Patenty so značkou «uhlia»

Použitie fluidných popolov a popolčekov z fluidného spaľovania uhlia ako antimikrobiálne účinnej látky pre stavebníctvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6967

Dátum: 04.11.2014

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 18/06, C04B 18/00

Značky: stavebníctvo, fluidného, antimikrobiálne, popolov, účinnej, uhlia, použitie, fluidných, látky, popolčekov, spaľovania

Text:

...(SK 4564 UV), pripadne ako zložka cementárskych surovinových zmesí pre výpal portlandského slinku (Fridrichová, M., Wagner, Š., Novák, J., F luídný popílek jako parciálni surovinová báze port 10landskćho slinku, VII. Odborná konference MALTOVINY 2008, Bmo 11. 12. 2008, s. 231 - 237). Iba v Českej republike existuje rad národných noriem a prednoriem s praktickým využitím fluidného popolčeka a fluidného popola v stavebníctve - ČSN 72 2080 F...

Nádoba na rozpaľovanie drevného uhlia s násadou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6767

Dátum: 06.05.2014

Autor: Laubert Branislav

MPK: A47J 37/07, F24B 15/00, C10L 11/00...

Značky: nádoba, rozpaľovanie, uhlia, dřevného, násadou

Text:

...pod rošt vkladá horiaci papier (môže sa použiť prepravné vrece z dreveného uhlia alebo zrolované noviny). Týmto horiacim papierom sa podpáli náplň odspodku a následne s prispením kornínového efektu sa za 15 až 25 minút rozpáli všetko uhlie v nádobe. Nádoba má na spodku, cca 3 cm od podložky, dno, ktoré zachytí prepadnutý popol, ako aj zvyšky spáleného papiera a zabráni tým poškodeniu podložky. Rozpálené uhlie sa z nádoby vysype pomocou násady...

Spôsob separácie Fe zložky z popola-lôžko zo spaľovania čierneho uhlia vo fluidných kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 288160

Dátum: 27.01.2014

Autori: Stehlíková Beáta, Michalíková Františka, Sisol Martin

MPK: B03B 9/04, B03B 7/00, B09B 3/00...

Značky: spaľovania, uhlia, spôsob, separácie, kotloch, popola-lôžko, zložky, čierneho, fluidných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie Fe zložky zo spaľovania čierneho uhlia vo fluidných kotloch sa vyznačuje tým, že popol-lôžko je suchou cestou magneticky rozdružovaný, pričom sa získa magnetický produkt – koncentrát, bohatý na magnetitové železo, tvorené minerálnym novotvarom minerálu magnetitu, a nemagnetický produkt – odpad s nízkym obsahom Fe, tvorený minerálnymi novotvarmi alumosilikátov Fe, Ca, Mg. V dôsledku prídavku vápenca ako prostriedku na...

Zariadenie na odlučovanie prachu za sucha a na čistenie plynu pri výrobe železa alebo splyňovaní uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6016

Dátum: 03.02.2012

Autori: Fleischanderl Alexander, Hackl Andreas

MPK: B01D 53/79, B01D 53/83, B01D 53/40...

Značky: sucha, prachu, čistenie, železa, výrobe, uhlia, plynů, zariadenie, splyňování, odlučovanie

Text:

...teploty plynu až do l 000 °C. Plyn, vytváraný počas výroby surového železa v žernliach V jednotkách na výrobu surového železa v žemliach, alebo plyn, vytváraný počas výroby železa v jednotkách na výrobu železa, obsahuje okrem iného sírovodík, chlorovodík, ŕluorovodík, ťažké kovy, organické nečistoty, ako sú dioxíny alebo furány, polycyklickéTieto zlúčeniny, škodlivé pre životné prostredie, musia byť odstránené pred vypúšťaním odpadových...

Postup a zariadenie mletého materiálu na mletie uhlia v inertnej prevádzke alebo v neinertnej prevádzke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16153

Dátum: 23.08.2011

Autori: Wölk Jürgen, Schlegel Silke, Salewski Gerhard

MPK: B02C 23/08, B02C 23/34

Značky: zariadenie, materiálů, mletie, neinertnej, prevádzke, inertnej, mletého, uhlia, postup

Text:

...ktoré dodávajú potrebné spektrum zrna najjemnejšieho zrna pre generátor horúceho plynu s horákom na tuhé palivo.0025 Statický respektíve mechanický triedič, pri ktorom sa vyhne sekundárnemu okruhu, sa dá uprednostnene použit pri bezpečnostno-technických aspektoch. Napríklad sa hodí gearless mechanical separator bezprevodovkový mechanický oddeľovač, ktorý je opísaný v BULLETIN 774 R spoločnosti Williams Patent Crusher Pulverizer Company,...

Zariadenie deflektora pre potrubné systémy na prepravu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13311

Dátum: 12.08.2009

Autori: Penterson Craig, Zarnescu Vlad

MPK: B01F 5/06, F15D 1/04, F23B 40/00...

Značky: systémy, deflektora, uhlia, prepravu, zariadenie, potrubné

Text:

...prúdu do rozptylovača umiestneného na pozdĺžnej osi dýzy.0007 Publikácia aplikácie patentu US 2002/0007/7859 A 1 zverejňuje zariadenie defiektora prúdu v potrubí. Zariadenie defiektora prúdu obsahuje upevňovací prostriedok s tvarom plôšky zakrivenej tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia a dosku ako vychyľovaciu plochu, ktorá má zakrivenú hranu, krivka ktorej je navrhnutá tak, aby zodpovedala zakriveniu otvoru potrubia.0008 Tieto...

Kotol na spaľovanie drveného uhlia s primiešavaním biomasy a spôsob prevádzkovania kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19905

Dátum: 13.05.2009

Autori: Taniguchi Koji, Kaizuka Kazuyoshi, Asakawa Takaharu, Yoshikawa Kazuhito, Kurata Chikatoshi, Ishikawa Noriaki

MPK: F23C 1/00, F23C 5/08, F23C 99/00...

Značky: prevádzkovania, kotla, spôsob, drveného, uhlia, kotol, biomasy, spaľovanie, primiešavaním

Text:

...od 3 do 5 mm). Avšak, v prípade, kedy významne veľké množstvo paliva z biomasy je drvené na častice s takto relatívne malou veľkosťou častíc,t.j. v rozsahu od 3 do 5 mm, mal by sa vyžadovať veľmi veľký výkon drvenia, čo vedie ktak veľkým stratám energie, že je to na úkor primárneho účelu používania paliva z biomasy.0007 Obr. 8 je graf ukazujúci rozdelenie veľkosti častíc dreveného paliva z biomasy po nadrvení drvičkou výhradne pre biomasu....

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Martin William, Sommer Todd

MPK: F02C 3/28, F01K 23/06, B02C 21/00...

Značky: výrobe, zariadenie, uhlia, přípravu, práškového, spôsob, používaného, syntetického, plynů

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Použitie filtra z aktívneho uhlia ako oxidačného inhibítora a spôsob výroby liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286011

Dátum: 19.12.2007

Autori: Iffert Bernd, Lipp Ralph, Skuballa Werner, Wessel Martin, Michel Heinrich, Westermann Jürgen, Wagner Torsten, Dahl Helmut

MPK: A61K 31/557, C07C 405/00, A61K 9/16...

Značky: liekov, uhlia, oxidačného, filtra, spôsob, aktívneho, inhibítora, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie filtra z aktívneho uhlia ako oxidačného inhibítora pre okolitý vzduch pri spracovaní prostánových derivátov, napríklad iloprostu. Filtrom z aktívneho uhlia sa z procesného vzduchu pred kontaktom s prostánovými derivátmi odstraňuje ozón, ktorý je príčinou oxidácie prostánových derivátov a vzniku rozkladných produktov. Opísaný je tiež spôsob výroby liekov obsahujúcich prostánové deriváty, pri ktorom sa používa filter z...

Sekcia banskej mechanizovanej výstuže na dobývanie uhlia z nadstropu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285710

Dátum: 30.05.2007

Autori: Slezák Jaroslav, Čmiko Anton, Vavrík Ján

MPK: E21D 23/00

Značky: banskej, výstuže, mechanizovanej, uhlia, dobývanie, sekcia, nadstropu

Zhrnutie / Anotácia:

Závalový štít s pripojenou stropnicou, vybavený vypúšťacím uzatvárateľným otvorom a pohyblivým sklzom, je medzi základovým rámom podopretý dvomi hydraulickými stojkami, umiestnenými medzi uzatvárateľným vypúšťacím otvorom a okrajom závalového štítu, pričom k základovému rámu je pripojený dopravník. Pohyblivý sklz je jedným koncom pohyblivo pripojený k závalovému štítu a tvorí uzáver vypúšťacieho otvoru.

Spôsob úpravy adsorbenta na báze aktívneho uhlia znehodnoteného chlorovodíkom, elementárnou ortuťou a jej zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283305

Dátum: 22.04.2003

Autori: Ilka Peter, Antal Michal, Fučík Vladimír

MPK: C01B 31/08, B01J 20/20, B01J 20/30...

Značky: chlorovodíkom, báze, spôsob, elementárnou, znehodnoteného, aktívneho, úpravy, zlúčeninami, ortuťou, uhlia, adsorbenta

Zhrnutie / Anotácia:

Je založený na tom, že na aktívnom uhlí ortuťou znečisteného adsorbenta prebieha desorpcia chlorovodíka z aktívneho uhlia adsorbenta pri teplote 100 °C až 150 °C za atmosférického tlaku v inertnej atmosfére dusíka. Podstatné je, že ďalej prebieha suchá destilácia pri teplote 250 °C a tlaku 300 °C a tlaku 0,02 Mpa až 0,035 Mpa v inertnej atmosfére dusíka s následnou kondenzáciou demerkurizáciou vzniknutých pár ortuti a chloridu ortutnatého. Na...

Článkový dopravník na prepravu uhlia alebo úžitkového nerastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2637

Dátum: 12.09.2000

Autor: Krajník Blažej

MPK: B65G 19/04

Značky: užitkového, uhlia, nerastu, dopravník, článkový, prepravu

Text:

...porube,ina oboch úvratiach. Použitiečlànkového dopravníka zároveň zvyšuje plošnú a technologickú výmbnost sloja.Prehľad obrázku na výkreseNa pripojenom obr. l je v nárýse znázornený článkový dopravnik ajeho uchytenie naráme závalového štítu xýstuže.Zariadenie podľa úžitkového vzoru pozostáva z dopravného žľabu § uchýteného na ráme závalového štítu výstuže LQ ovladaného priamočiarým hydromotorom ll uchv 1 enýn 1 klbovo v sekcii. Priamočiary...

Kotol na spaľovanie hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2441

Dátum: 16.05.2000

Autor: Pila Jaroslav

MPK: F23B 1/08, F23B 1/00, F23B 7/00...

Značky: spaľovanie, kotol, uhlia, hnědého

Text:

...zvýšenie účinnosti spaľovacieho procesu azníženie tepelných strát, jednak umožňuje prevádzkovateľovi kotla vyrábať teplo pri splnení stanovených limitov l pre obsah oxidu uhoľnatého (CO) odchádzajúceho do ovzdušia. Dodatočná úprava spaľovacej komory kotla pritom nie jePrehľad obrázkov na výkresePríkladné vyhotovenie technického riešenia je znázomené na výkresoch, kde obr. 1 predstavuje schematický pozdĺžny rez kotlom na spaľovanie...

Absorpčný roztok na báze aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1998

Dátum: 04.11.1998

Autor: Adámy Vojtech

MPK: B01D 53/14

Značky: aktívneho, uhlia, roztok, báze, absorpčný

Text:

...molekuly, predovšetkým s vyššou molekulovoú hmotnosťou. Pri reakcii novnako dochadza k pohlcovartiu vody etanolom,čo obmedzuje protíchodné reakcie, predovšetkým to zabraňuje hydrolýze. Tým sa zvyšuje nielen IIIHOŽBIVD naviazaných látok, ale zároveň sa zvyšuje pevnosť naviazania a stálosť takto vz-.niknutých komplexov. Reakcia prebehne tak, že V prvej fáze, t.j. pri prlprave roztoku, je veľký povrch absorbčnej látky nasýteny molekulami...

Absorpčný roztok na báze aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1472

Dátum: 07.05.1997

Autor: Müller Milan

MPK: B01J 20/00, B01J 20/20

Značky: roztok, uhlia, aktívneho, absorpčný, báze

Text:

...cudzorodých látok. Ide predovšetkým o toxické látky polámeho charakteru, ale aj o neutrálne molekuly,predovšetkým s vyšou molekulovou hmotnosťou. Pre reakcii taktiež dochádza k pohlcovaniu vody etanolom, čo obmedzuje protichodné reakcie, predovšetkým to zabraňuje hydrolýze. Tým sa nielen zvyšuje množstvo naviazaných látok, ale zároveň sa posilňuje pevnosť naviazania a stálosť takto vzniknutých komplexov. Reakcia prebehne tak, že v...

Spôsob flotácie uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279033

Dátum: 07.08.1996

Autori: Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Rendko Tibor, Macho Vendelín

MPK: B03D 1/006, B03D 1/008, B03D 1/00...

Značky: spôsob, flotácie, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Flotácia uhlia, najmä koksovateľného, sa po rozomletí uskutočňuje vo vodnom rmute za prefukovania vzduchom a spolupôsobenia flotačného činidla na báze uhľovodíkov a/alebo rastlinných olejov a kyslíkatých organických zlúčenín. Pritom na 100 hmotn. častí uhlia sa pôsobí 0,1 až 1,1 hmotn. časťami flotačného činidla, pozostávajúceho z peniča a zberača. Penič v množstve 15 až 85 % hmotn. flotačného činidla je parciálne zmydelnený a/alebo parciálne...

Spôsob mletia surového hnedého uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279856

Dátum: 02.02.1994

Autori: Karpus Werner, Kasseck Klaus, Salewski Gerhard

MPK: C10F 7/02, B02C 15/00

Značky: uhlia, hnědého, surového, spôsob, mletia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri tomto spôsobe sa najskôr vykonáva sušenie surového hnedého uhlia (23) s výstupnou teplotou surového hnedého uhlia (23) po vysušení s hodnotou zhruba 70 až 85 °C. Potom sa vysušené hnedé uhlie (23) melie. Teraz sa privádza vysušené surové hnedé uhlie (23) do valcového mlynu (1) so vzduchovým prúdením, v ktorom sa melie a ochladzovaním častíc hnedého uhlia prostredníctvom privádzaného studeného a/alebo okolitého vzduchu sa privádza do oblasti...

Flotačné činidlo na flotáciu uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 254

Dátum: 09.09.1993

Autori: Rendko Tibor, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít

MPK: B03D 1/008, B03D 1/02

Značky: činidlo, flotáciu, flotačně, uhlia

Text:

...kyseliny, soká flotačná účinnost a tak minimálna spotreba flotačného ćinidla,čo sa priaznivo prejavuje nielen v priamych nákladoch, ale aj v oveľa menšom znečisteni, a tým aj v ľahšej rafinácii odpadových vôd z úpravni uhlia. Ďalej veľmi dobrá biologická odbúrateľnost komponentov flotačného ćinidla, pričom navyše tieto komponenty účinne plnia nielen funkcie peničov a zberačov, ale aj regulátorov (aktivátorov, depresorov) a...

Spôsob zmiešaného spaľovania uhlia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278148

Dátum: 19.02.1992

Autori: Gerlai Tibor, Kovács Sándor, Horváth Férenc, Vörös László, Boross Lászlo, Reményi Károly, Résch Pál

MPK: F23C 1/00, F23C 1/06, F23K 3/00...

Značky: uhlia, vykonávanie, spôsob, tohto, spaľovania, zariadenie, zmiešaného, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zmiešaného spaľovania uhlia v kombinácii fluidného a práškového spaľovania sa do fluidného kúreniska vháňa fluidizačný vzduch s rýchlosťou prúdenia vyššou ako 4 m/s a do práškového kúreniska sa dúcha zmes vzduchu a uhoľného prášku s rýchlosťou prúdenia 15 až 25 m/s. Zariadenie pozostáva z fluidného kúreniska (11) a nad ním usporiadaného práškového kúreniska so spoločným ohniskom (2). Do priestoru fluidného kúreniska (11) je zaústené...

Zariadenie pre usmerňovanie toku uhlia alebo užitkového nerastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265774

Dátum: 14.11.1989

Autor: Wala Tadeáš

MPK: E21D 23/00

Značky: zariadenie, nerastu, užitkového, uhlia, usmerňovanie

Text:

...l je zariadenie v pracovnej polohe počas vypúštania uhlia alebo nerastu z vypúšćacieho otvoru v štíte výstuže. Na obr. 2 je znázornené zariadenie po sklopení do dutiny vypúštacieho otvoru v štíte výetuže. Na obr. 3 je znázornená zariadenie v dolnej polohe, ked výkyvný sklz plní úlohu pracovnej plošiny pre obsluhu banských vřtačiekl Na obr. 4 je znázornená zariadenie 5 výkyvným sklzom držaným v pracovnej polohe pomocou tahadla operajúceho...

Spôsob regenerácie aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 241203

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vojío Jaromír, Smrž Rudolf, Bobek Josef, Koepelka Jioí

MPK: C01B 31/08

Značky: regenerácie, aktívneho, spôsob, uhlia

Text:

...regenerácia aktívneho uhlia podľa vynálezu je použitie cenove dostupnej chemikálie vodného roztoku alkallckého hydroxidu, ďalej to, že spôsob jeČ nenáročný na spotrebu energie. Zo získané ho roztoku alkalickýcb solí derivátov 3-metylfenolu nie je potrebné tieto izolovat, roztok sa dá použiť priamo pre prípravu prislušných alkalických solí derivátov 3-metylfenolu. Aktívne uhlie je možné opätovne použit v procese.derivátov 3-metylíenolu z...

Zariadenie k iniciácii toku uhlia alebo úžitkového nerastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251964

Dátum: 13.08.1987

Autor: Wala Tadeáš

MPK: E21F 13/00

Značky: užitkového, iniciácii, zariadenie, uhlia, nerastu

Text:

...štít vhodnou dutinou alebo vybraním, čo zoslabuje značne namáhané prierezy závalového štítu.Zariadenie k inlciácii toku uhlia alebo úžitkového nerastu podľa vynálezu odstraňuje nevýhody popísaných známych iniciá 4torov. jeho podstatou je, že zahrňuje výkyvnú páku iniciátoru, umiestnení u okraja vypúštacieho otvoru závalového štítu výstuže, obsahujúcu vačku, ktorá sa nachádza v dráhe kolika, umiestneného na platni uzáveru, a silový prvok, s...

Rošt na spaľovanie menejhodnotného prachového uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 231511

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kováč Ján, Guba Gabriel

MPK: F23H 7/12

Značky: rošt, uhlia, menejhodnotného, spaľovanie, prachového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru parných kotlov. Rieši rošt na spaľovanie menejhodnotné ho prachového uhlia s vyšším obsahom popola a vyšším podielom zŕn do 2 mm. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z otočne uložených viacbokých komolých ihlanov usporiadaných pozdĺž naklonenej roviny tak, že nepárne komolé ihlany majú steny sklonené smerom k osi roštu zľava, párne komolé ihlany majú steny so sklonom opačným, pričom pod komolými ihlami sú uložené rúry,...

Jednotka výstuže pre dobývanie uhlia alebo úžitkového nerastu v lávkach a/alebo s pribierkou uhlia alebo úžitkového nerastu v strope

Načítavanie...

Číslo patentu: 229507

Dátum: 15.08.1986

Autori: Wala Tadeáš, Machata Augustín

MPK: E21D 23/00

Značky: strope, lávkach, pribierkou, jednotka, užitkového, nerastu, dobývanie, uhlia, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jednotku výstuže pre dobývanie sloja uhlia alebo úžitkového nerastu v lávkach a/alebo s pribierkou uhlia alebo úžitkového nerastu v strope, určenej pre vystužovanie stenových porubov pri dobývaní najmä mocného sloja uhlia v hlbinných baniach. Podstata riešenia spočíva v tom, že závalový štít s pripojenou stropnicou, vybavený vypúštacím uzatvárateľným otvorom a pohyblivým sklzom, je medzi rámom mimo vypúštací otvor podopretý...

Spôsob výroby kvapalných a plynných palív z olejnatých bridlíc a uhlia a zariadenie na prevádzanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226410

Dátum: 15.05.1986

Autori: Thomes Ondrej, Michálek Ondrej, Maťaš Michal

Značky: plynných, prevádzanie, palív, výroby, spôsobu, olejnatých, bridlíc, kvapalných, zariadenie, spôsob, uhlia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kvapalných a plynných palív z olejnatých bridlíc alebo uhlia, prípadne ich zmesí drtených a triedených s výhodou na veľkosť 6 až 30 mm ako suroviny význačný tím, že do dolnej časti spodnej zóny retorty je vedený chladný plynný teplo nosič o teplote okolia, s výhodou však pod 60 `C v množstve danom tepelnou bilanciou pre ochladenie odpadu zo suroviny a do hornej časti spodnej zóny je privádzaný horúci teplonosič o teplote nad 400 °...

Mechanizovaná výstuž pre dobývanie stenovaním na zával s pribierkou lávky uhlia zo stropu porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215858

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kakáč Ján

Značky: mechanizovaná, uhlia, zával, lávky, dobývanie, pribierkou, stropů, výstuž, stenovaním, porubu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanizovanej výstuže pre hlbinné dobývanie mocných uhoľných a lignitových slojov, pričom vhodnou konštrukciou výstuže rieši odťažbu rozrušenej stropnej uhoľnej vrstvy spoza závalovej hrany porubu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mechanizovaná výztuž 1 podľa obrazov 1 - 2 je vybavená samostatným hrabľovým dopravníkom 2, ktorého pozdĺžna os o so nachádza vo vertikálnej rovine (, ktorá rozdeľuje výstuž 1 po dĺžke na dve...

Spôsob dobývania stropnej vrstvy uhlia hydraulickou zbíjačkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226203

Dátum: 29.07.1983

Autor: Beriac Rudolf

Značky: dobývania, zbíjačkou, stropnej, spôsob, hydraulickou, uhlia, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dobývania stropnej vrstvy uhlia hydraulickou zbíjačkou pripevnenou na ramene dobývacieho stroja v stenovom porube vyznačený tým, že hydraulickou zbíjačkou /1/ rozpojuje stropná vrstva /4/, pričom hydraulická zbíjačka /1/ sa premiestňuje od spodnej polohy /5/ cez medzipolohy /6/ až do horných polôh /7/ s striedavým rozpojovaním nižších stupňov /8/ a vyšších stupňov /9/ vytvára stupňovitý výlom /10/, zadržujúci svah /11/ závalu /12/, po...