Patenty so značkou «uhlíková»

Uhlíková kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9923

Dátum: 25.06.2009

Autori: Günther Stefan, Sperling Rainer

MPK: H01R 39/22

Značky: kefka, uhlíková

Text:

...kontakte čelnej plochy s kontaktnou štruktúrou je kdispozícii celý prierez uhlíkovej ketky na vedenie prúdu do kontaktnej štruktúry, bez toho, že by v dôsledku zredukovania rozmerov kontaktnej plochy došlo na zvýšenie kontaktného odporu. Ďalej je na základe skutočnosti, že brusne zariadenie obsahuje rozloženie brusného zrna vytvorené prostredníctvom spojiva, po prvom kontaktu medzi čelnou plochou telesa kefky a kontaktnou štruktúrou...

Uhlíková kefka s napájacím káblom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5005

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kain Gottfried, Bachauer Gerhard

MPK: H01R 39/00

Značky: káblom, kefka, napájacím, uhlíková

Text:

...uskutočnenia technického riešenia sú podrobnejšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňujeobr. 1 rez uhlíkovou kefkou v oblasti napojenia kábla podľa prvého uskutočnenia technického riešenia, obr. 2 V rovnakom znázomení, ako je na obr. l, inú formu uskutočnenia technického riešenia.Podľa obr. 1 je v telese 1 uhlíkovej kefky vytvorený slepý otvor 2. V ňom je upevnený koniec napájacieho kábla 3, ktorý pozostáva z mnohých...

Uhlíková kefa, spôsob a materiál na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3091

Dátum: 14.12.2004

Autori: Bachauer Gerhard, Böttger Christian

MPK: H01R 39/00

Značky: kefa, uhlíková, spôsob, výrobu, materiál

Text:

...prebudovať aj typy konštrukcie motorov na tento úsporný typ konštrukcie,ktoré doteraz nemohol byť podľa tejto koncepcie vyrábaný kvôlivysokým požiadavkám pokiaľ ide intenzitu prúdu pri testeblokovania alebo aj pri trvalej prevádzke. Motory tohto typu,pri ktorých musí uhlíková kefa prenášať pri malých. rozmeroch vysoké prúdy, sú napríklad servopohony vo vozidlách, akonapríklad pohony pre spúšťace okien, prestavovanie sedadiel, posuvné...

Uhlíková kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 680

Dátum: 13.11.2002

Autor: Schaut Diethard

MPK: H01R 39/00

Značky: uhlíková, kefka

Text:

...musí byť kapsula s tlačným kusom vložená do slepej diery uhlikovej kefky tak, že pružina nachádzajúca sa V kapsuli sa prostredníctvomtlačného kusu, ktorý sa oprie o uhlíkovú kefku, predopne.Zo spisu DE 30 47 421 Al je známa odpojovacia kefka,ktorá obsahuje puzdro zaskrutkovateľné do uhlikovej kefky,V ktorom je usporiadaný odpojovací čap s vinutou pružinou,ktorá ho obklopuje. Odpojovaci čap sa stále opiera o dnovústenu slepej diery, do...

Tvarovaná uhlíková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3282

Dátum: 06.08.2002

Autori: Radzo Bohumil, Dekýš Peter

MPK: C10L 5/40, C10L 1/02

Značky: uhlíková, tvarovaná

Text:

...nedostatky do značnej miery odstraňuje tvarovaná uhlíková zmes, pozostávajúca z uhlíkového prachu a spojiva, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že vodou rozpustné spojivo obsahuje organické zložky na báze cukrov, škrobovalebo celulózy v množstve 0,2 až 30 hmotnostných percent z celkovej hmotnosti zmesi.Spojivo s výhodou obsahuje organickú zložku na báze cukrov, ktorou je sulñtový výluh alebo na báze celulózy,...

Trvale doplňovaná uhlíková elektróda so samočinným vypaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280396

Dátum: 05.02.1997

Autor: Reidar Innvaer

MPK: H05B 7/09

Značky: samočinným, doplňovaná, uhlíková, trvale, vypaľovaním, elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektródu tvorí vonkajšie puzdro (1) zhotovené z elektricky vodivého materiálu a obsahujúce vnútorné radiálne zvislé rebrá (11). Puzdro (1) sa plní uhlíkovou nespečenou účinnou hmotou, ktorá sa vypaľuje na tuhú elektródu pomocou elektrického prúdu privádzaného do tejto elektródy. Vnútorné radiálne zvislé rebrá (11) tvoria tuhé uhlíkové steny upevnené vnútri puzdra, ktorých pomer medzi radiálnou dĺžkou a hrúbkou je väčší ako 5 : 1.

Uhlíková mikrofónna vložka s elektrickým kontaktom pevnej elektródy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267178

Dátum: 12.02.1990

Autor: Ďurica Milan

MPK: H04R 1/04

Značky: kontaktom, uhlíková, mikrofónna, pevnej, vložka, elektrickým, elektrody

Text:

...že spolu tieto súčasti tvoria jeden pevnýy vzduchotesný a od púzdra elektricky odizolovaný celok.Hlavné výhody usporiadania podľa tohoto vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,nízkej materiálovej, mzdovej a energetickej náročnosti.Na výkrese je znázornený príklad uhlíkovej mikrofónnej vložky 5 elektrickým kontaktom pevnej elektrődy podľa vynálezu.Uhliková mikrofônna vložka s elektrickým kontaktom je tvorená prachovou komôrkou l,miskou...

Uhlíková elektróda na ohrev vody v destilačnom prístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 236602

Dátum: 15.02.1987

Autori: Michalička Jozef, Legéň Gustáv, Ďuračka Ľudovít, Matejovič Gejza

MPK: H05B 3/03

Značky: ohrev, destilačnom, elektroda, uhlíková, přístroji

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka uhlíkovej elektródy na ohrev vody v destilačnom prístroji, ktorá pozostáva z troch uhlíkových telies mnohouholníkového prierezu, ktoré sú navzájom medzi sebou spojené v kruhovom usporiadaní pomocou elektricky nevodivých vložiek a upevňovacích elementov, pričom uhlíkové telesá sú uložené otočne okolo svojej horizontálnej alebo vertikálnej osi. Vynález možno využiť na ohrev vody v destilačných prístrojov v klimatizačných...

Uhlíková kefa so samočinným vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 222615

Dátum: 15.03.1986

Autor: Legéň Gustáv

Značky: uhlíková, vypínaním, samočinným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uhlíkových kief opatrených mechanizmom zabezpečujúcim samočinné vypnutie kefy pri jej upotrebení na stanovenú hodnotu. Jeho podstatou je tepelná ochrana najdôležitejšieho prvku vypínacieho mechanizmu uhlíkovej kefy a to vypínacej pružiny, ktorá je zabezpečená vložením tepelno-izolačného telieska medzi vypínaciu pružinu a telo uhlíkovej kefy. Tepelno-izolačné teliesko zamedzuje priamemu prechodu tepla z uhlíkovej kefy na...

Uhlíková ocel zejména pro energetická zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214088

Dátum: 01.07.1984

Autori: Popelář Vladislav, Kappelová Danuše, Purmenský Jaroslav, Foldyna Václav, Stárek Jiří, Brázdil Vlastimil, Bembenek Zdeněk

Značky: uhlíková, zejména, zařízení, energetická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problému kotlové a konstrukční ocele pro prostředí teplot do 400 až 450 °C v energetickém průmyslu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uhlíková ocel zejména pro energetická zařízení obsahuje podle hmotnosti 0,13 až 0,21 % uhlíku, 0,5 až 1,0 % manganu, 0,17 až 0,39 % křemíku, nežádoucí prvky jako fosfor a síru do 0,04 % jednotlivě a jako chrom, nikl a měď do 0,25 % jednotlivě, dále prvky páté periodické soustavy prvků a to 0,02...