodiace, prichytenie

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelné vodiace usporiadanie zahŕňa pripevňovaciu tyč (1) s priechodným dutým priestorom, navrhnutú na uvoľniteľné prepojenie so spodnou tyčou tieniaceho zariadenia, dve paralelné vodiace šnúry (2, 3), z ktorých každá je vedená cez uvedenú pripevňovaciu tyč a zahŕňa koncové časti, vyčnievajúce z oboch koncov pripevňovacej tyče, a montážne svorky (4 až 7) na voľný koniec každej z koncových častí. Obe montážne svorky (4, 6 5, 7) na šnúru sú...

Univerzálne dielenské vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4772

Dátum: 07.06.2007

Autor: Konček Stanislav

MPK: B60P 3/14

Značky: univerzálne, vozidlo, dielenské

Text:

...techniky, pričom pracovisko je vybavené príslušným komunikačným zariadením pre prenos dátových správ a obrazu a pre zabezpečenie metodickej podpory pri opravách z vyššieho stupňa opravárenskej báze alebo výrobcu.Modulová časť pozostáva z vymeniteľných modulov,ktoré sa odlišujú od seba podľa typov opravovanej techniky. Zmenu typu dielenského prostriedku dosahujeme výmenou modulu. Modul obsahuje všetky špeciálne pomôcky a prípravky, ktoré...

Univerzálne hydraulické kopírovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4612

Dátum: 03.11.2006

Autori: Šípoš Jozef, Frniak Jaroslav

MPK: B23Q 35/00

Značky: hydraulické, zariadenie, univerzálne, kopírovacie

Text:

...alebo proti šablóne. Tento nedostatok sa rieši vytvorením konkávneho tvaru na bočných stenách dotyku. Zakončenie dotyku má mat minimálnu hrúbku, napr. 0,5 mm s rádiusom 0,25 mm. Hoci dotyk k vzorovému kusu, alebo šablóne je pritláčaný silou cca 5 N je Žiaduce, aby dotyk bol kalený.Reprodukčné sústruženie pomocou hydraulického kopírovacieho zariadenia umožňuje sústružit aj tvary, ktoré by bez použitia klina, alebo kotúča s tvarom...

Univerzálne oceľové debnenie na monolitické základové konštrukcie oplotenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4252

Dátum: 08.09.2005

Autor: Baráni Pavel

MPK: E04G 13/02, E04H 17/22

Značky: konštrukcie, ocelové, oplotenia, debnenie, univerzálne, základové, monolitické

Text:

...diely môžu byť opatrené viacerými dištančnými kužeľmi pre zlepšenie stability a pevnosti celého debnenia a spojenie je najvýhodnejšie zabezpečiť pomocou čapu, vloženého do priebežných otvorov dištančných kužeľov a príečneho poistného lichobežníkového klinu v čape. Spojenie príložných dielov však môže byt zabezpečené akýmkoľvek známym rozoberateľným spojom,napr. čap - pružná západka, skrutkový spoj, čap - tvarovaná pružina a pod.Spojením...

Univerzálne použiteľná krvná plazma s inaktivovanými vírusmi vytvorená z podielov nebelošskej plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2074

Dátum: 20.12.2004

Autori: Marguerre Wolfgang, Römisch Jürgen, Svae Tor-einar, Heger Andrea

MPK: A61K 35/16, A61P 7/00

Značky: použitelná, plazma, vytvorená, nebelošskej, univerzálne, inaktivovanými, vírusmi, plazmy, krvná, podielov

Text:

...plazma sa v princípe môže získať iba použitím plazmy AB, ktorá neobsahuje ani anti-A, anianti-B protilátky (IgM a IgG), teda je kompatibilná s každýmpacientom bez ohľadu na jeho krvnú skupinu. Avšak početnosť darcov AB (4 ) je obmedzená. Plazma vhodná na univerzálnu transfúziu sa získa, ak anti-A a/alebo anti-B protilátky od darcov s krvnou skupinou B a A sa odstránia a/alebo neutralizujú optimálnym zmiešanim plazmy s rozdielnymi...

Univerzálne pneumatické ventrikulárne pomocné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16753

Dátum: 28.05.2004

Autori: Sacristan Rock Emilio, Calderon Moises

MPK: A61M 1/10

Značky: pneumatické, zariadenie, pomocné, ventrikulárne, univerzálne

Text:

...ktorý pôsobí na krv tak, že ju urýchľuje von na výstup. Obe tieto kategórie ventrikulárnych pomocných zariadení sú všeobecne spoľahlivé a implantovatelné, ale sú veľmi nákladné, ale nie zvlášť trvanlivé, a nie sú užitočné vsituáciách, v ktorých pacient potrebuje dodávať skutočne pulzujúcu krv. Presnejšie, axiálne aodstredivé pumpy sú typicky ponechávané v neprerušovanom prevádzkovom móde, v ktorom je dodávaný stály tok krvi na...

Univerzálne skúšobné zariadenie na skúšanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3473

Dátum: 01.04.2003

Autor: Gašper Michal

MPK: F27B 17/02

Značky: požiarnej, konštrukcií, skúšanie, zariadenie, odolností, stavebných, skúšobné, univerzálne

Text:

...svetlíka na odvod dymu a tepla.Príklady uskutočnenia Príklad lUniverzálne Skúšobné zariadenie na skúšanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii, znázomená na obr. l, je príkladom skúšania požiarnej odolnosť pod záťažou. Pozostáva z pece tvaru ležiaceho kvádra l, ktorého základ 1.1 je pevne zabudovaný do podlažia, bočné steny 1.2 sú vybudované zo žiaruvzdomej výmurovky 2 a sú opatrené horákmi 3. Predná stena 1.3 je rozoberateľné...

Univerzálne použiteľné svietidlo podobné fakli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5151

Dátum: 20.11.2002

Autor: Vacity Jozsef

MPK: F21L 19/00, F21S 13/00

Značky: podobně, univerzálne, svietidlo, použitelné, fakli

Text:

...miestom, to znamená, že ich možno zapáliť na špecifickom mieste, napríklad vkostole, nacintoríne, alebo na inom pietnom mieste.Pri tvorbe aktuálneho úžitkového vzoru bolo našim zámerom vytvorit svietidlo podobne fakli,ktoré bude predstavovať výrazný pokrok oproti všetkým doposiaľ známym riešeniam. Okrem toho, že ho bude možné použit pri nespočetných príležitostiach, jeho štruktúra mu umožnívykonávať viacero funkcií. Konkrétne by toto svietidlo...

Univerzálne prídavné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282555

Dátum: 06.09.2002

Autor: Kucharovič Jozef

MPK: B24B 25/00, B24B 23/02

Značky: univerzálne, přídavné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne prídavné zariadenie, najmä k ručnej elektrickej uhlovej brúske, tvorené držiakom agregátu, prítlačným rámom, nastavovacím mechanizmom, nosným rámom, sústavou krytov a vodiacim rámom, pri ktorom je držiak (10) agregátu otočne spojený s prítlačným rámom (20) a nastavovacím mechanizmom (30) kyvne uložený na nosnom ráme (40). Na držiaku (10) agregátu je upevnený pevný ochranný kryt (50) korešpondujúci s otočným ochranným krytom (60) a...

Univerzálne tekuté sladidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3020

Dátum: 06.11.2001

Autor: Kántor Mikuláš

MPK: A23L 1/302, A23L 1/22, A23L 1/236...

Značky: sladidlo, tekuté, univerzálne

Text:

...cukor alebo umelé syntetické sladidlo. Bázu tvorí extrakt koreňa Žen-Šen, extrakt GUARANA, KOENZYMY, bylinky alebo ichPripraví sa základná receptúra, obsahujúca 630 kg cukru, 12,5 kg extraktu koreňa Žen-Šen.(GINSENG), 20,0 kg kyseliny citrónovej, 0,1 kg sorbanu draselného a 337,3 kg pitnej vody.Príklad 2 Pripraví sa základná receptúra, obsahujúca 620 kg hroznového cukru, 10,5 kg extraktu GUARANA, 19,1 kg kyseliny citrónovej, 2,1 kg...

Univerzálne rýchloupínacie elementy prídavných koliesok na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1135

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/22

Značky: rýchloupínacie, koliesok, přídavných, korčule, univerzálne, elementy

Text:

...element - nosník s kolesom v priečnom rezeNa obr.2 je znázornený nosník pri pohľade zbokuNa obr.3 je pohľad na nosník zhoraNa obr.4 je znázornené upnutie brzdy o zadnú opierkuNa obr.5 sú znázornené rôzne riešenia profilov nosníka v mieste upnutia kolesaNa obr.6 sú znázornené riešenia profilu spojovacích častí nosníkaNa obr.7 je znázornené riešenie pružnej zvierky na upnutie nosníka o strednú časť nosného rámu korčuleNa obr.8 sú príklady...

Univerzálne fixačné, sťahovacie a lisovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1029

Dátum: 03.12.1995

Autor: Čop Dušan

MPK: B30B 15/00

Značky: zariadenie, sťahovacie, fixačné, lisovacie, univerzálne

Text:

...v domácnosti a v domácich univerzálnych dielňach. Univerzálne fixačné, sťahovacie a lisovacie zariadenie umožňuje riešiť variabilnú polohovú integráciu aj v smere osi 2 v nadväznosti na dispozičné usporiadanie v rovine x-y. Rozmery stojanu a dispozičné riešenie komponentov je možné prispôsobiť aj požiadavkam produkcie výrobkov s relatívne väčšími rozmermi ako sú nosníky, lamelové výrobky,zrubové, rámové alebo sendvičové konštrukcie určené pre...

Univerzálne drevoobrábacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1006

Dátum: 08.11.1995

Autor: Sabela Pavol

MPK: B27C 9/00

Značky: univerzálne, zariadenie, drevoobrábacie

Text:

...kolečkom czočąe upevr 4 v 4 g n near vo 5393 zarroäenra.Poä voêorovným upínačom stopkověho rezného nástroja je k fréme zariadenia vo veràikálsom veł ł I I en posuvne osaâeny nosia5 dolnej strany spojený car voćor vú maticu e nestavovaciu skru~ V I. , , J - . hru s àolnym oalaůecrm Lereckcm o-o se upevneąe v drzieäu r 1 ~ oevnenom k frěe zariadenia e z hernej stresu snojenaj čanmí n L o A. v . o v . 1 I , 1 ł - r s . s...

Univerzálne zariadenie na agregáciu najmä pro poľnohospodárskeho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269654

Dátum: 11.04.1990

Autor: Trubač Vladimír

MPK: A01B 71/02

Značky: zariadenie, poľnohospodárskeho, univerzálne, najmä, náradia, agregáciu

Text:

...až dvojnásobne predĺžiť dosah pracovného adaptéru. Horizontálne sklopenie teleskopického ramena okolo kĺbu umožňuje pracovné operácie tesne pri boku nosného energetického prostriedku. Dbchádzanie pevných prekážok, napr. stromov, alebo stlpov je zabezpečované bez zmeny dráhy energetického prostriedku a to bud reguláciou dĺžky teleskopickeho ramena, alebo zaklopením agregátovaného adaptéru, či už automaticky prekonanim tlaku v hydraullckom...

Univerzálne chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265761

Dátum: 14.11.1989

Autori: Antala Lubomír, Miča Martin, Poláček Jozef, Šimo Jozef, Pástor Oliver

MPK: B25J 15/00

Značky: univerzálne, manipulátora, chápadlo

Text:

...Zariadenie je vybavené hydraulickým zámkom, ktorý v pripade poruchy v hydraulickom obvode zabezpečí dostatočné upnutie súčiastky a tým zníži možnost vzniku úrazu na minimum.Prikladné prevedenie univerzálneho chápadla manipulátora podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. l je znázornené dispozičné riešenie chápadla v nárysovej rovine s čeľustami pre prírubové súčiastky, na obr. 2 je znázornená chápadlo V pohľade z...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crha Miloš, Pálffy Alexander, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Balcárek Jan, Křížala Josef

MPK: C05D 9/02

Značky: stabilního, kapalného, použitelného, koncentrátů, titanu, rozpustného, výživě, doplňkové, výroby, způsob, univerzálne, rostlin

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Univerzálne stavebnicové debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238572

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hulík Jaroslav

MPK: E04G 11/12

Značky: stavebnicové, univerzálne, debnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vysokouniverzálneho debnenia, ktorým je možno vytvoriť debnenie pestrých stavebných konštrukcií i s malými šírkovými rozmermi. Panely debnenia vytvárajú skladaním, vzájomným otáčaním a posúvaním dosiek a súčasným zovretím sťahovákmi. Toto umožňuje systém drážok na zvlakoch dosák a výstupky na sťahovákoch. Debnenie je možno využiť na debnenie skeletových konštrukcií, rebrového stropu, nadokenných prekladov i zalomených, dosky,...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 253415

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šňupárek Jaromír, Bárta Jozef, Nichta Jozef, Chamko Dušan, Kováč Gabriel, Pánek Antonín, Ember Karol, Hudák Pavol, Ďurinda Ján

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, syntetické, disperzné, univerzálne

Text:

...lepidiel podľa vynálezu .za mokra a teda možnost spájania adherenudov prostrednictvom mokrého nánosu iepidla. Súčasne sa prostredníctvom nenozpustnosti .vo vode kyse 253415liny aikrylovej alebo metakrylovej vo forme interjpolyméru s obsahom 10 až 40 0/0 hmotnostných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmotnostných kyseliny zabezpečí bezo-btiožná priprava lezpidiel .podla vynálezu, .a to spravidla zmiešaní-m disperzie syntetického polyinéru a...

Univerzálne čistiace zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 238883

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brachovič Konštantín

MPK: B65F 7/00

Značky: nádob, odpad, domový, zariadenie, kontajnerov, univerzálne, čistiace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uloženia mechanizmov preklápania kontajnerov a nádob na pevné domové odpadky, umiestenených v zadnej časti špeciálnej nadstavby tak, aby nepresahovali obrys nákladného vozidla. Univerzálne čistiace zariadenie je tvorené komorou so zbernou nádržou a dvoma samostatnými mechanizmami rôznych veľkostí, každý opatrený umývacími tryskami na tlakový dezinfekčný roztok. Čistiace zariadenie umýva a dezinfikuje prevrátené nádoby a...

Univerzálne disperzné syntetické lepidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 250047

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nichta Jozef, Pánek Antonín, Chamko Dušan, Kováč Gabriel, Šňupárek Jaromír, Klugar Jindřich, Juračka František, Pivoňková Alena, Ďurinda Ján

MPK: C09J 3/14

Značky: univerzálne, disperzné, syntetické, lepidla

Text:

...špecifiickej vilstkozity vodného roztoku uvedenej soli zabezpečí zvýšená lepłkćrvoisť lepidiel podľa vynálezumokra a teda možnosť spájania adherondov prostrednícrbvom IIlOKvFÉhO nánosu lepidla. Súčasne sa prostrednictvom nerozpustnosti vo vode kyseliny alkrylovej alebo metakrylovej vo forme interpolyme-ru s obsahom 10 až 400/0 hmvotn-oistných, s výhodou 20 až 30 0/0 hmo.nostných Ikyseliny zabezpečí bezobtiažna priprava lepivdiel podľa...

Univerzálne zariadenie na tvarovanie zväzku kruhových predmetov do tvaru šesťhranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250036

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kollár Ladislav, Bačík Jozef

MPK: B21C 49/00

Značky: predmetov, zväzku, univerzálne, kruhových, šesťhranu, tvarovanie, tvaru, zariadenie

Text:

...posuvné rameno sú ,pri zdvihu vylkl-opeané d-o strán.Pohyby jposuvného dvojra-mena a posuvného ramena sú vzájomne viazané tak, že ich činné plochu spolu s činnou plochou pevného »dvojrarmena V každej polohe vytvárajú obrys ,pravidelného hore otvoreného šesťvhxrtanu. Zariadenie podľa vynálezu je u 4niverzállne, odpadá používanie množstva tvarovacích šaJblón .pre rôzne priemery predmetov.Na pripojenom výkrese je znázornený priklad Ibľrevewdenia...

Univerzálne ukladacie zariadenie priamočiarym pohybom lamelových čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232109

Dátum: 15.12.1986

Autori: Tyukos Josef, Bohuš Vojtech

MPK: B65G 47/86

Značky: univerzálne, čelustí, pohybom, priamočiarym, lamelových, zariadenie, ukladacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je univerzálne ukladacie zariadenie s priamočiarym pohybom lamelových čeľustí pre odoberanie a prekladanie kusového materiálu, napríklad keramických tvaroviek v hrubej keramike, ktoré boli zoradené v požadovaných rozostupoch pod jednotlivé hlavy prekladacieho zariadenia. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z mechanicky prepojených prekladacích hláv horizontálne vedených vo vodítkach. Pôsobením silových prvkov so synchronným...

Zapojenie na univerzálne časové spínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229502

Dátum: 15.08.1986

Autor: Lošák Dušan

MPK: H01H 43/00

Značky: zapojenie, časově, spínanie, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je ovládanie dvoch zásuvok dvojpolohovým prepínačom so sériovo zapojeným kontaktom časového motorkového relé. Zapojenie podľa vynálezu možno s výhoodu použíť na časové spínanie riadiacich okruhov elektronických regulátorov.

Univerzálne zapojenie na periodické spínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221162

Dátum: 15.03.1986

Autor: Lošák Dušan

Značky: univerzálne, zapojenie, periodické, spínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne zapojenie na periodické spínanie týka sa odboru regulačnej techniky. Účelom vynálezu je periodické spínanie sieťových, jednosmerných napäťových okruhov, ako aj okruhov odlišných od sieťového napätia, či beznapäťových s možnosťou voľby oddeleného nastavenia času zapnutia a vypnutia. Podstata vynálezu spočíva v pripojení prepínacieho kontaktu druhého relé na jeden vývod spínača, spínacieho kontaktu tohoto druhého relé k prívodu cievky...

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výrobu a údržbárské dielne

Načítavanie...

Číslo patentu: 222101

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kubovič Štefan

Značky: dielne, údržbárské, univerzálne, výrobu, obrábacie, zariadenie, polytechnickú, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výučbu a údržbarske dielne, vyznačujúce sa tým že pozostává zo základného rámu 1, na ňom je uložený a upevnený stredný rám 2 s pohonnou jednotkou 7, na ktorom ráme je uložené lôžko 3 s priečnym prierezom v tvare U a k nemu uchytený vreteník 4 s vretenom 5 spojeným cez primárny prevod 6 s pohonnou jednotkou 7 a na lôžku 3 je uložené posuvné ložisko 8 uloženie kruhovej tyče 9 opatrenej...

Univerzálne zapojenie časového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 218639

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: univerzálne, zapojenie, časového, spínača

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spínanie sieťových, jednosmerných napäťových okruhov ako aj okruhov odlišných od sieťového napätia, či beznapäťového s možnosťou nastavenia spínacieho času. Podstata vynálezu spočíva v pripojení jedného prívodu k prepínaciemu kontaktu jedného relé jeho rozpínací kontakt je pripojený k druhému odporu, vo vyvedení tretieho rozpínacieho i prepínacieho a spínacieho kontaktu jedného relé k svorkám svorkovnice, pripojení jednej...

Zapojenie na univerzálne použitie regulátora teploty pri cyklickej regulácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218638

Dátum: 01.06.1985

Autor: Lošák Dušan

Značky: regulátora, zapojenie, použitie, univerzálne, regulácii, cyklickej, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zaistiť možnosť voľby akejkoľvek teploty maximálnej i minimálnej hodnoty cyklu s jedným regulátorom teploty pri zachovaní maximálneho regulačného účinku. Podstata vynálezu spočíva v pripojení druhého pólu termočlánkového čidla k jednému prepínaču jedného prepínača k jednému dielu tretieho prepínača i k druhému prepínaču, druhého prepínača k jednému dielu štvrtého prepínača i regulátoru teploty, druhého dielu tretieho...

Univerzálne lopatkové rýpadlo – nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 216881

Dátum: 31.10.1984

Autori: Ungero Robert, Procházka Dušan

Značky: nakladač, lopatkové, rýpadlo, univerzálne

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne lopatové rýpadlo - nakladač vyznačujúci sa tým, že obsahuje pôsobisko obsluhy, ktoré je premostené v osi otáčania horného otočného rámu (12) s rámom (1) podvozku prostredníctvom pevného medzičlena (7), pričom je horný otočný rám (12) v osi otáčania otvorený a je opatrený jednak hĺbkovým pracovným ústrojenstvom (13) a na protiľahlej strane jednak nakladacím pracovným ústrojenstvom (14), prípadne iným pracovným ústrojenstvom alebo...

Ručné univerzálne ohýbadlo železných a neželezných kovov,kovov potiahnutých plastom alebo tkaninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214282

Dátum: 01.06.1984

Autori: Danihel Otto, Haviar Jozef

Značky: tkaninou, neželezných, univerzálne, potiahnutých, ručné, plastom, železných, kovov,kovov, ohýbadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné univerzálne ohýbadlo železných alebo neželezných kovov, alebo kovov potiahnutých plastom alebo tkaninou, podľa vynálezu pozostáva jednak zo zostavenej základnej dosky pre nastavenie a ohýbanie, ktorá má štyri pozdĺžne tvarové drážky, ktoré sú navzájom kolmé a na čelnej a bočnej časti dosky sú otvory so závitmi pre uloženie a nastavenie vymeniteľných nástrojov a jednak zo zostaveného držiaka a zameniteľných tvarovacích nožov, ktorý má...

Univerzálne zariadenie na stanovenie koeficientu priepustnosti kvapalín filtrami v pozdĺžnom a priečnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 216298

Dátum: 15.05.1984

Autor: Šturc Ladislav

Značky: kvapalín, priepustnosti, priečnom, stanovenie, univerzálne, filtrami, pozdĺžnom, koeficientu, smere, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne zariadenie na stanovenie koeficientu priepustnosti kvapalín filtrami v pozdĺžnom a priečnom smere, najmä filtrami vyrobenými z prírodných, syntetických a sklených vlákien alebo zo zmesi týchto vlákien, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z nádoby (1), opatrenej v spodnej časti otvorom (2) pre prívod tlakovej kvapaliny a v hornej časti otvorom (3) pre odvod kvapaliny z nádoby (1), v ktorej je uložený aspoň jeden kruhový disk (4) na...