Patenty so značkou «ultrazvukových»

Spôsob dezintegrácie bunkových disperzií alebo suspenzií pomocou ultrazvukových vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278575

Dátum: 12.04.1995

Autori: Zastrow Leonhard, Stanzl Klaus, Golz Karin, Röding Joachim

MPK: C12M 3/08, C12N 1/06

Značky: ultrazvukových, disperzií, vibrácií, suspenzií, bunkových, spôsob, pomocou, dezintegrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Do prietokovej nádobky sa zasunie synotróda jednou polovicou až dvoma tretinami svojej dĺžky a uhol synotródy v akustickej ožarovacej nádobke sa nastaví od 80,5° do 88,5°. Pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k objemu akustického ožarovacieho priestoru v mililitroch sa nastaví v rozsahu od 1 : 1,1 do 1 : 20 a pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k podielu pevných látok v materiáli spracovávanom ultrazvukom sa v hmotnostných...

Způsob zatěžování ultrazvukových výkonových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260883

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šmolík František, Šteif Eduard, Gabriel Karel

MPK: B06B 1/06

Značky: výkonových, měničů, tohoto, ultrazvukových, zatěžování, zařízení, způsob, provádění, způsobu

Text:

...pro zatěžování výkonových Liltrazvukových měničů a zařízení k provádění tohoto způsobu podle vynálezu je znazorněn na připo 4jeném výkresu. K testovanému ultrazvukovému výkonovému měničí 13 upevněnénlu na posuvném rameni 8 a zajištovanému v horní poloze na tyčí 5 stojanu 15 druhým stavěcím šroubem 7 se mechanicky připojí ultrazvukový nástroj 1 s příčnými zápichy 3 tvaru V o vnitřním úhlu asi 90 a hloub ce - ~ , umístěuýiíií v....

Zariadenie pre zabezpečenie odsávania väzobného média u ultrazvukových sond s podvstrekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259351

Dátum: 17.10.1988

Autor: Žužo Miloš

MPK: G01B 21/00, G01N 29/04

Značky: media, väzobného, zabezpečenie, podvstrekom, zariadenie, odsávania, ultrazvukových

Text:

...sondy.Hlavné výhody popísaného zariadenia sú v tom, že je schopné zabezpečiť odsávanie prebytočného väzobného média z kontrolovaného povrchu a to i pri práci na členitých povrchoch v rôznych polohách i vo zvislej pololie. Súčasne sa toto zariadenie vyznačuje malým nárastom vonkajších rozmerov ultrazvukovej sondy, čo je zvlášť dô ležité najmä pri hlaviciach s väčším počtom vsamostatne podvstrekovaných ultrazvukových sond.Na...

Zapojení pro samočinné nastavování clony pro vybírání ultrazvukových ech

Načítavanie...

Číslo patentu: 236177

Dátum: 01.12.1987

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01N 29/04

Značky: clony, vybírání, zapojení, samočinně, ultrazvukových, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné nastavování trvání hradlového impulsu podle skutečné tloušťky předmetu. Uvedeného účelu je dosaženo elektronickým zapojením, v němž číslicový střádač (2) je vstupy zapojen na ultrazvukový měřič (l) tloušťky. Hodinový vstup číslicového střadače (2) je zapojen přes první spožďovací obvod (3) na synchronizační výstup ultrazvukového měriče (l) tloušťky. Výstupy číslicového střádače (2) jsou propojeny se vstupy předvolby...

Zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované ultrazvukové zkoušce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238050

Dátum: 15.10.1987

Autori: Smrčka Michael, Severýn Josef, Jirk Jindřich

MPK: G01N 29/04

Značky: vícesondové, zkoušce, zapojení, automatizované, signálu, ultrazvukových, zpracování, elektronických, ultrazvukové, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronických bloků pro zpracování ultrazvukových signálů při vícesondové automatizované zkoušce. Zapojení sestává z generátoru synchronizačních impulsů, taktovací jednotky, zobrazovací jednotky, výstupní sběrnice, bloku vysílačů, bloku sond, bloku předzesilovačů, hlavního zesilovače, bloku digitalizace polohy vadové indikace a bloku digitalizace velikosti vadové indikace. Oba bloky digitalizace a programovatelná...

Zapojení elektronických bloků pro indikaci, vyhledání a vzorkování ultrazvukových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251140

Dátum: 11.06.1987

Autori: Passer Jindřich, Jirk Jindřich

MPK: G01N 29/04, B06B 1/00

Značky: ultrazvukových, vyhledání, zapojení, signálu, bloků, indikaci, vzorkování, elektronických

Text:

...univerzálne použitelná v různých ultrazvukových přlstrojich a jednoúćelovych ultrazvukových zaŕízenich. Podle specifických požadavků na ultrazvuková přístroje nebo jednoúčelove ultrazvuková zařízení je možno podíl funkcí za pojení dle vynálezu a jejich vzájemné vazby dynamicky měnit.Vyššiho účinku se dosahuje použitím zapojení elektronických bloků podle vynálezu v laboratorních i provozních ultrazvukových přístrojích a ultrazvukových měřicích...

Zařízení k čištění skleněných předmětů rotačních tvarů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250539

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jeřábek Radovan, Šmíd Rudolf, Šilhánek Václav

MPK: C03C 23/00

Značky: čištění, zařízení, rotačních, pomocí, předmětů, kmitů, tvaru, ultrazvukových, kapalině, sklenených

Text:

...zdroje 8, 9, 10 na druhé polovině mycí vany 2, přičemž zdroje 7 a 10 jsou instalovány navzájem na protilehlých bočních stěnách 4. V mycí vaně 2 je svou dolní částí, téměř polovinou, uloženo oběžné kolo 11, napojené na pohonnou jednotku 12.Oběžně kolo 11 je na obvodu opatřeno řadou ponořovacích košů 13. Každý ponořovací koš 13 (obr. 4 má tvar dutého válce,jehož plášť 14 je opatřen řadou otvorů 15 a čelní strana 16 směrem ke středu je opatřena...

Zařízení k čištění dutých skleněných předmětů v kapalině pomocí ultrazvukových kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232185

Dátum: 01.04.1987

Autori: Rezek Jaroslav, Veselý Karel

MPK: B08B 3/12, C03C 23/00

Značky: kmitů, zařízení, ultrazvukových, kapalině, předmětů, dutých, sklenených, pomocí, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká odvětví výroby skla, zejména kalíškoviny, odlívek, váz apod. předmětů a řeší problém odstraňování nečistot z předmětů, zejména po jejich zušlechtění broušením a pod. technologiemi mechanizovaným způsobem. Zařízení zahrnuje dopravník (8), nad nímž je otočný stůl (6) a v řadě uspořádané předmáčecí vany (4), oplachové vany (5) a mycí vany (2) se zdroji (3) ultrazvukových kmitů. Výrobky se ukládají do ponořovacích košů (21) mezi...

Zapojení pro statistické odrušení ultrazvukových indikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 248537

Dátum: 12.02.1987

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01H 17/00

Značky: indikaci, ultrazvukových, zapojení, odrušení, statistické

Text:

...indikací podle vynálezu jehož podstatou je to že výstup indikací ultrazvukového zařízení je připojen na prvý vstup reverzibilního čítače a výstupxhodinové frekvence ultrazvukového zařízení je připojen přes děličku na druhý vstup reverzibilního čitače, který je opatřen výetupem.Nového účinku se dosahuje tím, že zapojení podle vynálezu oproti zatím používaným způeobům statistického vyhodnocení umožňuje správně vyhodnotit přítomnost vady i v...

Zariadenie na ohrev čistiaceho média v ultrazvukových čističkách vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220257

Dátum: 15.02.1986

Autor: Prištic Ján

Značky: prúdmi, media, vírivými, zariadenie, čističkách, ohrev, čistiaceho, ultrazvukových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia zariadenia na ohrev čistiaceho média v ultrazvukových čističkách. Účelom vynálezu je ohrev čistiaceho média vírivými prúdmi. Uvedeného účelu sa dosiahne pripojením výstupu ultrazvukového generátora na prepínač, ktorého jeden výstup je pripojený cez prispôsobovací obvod meniča na ultrazvukový menič a druhý výstup je pripojený cez prispôsobovací obvod cievky na cievku ohrevu umistnenú na vonkajšom obvode čistiacej vane....

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228961

Dátum: 01.02.1986

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/00

Značky: zapojení, impulzů, frekvenční, analýzu, ultrazvukových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro frekvenční analýzu ultrazvukových impulzů sestávající z vysílače ultrazvukových impulzů se zesilovačem, zobrazovačem a řídícími obvody vyznačené tím, že sonda (1) je připojena jednak přes zesilovač (2) na vstup (Y) zobrazovače (3) a zároveň je připojena na výstup úzkopásmového vysílače (4) impulzů, který je prvním vstupem připojen na první řídící obvod (5) a vstup (X) zobrazovače (3), přičemž druhý vstup úzkopásmového vysílače (4)...

Spôsob pre kvalitatívne hodnotenie ultrazvukových vaní a zariadenie pre prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219598

Dátum: 30.09.1985

Autor: Markuss Ivan

Značky: ultrazvukových, spôsob, hodnotenie, tohto, kvalitatívne, vaní, zariadenie, prevádzanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je kvalitatívne hodnotenie ultrazvukových vaní meraním ich elektroakustickej účinnosti. Uvedeného účelu sa dosahuje budením ultrazvukových meničov šumovým signálom frekvenčne obmedzeným analogicky so šírkou pásma ultrazvukovej sústavy pri udržovaní konštantnej úrovne zvolenej hodnoty snímaného akustického signálu, pričom sa pohybom snímača akustického tlaku vo vani zistí maximálna a minimálna hodnota elektrického budiaceho...

Spôsob demontáže chybných ultrazvukových meničov lepených najmä na membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 224991

Dátum: 01.12.1984

Autori: Prištic Ján, Hanzlík Jozef

Značky: demontáže, spôsob, lepených, chybných, najmä, membrány, meničov, ultrazvukových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob demontáže chybných ultrazvukových meničov lepených najmä na membrány vyznačujúci sa tým, že oproti chybnému ultrazvukovému meniču sa z druhej strany membrány pôsobí striedavým magnetickým polom, čím sa vznikajúcimi vírivými prúdmi lokálne prehreje lepený spoj za účelom jeho deštrukcie.