Patenty so značkou «ultrafialovým»

Zariadenie na zosietenie ultrafialovým žiarením pod regulovanou atmosférou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3686

Dátum: 24.01.2005

Autori: Spizzica Andrea, Rames-langlade Géraldine, Coeuret François

MPK: B05D 3/04

Značky: žiarením, atmosférou, zariadenie, regulovanou, zosietenie, ultrafialovým

Text:

...vo vnútri UV-ohraničenej oblasti a špeciñckejšie v zóne, v ktorej dochádza k radikálovým fotopolymerizačným reakciám. Toto zariadenie by malo optimalizovať etapu vytvrdenia živíc UV.0009 Je možné uviest určitý počet existujúcich riešení, ktoré umožňujú eliminovať nedostatky spojené s prítomnosťou kyslíka v priebehu zosietenia živíc UV.0010 Prve riešenie spočíva vo zvýšení intenzity UV-lámp s cieľom zvýšiť tvorbu voľných radikálov (podľa...

Zariadenie na vytvrdenie povlaku z materiálu, ktorý sa vytvrdzuje elektromagnetickým žiarením, najmä z laku vytvrditeľného ultrafialovým žiarením alebo z teplom vytvrditeľného laku, predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9764

Dátum: 10.07.2004

Autori: Schuster Werner, Swoboda Werner

MPK: F26B 15/16, F26B 3/28, F26B 21/14...

Značky: povlaků, ultrafialovým, žiarením, předmětů, elektromagnetickým, materiálů, vytvrdzuje, vytvrditeľného, najmä, laků, ktorý, vytvrdenie, zariadenie, teplom

Text:

...predmetu zdvihnutú plošinu, motoricky výškovo prestaviteľnú oproti podvozku, a že aspoň jeden žiarič je usporiadaný tak, že zdvíhacím vozíkom, s na ňom naloženým predmetom, je možné prejst pod aspoň jedným0008 Vynález je založený na poznatku, že s takým zdvíhacím vozíkom s výškovo nastaviteľnou plošinou je možné sa veľmi jednoducho premiestit vo vertikálnom smere s translačným pohybom v horizontálnom smere. To umožňuje, predmet na zdvíhacom...

Zařízení na dezinfekci vody ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 270068

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kujal Bohumil, Jindra Jan, Vondrák Ladislav

MPK: C02F 1/32

Značky: dezinfekci, zařízení, ultrafialovým, zářením

Text:

...znázorněn příklad- provedení vynálezu. Výkres před stavuje podélný řez zařízením.zařízení na dezlníekcí vody ultraiielovým zářením je oloženo z trubnlho pláštä g, nmitř je umíatána ochranná trubice g, ve která je koaxlálnł ulołen zdroj záření g. Dezlnnkovaná voda je přivádöna do dezinfekčniho prostoru 4 trubkou přítoku vody g. Část trubky přítoku vody g uvnitř Mubního pláĺtł i je opatřena radiálne vytvořenýml výtokovýml otvory g,...

Ultrafialovým zářením tvrditelná reaktivní kompozice pro tiskové barvy a nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 255632

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kugler Václav, Pasecký Jan

MPK: C09D 3/81, C09D 11/10

Značky: kompozice, hmoty, tvrditeľná, ultrafialovým, barvy, tiskové, reaktivní, nátěrové, zářením

Text:

...Komerční produkty jsou většinou na bázi maleinanhydridu a alifatických glykolů. V některých případech obsahují kromě této pryskyřičné složky i určitý podíl reaktivnĺhc rozpouštědla. Pro účely tohoto vynálezu je vhodné pracovat s polyestery bezK získání stability při skladování, jak je obecně u vínylpolymerizovatelných systémů obvyklé, je třeba přídavkü inhibitorů, kterými jsou např. hydrochinon, di-terc-butyl-p~K získání bezdefektových...

Trubní zařízení na dezinfekci vody ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243197

Dátum: 15.07.1987

Autori: Podroužek Petr, Novák Bohumil, Sommer Josef, Maneal Petr, Macek Jan

MPK: C02F 1/32

Značky: ultrafialovým, dezinfekci, trubní, zářením, zařízení

Text:

...z domácích zdrojů a surovín.Popsané trubní zařízení lze vyrobit pro různá průtočná množství a tomu odpovídajícímu průměru tělesa trubního zařízení. Každý mlkroorganismus ve vodě vyžaduje pro inhibici určitou Í dávku ultrafialcvého záření, která je pro každý druh mikroorganismu jiná. Velikost dávky hw zúření předávané mikroorganismů závisí mimo jiné na době kontaktu mikroorganismu se zářením,intenzitě zdroje záření a fyzikálně chemických...

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů za jeho povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 230626

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G02B 5/14

Značky: světlovod, určené, iontů, vlákno, vybuzené, ultrafialovým, zářením, světlo, elektronů, dopadem, přenášející, povrch, světlovodné

Zhrnutie / Anotácia:

Světlovodné vlákno určené pro světlovod přenášející světlo vybuzené ultrafialovým zářením nebo dopadem elektronů či iontů na jeho povrch, vyznačující se tím, že povrch vlákna (1) je v místě dopadu záření elektronů či iontů pokryt látkou (2) mající stejný index lomu jako vlákno (1), přičemž v této látce (2) je přimísen luminofor.

Pigmentovaná nátěrová hmota vytvrzovatelná ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 233335

Dátum: 15.08.1985

Autori: Juščenko Tamara Sergejevna, Židková Ljudmila Dmitrijevna, Pronina Nina Alexejevna

MPK: C09D 3/68, C09D 3/72, B44D 1/50...

Značky: pigmentovaná, ultrafialovým, zářením, nátěrová, vytvrzovatelná, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká průmyslu nátěrových hmot. Cílem vynálezu je vytvrzování nátěru na vzduchu a zvýšení jeho tlošťky při jednorázovém nanesení. Pro dosažení tohoto cíle nátěrová hmota vytvrzovatelná ultrafialovým zářením obsahuje jako oligouretanakrylát oligouretacakrylat stabilizovaný N,N-substituovanými alifatickými aminy a jako přísadu oligoestermaleínát, při následující.m poměru složek v % hmot: oligouretanakrylát stabilizovaný N,...