Patenty so značkou «udržování»

Zařízení k udržování konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 270726

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lidařík Miloslav, Dufek Jan, Kudrna Milan, Mikuláštík Stanislav

MPK: B29C 43/32

Značky: konstantní, přítlačné, zařízení, udržování, síly

Text:

...které se vkládají mezi podkladovou desku a přítlačnou desku podobným nasunutím na svorníky jako v případě přítlačné desky a opěrné desky. Použití tvarových příložek je kromě toho výhodné i proto, že umožňuje využít jeden typ zařízení podle vynálezu pro řadu tvarově rozdílných výrobků nebo lepených materiálů, přičemž lze obměñovat pouze tvarové příložky. Velikost zařízení je určována potřebnou velikosti přítlačné plochya může být podle...

Svařovací zařízení s hradítkem pro plynulé udržování tavidla na stěně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269186

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ružarovský Karel, Klabouch Rudolf, Robenhaupt Jaroslav, Krmíček Jiří

MPK: B23K 37/04

Značky: hradítkem, tavidla, stěně, svařovací, udržování, plynule, zařízení

Text:

...je poauvně upevněnohraâítko. Toto hradítko seatává z pravítka a íržáku se spirálovýml pružinami, přičemž pravítko Ja poauvně apojeno šrouby v drážkách s iržákem, ktorý Je dalším šroubem spojen a objímkou.Výhodou zařízení podle vunálezu je to, že takto lze avařovat horizontálně i tagonálně na vertikální atěně. zarízení umožňuje automotinaci svařování.Ka připojených výkresoch Je zobrasena sestava zařízení podle vynálezu, kde na obr. Je chěma...

Zařízení pro udržování kontinuálního průtoku proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268679

Dátum: 11.04.1990

Autor: Greenwood Arthur

MPK: B65G 51/08

Značky: proudu, kontinuálního, plynů, udržování, průtoku, zařízení

Text:

...na ostatních místech regenerační nádoby nebo regeneračních nádob ae používá kontinuálního postupu. uvedeným pclokontinuálním pohybom katalyzétom se míní opakovany pohyb relativně malých množství katalyzétoru v ízce v-ymezenýoh proetorech v určitém čase. Například je možno uvést, že jedna vaázka katalyzétoru se odvédí z nádoby každé dvě minuty. Jeetliže je zásoba materiálu v nádobč dostatečně veliké, potom se tento pohyb blíží...

Zařízení k udržování stavitelné konstantní přítlačné síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267608

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kudrna Milan, Šíma Milan, Lidařík Miloslav

MPK: F16B 7/00

Značky: udržování, stavitelné, konstantní, zařízení, přítlačné, síly

Text:

...ukazatclem tlaku na pruzinu umistěnou v pouzdřc opatřenem stupnicí tlaku a opírající se přes dno pouzdra o přítlañnou desku.Hlavní předností zařízení podle tohoto vynalezu je spolehlivá udržování přítlaćnć sily na nastavené hodnotě pri relativně malých rozmćrech přípravku. Zatímco dosud so pro lepení při konstantním zatížení slepo používala páková zařízení vyžadujíci značné velký prostor. zařízení podle vynálczu je nepoměrně menší. Tato...

Zařízení pro udřžování stálé teploty v kapalném prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266838

Dátum: 12.01.1990

Autor: Peša Miroslav

MPK: B01J 19/00

Značky: teploty, prostředí, zařízení, kapalném, stálé, udržování

Text:

...ohřevu pre zvolených základních teplot i neUvedené nedostatky odstrañu že nádoba pro pracovní médium má tvoří vstupní a výstupní ramena,opatřeno temperovacím členem a mcovního média na požadovanou teplotu, časově pomalé změnyrovnoměrná a dlouhá tepelná homogenizace. je řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,tvar dvojité U trubice. Vnitřní trubice, jejíž rovné části je souose ulož ější trubici. Vstupní rameno je íchadlem, ena ve...

Stavitelný ventil pro udržování tlaku ve vysokotlakém vstřikovacím systému naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265889

Dátum: 14.11.1989

Autor: Müller Oldřich

MPK: F02M 55/02, F16K 17/00

Značky: naftových, vstřikovacím, systému, tlaku, vysokotlakém, udržování, stavitelný, ventil, motorů

Text:

...u s řídící jehlou lg. Nad prostoremřídící jehlyjehly ve styk 10 je umístěn odpad gí řídící části gg. Přepouštěcí část 31tvoří přepoučtěcí kuželka ll s prvním čelem gg, druhým čelem 23 a odpadem Ži. Druhé čelo gä je ve styku s pružinou gg kuželky,na jejímž opačnêm konci je umístěna přepouštěcí clona lg. Redukční část gg je tvořona šoupñtkom 2 s prvním čelom 15 šoupâtka a druhým čelem lg šoupátka a hranou tělesa gá. První čelo 1 šcupâtka je ve...

Zařízení pro automatické udržování vlhkosti tiskové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263938

Dátum: 12.05.1989

Autori: Laníček Josef, Musil Josef, Geršl Božislav, Svoboda Antonín, Hoder Bořivoj

MPK: B41F 3/34

Značky: zařízení, automatické, udržování, tiskové, vlhkosti, formy

Text:

...hodnoty vlh kosti s žádanou veličinou vlhkosti 7, která je nastavena vzdálenosti elektronického snímače vlhkosti 3 od prvního roztiracího válce 2. Posuvný držák 20 je přestavitelně uchycen na neznázorněné rozpěrné tyčí, upevněné v bočnicích tiskového stroje. Elektronický snímač vlhkosti 3 je umístěn nadjednak ve směru kolmém na osu prvního roztiracího válce 2 a jednak ve směru rovn-oběžném s osou r-oztírací-ch válců 2, 14. Na výstupu...

Uspořádání pro přesné udržování množství a teploty dodávaného a odebíraného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261960

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skála Miroslav, Skálová Alena

MPK: A61M 1/14

Značky: uspořádání, odebíraného, udržování, množství, přesné, dodávaného, teploty, roztoku

Text:

...na systém 19 řízené ultrafiltrace a jednak čtvrtý výstup 14, který je elektricky připojen na třetí čerpadlo 28. Vak 1 s dodávaným roztokem obsahuje zpravidla roztok, který prostřednictvím trubky 25 dodávaného roztoku a prvního čerpadla 8 je dodáván do směšovače 25 a odtud odchází do externího okruhu. Externí okruh krve tvoří mimo přívodní a vývodní sety též třetí čerpadlo 28, filtr 27 a směšovač 29. Do filtru 27 zasahuje trubka 26...

Ovládací zařízení dávkovače pro samočinné udržování žádané výšky hladiny paliva v násypce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253348

Dátum: 12.11.1987

Autor: Pácl Zdeněk

MPK: F23K 3/22

Značky: udržování, zařízení, hladiny, ovládací, paliva, výšky, žádané, násypce, samočinně, dávkovače

Text:

...podle vynálezu,a to na obr. 1 v situaci, kdy se palivo do násypky nebo zásobníku doplňuje a ovládací zařízení dávkovače je v chodu, obr. 2 představuje situaci, kdy hladina paliva dosáhla maximální žádané výšky a vlivem odporu paliva na snímací konec čidla zařízení dávkovače se přísun paliva zasta víl.Ovládací zařízení dávkovače pro samočinné udržování žádané výšky hladiny ll, lll paliva ll podle obr. 1 a 2 sestává z pohonu l tohoto zařízení,...

Zařízení k vyztužení a udržování vzdálenosti kotoučů kladivového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244829

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rauner Jan, Šašek František

MPK: B02C 13/26

Značky: vyztužení, kladivového, vzdálenosti, rotoru, zařízení, kotoučů, udržování

Text:

...g. Každý nosný hřídel g kladivo i je zajištěn proti axiálnímu posunutí obvyklým prostředky na vnějších stranách obou vnějších kotoučů g.Všechna kladiva 4, ležící v ŕadě vedle sebe, jsou ulozene společně na jednom nosném hłídeli g. Jak ukazuje obr. 2, jsou všechny nosné hłídele § kladiv 4 uspořádaný ve stejných vzdálenostech na kružnici soustředné s rotorovým hrídelem l.Na každém kotouči g jsou na obvodu k vyztužení a udržoväní vzájemné...

Zařízení pro udržování hladiny oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234411

Dátum: 01.03.1987

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F01M 11/10

Značky: udržování, hladiny, zařízení, oleje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro udržování hladiny oleje, zvláště v klikové skříni spalovacího motoru mobilních chladících agregátů. Zařízení je tvořeno zásobníkem oleje, uspořádaným pod klikovou skříní a opatřeným dopravním čerpadlem, jehož výstup je spojen přes výtlačné potrubí s klikovou skříní, přičemž zásobník oleje je dále propojen s klikovou skříní přes přepadové potrubí, ústící v klikové skříni v úrovní hladiny oleje.

Zapojení pro udržování nastavené vzdálenosti rámu návěsného pracovního nářadí od terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248646

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vík Věnceslav, Jizba Miroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: nářadí, nastavené, zapojení, udržování, návěsného, vzdálenosti, rámu, terénu, pracovního

Text:

...vypíná elektromagnetický ventil z funkce zdvíhání. Druhý łdroj lg je vytvořen jako potenciometr a slouží k vytvoření referenčního signálu pro nastavení tlaku oleje. Předvolbovy blok 11 je vytvořen ze spínacího tranzistoru. Vytváří signál zrychlené funkce pro výkonový blok 12. Spouätěci blok 12 je aestaven ze dvou tranzistorových spínačů e časovacího obvodu. Vysílá výkonověmu bloku 12 signál k přepnutí hydraulickáho rozvaděče 11 do polohy...

Způsob udržování stálé koncentrace a objemu pískového rmutu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234923

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kádě Vladimír, Štěpánek Zdeněk, Vokatý Petr

MPK: B28C 7/06

Značky: objemu, stálé, rmutu, udržování, koncentrace, pískového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší udržování stálé koncentrace a objemového množství pískového rmutu vytékajícího z propadové trysky zahušťovače rmutu. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že podle průběžně snímané hmotnosti zahušťovače je regulováno množství zřeďovací vody nastřikované do sacího potrubí dopravního čerpadla pískového rmutu do zahušťovače.

Zařízení pro udržování tlaku a jeho regulování podle tlaku 3 až 5okruhových tlakových a kapalinových brzdových soustav, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236944

Dátum: 15.11.1986

Autori: Reimann Klaus, Hofmann Klaus

MPK: B60T 17/04

Značky: soustav, kapalinových, tlakových, udržování, podle, automobily, tlaku, zařízení, regulování, 5okruhových, zejména, brzdových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Cílem vynálezu je zajistit vyrovnání tlaku mezi akumulátory energie v předzapojeném dvoukruhovém pojistném ventilu při ochraně základních okruhů v oblasti tlaku v případě poruchy přídavných okruhů nebo okruhu paralelního spotřebiče. Úkol vynálezu spočívá v odstranění udržovacího tlaku z oblasti vysokého tlaku a posunutí jeho do oblasti pracovního tlaku. Podstata vynálezu záleží v tom, že nad obvyklými...

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: okruhu, zvyšování, elektrárny, integrované, media, udržování, primárním, teplonosného, tlaku, tlakovodním, zařízení, jaderné, reaktorem

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí a reakční částí jednostranného lineárního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231661

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kuhn Jan

MPK: H02K 41/02, B65G 35/06

Značky: vzduchové, nastavení, mezery, jednostranného, ústrojí, akční, konstantní, udržování, motorů, lineárního, reakční, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ústrojí pro nastavení a udržování konstantní vzduchové mezery mezi akční částí jednostranného lineárního motoru řeší problematiku spolehlivého provozu kolejových vozidel poháněných tímto motorem. Pro účel nastavení a udržování vzduchové mezery je reakční část motoru, zavěšená ke kolejovému vozidlu, přitlačována ke kladkám jež vyčnívají v hnacím úseku nad akční částo o tloušťku vzduchové mezery. Pro zajištění spolehlivé činnosti je před...

Zařízení pro tvorbu a udržování hladiny dokonale vznášeného vločkového mraku

Načítavanie...

Číslo patentu: 223350

Dátum: 15.03.1986

Autor: Boček Jaroslav

Značky: mraku, zařízení, hladiny, vločkového, udržování, tvorbu, vznášeného, dokonalé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvorbu a udržování hladiny dokonale vznášeného vločkového mraku u aparátů - reaktorů používaných v čistírnách a úpravnách vod. Zařízení je tvořeno odsávacím elementem, umístěným v horní části kuželové vestavby nádoby reaktoru, a propojený sběrným potrubím s ejektorem, který je zabudován do přívodního potrubí surové vody. Toto potrubí je zaústěno do spodní části nádoby reaktoru. Výhodou zařízení je plynulá...

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228676

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rosa Jiří, Boháč Pavel

MPK: F01P 3/20

Značky: zážehových, teploty, motorů, vznětových, zařízení, provozní, stálé, udržování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k udržování stálé provozní teploty zážehových a vznětových motorů chlazených kapalinou, obsahující chladicí plášť se vstupním otvorem chladicí kapaliny a výstupním otvorem chladicí kapaliny vyznačené tím, že do výstupního potrubí (8) z chladiče (6) je vložen ohřívač (2) chladicí kapaliny, napojený potrubím (9) na motor (1), přičemž do výstupního potrubí (7) z motoru (1) je vloženo tepelné čidlo (3) pro ovládání ohřívače (2) chladicí...

Způsob udržování stálé hladiny kapaliny v tlumiči hydraulických rázů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222746

Dátum: 15.03.1986

Autor: Věk Vladimír

Značky: hladiny, rázů, kapaliny, udržování, způsob, tohoto, zařízení, tlumící, provádění, hydraulických, stálé, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti proudění kapalin a řeší automatické udržování stálé hladiny v tlumiči hydraulických rázů. Přebytečný plyn se odvádí ze vzdušného polštáře tlumicí zóny a rovnoměrně rozptyluje do hlavního proudu dopravované kapaliny, přičemž jako hnacího prostředí se používá dopravované kapaliny. Uvnitř tlumiče (1) je uspořádána trubka (2), jejíž jeden konec je umístěn v místě hladiny (11) kapaliny v tlumiči a druhý konec je zaveden na...

Zapojení pro udržování zvoleného napětí kondenzátorové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 225992

Dátum: 01.07.1985

Autori: Klíma Miloš, Chaloupka Jiří

Značky: zapojení, kondenzátorové, zvoleného, baterie, napětí, udržování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro udržování zvoleného napětí kondenzátorové baterie, vyznačené tím, že mezi fázově řízený usměrňovač (1) a kondenzátorovou baterii (2) jsou svým vstupem zařazeny komparátor (5) napětí a komparátor (7) nabíjecího proudu, zapojené svými výstupy do hradla (6) logického součinu, které je svým výstupem připojeno na řídicí vstup fázově řízeného usměrňovače (1).

Zařízení pro udržování konstantního tlaku v kavernových zásobnících plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218307

Dátum: 15.02.1985

Autor: Sameš Pavel

Značky: zařízení, konstantního, tlaku, zásobnících, plynů, udržování, kavernových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro udržování konstantního tlaku v kavernových zásobnících plynu vytvořených důlní činností v kompaktních nerozpustných horninách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do uzávěrového potrubí vyústění z kaverny je instalován automatický regulační uzávěr spojený se snímačem velikosti průtoku, který je umístěn mezi regulační automatický uzávěr a výtok z kaverny. Využití vynálezu je možné při realizaci kavernových zásobníků zemního plynu v...

Způsob udržování konstantního tlaku v kavernových zásobnících plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218228

Dátum: 15.02.1985

Autor: Sameš Pavel

Značky: konstantního, plynů, zásobnících, způsob, kavernových, udržování, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kavernových zásobníků plynu vytvořených důlní činností v kompaktních nerozpustných horninách použitím hydrostatického tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že místo uzávěrové kapaliny, udržující tlak v kaverně prostřednictvím hydrostatického tlaku, se použije solanky. Výhodou tohoto způsobu je, že solanka nepohlcuje stlačený plyn a jeho příměsi. Zachovává tak během cyklického provozu zásobníku konstantní měrnou hmotnost....

Zařízení pro udržování stále teploty v úseku potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228710

Dátum: 25.10.1984

Autori: Birzvalks Juris, Ullmann Helmut

MPK: G05D 23/19

Značky: udržování, zařízení, úseků, teploty, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k dodržení konstantní teploty v potrubním úseku Vynález se týká zařízení k dodržení konstantní teploty v potrubním úseku vedoucím proudící, elektrický vodivé medium, který je odbočen z hlavního vedení. Taková vedlejší vedení se užívají především k účelu měření a mají velký význam zejměna pro zařízení na kapalny kov. Úkolem vynálezu je umožnit regulování teploty s malou časovou konstantou při nízkých ohřevných resp. chladících výkonech...

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215934

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: teplonosného, tlaku, jaderné, tlakovodním, media, udržování, zvyšování, primárním, elektrárny, reaktorem, okruhu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem řeší problémy snižování vlastní spotřeby a zvyšování provozní pružnosti u těchto elektráren. Aplikuje atraktivní tepelně čerpadlovou techniku v rozvojovém programu jaderné energetiky. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory, vzhledem k blízkým úrovním teplot udržovaným za provozu v primárních a sekundárních okruzích,...

Zařízení pro udržování stálé vzdálenosti řezacího hořáku nad řezaným plechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217608

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štolcpart Václav

Značky: zařízení, řezacího, plechem, hořáku, vzdálenosti, stálé, řezaným, udržování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je možno využít hlavně pro řezání plechu a desek palivovými hořáky a pro sváření elektrickým obloukem nebo plynem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části zařízení je volná matice, která je dole opatřena oboustranným ozubením pro dvě protilehlé západky s ovládacími cívkami, v závitu matice je uložena nosná trubice s boční přívodovou trubicí pro kyslík a přívodovou trubicí pro směs plynu s kyslíkem, část nosné trubice obepíná...