Patenty so značkou «unášecí»

Unášecí hlava se závitníkem pro matkořezy s kontinuálním závitováním matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 260439

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dytrich Václav

MPK: B23G 5/14

Značky: hlava, matic, kontinuálním, závitováním, unášecí, matkořezy, závitníkem

Text:

...na výkrese není označen vztahovou značkou.Unášecí hlava 4 je tvořena kotoučem, který je na svém obvodu opatřen drážkou pro hnací klínový řemen 11. Koaxiálně s osou rotace je v kotouči unášecí hlavy 4 ulože lno vyměnitelná, duté vodicí pouzdro 14 matic 13, jímž prochází závitník 12. Závitník 12 je ve vodicím pouzdru 14 veden hotovými maticemi 13, jejichž vnější povrch se dotýka vnitřní plochy vodicího pouzdra 14 a vnitřní povrch...

Unášecí talířek cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268324

Dátum: 14.03.1990

Autor: Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/553

Značky: unášecí, cívek, talířek

Text:

...navulkanizován nebo jinak pevně připojen pružný člen 3, který může mít obecnou unášecí plochu 4, podle obr. 4 je pružný učlen g zajištěn na unašeči l pomocí osazení 6 přičemž čelní plocha lg dutinky 3 jetvarovaná a stejně tak je tvarovaná i třecí plocha 2 unašeče l, Je zde schematicky znázorněno, že unášecí talířek je směrem k celní ploše lg dutinky Ä tlačen pružinou 1. V provedení podle obr. 5 je na pružný člen 2 připevněn vnější díl lg, na...

Tažný řetěz řetězového dopravníku s unašeči zapolohovanými v jednotné poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 265380

Dátum: 13.10.1989

Autori: Balcar Miloš, Urbánek Květoslav, Bauch Alois, Šantavý Rostislav, Sedláček Oldřich

MPK: B65G 17/38

Značky: unášecí, řetěz, řetězového, jednotné, poloze, zapolohovanými, dopravníku, tažný

Text:

...a jeopřen o třmen unašeče, přičemž kruhový čep unašeče je uložen ve třmenu unašeče v pravoúhle zahnutém vnitřním článku, vedlejším rovném vnitřním článku, v kladce a obou sousedních vnějších článcích. Zapolohování unašeče řetězu u navrhovaného řešení je zabezpečeno pomocí vnitřního článku řetězu, jehož konec u unašeče je ohnut do pravého úhlu. Tato zahnutá část článku řetězu zajišťuje unačeč ve stále kolmé poloze vůči směru posuvu řetězu,...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244938

Dátum: 15.07.1988

Autori: Trmal Vladimír, Zobae Milan

MPK: F27D 3/12

Značky: zařízení, unášecí, žľab, kmitavý

Text:

...1, na zařízení v poloze, kterou má zaujmout unášecí zařízení, aby kmitavý žlab byl orienbován svisle, obr. 4, 5 a 6 řezy odpovídající řezům na obr. 1, 2 a 3, a to unášecím zařízením upraveným podle vynálezu.Na obr. 1 je univerzální kloub 10 s proměnným úhlem rozevření, který je ot-očný kolem svislé první osy 0. Univerzální kloub 10 je tvořen ovládací pákou 12 výkyvnou kolem vodorovné druhe o-sy X »a mezilehl-ou pákou 14. Ovládací páka 12 je...

Unášecí zařízení pro kmitavý žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 244937

Dátum: 15.07.1988

Autori: Eumpelík Jirí, Gála Jozef

MPK: F27D 3/12

Značky: kmitavý, zařízení, unášecí, žľab

Text:

...a naopak.Spojovací blok 22 má ~dále stredový otvor 26, jehož osa je kolmá na osu prvního čepu 24 a druhého čepu 26. Ve středovém otvoru 28 je otočně ul-ožena válcovitá hlava 12 a,tvořící horní konec ovláda-ci páky 12, umožňující relativní otáčení mezi touto válcovitou hlavou 12 a a stredovým otvorom 28. Ovládací páka 12 je ve spojovacĺm bloku 22 zajištěna závitem na konci válcovité hlavy 12 a se zajištovaoím členem 30, například maticí s...

Zařízení pro ovládání platin listového stroje, zařazující podle programu platiny na unášecí nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 236253

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kobrle Oldřich, Blažek Josef, Paar Miroslav

MPK: D03C 1/06, D03C 1/14

Značky: stroje, unášecí, zařízení, nože, platin, podle, listového, platiny, zařazující, ovládání, programů

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit jednoduché zařízení, které umožní nahradit u listových strojů mechanické impulsní zařízení jednodušším elektronickým impulsním zařízením. Řešení se týká prošlupních mechanismů tlakcovských stavů - listových strojů. Řešení se týká zesílení impulsů z elektronické části impulsního zařízení tak, aby pomocí těchto impulsů bylo možné provádět řazení háčků na unášecí nože listového stroje. Řešení vytváří jednoduché zařízení,...

Dopravní řetěz s unašeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 252774

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vojíř František

MPK: B65G 19/10

Značky: řetěz, unášecí, dopravní

Text:

...části řetězových spojek navlečeny svými otvory tvarované unašeče s dvo jici podložek.2 252 774 Na priložených výkresoch je schematicky znázorněn přikladprovedení dopravniho řetězu podle vynálezu. Na obr. 1. je boční pohled na část dopravniho řetězu s tvarovanými unašeči, na obr. 2. jo znúzorněn půdorysný pohled na část dopravniho řetězu 5 tvarovanými unašeči, s částečným řezem těchto unašečů.Dopravní řetěz je složen z jednotlivých dilů 39...

Unášecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245396

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jale Pavol

MPK: B23B 33/00

Značky: zařízení, unášecí

Text:

...kroužku 2 lze vzhledem k tělesu 3 srdce jednoduše zajistit tvarovým řešením sousedících dílců, jak např. ukazují obr. 2, 5 a 7.V jednom konkrétním provedení unášeciho srdce (obr. 4 a 5) je těleso srdce Vytvořeno ve tvaru prstence, do něhož zapadá další prstenec stejné tlouštky, tvořici kroužek g a oba prstence jsou obepínány upinacími čelistmi §, které maji tvar písmene U, plnou částí tvořící upínací plochy součástí g.Raménko lg je pak...

Unášecí ústrojí pro rotační píst, zejména šestidobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247776

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chudoba Miroslav

MPK: F01C 1/00

Značky: spalovacího, unášecí, rotační, zejména, píst, motorů, šestidobého, ústrojí

Text:

...mohou být provedeny o větším polměru než z ohnisek E, Ě oválu, čímž lze stanovit maximální kompresní pměr včetně objemu spalovací dutiny 33, pokud by nebyla zvětšena nežádoucí komunikace mezi výfukovým kanálem ll a sacím kanálem lg.Střední obvodové plocha lg je svým obvodem menší k vnitřní obvodové ploše lg pístu g,čímž je vytvořena potřebné vyztužení pístu 3 a prostor pro chladící dutiny§ 1 s olejovým oběhem. Příklad olejového chlazení...

Brzdicí a unášecí zařízení, zejména pro spřádací a skací vřetena textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236989

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hanousek Alois, Škoda Alois

MPK: D01H 7/22

Značky: zejména, textilních, unášecí, brzdící, skací, vřetena, strojů, spřádací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká brzdicího a unášecího zařízení, zejména pro spřádací a skací vřetena textilních strojů, obsahujícího brzdicí čelisti vnitřního přeslenu, který je upevněn na dříku vřetene a vnější přeslen otočně uložený na vnitřním přeslenu, přičemž krouticí moment je z vnějšího na vnitřní přeslen přenášen kuželovou spojkou, která obsahuje axiálně přesuvný náboj. Na náboji spojky je upevněn brzdicí kroužek, opatřený ovládací přírubou s kuželovou...

Unášecí hlava se závitníkem pro matkořezy s kontinuálním závitováním matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 229822

Dátum: 15.09.1986

Autor: Dytrych Václav

MPK: B23G 5/10

Značky: matkořezy, závitníkem, hlava, závitováním, matic, unášecí, kontinuálním

Zhrnutie / Anotácia:

Unášecí hlava se závitníkem pro matkořezy s kontinuálním závitováním matic, vyznačená tím, že sestává z obvodově poháněného kotouče (9), otočně uloženého v konzole, (11) a tvořícího celek s výměnným vodicím pouzdrem (18), matic (19) a dvěma k ose otočení kotoučů (9) excentricky uloženými vzájemně vykloněnými rolnami (1), opatřenými po obvodě kruhovými výřezy pro průchod matic (19) po závitníku (2), přičemž střed půlkruhového ohybu unášecí části...

Blokovací a unášecí zařízení pro pohon dopravníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231324

Dátum: 15.05.1986

Autor: Miškovský Otta

MPK: F27D 3/00

Značky: blokovací, dopravníkového, zařízení, pohon, unášecí, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší posun dopravníkového pásu v kontinuální peci na tepelné zpracování výrobků. Posun je v jednom směru a blokovací zařízení zajišťuje blokování proti zpětnému pohybu. Vynález používá dvojici blokovacích bubnů zařízení uspořádaných na ne společném hřídeli, kde nuceným ovládáním blokovacích elementů se docílí zablokování ve všech potřebných polohách. Nemůže nastat jiný pohyb než v určeném směru. Nevzniká zde mrtvý chod, poháněné válce...

Prutový dopravní pás s pružnými unášeči

Načítavanie...

Číslo patentu: 228155

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vávra Vojtěch, Bartoníček Ladislav

Značky: pružnými, dopravní, prutový, unášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Prutový dopravní pás s pružnými unášeči, vyznačený tím, že mezi jeho pruty (2) jsou umístěny hrabice, s nejméně jedním pružným unášečem (1), které jsou sevřené spodní svorkou (4) a horní svorkou (3) tak, že obepínají sousední pruty (2).

Unášecí kladka vertikálního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218787

Dátum: 15.04.1985

Autori: Piňos Jaroslav, Studený Lubomír

Značky: kladka, unášecí, dopravníku, vertikálního

Zhrnutie / Anotácia:

Unášecí kladka sestává z vozíku opatřeného rolnami, který je tažen nekonečným řetězem v dutině nosníku vertikálního dopravníku. Na vozíku je uchycen unášecí trn pronikající svým volným koncem z dutiny nosníku otevřenou stranou jeho profilu a na trnu je uložen přesuvný kroužek, přicházející v daných místech nosníku vertikálního dopravníku do styku s klínovými nájezdy. Přesuvný kroužek je působením nájezdů posouván na trnu k jeho volnému konci a...

Vratný pohon pro unášecí prvky okružního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224473

Dátum: 25.10.1984

Autori: Hofmann Barbara, Heinke Dieter, Kirsch Wolfgang, Rudroph Günter

Značky: okružního, dopravníku, vratný, unášecí, prvky, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vratný pohon unášecích prvků podvěsného dopravníku se používá k dopravě polotovarů po kruhové dráze s jejich dodatečným pootáčením. Cílem vynálezu je zajistit, aby podvěsný dopravník s radiálními konzolami a unášecími prvky byl schopen pootáčet i těžší výrobky a to ve dvou vzájemně kolmých rovinách. Podstata vynálezu záleží ve vytvoření pohonu pro unášecí prvky podvěsného dopravníku, jehož konzoly jsou uspořádány do hvězdy a otočně uloženy na...

Unášecí zařízení válečkových nebo článkových řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216952

Dátum: 01.09.1984

Autori: Turek Josef, Svoboda Karel

Značky: válečkových, zařízení, unášecí, řetězů, článkových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém unášecího zařízení válečkových nebo článkových řetězů, zejména pro vyšší obvodové rychlosti s použitím u zemědělských strojů, např. obracečů a shrnovačů, dopravníků apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi dvěma sousedními články řetězu je uspořádán spojovací článek ve tvaru kruhové výseče, opatřený vybráním pro váleček řetězu a úložným otvorem pro spojovací nosník. Dvojice řetězů, mezi nimiž jsou prostřednictvím,...