Patenty so značkou «uhelného»

Vedení řetězu uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268835

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rassmann Christoph, Steinkuhl Bernd, Merten Gerhard, Breuer Oswald

MPK: E21C 27/34

Značky: pluhu, řetězů, vedení, uhelného

Text:

...a je tažen poháněným řetězem podél řetězového hřeblového dopravníku, vedeným ve vedení, vytvořeněm na základkové straně řetězového hřeblověho doprevníku. Taková konstrukční řešení uhelného pluhu jsou obecně známá a nejsou proto na výkresoch zobrazena. vynález se týká konstrukčního řešení vedení řetězu uhelného pluhu, připojeného k jednotlivým žlebovým dílům řetězcvého hřeblového dopravníku na základkové straně žlabových díld 1 a...

Způsob zhotovení uhelného hranolu ve výtlačném a sázecím stroji koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267202

Dátum: 12.02.1990

Autori: Chocholáč Miroslav, Rozum Karel

MPK: C10B 37/04

Značky: sázecím, stroji, hranolu, koksárenských, batérií, uhelného, způsob, zhotovení, výtlačném

Text:

...k zhotovení uhelného hranolu se ve srovnání s pěchováním ušetří asi 30 energie a výrobní postup výroby uhelného mranolu lisováním dává možnost řešit zařízení k lisování ve značné jednodušším provedení než je tomu u pěchování uhelného hranolu, což současně poskytuje možnost snadnějšího dálkového ovládání a případně automatizace zhotovení uhelneho hranolu, čímž se ovlivní i produktivita práce na da ném pracovíšti.Vynález a jeho účinky jsou...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Seidel Wolfgang, Fedotov Vasilij, Gudymov Ernest, Gamburg David, Mangler Rolf, Göhler Peter, Schingnitz Manfred, Semenov Vladimír, Berger Friedrich

MPK: C10J 3/48

Značky: prachu, zařízení, uhelného, zplyňování

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Zařízení pro vykládku uhelného prachu ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266373

Dátum: 13.12.1989

Autori: Koritz Dieter, Bude Friedrich, Fastnacht Günter, Weidlich Gunter, Strör Kurt, Röder Günter

MPK: B65G 65/40

Značky: vykládku, uhelného, zařízení, zásobníku, prachu

Text:

...suma» ma srpnu núanyxmnunnu 17.1. TUt ľLYTĽeM IJTKFDHTVWI BIJSJLYUIHÚĚ SSJCIMÉIHKM 13. BGHUFIHÚFÚ IXIMóćfFR-l .. CIKSPGTHOJPCI Kllŕĺlľĺíllłâ 24.1 IAóyuxeuora wmoepa 3 npu saxpurux snaxywmux nacnonxax 17. 10.1 M oyuxcnmon mmoae 3.1 yronnunn nun nucTynaeT na aynxepa 2 K pacvmnnuuoň rmpenxu 22.1. nwm 3 TOM oóawuuñ Knanau 24 aaknunaewcw anTúMaTMHecKM.EUR Fill HJľIlJ (MNE FDFWJIHJHPIHIZ YCITPIDIÍIZTDJI HKJMKFJGTUR-JHII | CŇCGÄHMH...

Zařízení pro zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266234

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wenzel Winfried, Rodionov Boris, Berger Friedrich, Peise Helmut, Gudymov Ernest, Fedotov Vasilij, Semenov Vladimír, Schingnitz Manfred

MPK: C10J 3/48

Značky: prachu, zařízení, uhelného, zplyňování

Text:

...nococa peunpxynupymmero rasa na Bepxaero mecwona, nepena naànenux nonmen ÓHTB (nnacosna- N mna Hanemnoñ beunpxynsuuu) 3 HaqHTenhHuM, qro npnnonr x nosgmeHum 3 úeprosawpar npn paőowe annapawa.HenbwñpennonaraeMoro H 305 peTeHHH.HBHHeTCH nonumenue Haexnocwn paöoru, ynyu meune Kaqecwna nonyuaenoro renepawopnoro rasa H-cnnmenue 3 HeprosampaT Ha ero nonyqenne.B ocuony nso 6 peTeHnsnonoxeHa saaua nooöpawb KÓHCTDYKHHD annapawa TaKnM oöpaaou, qwoöu...

Zařízení pro najíždění kotlů pomoci uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262353

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matoušková Věra, Matoušek František, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: prášků, pomocí, najíždění, zařízení, kotlů, uhelného

Text:

...najíždění kotlů pomocí uhelnšho prášku, které sestávd z mlýnského okruhu na mletí s sušení uhlí, který sestáváz mlýna propojeného potrubím s hořáky, přičemž k mlýnu je připojeno odbšrové potrubí, které je přes uzávär práškovodem propojeno s hołákm spalovącí komory sousedního najíždšcího kotle, podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že mezi uzávěrem a jednotkou pro zahuštování směsi je v-odběrovém potrubí uspołádán dopravní...

Zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258808

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vincent Jaroslav, Zvodár Jaroslav, Šebela Zdeněk, Macháček Metoděj, Drahoš Ivan, Deyl Otakar

MPK: F23K 3/02

Značky: uhelného, zařízení, zapalování, kotlů, přípravu, prášků

Text:

...nezávisle na granulometrii a stupni vysušení prášku ze základních výkonových mlecích okruhů.Řešení je zobrazeno na přiloženém výkresu, který znázorňuje schematicky zařízení pro přípravu uhelného prášku pro zapalování kotlů podle vynálezu.zařízení podle vynálezu sestává z mlýnu l, který je z jedné strany připojen na sušku g, do níž je připojen přívod surového uhlí s podavačem § a také pfívod nosného média s prvním ventilátorem 3 a ohřívačem...

Zařízení pro najíždění kotlů pomocí uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258151

Dátum: 15.07.1988

Autori: Matoušková Věra, Matoušek František, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: pomocí, kotlů, prášků, najíždění, zařízení, uhelného

Text:

...najížděného kotle, místo dosud používaných zvláštních zapalovacích hořáků na uhelný prášek. Navrženě řešení umožňuje podstatné zvýšení výkonu zapalovacích hořáků a tím snížení jejich počtu.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, na kterém je schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.znázorněné zařízení sestává z mlýna l, který umožňuje dosažení tlaku směsi potřebného k dopravě...

Způsob odvodňování uhelného rmutu ve vodní suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 244755

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pochylý František, Netuka Horymír, Kejkrt Poemysl, Matula Richard, Reissig Ivo

MPK: B01D 17/00

Značky: odvodňování, způsob, rmutu, uhelného, vodní, suspenzí

Text:

...piliny v roznezí 3 až 50 objenovéhomnožství uhelného rnutu ve vodní euspenzi a následně se provede odvodnění.244 755 Použití dřevěných pilin pro odvodněni uhelného rmutuve vodní suspenzi podle vynálezu má výhodu v tom. že umožní získat velmi dobře spalitelnou látku. Popelnatost je obvykle nižší než popelnatost původních látek ve rmutu. Navíc se využije dřevěných pilin, které jsou v mnohých lokalitách bezcenným odpadem. Použití dřevěných...

Vedení důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrašeovă Věra, Sloup Václav, Kupf Lubomír

MPK: E21C 35/12

Značky: uhelného, zejména, důlního, stroje, pluhu, dobývacího, vedení

Text:

...na úseky. Vedeníslouží k vedení důlního dotąývscího stroje, zejména k nuoenemu vedení uholliłw pluhu, ktorý není znázorněn.Vedení E sestava v podstatě z úhelníku B, kluznyoh distančních kusů u, stojím JA a krytu jj. Úhelníky 3, které mají úseky odpovídající dálkově úeemm 1 Q žlabtl řetlzoveho hŕeblového dopravníku, mají jednak zduižené rameno 16 a jednak dolní rameno u, ktoré as opírá o počvu g a slouží jako kluzná dráhe dobývacího stroje...

Měřič hustoty povrchové vrstvy zhutněného uhelného hranolu pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255925

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Rozum Karel

MPK: C10B 45/00

Značky: povrchové, měřič, hustoty, zhutněného, uhelného, vrstvy, hranolu, koksování

Text:

...pouzdra, přičemž na horní konec tyčinkyvŠoto, že se značné zjédhodúšäí postup Aměřenząľvkterý joąpříąpo~àužití obvyklým metoo značné zdloułiavý a ovyžaduje speciální vměříoí zàřvizenví. Možnost iĺryužíti měřičevhhuototy neni .pmezanąpouze-na měření huuototy poovrohové vràfvy vzhhútňěñého uholnéhovynález 9 ,jeho oúčinkyjsou blíže vysvätlony v popisu při- Akladujehoylprovedenípodle přiloženého výlcceéu, který znázorňujov nárysą v řezu...

Karbonizační buben pro topeniště na spalování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246737

Dátum: 15.12.1987

Autor: Holda Josef

MPK: F23H 9/02

Značky: topeniště, spalování, uhelného, buben, karbonizační, prachu

Text:

...zpevnění konstrukce bubnu lzedovnltř mezi čela vložit kruhové výztuhy.Hlavní výhoda konstrukčního provedení karbonizačního bubnu podle vynálezu spočívá v jednoduchosti výroby, kterou lze realizovat jak formou svařované konstrukce,tak i odléváním z několika dílů. využitím karbonizačního bubnu v topeništi na spalování uhelného prachu se vytvářejí předpoklady pro účinné spalování méněhodnotnêho prachového uhlí s vysokou účinností, a to již od...

Zařízení ke stabilizaci hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246501

Dátum: 15.12.1987

Autori: Holý František, Pavlanský Rudolf

MPK: F23L 7/00

Značky: uhelného, prášků, hoření, zařízení, stabilizaci

Text:

...sek-unvzduchovým potrubim 10. směšovací parní ejektor 6 zvyšující rychlost ,směsi uhelného prášku a primárniho spalovacího vzduchu je zabudován do čela první předehřívací komory 9. Pro zapálení je použit zapalovací .hořák 14 vzduchu, přívodním potrubim 15 plynu,napájaním zapalovače 16 a napájaním detektoru 17. Cizí médium do zařízení přivádí přívodní potrubí 1 a převodní potrubí 5, kterái »jsou chráněna krytem 18.Na obr. 1 je cizí médium...

Vícehubicový hořák na spalování uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246926

Dátum: 15.10.1987

Autori: Neeas Jioí, Peksová Vlasta, Novotný František

MPK: F23D 1/00

Značky: vícehubicový, horák, prášků, uhelného, spalování

Text:

...směru toku paliva zabudovánu alespoň jednu trysku pro přívod přídavného média.zařízení podle vynálezu je investičné nenáročné a je rovněž nenáročné na údržbu a opravy. Přídavné médium zavedené pouze do horních práškových hubic uhelného hofáku nejen piedává směsi uhelného hořáku kinetickou a tepelnou energií, nýbrž ovlivňuje i polohu jadra spalování v komoře a zvyšuje vyplnění spalovací komory plamenem.Príklad vícehubicového hořtku na...

Sušárna uhelného mlýna s ocelovým pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 234312

Dátum: 01.03.1987

Autori: Frank Miroslav, Indrák Miroslav

MPK: F27D 1/00

Značky: uhelného, mlýna, ocelovým, pláštěm, sušárna

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká převážně oboru energetiky. Vynález řeší technický problém sušáren uhelných mlýnů, zhotovených z těžké zazdívky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejvíce namáhaná část sušárny, počínaje od vstupu paliva, je vypouzdřena ocelovým pláštěm z obyčejné oceli. Tím zcela odpadá v této části sušárny těžká zazdívka. Za provozu sušárny je ocelové pouzdro chlazeno vstupujícím surovým palivem. Při najíždění a odstavování a při přerušení...

Zařízení ke stabilizaci zapalování a hoření uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235131

Dátum: 15.02.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel, Říha Jan

MPK: F23D 1/00

Značky: stabilizaci, uhelného, zařízení, prášků, zapalování, hoření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stabilizace hoření uhelného prášku v topeništi. Tohoto účelu se dosáhne tak, že před začátkem spalování, po rozdělení směsi uhelného prášku a nosného média pomocí vestaveb, na proud se zředěním uhelného prášku v nosném médiu a proud se zahuštěním uhelného prášku v nosném médiu, se předehřívá přídavným médiem proud se zahuštěním uhelného prášku v nosném médiu a proud spalovacího vzduchu. Vynálezu lze využít při...

Stranové vedení uhelného kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248771

Dátum: 12.02.1987

Autor: Maralík Aleš

MPK: E21C 35/08

Značky: kombajnu, uhelného, stranově, vedení

Text:

...tratě, umožňuje průjezdnost větších kusů horniny, při zastavení kombajnu nedochází k zhrnování horniny ani drcení.Při průjezdu velkých kusů umožňuje konstrukce vedení nadzvednutí kombajnu a průjezdu těživa. Tím, že je plynulý tok materiálu, nedochází k nadměrnému přetěžování hřebel ani řetězu hřeblového dopravníku. Vedení je jednoduché konstrukce, a to pro pravé i levé provedení,je demontovatelné v každém místě porubu při eventuální...

Zařízení pro automatické ovládání zkrápění prachu v pracovní zóně uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236439

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ryška Miroslav, Opletal Jaroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: uhelného, pracovní, zóně, pluhu, prachu, automatické, ovládání, zařízení, zkrápění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické ovládání zkrápění prachu v závislosti na okamžité poloze uhelného pluhu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že do hydraulického obvodu přesouvacích válců hřeblového dopravníku je vřazen řídicí válec přívodu postřikové vody k trysce, tento řídicí válec je ovládán změnami tlaku v přesouvacím válci vyvolanými reakcí přítlaku přesouvacího válce na hřeblový dopravník a na uhelný pluh v okamžiku kdy uhelný pluh rozpojuje...

Provozní analyzátor stupně inertizace uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220131

Dátum: 15.10.1985

Autori: Břusková Hana, Kozubek Petr, Harašta Milouš

Značky: inertizace, prachu, analyzátor, provozní, uhelného, stupně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká provozního analyzátoru stupně inertizace uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z komory, ve které je umístěna ampule a ve spodní části je ventil, z víka spojeného hermeticky s komorou nábojem a přesuvnou maticí. Ve víku je umístěn trn, nad kterým je umístěna membrána a nad ní je ve víku upevněn manometr pomocí příruby a šroubu. Zařízení měří tlak kysličníku uhličitého v uzavřené nádobě, který vzniká rozkladem...

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222433

Dátum: 15.09.1985

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel, Kašpar Miloš

Značky: tohoto, vstupu, prostoru, způsobu, částic, spalovací, fluidního, prášků, reaktoru, zařízení, zamezení, provádění, způsob, komory, kotle, uhelného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru a zařízení k provádění tohoto způsobu. Vynález se týká způsobu a zařízení k zamezení vstupu částic uhelného prášku z prostoru spalovací komory kotle do prostoru fluidního reaktoru pro spalování uhlí, přiřazeného jako parciální ohniště ke spalovací komoře kotle při přerušení provozu fluidního reaktoru, oddělením prostoru spalovací...

Ochranné pouzdro pro trhaviny, bezpečné proti vznícení třaskavých plynů a uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221836

Dátum: 15.07.1985

Autori: Fojt Lajos, Németh László, Kirschner József, Szabó Péter

Značky: trhaviny, vznícení, ochranné, uhelného, třaskavých, pouzdro, plynů, prachu, bezpečné, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné pouzdro je vytvořené z hydrogelu obsahujícího přísadu 1,5 až 25 % hmotnosti hydroxidu horečnatého. Výhodné provedení pouzdra obsahuje navíc ještě přísadu až 16 % hmotnosti perlitu. Ochranné pouzdro je určené pro použití v hornictví pod zemí.

Způsob soustředěného dobývání dvou a více vrstevních jednotek uhelného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 225536

Dátum: 01.12.1984

Autori: Košťál Zdeněk, Ehrenberger Vlastimil, Petráš Lubomír, Škrabiš Adolf, Matušek Zdeněk

Značky: dobývání, vrstevních, soustředěného, více, způsob, uhelného, jednotek, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob soustředěného dobývání dvou a více vrstevních jednotek, nebo svazků slojí pod sebou ležících a oddělených bezeslojovým pásmem v prostorech aktivních dolů a průzkumných polí nebo dílčí pánve ložiska vyznačený tím, že se ve stávajících lokalitách (160, 161, 162, 163, ...) dolů se stávajícími těžními (11, 12, 13, 15, ...) jámami a větrními (21, 22, 23, 25, ...) jámami vytvoří na společném horizontu (5) pod bezeslojovým pásmem (6) sdružený...