Patenty so značkou «ultrazvukovým»

Chirurgický systém a kazeta s ultrazvukovým snímačom prúdenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5867

Dátum: 15.08.2007

Autori: Gao Shawn, Shkarlet Yuri, Nazarifar Nader, Drost Cornelius

MPK: A61M 1/00

Značky: chirurgicky, ultrazvukovým, prúdenia, snímačom, kazeta, systém

Text:

...ktoré je vytvorené ako časť kazety alebo konzoly a ktoré nevyžaduje žiadny gél.0003 Jedno známe zariadenie opísané v US patente Č. 6,901,812 (Moscaritolo, a kol.) používa vnútornú stenu meraného prúdového kanála ako akustický reflektor. Aby však toto zariadenie fungovalo, vyžaduje veľmi presné obrobenie vnútornej steny. Takéto presné obrobenie je ťažké a nákladné, hlavne vo veľmi malých a spletitých tekutinových kanáloch, používaných V...

Zařízení pro kontinuální čištění výrobků blízkým ultrazvukovým polem, zejména drátů a pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šteif Eduard, Gabriel Karel, Šmolík František

MPK: B08B 3/12

Značky: zejména, polem, výrobků, čištění, drátu, blízkým, kontinuální, pásků, zařízení, ultrazvukovým

Text:

...tvořený přfíčným otvorem. Ultrazvukový čistící nástroj je zobrazen v příčném řezu. Na obr. 3 je ultrazvukový čistící nástroj s dvěma prostory pro čiště ní, tvořenými příčnými otvory. Ultrazvukový čistící nástroj je naízorněn v částečném řezu. Na obr. 4 je ultrazvukovýčistící nástroj s jednou příčnoudrážkou pro čištění znďząmč» ný v příčném řezu. Na obr. 5 je ultrazvukový čistící nástroj se dvěma příčnými drážkamí pro čištění, znőzamšný v...

Zařízení pro kontinuální ozvučování kapalin blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255016

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šmolík František, Šteif Eduard, Gabriel Karel

MPK: B08B 1/02, B08B 3/12

Značky: kontinuální, polem, ultrazvukovým, ozvučování, zařízení, blízkým, kapalin

Text:

...pro ozvučování kapalín je tvaru dutého válce, ve dně opatřeném výstupním hrdlom g. V místě. kde je ultrazvukový tyčový nástroj J,spojen prvním šroubovým pojem l e přenosovým laděným. vedením 2.ie nádoba g pro ozvučování kapaliny opatřena ,jedním ,jednoduchým vstupním hrdlom 1. Nádoba ipm ozvučovánzi kapalin .je zakončena přírubou 5 nádoby A, pro ozvučování kanalin, k níž .je pripojene a těsněním g utěsněna přírube lg přenosového laděného...

Zariadenie na výrobu protiprašných respirátorov ultrazvukovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244962

Dátum: 15.11.1987

Autori: Nizova Svetlana Alexejevna, Stycenko Valentin Dmitrijevie, Rozovskij Alexadd Jakovlevie, Möckel Peter, Epperlein Joachim

MPK: D04H 13/00, B29C 85/08

Značky: zariadenie, výrobu, ultrazvukovým, respirátorov, protiprašných, zváraním

Text:

...1,ktorá pri roztvorení má lodičkovitý tvar.Z inej netkanej syntetickej textílie, napr. PES/POP, sa v-ystrihnú štvorce cca 2 D x 20 centimetrov, a z nich sa tlako-vo-tepelným spracovaním na tvarovacom stroji pri teplote 150 až 220 °C a pritlakom po dobu 5P-o tejto prípravnej etape nasleduje kompletovanie respirátora. Do zváracieho prípravku na zváranie skelet-ovjobr. 3 v podobe matrice, formou zodpovedajúcej tvaru skeleiu 4, 5, sa vloží...

Fotochemický reaktor s ultrazvukovým miešaním reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251527

Dátum: 16.07.1987

Autori: Gáplovský Anton, Toma Štefan

MPK: B01J 19/24

Značky: fotochemicky, reaktor, miešaním, zmesí, ultrazvukovým, reakčnej

Text:

...uvedený-m typom miešania je, že sa miešaním čiastočne ob~ medzi rtvonba vedľajších produktov, avšak uvedené typy miešania realkčnej zmesi nezaručujú »dostatočnú turbulenciu roztoku,čo má zra následok nedostatočné obmedzenie vzniku nežiadúcich produktov.Tento nedostatok fotoehemických reasktorov je odstránený vo foto-chemicikom reaktore vs ultrazvukovým miešaním podľa uvynálezu, ktoreho podstata spočíva uv tom,že tento pozostáva z reallečnej...

Zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, zejména válcových filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249589

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmolík František, Šteif Eduard, Šabek Václav, Gabriel Karel

MPK: B08B 3/12

Značky: válcových, vložek, čištění, blízkým, zejména, zařízení, ultrazvukovým, polem, filtračních, součástí

Text:

...6 utěsněno k vnější ploše dna nádoby j pro čištění je spojen prvním šroubovým spojem ll. Přenosové laděné vedení l je opatřeno chladicími žebry 3,2 , ocnlazovanými ventilátorem go . Je spojene druhým šroubovým spojsm 1 g s ultrazvukovým měničem 1.1, který je kabelem A 5 elektricky vodivě spojen s vysokofrekvenčním generátorem l 6. Nádoba jpro čištění je opatřena navnější plošs dna přítokovým potrubím gj a spojená prvním ventilem 3 s odpadním...

Zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232593

Dátum: 01.01.1987

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František, Šabek Václav, Šteif Eduard

MPK: B08B 3/12

Značky: zařízení, ultrazvukovým, čištění, polem, součástí, blízkým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, zejména válcových filtrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve skříni, jejíž horní část je opatřena pracovním pultem s odtokovým potrubím, je umístěn nejméně jeden ultrazvukový čisticí nástroj. Tento nástroj má otvor pro čištění, k jehož spodní části je dolní přírubou připojeno a prvním těsněním utěsněno odpadové potrubí, do něhož jsou vyústěny přepadové potrubí a...

Prídavné zariadenie na zhotovovanie gombíkových dierok na syntetickom alebo čiastočne syntetickom textilnom materiáli ultrazvukovým bodovým zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 221688

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rumanovský Maximilián, Hlaváč Anton, Kulifay Štefan

Značky: materiáli, přídavné, textilnom, zariadenie, bodovým, dierok, zváraním, syntetickom, ultrazvukovým, zhotovovanie, gombíkových, čiastočne

Zhrnutie / Anotácia:

Textilný materiál, na ktorý so pri zhotovovaní dierok ultrazvukom pôsobí, býva rozličných hrúbok a vlastností. Preto, aby sa v každom jednotlivom prípade dosiahlo vytavenie dierky a súčasne spevnenie jej okraja zvarením, nutné je prispôsobiť koncovku hrúbke a vlastnostiam textilného materiálu. Táto okolnosť si vynucuje celú sadu koncoviek, ktoré sa musia podľa povahy materiálu vymienať, čo je z pracovného a výrobného hľadiska značne nevýhodné,...

Způsob a zařízení pro kontinuální čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225261

Dátum: 01.07.1985

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František

Značky: kontinuální, součástí, blízkým, ultrazvukovým, polem, čištění, zařízení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, vyznačující se tím, že čištěné součásti vycházející z obráběcího stroje jsou vedeny dopravníkem součástí podél nejméně jedné vyzařující plochy ultrazvukového zářiče napájeného vysokofrekvenčním generátorem za současného průtoku čisticího kapalného média prostorem mezi plochami čištěných součástí a vyzařující plochou ultrazvukového zářiče.