Patenty so značkou «úletů»

Hydraulické spojivo na báze granulovanej vysokopecnej trosky a kremičitého úletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288323

Dátum: 09.12.2015

Autor: Ježo Ľubomír

MPK: C04B 7/14, C04B 7/26, C04B 7/147...

Značky: trosky, křemičitého, spojivo, hydraulické, úletů, báze, granulovanej, vysokopecnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je hydraulické spojivo na báze granulovanej trosky a kremičitého úletu, ktoré obsahuje 60 % až 95 % hm. jemne zomletej vodou chladenej vysokopecnej granulovanej trosky a 5 % až 40 % hm. kremičitého úletu, tzv. mikrosilika.

Zařízení pro zachycení pevných úletů z pyrolýzní komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 23

Dátum: 11.08.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: B01D 45/16, B04C 5/10, B04C 5/30...

Značky: zařízení, komory, pyrolýzní, úletů, pevných, zachycení

Text:

...je vnitřní prostor do něhož ústí přívodní potrubí sekundárního vzduchu. Úhel a 1 je v rozmezí 8 ° až 72 ° a úhel dz je V rozmezí 8 ° až 72 °.Výhodou zařízení dle technického řešení je nenáročnost na prostorové zařazení do spalovacího cyklu a spolehlivá funkce Další výhodou je, že není nutná zvláštní manipulace se zachyceným ú 1 eLem, neboť Len padá zpět do pyrolýzní komory a je odstraňovánspolečně s popelem při čištění pyrolýzní...

Způsob recirkulace nebo odvodu úletu popílku z reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270334

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jeřábek Vladimír, Řeháček Zdeněk

MPK: C10J 3/56

Značky: odvodu, zařízení, způsobu, reaktoru, tohoto, recirkulace, provádění, úletů, způsob, popílku

Text:

...amen s chladícím pláätěn, šnekem nebopístam zasahuáíoímdo vetupmí části těleea a výatupní váleovou nebo kuželovitê konvergentní hubiei. Pro řízení intenzity atlačení popílku Je za výstupní hubići deska nebo kužel přieunovaný k hnbici nebo zatlačovaný do otvoru hubice. Šnak Je váloový nebo kuželovitö konversentní e rovnoaěrným atoupáním, se atoupáním zmenšuJíoím se ve směru dopravy nebo Jedich kombinací. Šnek či píat mohou býts vnitřním dutým...

Způsob stabilizace biologicky nestabilních úletů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269714

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čulík Karel, Bučko Michal, Mikláš Emil, Hano Alexander, Ulbert Stanislav, Nutil Jan

MPK: B01D 47/00

Značky: biologicky, úletů, nestabilních, způsob, stabilizace

Text:

...vy LiUvedené nevýhody odstraňuje způsob stabilizace biologicky nestabilních úletú ze sušárenekých a dopravních zařízení v různých typech mokrých odlučovačů, podle vynálezu, jehož podstata .počívá v tom, že se úlet zachycuje do použité náplně pračky, pozůstávající ze sušeného tekutého koncentrátu o sušině vyšší než 40 hmotnostních ne bo z kapaliny, jejíž obsah suěiny byl zvýäen na nejméně 40 hmotnostních přídavkemnetoxických,...

Způsob stanovení úletu popílku kotlových agregátů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268774

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prez Alexej, Ščerban Alexandr, Platonov Vitalij, Trubicyn Konstantin, Jevsejev Michail, Fil Sergej, Apuchovskij Anatolij, Zvirgze Igor

MPK: G01N 27/22

Značky: agregátu, kotlových, zařízení, úletů, stanovení, provádění, způsob, popílku, způsobu

Text:

...ccmepuanme yrnepona u anna.nm paaoTe ycTpoňcTBa nan onpeneneuma yrnepona n one ynoca cncnyer yumruaaTb. HTO oTKnaHeHMe MHTeHcnnHncTM KaAa 5 aHmü Tena Tpyaxm 1 aa rpanmueñ wnrepaana OT 1 m na 16 M/c npmsmnmr K Henonycfmnony ynenmuemn un 3 KocTn aonu. cnmxannueny K 0 pDCTb nnmmmnua mmnu wepcammMTcHmmnMucrm Kunedanmň Tena cTúnMKa 3 sa rpaHmuu mHTepoana UT 20 no 30 M/C HapymaeT BO 0 üKTmmnnnpnumm wacrmu mamu M yřaepona. Hru cHmxaeT...

Zařízení pro nepřetržitou kontrolu obsahu uhlíku v úletu kotelních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267675

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komov Pavel, Trifanov Vladimir, Levčenko Georgij, Fil Sergej, Prez Alexej, Zvirgzde Igor, Platonov Vitalij, Jureskul Alexandr, Ščerban Alexandr

MPK: G01N 27/22

Značky: úletů, kontrolu, nepřetržitou, obsahu, agregátu, kotelních, uhlíku, zařízení

Text:

...nan Hopuamnuoä paauru ycrpoñcraa. yurauaanunaerca nepenemeunen conen uwnocnwemnuo uuwoyaopmu amexropaa 4 H 10 npn HBBECTHOM nanmauuu n Kapoae 12. nan nonnepmanun nacTonHHuñ panuocru uanneuuň Memny annooraopuuu auxanou uHKnoua 3 H npuenuoñ Kanepoü amexropa UHCIIUJLIAVDT TUHKVIO PEFYJIHPÚBKY ÄPDCCEJIIIHHM KJIHIIBHOM 11.Becnepeaoñnan paaora ycTpoňcTBa sosuomua mnm» npu ycnosnu coxpaneuun Tenneparypm 30 mm nn BCEMY nyTH ee nsumeunz sume TUHKH...

Zařízení pro vracení a zpracování úletu z reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266413

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chrz Vladimír, Jeřábek Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: úletů, reaktoru, zařízení, vracení, zpracování

Text:

...kapalné strusky a postupnemu zalepování reakční komory bránícimu volnemu výstupu odloučených čàstíc. Je dále obtížné nastavení optimálního množství zplyňovacího media do ínjektoru reakční komory, aby odpovidalo množství potřebnému ke zplynění odloučených částíc při požadované vysoké teplotě aby tvořilo plynný uzàvěr mezi prostorem nad fluídním ložem generátoru a prostorem cyklonoveho odlučovače,aby nebyl s částicemí úletu přísávàn vyrobený...

Způsob zpracování olovářských úletů obsahujících chlór a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264556

Dátum: 14.08.1989

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C22B 7/02

Značky: způsobu, úletů, provádění, způsob, obsahujících, olovářských, tohoto, zpracování, chlor, zařízení

Text:

...při teplotách 500 až 800 C. Podstata vynálezu spočívá V tom, že vzniklý pražencc, který se louži vodcu a umožňuje získat koncěntrované roztoky chloridu vápenatého.Zařízení pro louženi pražence podle vynálezu sestává 2 nejméně jedné rotační nádoby, do které je etředovým otvorem na jednom konci zasunut hrabkový dopravnik určený pro vynáěení pevné fáze z rotační nádoby, jehož žlab je upraven pro přívoduloužídla, kde na opačné straně rotační...

Zařízení pro zpracování úletu při granulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 257698

Dátum: 16.05.1988

Autori: Doruška Jan, Míča Karel

MPK: B01J 2/00

Značky: úletů, zařízení, zpracování, granulací

Text:

...ke granulování, nevytváří nebezpečí změn vlastností granúlátu, výlisků a výrobků.-současně dochází ke snížení ztrát při mletí, granulování a vý plachu na minimum.Zařízení podle vynálezu tvoří s původním zařízením sušárny Zuzavřený okruh. Schématicky-je znázorněno na přiloženém výkrese v obrázku 1. .Jeho součástí je stávající sedimentační nádrž g rozdělená na sedimentační část A a odkalovací část Q, doplněná výpustný ímí kohouty g a...

Způsob zabránění úletů aerosolů mořících a leštících lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 257065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mitera Jiří, Buryan Petr, Treml Petr, Štamberová Alena

MPK: C23C 22/66

Značky: úletů, lázni, aerosolů, lešticích, mořicích, ovzduší, způsob, zabránění

Text:

...oxyetylenovaný dietanolamídZákladní výhoda zpúsobu podle vynálezu spočíva také ve zlepšení smáčení povrchu ponořených dílců a tím se zlepší a zrovnoměrní působení pracovní lázně na jejich povrch. současně se urychluje působení pracovni lázně a tim se zkracuje doba pracovní operace.Způsob podle vynálezu je dále popsán v uvedených příkladech P ř I k 1 a d 1Do 3 litrů moříci lázně o složení 125 g(1 Na 0 H, 50 g/l vinanu sodnodraselného , 2 g/1...

Zařízení pro odvod tuhých zbytků zplyňovacího procesu a úletu popílku z reaktoru na fluidní zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Malý Klement, Šmída Tibor, Kováe Štefan, Koneený Václav Rdd, Hedrlín Ivo, Waradzin Walter

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, palív, procesu, úletů, zplyňovacího, odvod, popílku, tuhých, zbytků, reaktoru, zařízení, zplyňování

Text:

...Mezi odlučovačem úletu popílku a sběrným prostorem nad výpustní nádobou může být lnstalováno zařízení, ve kterém se úlet popílku regulované dělí na část vracenou do reaktoru a na část určenou k vypouštění mimo zařízení.Výhodou řešení podle vynálezu je společný odvod úletu popílku a tuhých zbytkü zplyiíovvacílro .procesu, a v důsle-dku toho odstranění výpustné nádoby včetně uzavíracích armatur pro sam-ostatný odvod úletu popílku. Tím dochází...

Separátor úletu kapalných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245084

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kohout Zdenik, Homolka Václav, Straka Jaromír, Bošina Bohuš

MPK: F28F 25/02

Značky: separátor, úletů, kapalných, částic

Text:

...funkce stávajících odlučovacích kapek je to, že po určité době se zanášejí naftalenem vylučovaným z plynu. Naftalen,který je v plynu přítomen v tuhé či sub.mikroslkopické tuhé fázi, se rovněž usazuje na stěnách a dalších částech odlučovače. Usazo-vání naftalenu na stěnách o-dlučovač-e má za následek vzrůst hydraulického odporu zařízení. Prakticky to znamená, že pře 4kročí-li tlalková ztráta odlučovače kapek určitou mez, je nutné odlučovač...

Fotoelektrické zařízení pro sledování úletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240569

Dátum: 15.08.1987

Autori: Stipanova Irina Pavlovna, Vojkin Vladimir Alexaddovie, Volkov Stanislav Nikolajevie

MPK: G01N 23/227

Značky: sledování, zařízení, úletů, fotoelektrické

Text:

...snímač je př-ipojen na vstup zesilovače, jehož výstup je propojen jednak se vstupem derivačního obvodu, a jednak se vstupem druheho vyhodnocovaclhmobvodu, přičemž výstup derivačního obvodu je spojen se vstupem prvního vyhodnocovaciho obvodu.Fředností totoelektrickelío zařízení pro sledovaní úletu podle vynálezu je, že nevyžaduje druhého fotoelektrického čidla ani pomocné optiky pro kompenzaci odchylek,vyvolaných změnami světelného toku...

Zařízení na chlazení a odstraňování popela a úletu z ohniště fluidního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252350

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kubart Miroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: popela, chlazení, odstraňování, fluidního, reaktoru, zařízení, ohniště, úletů

Text:

...a odstreňování popela e ületu podle vynález je zobrazen ne přiložených výkreaech, kde obr. l představuje svialý podálný řez fluidním reektoram, dvoutahovou dohořívecí komorou e vstupom spelin do plamence přiŕezenáho plamencováho kotle a dohořívacím e ohladícím roštem, e obr. 2 svislý příčný řez dohořívecí komorou, podélnou výsypkou a roätem v rovine A-A z obr. 1.Na levé etreně obr. 1 je znázornšn fluidní reaktor 1 ae vzduohovou komorou 2,...

Mokrý odlučovač úletu pro šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243020

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: mokrý, úletů, šachtové, odlučovač

Text:

...funkce tím, že je i za nimořádnych provozních režimu zabezpečeno dostatečně chlazení.Na výkresu je znázorněn mokrý odlučovač úletu pro ěachtové pece, zvláště kupolové,podle vynálezu, který sestává z dvoudílného vnějšího plášte, jehož horní a dqlní polovina je spojena utčnnönou přírubou a rozebíratelnými spojí.3 d 243020 Dolní polovina odlučovaće ,L má duty vnější plášĺ, který tvoří průtočnou nádrž g. Ned šeohtau pece je zavěäen na táhlech...

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pětroš Jaroslav, Medřický Zdeněk, Wildmann Stanislav

MPK: C22B 7/00

Značky: pecí, obohacení, olova, podílu, recyklinku, ocelářských, kovů, zinku, barevných, způsob, zejména, úletů, prachových

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Prostředek pro zabránění úletu kysličníku chromového z chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Treml Petr, Kühnl Zbyněk, Hroudová Miroslava, Buryan Petr, Mitera Jiří, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/04

Značky: kysličníku, chromovacích, prostředek, chromového, lázni, úletů, zabránění

Text:

...těchto používaných tenzidů je poměrně vysoké povrchové napětí chromovacích lázní, což při kontinuelně pacujících linkách má za následek vysoký výnos chemikálií z chromovacích lázní, což zvyšuje výrobní náklady i náklady na likví~ daci oplachových vod.Nevýhodou prostředků zabraňujících úletu pomocí plovoucích drobných tělísek je to, že tyto zanášejí výtokové otvory z lázní, ulpívají na součástkách a závěsech procházejících koñtinuelně...

Zařízení pro recirkulaci úletu popelu z reaktoru na fluidní zplyňování nebo spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248622

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pech Jaroslav, Chrz Vladimír, Řeháček Zdeněk, Jeřábek Vladimír, Vaněček Václav

MPK: B01J 8/18

Značky: úletů, recirkulaci, zařízení, popelu, fluidní, tuhých, spalování, palív, zplyňování, reaktoru

Text:

...do reaktoru slouží pouze změna otáčok podávacího zařízení, které lze snadno měnit variátorem v širokém rozmezí.Na obr. I je znázorněn příklad provedení podle vynálezu. Odlučovoč 1 popílku spojený potrubím s horní částí reaktoru je dále spojen s mezizásobnikem g opatřeným vstupní srmsturou 1 e výstupní armaturou 1, spojenou s hrdlem 1 nádoby Q. Nádoba § je rozdělena pomocí svislé přepážky 1, umístěné ve spodní části nádoby á, na dva prostory,...

Dohořívací komora pro dodatečné spalování organického úletu ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247923

Dátum: 15.01.1987

Autori: Formaczek Karel, Průha Josef, Zelenka Pavel, Uhlíř Karel

MPK: F23B 5/00

Značky: úletů, spalování, dohořívací, organického, dodatečné, komora, spalin

Text:

...má četné prednosti. Jejím použitím se dosahuje podatatného snížení spotřeby paliv, čímž se 1 podstatné sníží provozní náklady. vyloučením sekundárního hořáku se jednak dociluje snížení investičních nákladů, jednak odpadá údržba sekundárního hořáku. zjednodušuje se manipulace se zařízením a jsou i nižší nároky na automntiku pece.Na pžiložených výkresech je schematicky znázorněn jeden příklad provedení dohořívací komory podle vynálezu, kdy...

Injektážní hmota na bázi úletů pro hornictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 233189

Dátum: 01.12.1986

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Novák Ladislav

MPK: C04B 17/00, E21B 33/138

Značky: hmota, úletů, hornictví, bázi, injektážní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká injektážní hmoty na bázi hořečnatých úletů pro hornictví pro zpevnění a utěsnění horninového, popř. uhelného masívu v okolí důlních děl otvírkových, přípravných a dobývacích. Injektážní hmota obsahuje 100 hmotových dílů magnezitových úletů s obsahem 65 až 80 hmot. % kysličníku hořečnatého kausticky napáleného a 0,05 až 0,1 hmotových dílů dusičnanu olovnatého.

Způsob likvidace organických látek z kovových odpadů a odlučování úletů kovů zejména olova a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229383

Dátum: 01.04.1986

Autor: Falc Alois

MPK: B01D 51/00

Značky: zařízení, likvidace, odpadů, kovů, odlučování, tohoto, zejména, látek, způsob, kovových, úletů, olova, způsobu, organických, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit dokonalou likvidaci organických látek v kovových úletech při zpracování odpadů kovů a vytvořit podmínky pro vysoké odloučení úletů z exhalací komína do ovzduší se zajištěním zachycení prachu a 50 % obsahem olova v suché formě. Účelu bylo dosaženo jednak snížením objemu tvorby technologického plynu s úletem a snížením jeho zředění a snížením jeho ochlazování při zvýšení provozních teplot při odlučování. K tomu účelu...

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224406

Dátum: 01.12.1985

Autori: Buryan Petr, Mitera Jiří, Treml Petr, Bareš Milan

Značky: způsob, lázně, kysličníku, chromového, úletů, zabránění, chromovací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně, vyznačený tím, že k chromovací lázni se přidává tenzid typu oxyethylovaného alkylaminu nebo alkylarylaminu s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž alkyl obsahuje 8 až 20 atomů uhlíku a aryl představuje fenyl a/nebo oxyethylovaný alkanolamid vyšších mastných kyselin s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž obsahuje 11 až 17 atomů uhlíku v alkylovém řetězci mastně...

Způsob úpravy prachových úletů z ocelářských zkujňovacích zařízení ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217950

Dátum: 15.12.1984

Autori: Bubeníček Josef, Konečný Oldřich, Jeník Vladimír, Medřický Zdeněk, Wildmann Stanislav, Pětroš Jaroslav, Veselý Jiří

Značky: úpravy, zkujňovacích, zařízení, surovinu, úletů, ocelářských, kovů, způsob, prachových, těkavých, výchozí, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy prachových úletů z ocelářských pecí ve výchozí surovinu k výrobě těkavých kovů, za kterýmž to účelem se prachové úlety v obsahu, například 3 % hmotnostních zinku, použijí několikrát za sebou jako vsázky do ocelářské pece, a to volně nebo ve směsi až do získání jejich potřebného chemického složení, například s obsahem 20 % hmotnosti zinku, olova, kadmia, cínu, sodíku a draslíku.

Způsob odstraňování chloridových iontů z pevných úletů popřípadě výpražků chloridačního pražení tetraedritových koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225056

Dátum: 01.12.1984

Autori: Javorek Petr, Kraus Jiří, Bízek Vladislav, Doškář Zdeněk, Mrnka Miroslav

Značky: pražení, pevných, úletů, tetraedritových, odstraňování, způsob, popřípadě, iontů, výpražků, chloridačního, koncentrátů, chloridových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování chloridových iontů z pevných úletů popřípadě výpražků chloridačního pražení tetraedritových koncentrátů. Při zpracování tetraedritových koncentrátu a výpražků metodou chloridačního pražení se získávají pevné úlety obsahující chloridy a oxichloridy mnohých kovů a nezreagovaný chlorid amonný.

Indikátor nadmerného úletu častíc z odlučovačov s automatickou deštrukciou klenby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224906

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hajzok Ladislav, Kleskeňová Miroslava, Poláček Josef, Matušek Ivan, Georgiev Ivan, Požgaj Emil, Garaj Jozef, Žilinec Ján, Bonda Miloš, Hausknotz Andrej, Rajczi Ladislav, Orech Tibor Július

Značky: odlučovačov, nadmerného, indikátor, úletů, automatickou, částic, deštrukciou, klenby

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor nadmerného úletu častíc z odlučovačov s automatickou deštrukciou klenby upevnený na odlučovači, ktorý je opatrený vstupom, bočným a spodným výstupom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z meracej sondy /5/, ktorá je spojená bočným výstupom /3/ odlučovača /1/ so vstupom /2/, na ktorú je z ľavej strany pripojený vonkajší tubus /6/ zdroja, vo vnútri ktorého je pripojený na meraciu sondu /5/ vnútorný tubus /7/ zdroja a priestor medzi nimi je...

Způsob zpracování úletů při přípravě koksárenských vsázek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213549

Dátum: 01.03.1984

Autori: Posker Milan, Holub Josef, Eška Richard

Značky: způsob, přípravě, koksárenských, vsázek, úletů, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování úletů vznikajících při přípravě koksárenských vsázek zejména při předehřívání uhlí a jeho sušení a při obsazování vsázek do koksárenských peci. Účelem vynálezu je takové zpracování jemné uhelné frakce pro koksovací proces, při němž by se nežádoucím způsobem nezvyšoval jemný podíl ve vsázce. Tohoto účelu se dosahuje tím, že zachycené jemné frakce se zpeletizují do pelet o průměru 2 až 5 mm s případným přídavkem látek...