Patenty so značkou «uhelné»

Nožové těleso, zejména pro uhelné pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268174

Dátum: 14.03.1990

Autori: Steinkuhl Bernd, Rassmann Christoph, Breuer Oswald

MPK: E21C 25/44, E21C 27/32

Značky: pluhy, zejména, uhelné, nožové, těleso

Text:

...eniž by bylo nebezpečí, že ao tento díl při zarážaní klínu natočí v rovině dříku. V důsledku monšího průměru slepého otvoru, který otočí k uložení plaotovóho blokovacího dílu se zodnín výetupkom so dřík nože zeelabí olepýa otvorea tak nepotrně, že není nebezpečí zlomoní nože, Plaatový blokovocí díl može odpovídat přímo vypuklá plošo obloukového klinu nebo e výhodou zaaklkovacinu ozuboni, uopořodonánu na túto vypuklá ploše, zaskokovací...

Nožové těleso, zejména pro uhelné pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268173

Dátum: 14.03.1990

Autori: Breuer Oswald, Rassmann Christoph, Hahn Detlef, Steinkuhl Bernd

MPK: E21C 27/32, E21C 25/44

Značky: pluhy, nožové, zejména, těleso, uhelné

Text:

...daskový dřík§ nože g Kepsa 1 je na zadní atranl v provedení podle obr. l omazene zadní stenou §, která je proralena. Na protílahłf ćelní atrand, 1 ežícíve smeru řozu vpředu, je kapea 3 opatřena ćalnín otvorem Z, který leží nozl etojínou g a dnom g kapsy 5. Dno 9Je opatřeno dolníu otvorem lg. Zadní stůna 6 kapsy 5, stojina § a dno 9 propojujídvi vzájomná rovnobežne boční stany łł. v níchž je upavnan valcový avorník 12, Válcový evorník lg...

Způsob provádění trhacích prací pro ovlivnění stavebně mechanických jenotek uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266660

Dátum: 12.01.1990

Autori: Prymus Jindřich, Müller Josef, Drozdzik Rudolf, Sládeček František, Svoboda Jindřich, Juránek Oldřich

MPK: E21C 37/14, F42D 1/00

Značky: prací, provádění, způsob, mechanických, sloje, uhelné, ovlivnění, trhacích, jenotek, stavebné

Text:

...zvýšení účinnosti trhaci práce se provede protisměrný roznět. V uhelné sloji se založí vývrt vedený zpravidla úpadně o libovolném průměru. bez ohledu na průměr použite trhaviny. Vývrt se nabije trhavinou e napustí se vodou. Tím. že voda se v okamžiku detonace nachází kolem. nálože, dochází k přestupu vln napětí do masívu bez podstatných ztrát. Je prakticky vyloučen případ deflagrečního hoření trheviny. prípady přehutnění náloží kanálovým...

Způsob zjišťování plošných změn napěťových poměrů v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265101

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staš Břetislav

MPK: G01V 1/28

Značky: uhelné, plošných, změn, poměru, sloji, zjišťování, způsob, napěťových

Text:

...stavu zájmového horninového prostředí prozařované uhelné sloje V čase měření Ti, zahrnujícímu současně jak qeologicko-litofaciální, tak fyzikální skutečnosti existující a püsobící v čase Ti na horninové prostředí zájmové uhelné sloje v realizované testační rovině..Skutečné změny napěřových poměru V uhelné sloji v zájmové ploše testační roviny V čase lze způsobem podle vynálezu zjišřovat a sledovat podle srovnávacích analýz...

Způsob zpracování uhelné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262123

Dátum: 10.02.1989

Autor: Farion Roman

MPK: C10B 57/20

Značky: uhelné, způsob, hmoty, zpracování

Text:

...4dochází k odmeňovaní krajiny exhalaceníi a popeliovvimamlítPro provoz podzemního generátoru tohoto typu je charakteristické, že polpeloviny z uhelnév substanae zůstávají trvale pod zemí a nevychazejí v podobě popílku, po spálení plynu do ovzduší, čímž je zaručena ochrana životního prostředí.Podmínka pro bezporuchový chod celeho zarízení je, aby vrt odsávvající plyn pracoval v podtlaku vůči vrtu vtlálčenénítí.Příklad vynálezu je znázorněn na...

Zařízení pro odběr difundujících plynů z uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244197

Dátum: 01.06.1988

Autori: Valníeek Josef, Gola Jaroslav

MPK: G01N 1/10

Značky: uhelné, odber, plynů, zařízení, sloje, difundujících

Text:

...sestévé ze zásobníku A nosného plynu, epetřeného redukčnín ventiles 3, ke kterénu je nerezovou kapilérou Q připojen první trojceetný kehout 5. Na první trojcestný koheut 3 novezujeregulétor Q prdtoku nosného plynu, jehož výstup vyúsčuje spojovací nerezovou kapilérou Q a silikonovou hadičkou 1 do vstupní kapiléry Q odborové nerezové sondy g. Výstupní kapiléro ll odbérové nerezové sondy g.navazuje silikonovou hadičkeu 13 a nerezovou...

Uzávěr uhelné vpusti tlakového zplynovacího generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242656

Dátum: 01.04.1988

Autor: Vanik Jioí

MPK: F16K 1/00

Značky: uzáver, zplyňovacího, vpusti, generátoru, tlakového, uhelné

Text:

...při jejím dosednuti do pevného sedla, čimž je zaručene dokonalá plynotěsnost uzávěru. Provedeni podle vynálezu umožňuje snadnou a rychlou demontáž uzàvěru a výměnu kuželky. Dalši výhoda spočivá v tom, že dokonalým dosednutim kuželky do sedla se dosáhne požadovaná plynotěsnost, prodlouži se životnost těsnicich ploch, sniži se pracnost při opravách a výněnách dilů uzávěru.Přiklad provedení vynàlezu je schematicky znázorněn na výkresu, který...

Napínací zařízení řetězu čelní pohyblivé stěny uhelné bedny výtlačného a pěchovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236306

Dátum: 01.01.1988

Autor: Bajgar Miroslav

MPK: C10B 31/00

Značky: zařízení, pohyblivé, uhelné, pěchovacího, výtlačného, řetězů, napínací, stroje, stěny, bedny, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení,jehož pomocí je napínán řetěz přitlačující čelní pohyblivou stěnu uhelné bedny k uhelnému hranolu a je určen pro hutní a důlní koksovny, které pracují pěchovacím způsobem. Napínací zařízení podle vynálezu se vyznačuje tím, že k zadní části konstrukce čelní pohyblivé stěny je otočně v ložisku uložena zalomená nerovnoramenná páka jejíž kratší rameno je svým koncem připojeno k tažnému lanu připevněnému k zadní části zámku...

Způsob ražení důlních děl, s malou mocností uhelné sloje a vysokou pevností průvodních hornin, trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243277

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hranieka Jan, Klinecký Ladislav, Uhlío Josef

MPK: E21C 41/04, E21C 41/00

Značky: trhací, hornín, způsob, prací, sloje, vysokou, průvodních, důlních, uhelné, řazení, děl, mocnosti, malou, pevnosti

Text:

...uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobemvpodle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že alespoň jedna řada vrtů se vrtá kolmo k rovině čelby v nadložní a podložní hornině uhelné sloje, přičemž ná 4lože ve vrtech se iniciují nejdříve V okolí uhelné sloje a následně ve vrtech postupně směrem k obrysu důlního díla.Tím, že se vrty pro umístění náloží vrtají pouze V nadloží a podloží sloje, dochází k rozpojování uhlí nepřímo, a proto vzniká...

Zařízení pro pěchování uhelné vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247126

Dátum: 28.09.1987

Autori: Králíeek Jaroslav, Marek Petr, Dvooák Vladimír, Sequens Jan, Neuhäusl Emil

MPK: C10B 31/08, C10B 13/00

Značky: uhelné, vrstvy, zařízení, pěchování

Text:

...Gonvmaum. Á . Á ~ ą YCTPOŘCTBO uns mpauőosaaun yronbuoů mMx 7 ápa 6 oraer cneymmnu oôpasouByuxep 3 aanonnamw yronbnoů muxroň. Sareu mnxry nocTenenHo noamwlarpauőonoquym Kauepy 2. B npouecce aanonuennx xauepu 2 rpauöonxn 4 ynnornnmw muxry H oaonpeneuuo Bxnmqamw snyxonue usnyqarenn 11. Boxónue crenxu 10 Tpauñonouuoň Kanepu 2 nonnepram noaeäcrnm YHBTDESBYKOBHM Koneôaunň, únaroapa qeny na nx paöoqux nonepxnocrax sosunxaer nnöpoxunamnü cnoů...

Způsob zpracování uhelné hmoty s nízkou výhřevností a vysokou popelnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250301

Dátum: 15.04.1987

Autor: Faoin Roman

MPK: C10J 5/00

Značky: vysokou, zpracování, popelnatostí, výhřevností, způsob, hmoty, uhelné, nízkou

Text:

...uhlí 3 pomocí rypadla 4. RYFPČdIO 4 nakládá vysokopopelnatott uhelnou pol-ohu 3 na zakladač 5, »který ji přemístuje do vytěžene části lomu, do .místa uskladňování, do vrstvy 6 -o mocnosti 7. Vytvořená rvrstvase zhutňuje pásvovým trak.torem 8. Na uhelnou vrstvu B se přemístuje jílová vrstva 9 o mocn-osti 11. Na -takto vytvořenou jí 1-ovou vrstvu 9 se naveze skrývka 11 z libovolné hlušíny.vynález lze použít jak V -lomech, -které těží stříďavě...

Zařízení pro kontinuální měření mocnosti uhelné sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239485

Dátum: 15.04.1987

Autori: Spousta Eduard, Eierník Ján, Bartášková Pavla, Ambros Dušan

MPK: G01B 5/20

Značky: sloje, zařízení, měření, kontinuální, uhelné, mocnosti

Text:

...montáž a demontáä pomocí jednoho čepu na dobývací zařízení, kterým je porub vybaven. łłemuaí být použito samostatná zařízení pro menipulaci při měření v porubu. otočným uložením indikačníbo kolečka bez vnějěí obruěe se dosáhne dobrá odvalitelnoati, a tím prdobodnoeti zařízení při jídě porubem v obou aměrech. Další přednoetí je dokonalá zmapování stropu uhelná aloje vůči počvě, která umožní netradićní způeoby vyztužování porubu při dobývání...

Uspořádání nože vsazeného do kapsy držáku, zejména pro uhelné pluhy a podobné dobývací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236479

Dátum: 16.03.1987

Autori: Breuer Oswald, Hesse Norbert, Steinkuhl Bernd, Merten Gerhard

MPK: E21C 27/44

Značky: uspořádání, dobývací, podobně, kapsy, vsazeného, pluhy, zejména, uhelné, držáku, stroje, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Nůž zapadá výstupkem na zadní straně pod zadní stěnu kapsy držáku a je zajištěn v držáku pomocí vložky ve tvaru okrouhlého klínu, zatlučeného do mezery mezi přední můstkovou stěnu držáku a čelní plochou nože. Nůž lze okrouhlým klínem v kapse držáku pevně upnout a případně dotáhnout.

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 236414

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kocich Stanislav, Stuchlík Vladimír

MPK: C10B 57/04

Značky: vsázky, uhelné, koksování, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednává o způsobu přípravy uhelné vsázky ke koksování na koksovnách pracujících sypkým nebo pěchovacím způsobem, případně oběma způsoby. Tento postup přípravy uhlí, je možno aplikovat jak na uhelných prádlech po úpravě uhlí, tak i na koksovnách v přípravě druhů nebo uhelné vsázky. Příprava uhelné vsázky podle vynálezu se děje tak, že druh uhlí nebo uhelná směs před expedicí z uhelného prádla nebo před granulometrickou přípravou na...

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 220025

Dátum: 15.10.1985

Autor: Jach Zdeněk

Značky: vsázky, koksování, způsob, přípravy, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování přídavkem dehtových odpadů, které vznikají na koksovnách jako odpadní karbonizační produkt. Nedostatky stávajícího stavu odstraňuje způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování, při němž se k uhelné směsi připravené uhelnou službou koksovny přidává dehtový odpad koksovny a podstata vynálezu spočívá v tom, že uhelná směs se nejdříve smísí s koksárenským dehtovým odpadem a takto vzniklý...

Způsob hodnocení a prognózování náchylnosti uhelné sloje ke vzniku horských otřesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219148

Dátum: 15.07.1985

Autor: Bláha František

Značky: otřesů, vzniku, hodnocení, náchylnosti, horských, prognózování, sloje, uhelné, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hodnocení a prognózování náchylnosti uhelné sloje ke vzniku horských otřesů v závislosti na schopnosti uhelné sloje akumulovat a uvolňovat energii Wkin, objemu V zóny porušení uhelné sloje v okolí důlního díla a odporu A proti vysunutí uhelné sloje do volného prostoru. Míra ohrožení důlního díla horským otřesem se posoudí na základě vztahu Wkin.V ??A.

Způsob snížení nebezpečí vzniku horských otřesů v uhelné sloji za pomoci výbuchu trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221859

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šlachta Milan, Raszka Jan, Bartoš Josef

Značky: pomocí, způsob, vzniku, výbuchu, sloji, snížení, uhelné, otřesů, horských, nebezpečí, trhavin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu snížení nebezpečí vzniku horských otřesů v hlubinných dolech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že před dobýváním uhelné sloje se ve vývrtech v uhlí, rovnoběžných s porubní frontou, kratších než její délka, s průměrem větším než 42 mm provede výbuch trhaviny velkého rozsahu.

Způsob výroby pojiva pro uhelné brikety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221937

Dátum: 15.03.1985

Autori: Franck Heinz-gerhard, Köhler Helmut, Stadelhofer Jürgen

Značky: způsob, pojiva, brikety, výroby, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití pojiva, které se získá tím, že se z vysoce aromatického, smole podobného produktu zušlechtění uhlí, připraveného rozpojením rozmělněného uhlí a/nebo podobných uhlíkatých surovin směsmi uhlovodíků jakožto rozpouštědlem za působení vyšší teploty a tlaku, oddestiluje 5 až 20 % snadno těkavých podílů a teplota měknutí získaného produktu podobného tvrdé smole, v rozmezí 120 až 200 (C se uhlovodíkovými frakcemi o destilačním...

Způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 216712

Dátum: 01.10.1984

Autor: Motyčka Vladimír

Značky: způsob, lisováním, koksování, vsázky, uhelné, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se zabývá popisem technologie přípravy uhelné vsázky ke koksování lisováním, zejména při aplikaci špatně spékavých nebo nespékavých druhů uhlí. Nevýhody stávajícího stavu techniky odstraňuje způsob přípravy uhelné vsázky ke koksování lisováním uhelné hmoty do briket za přídavku pojidla a podstatou vynálezu je to, že uhlí připravené mletím špatně spékaných nebo nespékavých druhů uhlí na velikost zrna nejvýše 3 mm se mísí s pevným...

Způsob zjišťování dutin v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 217384

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hrubý Vladimír, Kusý Jaroslav, Kusý Vladimír, Weber Zdeněk

Značky: uhelné, sloji, způsob, dutin, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zjišťování dutin v uhelné sloji, například zavalených i nezavalených starých hlubinných děl. Pro zjištění dutiny v uhelné sloji je využito procesu přirozeného rozkladu uhlí, při kterém vzniká směs plynů složená ze H2S SO2, COS, CO2, CO a uhlovodíků od C1 do C9. Tyto plyny difundují porézní hmotou, uhlím, všemi směry, tedy i k povrchu uhelného nebo skrývkového řezu. Nad dutinou nebo štolou je největší koncentrace difundujících plynů, která klesá...