Patenty so značkou «ultrazvukem»

Zařízení k dopravě přepravek při mytí ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265720

Dátum: 14.11.1989

Autor: Dejmek Jan

MPK: B08B 9/12, B65G 49/02

Značky: zařízení, ultrazvukem, mytí, přepravek, dopravě

Text:

...na pružnýchsegmentech, ve kterém jsou v ložiskách uložený ocelové válce a kde tento celek je fixovánna vodítkách pomocí stavěcích kroužkü a nad rámem na vodítkách jsou tlačné pružiny seřiditelnépomocí matice jejíž poloha je fíxovatelná kontramaticí.Nový účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že působí na přepravku určitouhmotností, která je nutná k dosažení třecí síly mezi přepravkou a řetězem (pásem) tak, aby došlo k protlačení...

Zariadenie na kontrolu svorníkov ultrazvukem a vírivými prúdmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 258247

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kašpar Peter, Hromek Jaroslav

MPK: G01B 17/04, G01N 29/04

Značky: vírivými, ultrazvukem, prúdmi, kontrolu, svorníkov, zariadenie

Text:

...§ a 2 na obe strany výstrednikom ll o výšku jeho zdvihu. V nosnej doske 3 je otočne uchytený hnací lievik l, širšou častou proti prichytnému kužeľu 3, ktorý je otočne uchytený V nosnej doske 3, špicom proti hnaciemu lieviku l. Hnací lievik l i prichytný kužel g sú umiestnené na jednej osi. Ďalej je zariadenie tvorené dvoma sondami virivých prúdov lg, ktoré sú umiestnené v závitových segmenťoch lg, pevne uchytených o,vyklápacie ramená lg,...

Zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236267

Dátum: 01.02.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: materiálů, akustické, väzby, ultrazvukem, zapojení, automatické, kontrole, signalizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro signalizaci akustické vazby při automatické kontrole materiálu ultrazvukem. Zapojení je utvořeno tak, že se kontrolní činnost uvede v činnost teprve po získání odraženého ultrazvukového echaimpulsu, který charakterizuje dobrý stav akustické vazby (například koncové echo), a po následném stavitelném časovém intervalu v němž se dosáhne jejího ustálení. Každá pracovní perioda ve které dojde k meznímu snížení nebo výpadku...

Zapojení pro automatické stanovení středu kruhových těles ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254445

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: stredu, ultrazvukem, stanovení, těles, automatické, kruhových, zapojení

Text:

...snadné a nutné dostavování při změně průměru materiálu rychlé a přesné.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení .pro automatické stanovení středu kruhových těles ultrazvukem podle vynálezu.Příkladnć zapojení je tvořeno tak, že první zdroj l povrchového impulsu je výstupem připojen na první vstup bistabilního klopného obvodu 10, na vstupdruhého klopného obvodu 7 a na první vstup prvního klopného obvodu 3. Druhý vstup prvního...

Zapojení pro registraci vad při automatizovaném zkoušení kruhových těles ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254444

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bartoš Oldřich

MPK: G01N 29/04

Značky: těles, kruhových, zkoušení, registraci, automatizovaném, ultrazvukem, zapojení

Text:

...první vstup prvního ěítače 7, jehož druhý vstup je propojen s výstupem nulovactho obvodu 6. Výstup prvního čítače 7 je připojen na první vstup bistabilního klopného obvodu 8, jehož druhývstuppřipojen na výstup prvního logickćho ob-vodu 11, který má první vstup připojen na výstup zdroje ll) startovaeích impulsft. Zároveň výstupbístabilního klopnćho obvodu 8 je připojen na druhý vstup hradlovaeího obvodu 2, jehož výstup jepřipojen na první...

Zapojení pro číslicové měření tlouštěk materiálů ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240206

Dátum: 15.06.1987

Autori: Minde Siegfried, Herrmann Ludwig, Krauss Theo

MPK: G01D 17/02

Značky: měření, ultrazvukem, tlouštěk, číslicové, zapojení, materiálů

Text:

...užit tyristor. Základem syntezároru je předvolitehíá delička 18, která je schopna pracovat s dělicím pomerom 9999 ~-0001 1. Koncenpce zapojení podle vynálezu pro mpěření tlouštek vetšiny vyskytujících se materiálů dano ľOZSrĺthGln rychlosti šíření ultrazvukových vln vyžaduje výsledný kmitočet syntezátoru Hi od 5 do MHz. výsledný kmitočet i KÉv/B, kde K je převodní konstanta o velikosti 10 a V je rychlost šíření ultrazvuková vlny v...

Zařízení k homogenizaci přípravků v kapalině ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248805

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrdlička Milan, Muška Jaroslav, Prokeš Antonín

MPK: B01F 11/02

Značky: zařízení, ultrazvukem, přípravků, kapalině, homogenizaci

Text:

...v rovině B-Bçmdk obr. 2 a na obr. 4 je zvětšený řez detailu Q znázornující uspořádání hrdla trysky rezonančního elementu.Jak vyplývá z priložených obrázků je v těleee l euvně uloženpracovní váleo 5,vazujících válcových a kuželových ploch. V pracovní komoře à je v každé ze dvou rovin kolmých na osu Q pracovního válce g přidržo vánanejméně třemi stavěcími šrouby i rezonanční trubka 5 opatřenájehož pracovní komora Ž je vytvořena z na sebe na...

Zapojení pro měření extrémní tloušťky předmětu ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232534

Dátum: 15.08.1986

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01B 15/00

Značky: zapojení, měření, ultrazvukem, předmětů, extrémní, tloušťky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stanovit skutečnou maximální tloušťku předmětu, bez ovlivnění vady v materiálu. Uvedeného účelu je dosaženo zapojením podle vynálezu, kde čítač impulsů hodinové frekvence je připojen přes hradlový obvod ke generátoru hodinové frekvence, přičemž druhý vstup hradlového obvodu je připojen na výstup ultrazvukového měřiče tloušťky, jehož první synchronizační výstup je připojen na vstup prvního zpožďovacího obvodu, který je svým...

Kombinovaný tažný trn pro tažení s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230924

Dátum: 15.06.1986

Autori: Staněk Břetislav, Prajsnar Tadeusz, Petruželka Jiří, Zglobicki Edward, Stárek Jiří

MPK: B21D 22/20

Značky: tažení, ultrazvukem, tažný, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tažení polotovarů zejména trubek za použití ultrazvuku. Pro tažení je použit kombinovaný tažný trn, který se skládá z pracovní části i tlakového nástavce, vzájemně spojených. Tlakový nástavec je na svém obvodu opatřen alespoň jednou tlakovou komorou tvaru prstencového zápichu. S výhodou lze tlakovou komoru vytvořit osazením čela tlakového nástavce přiléhajícího k pracovní části nástroje nebo osazením opačného konce tlakového...

Tažný trn pro tažení trubek s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229316

Dátum: 01.03.1986

Autori: Petruželka Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21D 22/20

Značky: tažení, trubek, ultrazvukem, tažný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tažný trn pro tažení trubek s ultrazvukem, jehož pracovní část 1 je umístěna v uzlu nebo poblíž uzlu výchylky podélné vlny. Tažný trn má pracovní část 1 a nástavec 2 spojené čepem 3 s osazením na straně pracovní části 1 která se o toto osazení 4 opírá. Čep prochází středem obou částí trnu a pomoci závitu 5 je na straně nástavce 2 spojen s vlnovodem. Tažný trn je vhodný pro tažné stolice vybavené zdrojem ultrazvukových vln k...

Zařízení na uzavírání čalouněných polštářů ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227390

Dátum: 30.06.1985

Autori: Poledna Ladislav, Stránský Alfred

Značky: ultrazvukem, uzavírání, polštářů, zařízení, čalouněných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čalouněného nábytku. Čalouněné polštáře, které se dosud uzavírají ručním šitím pomocí skrytého stehu jsou podle vynálezu uzavírány zařízením pomocí ultrazvuku. Látka s damaškem, anebo v případě oboustranně čalouněných polštářů dvě látky, jsou pomocí termoplastické vložky spojeny ultrazvukem. Slouží k tomu zařízení, ve kterém se pod spojované látky vloží kovová podložka, na které se svorkami upevní termoplastická vložka. Kovová...

Zařízení na pojení plošných útvarů ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217105

Dátum: 01.07.1984

Autori: Zeman Jaroslav, Petrovský Jan

Značky: plošných, zařízení, pojení, ultrazvukem, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Plošný útvar pojený ultrazvukem podle vynálezu obsahuje alespoň v jedné vrstvě nejméně 30 % hmotnosti termoplastických vláken a je pojen maximálně na 20 % své plochy těmito nastavenými termoplastickými vlákny. Zařízení na výrobu plošného útvaru pojeného ultrazvukem obsahuje pracovní nástroj s vzorovací reliéfový válec amplituda pracovního nástroje je v rozmezí 30 - 50 ?m, hloubka reliéfů vzorovacího válce je nejméně 2 mm. Vzorovací reliéfový...