Patenty so značkou «ultrazvukovou»

Mobilní zařízení pro ultrazvukovou defektoskopii velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270280

Dátum: 13.06.1990

Autori: Altmann Josef, Pavíza Pavel

MPK: G01N 29/04

Značky: defektoskopii, rotačních, ultrazvukovou, veľkých, mobilní, zařízení, součástí

Text:

...závesy głg s otočné uloženýmí opěrnými kladkami głg, které dosedají na spodní okraj vnějšího válcového povrchu hladkého prstence l. Zhruba ve středu spodní desky 32 je vytvořen závěs ggg, ve kterém je pomocí napínacího šroubu głl uložena napínací kladka ggg.Suport 5, suvně uložený na vodicích trubkách gg, je v příkladném provedení zařízení opatřen jednou ultrazvukovou sondou gg a jedním značkovacím zařízením Al, které jsou upevnény na...

Zařízení pro ultrazvukovou analýzu v kapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 266724

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pekárek Oldřich, Jaňour Miloš, Kiefmann Josef

MPK: G01N 29/02

Značky: ultrazvukovou, analýzu, kapalinách, zařízení

Text:

...nádobou.Na obr. 1, na celkovém blokovém schematu, je vysílací sonda l propojena spojem gł s impulsním vysílačem 3, který je přípojen spojí 3 a gg na vstup a výstup časoměrných obvodu §, jejichž další vstup je přípojen spojem 3 na výstup širokopásmového příjímače A a tento je pak spojen s ultrazvukovou přijímací sondou Q spojem gg. Teplotní čídlo g je přípojeno spojem gl na vstup analoqověčíslicového převodníku 1, zatímco vstup tohoto je...

Zapojení obvodu vybíracího časového úseku v zařízení pro ultrazvukovou kontrolu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257664

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vokáč Vladimír

MPK: G01N 29/04

Značky: vybíracího, zařízení, kontrolu, ultrazvukovou, materiálů, obvodů, zapojení, úseků, časového

Text:

...obvodu) Druhý vatup wuhćhohruddovćho obvodu je propojen s výstupom generátor-u pevná clony. Výn tup prvního hradílového obvodu ju.- přívadon na první vstup logickćho obvodu a výstup druhého hradlového obvodu je původu-m druhý vstup lasica-koho obvodu, jehož výstup je spoáon a druhým vstupu obvodu aa V nualátoru dvojkové informace. oGianny, jehož druhý výstup je přivadon na praoovníknnál do íťoäztooknpu. Dofektookop io připojen...

Magnetostrikční budič pro měření vlastností stavebních materiálů a hornin impulsní ultrazvukovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256602

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kašpařík Jan

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálů, magnetostrikční, metodou, impulsní, vlastností, stavebních, budič, ultrazvukovou, hornín, měření

Text:

...k jednoznačnému mechanickému kontaktu břitu, tedy přímkové kontaktní hrany, s povrchem vyšetřovaného objektu bez ohledu na použitý plastický vazební prostředek.Magnetostrikční budič podle vynálezu je schematicky uveden na přiloženém výkrese. Na obr. 1 je nárys a na obr. 2 bokorys jednoho provedení, na obr. 3 je nárys avna obr. 4 bokorys druhého provedení a obr. 5 znázorňuje příklad přiložení budiče k vyšetřovanému objektu s použitím...

Způsob řezání elektromechanických měničů pro ultrazvukovou lineární mnohaměničovou sondu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254405

Dátum: 15.01.1988

Autori: Minařík Václav, Havránek Miroslav

MPK: B23K 26/00

Značky: sondu, měničů, lineární, elektromechanických, ultrazvukovou, způsob, řezání, mnohaměničovou

Text:

...se jedním povrchem přitmelí na vazební vrstvu měniče nebo na zadní vrstvu mčniče, načež nad jejím druhým povrchem se pohybuje íokusovaným clektromagnetickýní zařeiíím laseru o středním výkonu V rozmezí l až 101) W ao vlnovč dćlce v rozmezí 0,5 ,um až 12 m a cxponovaný povrch destičky se odpařuje do hloubky 4 U až IOU procent tloušľky tlestičky.Vyšší účinek íynálezu sc projevttje zejménav tom, že minimalizovaná mezera mezijednotlivými...

Zariadenie pre čistenie sústredenou ultrazvukovou energiou v čistiacej vani

Načítavanie...

Číslo patentu: 253449

Dátum: 12.11.1987

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/12

Značky: zariadenie, sústredenou, čistiacej, energiou, čistenie, ultrazvukovou

Text:

...na povrch čistených predmetov.Na pripojenom výkrese sú znázornené dve príkladné zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v reze s akustickou ko 4môrkou s jednou aktívnou stenou a na obr. 2 je nakreslené zariadenie V reze s akustickou komôrkou s troma aktívnymi stenami.Zariadenie na čistenie sústredenou ultrazvukovou energiou v čistiacej vani pozostáva z čistiacej vane 6 (obr. 1, v ktorej je umiestnený stojan 3. Na stojane 3 je...