Patenty so značkou «uhličitanu»

Gastroretenčné liekové formulácie a dodávacie systémy a spôsob ich prípravy s použitím funkcionalizovaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18948

Dátum: 12.10.2012

Autori: Schoelkopf Joachim, Gerard Daniel Edward, Eberle Veronika Anna, Huwyler Jörg, Puckhov Maxim, Gane Patrick Arthur Charles, Alles Rainer

MPK: A61K 9/00, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: spôsob, dodávacie, uhličitanu, systémy, formulácie, vápenatého, použitím, funkcionalizovaného, přípravy, gastroretenčné, liekové

Text:

...obsahujúcej farmaceutický účinnúzložku, V ktorej je vo viacvrstvovej štruktúre zachytený vzduch, čím sa podporí flotácia.0012 US 4 814 179 sa týka plávajúceho líekového prostriedku s predĺženým uvoľňovaním. Nekomprímované tablety s predĺženým uvoľňovaním obsahujú hydrokoloidnégelačné čínidlo, farmaceuticky prijateľný ínertný olej, vybranú líečivú zložku a vodu.0013 Prítomnosť farmaceutický ineitných mastných materiálov, ktoré majú...

Spôsob čistenia vody a/alebo odvodnenia kalov a/alebo sedimentov s použitím uhličitanu vápenatého s upraveným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20164

Dátum: 04.11.2011

Autori: Gerard Daniel, Hartan Hans Georg, Gane Patrick, Skovby Michael, Schoelkopf Joachim

MPK: C02F 1/28, B01J 20/32, B01J 20/04...

Značky: upraveným, vápenatého, použitím, uhličitanu, odvodnenia, povrchom, kalov, sedimentov, čistenia, spôsob

Text:

...prírodný uhličitan vápenatý so zreagovanýmpovrchom a hydrofóbny adsorbent, vybraný zo skupiny pozostávajúcej z mastenca,hydrofobízovaného uhličitanu vápenatého, hydrofobízovaného bentonitu, hydrofobízovaného kaolinitu, hydrofobízovaného skla alebo akejkoľvek ich zmesi, uvedú do kontaktu s vodou, ktorá má byť čistená, kde prírodný uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom je reakčným produktom prírodného uhličitanu vápenatého s kyselinou a...

Spôsob výroby vyzrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20106

Dátum: 21.06.2011

Autori: Maurer Marc, Schmölzer Thomas, Skrzypczak Mathieu

MPK: C01F 11/18, C09C 1/02

Značky: vápenatého, spôsob, vyzrážaného, uhličitanu, výroby

Text:

...V súlade s tým existuje potreba vyvinúť inverzný spôsob sýtenia oxidom uhličitým, kde habitus kryštálu výsledného vyzrážaného uhličitanu vápenatého môže byť riadený, a kde môže byť dosiahnutý vyšší obsah pevných látok vyzrážaného uhličitanuvápenatého vo výslednej riedkej suspenzii. Inými slovami, existuje potreba poskytnúťhospodámejší spôsob výroby vyzrážaného uhlíčitanu vápenatého pomocou inverzného spôsobu sýtenía oxidom uhličitým, V...

Spôsob výroby vyzrážaného uhličitanu vápenatého z odpadu z celulózok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19956

Dátum: 16.05.2011

Autori: Pohl Michael, Schmölzer Thomas

MPK: C01B 31/24, C01F 11/18, B82Y 30/00...

Značky: celulózok, spôsob, odpadů, vápenatého, vyzrážaného, výroby, uhličitanu

Text:

...s obsahom pevného podielu obsiahnutého V odpadovom papieri alebo vodpade zo závodu na spracovanie papiera alebo odpadovom papieri, alebo vyrobeného z uvedených surovín, pričom materiál s obsahom pevného podielu obsahuje organický materiál a anorganický časticový materiál. Materiál sobsahom pevného podielu spracovaný týmto spôsobom môže obsahovať uhličitan vápenatý, ktorý je kalcínovaný za vzniku oxidu vápenatého, a oxid vápenatý sa...

Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatého v lepidlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16441

Dátum: 05.04.2011

Autori: Saunders George, Mcjunkins Joseph, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02

Značky: vápenatého, tesniacich, tmeloch, lepidlách, modifikovaného, hmotách, uhličitanu, použitie, povrchovo

Text:

...s akýmkoľvek minerálom, ktorý je inertný voči stredne silným až silným donorom H 30 iónov. Ďalej je taktiež možné použiťvyzrážaný uhličitan vápenatý (Precipitated Calcium Carbonate - PCC).0015 Je obzvlášť výhodné, ked je prírodný uhličitan vápenatý vybraný zo skupiny obsahujúcejmramor, kalcit, kríedu, dolomit alebo ich zmesi.0016 Silné donory H 3 O iónov použiteľné v tomto vynáleze sú vybrané zo skupiny obsahujúcej silné kyseliny alebo ich...

Výroba vysoko čistého vyzrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19149

Dátum: 26.10.2010

Autori: Schmölzer Thomas, Pohl Michael, Sötemann Jörg, Tavakkoli Bahman

MPK: C01F 11/18, C09C 1/02

Značky: vápenatého, čistého, vysoko, uhličitanu, výroba, vyzrážaného

Text:

...sa najprv rozomelie a kalcinuje, že sa zmes získaná z tohto kroku kalcínácie nechá reagovať s chloridom arnónnym a rozpustí sa, čo vedie k tvorbe chloridu vápenatého, a že roztok chloridu vápenatého sa oddelí od nerozpustných fosforečnanov, a nechá sa reagovať s amoniakom a oxidom uhličitým, čo Vedie k vyzrážaniu uhličitanu vápenatého a k tvorbe chloridu amónneho, čo vedie k veľmi čistému uhličitanu Vápenatérnu, ktorý sa oddelí frltráciou,...

Príprava uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15467

Dátum: 04.10.2010

Autori: Jensen Christoph, Markwardt Ilka

MPK: C01F 11/02, C01F 11/18

Značky: uhličitanu, príprava, vápenatého

Text:

...v dôsledku toho nie je vhodným na použitie, napríklad ako plnidlo do vysokokvalitných druhov papiera.0013 Po druhé, častice uhličitanu vápenatého, pripraveného klasickým spôsobom s pridávaním oxidu uhličitého k suspenzii haseného vápna, môžu mať nepravidelné tvary a rôzne veľkosti a skôr môžu vytváraťzhluky, akoby ostávali od seba navzájom oddelenými časticami. Nepravidelnosť veľkosti častíc spôsobujeproblémy do takých použití ako sú...

Spôsob prípravy materiálu na báze uhličitanu vápenatého s ošetreným povrchom a jeho použitie pri kontrole organického materiálu vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13376

Dátum: 20.07.2010

Autori: Gantenbein Daniel, Gane Patrick, Rentsch Samuel, Buri Matthias, Schoelkopf Joachim

MPK: C02F 1/68, C09C 1/02

Značky: kontrole, prostředí, přípravy, materiálů, vápenatého, použitie, báze, spôsob, uhličitanu, vodnom, organického, ošetreným, povrchom

Text:

...koncapapierne, kde môžu častice tvoriť aglomeráty, ktoré sanakoniec uvoľnia a objavia ako viditeľné škvrny v papieri, ktorých farba sa pohybuje od žltej do čiernej.HWOH V dnešnej dobe je stále viac pH hodnota V papierenstve buď neutrálna, alebo mierne alkalická, takže odstránenie smoly už nie je automatickým dôsledkom použitia kamenca. Zvýšenie pH na pseudo-neutrálnu hodnotu je rastúcinl trendont u drevitých papierov a štúdia odstráňovania...

Vodná suspenzia uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom, výsledné produkty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20686

Dátum: 15.06.2010

Autori: Gane Patrick, Gerard Daniel

MPK: D21H 17/67, D21H 17/69, C09C 1/02...

Značky: vápenatého, vodná, suspenzia, produkty, povrchom, uhličitanu, zreagovaným, výsledné, použitie

Text:

...musí odbomík v odbore plánovať.0012 Za druhé, vzhľadom na medzné hodnoty expozície na pracovisku stanovené v súčinnosti s Medzinárodným programom pre chemickú bezpečnosť (International Programme on Chemical Safety) a Európsku komisiu, a to najmä v súlade s Medzinárodnou kartou chemickejbezpečnosti (ICSC) kyseliny fosforečnej publikovanou Medzinárodným informačným centrombezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (International Occupation...

Spôsob prípravy zrážaného uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14130

Dátum: 01.04.2010

Autori: Primosch Gernot, Rainer Christian, Pohl Michael

MPK: C01F 11/18

Značky: vápenatého, zrážaného, spôsob, přípravy, uhličitanu

Text:

...pri opísanom spôsobe môže urýchliť tvorbu aragonitových0009 Bolo preukàzané, že vyššie diskutované spôsoby výroby zvyšujú celkový obsah aragonitových kryštálov v PCC len marginálne. Avšak tieto spôsoby neboli všeobecne schopné vyprodukovať PCC s celkovým obsahom aragonitu vyšším než 80 .0010 V súlade s tým existuje dopyt po nenákladnom spôsobe výroby zrážaného PCC obsahujúceho zvýšené množstvo aragonitického polymorfu.0011 Predmetný vynález...

Náterový prostriedok zahŕňajúci submikrónové častice uhličitanu vápenatého, spôsob jeho prípravy a použitie submikrónových častíc zahŕňajúcich uhličitan vápenatý v náterových prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15165

Dátum: 26.01.2010

Autori: Saunders George, Gane Patrick, Gysau Detlef, Mcjunkins Joseph

MPK: C09C 1/00

Značky: částic, vápenatého, zahŕňajúcich, vápenatý, spôsob, náterový, zahŕňajúci, uhličitan, nátěrových, přípravy, použitie, submikrónové, prostriedok, prostriedkoch, submikrónových, uhličitanu, částice

Text:

...tvary častíc. V skutočnosti, pretože prírodný rozomletý uhličitan vápenatý sa pripravuje mletím kameňov taženého kalcítu, mramoru, kriedy alebo vápenca, je ťažké zaistiť, aby tieto kamene boli nakoniec rozdelené do formy jemných častíc, ktoré majú jednotnú veľkost častíc.0010 Na rozdiel od toho PCC vzniká procesom výstavby kryštálov okolo nukleačných miest. Kontrola nukleácie a vývoja veľkosti častíc, najmä s ohľadom na veľkostný...

Dezintegrovateľné prípravky uhličitanu lantanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15144

Dátum: 21.01.2010

Autori: Twist John, Works Andrea Blum, Noe Okey

MPK: A61K 9/20, A61K 9/00, A61K 33/24...

Značky: přípravky, dezintegrovateľné, lantanitého, uhličitanu

Text:

...Fosrenol®. Aj ked možno použit akékoľvek komplexy alebo soli eíementámeho lantánu vrátane uhličitanu lantanitého a hydroxyuhličitanu lantánu sa môžu použit, všetky rozsahy dávkovanie sú na základe množstva elementárneho Iantánu.0020 Tabletovacl excipient sa pred koprecipitáciou zmieša s vyššie oplsaným hydrátom uhličitanu lantanitého. Vhodné tabletovacie excipienty okrem iného zahrnujú sacharidy a pentahydroxy alebo hexahydroxyalkoholy....

Spôsob výroby materiálov uhličitanu vápenatého, ktoré majú povrch častice so zlepšenými adsorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14947

Dátum: 02.12.2009

Autori: Gane Patrick, Pudack Claudia, Karth Beat, Buri Matthias

MPK: C09C 3/04, C09C 1/02, D21H 17/00...

Značky: spôsob, vlastnosťami, částice, výroby, uhličitanu, vápenatého, adsorpčnými, povrch, materiálov, zlepšenými

Text:

...dispersion (Robert Petzenhauser - 1993), ktorá študuje vplyv rôznych polyakrylátov vo vzťahu k suspenzii kalcitu, potvrdzuje, že existujú problémy z hladiska stability viskozity výsledných suspenzii u všetkých študovaných polyakrylátov vrátane polyakrylátov lítnych.0010 Avšak žiadne zo známych riešení neposkytuje odborníkovi riešenie problému dosiahnutia toho, aby materiál obsahujúci uhličitan vápenatý bol v suchej forme alebo vo forme...

Zlepšenie stability tabliet uhličitanu vápenatého voči rozpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15346

Dátum: 17.11.2009

Autori: Bertelsen Poul Egon, Olsen Peder Mohr, Aage Henrik Ravn, Thisted Thomas

MPK: A61K 33/06, A61K 9/20

Značky: stability, voči, rozpadu, uhličitanu, tabliet, vápenatého, zlepšenie

Text:

...aglomerátov s vhodnými vlastnosťami na ďalšie spracovanie na tuhé dávkove formy, napríklad tablety.0010 Tablety uhličitanu Vápenatého sú dobre opísané V patentovej literatúre, pozri napr. W 0 2005/117829, W 0 2005/115342, W 0 00/028973. Z W 0 2005/117829 sú tiež známetablety uhličitanu vápenatého, ktore obsahujú sorbitol a tablety uhličitanu vápenatěho,ktoré obsahujú sorbitol a maltitol.0011 Nedávno sa však zistilo, že pri výrobe tabliet...

Vodné suspenzie obsahujúce jemné častice uhličitanu vápenatého na ich použitie pri natieraní papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12185

Dátum: 21.09.2009

Autori: Gane Patrick, Kässberger Michael, Bluvol Guillermo

MPK: C01F 11/18, D21H 17/67, C09C 1/02...

Značky: vápenatého, natieraní, obsahujúce, použitie, vodné, papiera, jemné, suspenzie, uhličitanu, částice

Text:

...než 2 m.V DE 39 24 846 Al je opisaná vodná kompozícia na natieranie papiera, ktorá obsahuje pi grnentovú zmes tvorenú 60 až 95 hmotn. hrubého uhličitanu vápenatého s priememým priemerom častíc aspoň 2 m, a 5 až 40 hmotn. syntetického organického pigmentu spriemerným priemerom častíc menším než 0,8 m.Normálne sú pigmenty, ako pigmenty na báze uhličitanu vápenatého, ktoré majú byť používané pri natieraní papiera, od výrobcu pigmentu (napr 1...

Použitie (met)akrylových polymérov v spôsobe prípravy vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13291

Dátum: 16.06.2009

Autori: Suau Jean-marc, Mongoin Jacques, Jacquemet Christian

MPK: B02C 23/06, C01F 11/00, B01F 3/00...

Značky: polymérov, suspenzie, přípravy, uhličitanu, použitie, vodnej, met)akrylových, spôsobe, vápenatého

Text:

...vlastností je faktor strmosti (dso/ dzo) medzi 1,5 a 2, prednostne medzi 1,5 a 1,75. Vzhľadom na uvedenú konkrétnu definíciu faktorastrmosti je tento vynález zameraný na veľmi úzku distribúciu veľkosti častíc je tu tiež uvedené, že opacita konečných výrobkov je tým zlepšená.0013 Dokument EP 1 579 070 opisuje zmes dvoch pigmentov uhličitanu, z ktorých aspoň jedným je GCC, ktorý má faktor strmosti 100 (d 3 o/ dvo ) medzi 30 a 45,...

Spôsob prípravy uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11877

Dátum: 15.06.2009

Autori: Schoelkopf Joachim, Gerard Daniel, Gane Patrick

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02, C09C 3/04...

Značky: přípravy, povrchom, spôsob, uhličitanu, zreagovaným, vápenatého, použitie

Text:

...silnými donormi H 3 O iónov a reakčný produkt alebo produkty uvedeného uhličitanu s plynnýmC 02 vytvoreným in situ a/alebo pochádzajúcim z externéhozdroja, a aspoň jedným kremičitanom hlinitým a/alebo aspoň jedným syntetickým oxidom kremičitým a/alebo aspoň jedným kremičitanom vápenatým a/alebo aspoň jedným kremičitanom jednomocnej soli, akou je napríklad kremičitan sodný a/alebo kremičitan draselný a/alebo kremičitan lítny, výhodne...

Spôsob prípravy uhličitanu vápenatého so zreagovaným povrchom za použitia slabej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11652

Dátum: 15.06.2009

Autori: Gerard Daniel, Gane Patrick Arthur Charles

MPK: D21H 17/67, C09C 1/02

Značky: přípravy, použitia, spôsob, kyseliny, povrchom, vápenatého, zreagovaným, slabej, uhličitanu

Text:

...bezpečnosti a Európskou komisiou,a najmä podľa medzinárodnej chemickej bezpečnostnej karty (ICSC) kyseliny fosforečnézverejnenej Medzinárodným informačným centrom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci(CIS) je s touto kyselinou spojená veľmi nízka prahová limitná hodnota (TLV) zodpovedajúca menej než 1 ppm, ako časovo vážený priemer (TWA). To znamená, že pri použití tejto kyseliny, najmä v priemyselnom merítku, je nutne prijať zvláštne a...

Spôsob oddeľovania minerálnych nečistôt od hornín s obsahom uhličitanu vápenatého prostredníctvom triedenia pomocou röntgenových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11092

Dátum: 19.12.2008

Autori: Mangelberger Thomas, Reisinger Matthias, Tavakkoli Bahman

MPK: B07C 5/342

Značky: oddeľovania, nečistot, triedenia, spôsob, hornín, uhličitanu, röntgenových, prostredníctvom, vápenatého, lúčov, obsahom, pomocou, minerálnych

Text:

...znížené.0009 Optické triediče, využívané na spracovanie minerálov, sa spoliehajú na využitie jednej alebo viac farebných snímacích kamier a na osvetlenie zo špeciálne upravených svetelných zdrojov. Pomocou kamery môžu byť zistené rôzne odlišujúce vlastnosti, a to vrátane tvaru,oblasti, intenzity, farby, homogenity, atď. Typické uplatnenia sa týkajú rúd rôznych základných kovov a vzácnych kovov, ako aj priemyselných minerálov, ako sú...

Kompozity anorganických mikročastíc, ktoré majú fosfátovaný povrch a nanočastice uhličitanu alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12694

Dátum: 11.12.2008

Autori: Blum René Vinzenz, Gane Patrick, Ridgway Catherine Jean, Buri Matthias

MPK: C08K 9/08, C09C 3/00, C09C 1/02...

Značky: mikročástic, zemin, fosfátovaný, anorganických, alkalických, nanočastice, povrch, kompozity, uhličitanu

Text:

...aplikáciách, je jedným spôsobom, ako tieto nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonať, je použitie zmesípigmentov a/alebo plnív na riadenie týchto vlastností.0009 Napríklad zmesi nanočastíc a mikročastíc identického alebo odlišného chemického zloženia sa využívajú v papierenstve a pri výrobe plastov, pretože majú určité odlišné vlastnosti, ktorých kombinácia je výhodná pre udieľanie požadovaných vlastností finálnemu produktu, napr.0010...

Použitie povrchovo upraveného uhličitanu vápenatého vo výrobkoch z hodvábneho papiera, spôsob prípravy výrobkov z hodvábneho papiera a výrobkov z hodvábneho papiera, ktoré majú zlepšenú mäkkosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15325

Dátum: 02.11.2007

Autori: Gane Patrick Arthur Charles, Gisella Uwe, Laufmann Maximilian, Ridgway Catherine Jean

MPK: C09C 1/02, C09C 3/06, D21H 19/38...

Značky: upraveného, povrchovo, přípravy, vápenatého, použitie, zlepšenú, spôsob, papiera, mäkkosť, výrobkoch, hodvábneho, výrobkov, uhličitanu

Text:

...spojenéhos konečnýrn výrobkom z hodvábneho papiera, a predstavujú relatívne nákladné spôsoby na zvýšenie mäkkosti hodvábneho papiera.0014 Tretí pristup vyžaduje implementáciu konkrétnych povrchovo aktívnych látok, prípadne v kombinácii s ďalšími aditívami, ako sa opisuje, okrem iného, v US 4 940 513, US 4 351 699 a US 4 441 962.0015 Štvrtý pristup sa týka implementácie konkrétnych chemických debondérov, ako sa opisuje, okrem iného, v US 5 217...

Regulátor reológie vo forme veľmi jemne mletého prírodného uhličitanu vápenatého a jeho použitie v polymérnych kompozíciách

Načítavanie...

Číslo patentu: 285452

Dátum: 03.01.2007

Autori: Loman Henny, Blanchard Pierre, Gysau Detlef, Trouve Patrick

MPK: C08K 3/00

Značky: mletého, použitie, velmi, reológie, regulátor, uhličitanu, prírodného, kompozíciách, jemné, formě, vápenatého, polymérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regulátor reológie, ktorý je tvorený ultrajemne mletým prírodným uhličitanom vápenatým so špecifickým povrchom 14 až 30 m2/g, merané metódou B. E. T. podľa normy ISO 4652, a spotrebou oleja vyššou ako 16, merané podľa normy ISO 787-V, a jeho použitie na prípravu tmelov, lepidiel alebo plastisólov.

Pigmentová zmes na báze kaolínu a uhličitanu vápenatého obsahujúca dispergátor neobsahujúci lignosulfonát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9191

Dátum: 13.01.2004

Autori: Mathur Sharad, Berube Richard

MPK: C09C 1/42, D21H 19/40

Značky: obsahujúca, uhličitanu, kaolinu, pigmentová, neobsahujúci, lignosulfonát, dispergátor, vápenatého, báze

Text:

...použitia kombinácií ligno- a naftalênsulfonátov, ale zaznamenáva negatívny účinok lignosulfonátu na belosť pigmentu, pozrizverejňuje použitie 0,05 až 0,15 sulfonátov. Dokument WO 99/15566 zverejňuje použitie dispergátorovej zmesi nátriumpolyakrylátu, lignosulfonátu a naftalénsulfonátus epichlórhydrín~amínovým nadúvadlom 8/tona (0,4 suchého kaolínu) V neurčených podieloch Neposkytoval sa žiadnypigment na báze uhličitanu.0006 Teraz sa...

Sposob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260387

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 11/18

Značky: čistého, výroby, spôsob, uhličitanu, vápenatého

Text:

...hydroxid draselný. Použiteľné, ale technicko-ekonomicky náročné sú tiež hydroxidy lítia, Cézia a rubídie.Množstvo hydroxidov alkalických kovov býva 0,1 až 20 hmot., počítané na soli alkylamínov a amönnych solí organických alebo anorganických kyselín. Vyššie množstvá sú síce použiteľné, ale prakticky neprinášajú výhody. Navyše môžu vzniknúť problémy s regeneráciou lúžiaceho roztoku a nižšie sú už prakticky neúčinné. Prísadyliydroxidov...

Způsob přípravy uhličitanu sodného pro zachycování příměsí plynných směsí, zejména oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 270337

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bejček Václav, Mocek Karel, Vlček Antonín Akademik, Neužil Lubomír, Wald Jiří

MPK: C01D 7/35

Značky: příměsí, směsi, sodného, uhličitanu, plynných, siřičitého, přípravy, zachycování, způsob, oxidů, zejména

Text:

...vynálezu odstranäna bez nároků na energií tzv.Odpadnim tepleml. Praktickým uskutečněním různých variant přípravy uhličitenu sodného se dochází k závěru, že způsobem přípravy podle vynálezu vzniká vysoce porézní a tím vysoce reaktívní uhličitan sodný. Reaktivita a stupeň využití /proreagování/ vzniklého uhličítanu sodného byly zjištovány zachycováním S 02 ve směsi s vlhkým vzduchem nad 120 C v diskontinuálním reaktoru. Při dosažení...

Způsob antistatické úpravy polyesterových a polyamidových vláken, nebo plošných útvarů s obsahem uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269851

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvízová Milena, Šrůta František

MPK: D01F 1/09

Značky: plošných, obsahem, polyamidových, vápenatého, úpravy, antistatické, způsob, útvaru, polyesterových, vláken, uhličitanu

Text:

...obsahom uhličitmu vůpennteho Je to, ie ohamiokou reakcí nasi povrohovými öústieeni uhličitanu vúpenateho e wselipou vznikají pčeviłnů neroepuetne vípenató soli,Jeł evySuJí povrchovou elektrickou vodivoet, vlíitů pak v kombinaci e povrchov aktivními látkami. V důsledku toho, äe na povrchu Jeou uvedenő eoli, Je dooilovůno antietetickőho účinku i při odetrenůní povrchového filmu pon-chove ektivníoh látek e několikenúsobném praní. Výhodou je...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu draselného v elektrolytu alkalického akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267117

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 7/00

Značky: obsahu, draselného, uhličitanu, stanovení, elektrolytu, alkalického, způsob, akumulátorů

Text:

...plynu je po atanovené době odečítán vizuálně V kalibrované části reakčni nádoby.Způaob podle vynálezu je dále bliže popaán na dvou příkladech provedení.Příklad 1 Roztok vzorku alkalického elektrolytu byl odebrán přímoz nádoby akumulátoru pomoci kalibrované injekčni střikačky, opatřené Jehlouĺ Odměřený objem vzorku /2 ml/ byl pak vpraven do reakčni nádoby přes pryžovou membránu z kyaelinovzdorného kaučuku do roztoku kyseliny....

Způsob sušení vyšších hydrátů uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266617

Dátum: 12.01.1990

Autori: Wald Jiří, Lippert Erich, Hartman Miloslav, Veselý Václav, Čermák Ján, Mocek Karel, Erdös Emerich

MPK: C01D 7/32

Značky: hydrátu, sodného, uhličitanu, způsob, sušení, vyšších

Text:

...a následnou rafinací na kalcinovanou sadu. Pro účely odsiřování spalín je kalcinovaná soda málo účinná a hydrogen uhličitan sodný na druhé straně příliš drahý.Urěitou nevýhodou způsobu přípravy aktivního uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného je nízká intenzita procesu sušení, zejména při odstraňovaní krystalické vody z tuhé fáze, v níž molární poměr vcdauhličitan sodný nepřesahuje 5.Výše uvedené nevýhody odstraňuje postup...

Způsob stanovení obsahu uhličitanu v elektrolytu alkalických akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266042

Dátum: 14.11.1989

Autori: Roušar Ivo, Lukášek Petr

MPK: G01N 21/75

Značky: obsahu, elektrolytu, akumulátorů, stanovení, uhličitanu, alkalických, způsob

Text:

...materiálu a po protřepání kyvety se změří intenzita vzniklého zákalu.Výhodou způsobu podle vynálezu je snadnost a rychlost stanovení, které může prováděti nekvalifikovaná obsluha po předohozim zaškolení. Přesnost stanovení je pro účely provozní praxe dostačující. Použití hydroxidu vápenatého je výhodnější z hlediska snadné dostupnostia nejedovatosti oxidu nebo hydrátu vápenatého, ze kterých lze srážecí roztok snadno připravit. stabilitu...

Způsob získávání bezvodného uhličitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265971

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žůrek František, Bumbálek Václav, Hořák Václav

MPK: C01F 5/24

Značky: horečnatého, způsob, získavání, uhličitanu, bezvodného

Text:

...odvodňují,při filtraoi se vyžaduje velká filtrační plocha a vzniká značné množství zředěných promývacích roztoků. Při sráženi nesquehonitu se navíc dosahují relativně nizke výtěžnosti hořčíku. Všechny tyto nedostatky odstraňuje postupdle vynálezu, dle kterého se získava bezvodý uhlíčitan hořečnatý z roztoků hořečnatýchsolí nebo ze suspensí málo rozpustných hořečnatých sloučenin muž. nesquehonitu, lansforditu,basických uhličitanů,...

Způsob přípravy aktivního uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265828

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mocek Karel, Erdös Emerich, Beruto Dario, Lippert Erich

MPK: C01D 7/35

Značky: aktivního, uhličitanu, sodného, způsob, přípravy

Text:

...přeměnit na vysoce aktivní odsiřovací prostředek.Nedostatky dřívějšího způsobu připravy aktivního uhličitanu aodného vzniklého termàlním rozkladem NaHCO 3 odstreňuje způsob přípravy aktivniho uhličitanu sodného z dekahydrátu uhličitanu sodného (přirodně těženého nebo průmyslové vyráběného). Způsob přípravy spočívá v odvodnění dekahydrátu uhličitanu podného alespoň na monohydrát při teplotě pod 32 ° C. Odvodnění lze výhodné provést za...

Způsob výroby uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262948

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kordík Miloslav, Buryan Petr, Bernard Josef, Antoš Petr, Bouška Petr, Dienstl Johan, Holub Zdeněk, Promberger Jan, Dvořák Antonín

MPK: C01D 7/18

Značky: sodného, způsob, uhličitanu, výroby

Text:

...výroby uhličitanu sodného působením emoniaku na chlorid sodný za spolupůsobení oxidu uhličitého e vody podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom,že se jako částečný, případně jako úplný zdroj amoniaku a oxidu uhličitého použijí odpadní čpavkové vody s výhodou z tlekového zplynění hnědého uhlí parokyslíkovou směsí.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že je možné čpevkovou vodu ze zplynění dávkovat do výroby uhličitanu...

Způsob aglomerace uhličitanů vápníku a hořčíku pro hnojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260909

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaroš Stanislav, Havránek Josef

MPK: C05D 3/02, B01J 8/00

Značky: uhličitanu, hnojení, aglomerace, vápníku, hořčíku, způsob

Text:

...na jejich dostupném zdroji a rovněž na požadované složení výrobku. kdy například pro zvýšení hnojivého účinku se s výhodou použije soli dusičnanu vápenatěho nebo hołečnatáho. Lze s výhodou použít například dusiěnanu vápenatěho, odpadejícího při výrobě kombinovaného hnojiva. NPIČ vymražovací technologií, nebo také roztoku dusičnanu hořečnatého, pripravovaného pro výrobu kapalných hnojiv.Prâškové uhličitany se mísí se uásaditou složkou a...

Způsob likvidace vodonerozpustného odpadu s obsahem uhličitanu barnatého z loužení kalírenských solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260609

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Petr, Moravcová Anna, Hubáček Bohdan, Novák Luboš, Hronešová Helena

MPK: C02F 11/14, C02F 1/58

Značky: obsahem, bárnatého, uhličitanu, kalírenských, solí, vodonerozpustného, loužení, likvidace, odpadů, způsob

Text:

...v rozsahu od 5 do 30 g . In radioaktivní vody. Zde za přítomnosti síranových iontů dochází k zächytu radia ve sraženině málo rozpustněho síranu barnato-radnatêh-o. Sraženina se z vody separuje sedimentací nebo filtrací. Výhodné je přidávat vodonerozpustný odpad s obsahem uhičitanu barnatěho k eluátům z katexových stanic pro dekontaminaci radia v takovém množství v závislosti na obsahu uhličitanu barnatého v odpadu, aby výsledná dávka...