Patenty so značkou «údržbárské»

Údržbárske vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4181

Dátum: 11.04.2005

Autori: Mayerl Stefan, Hechenberger Peter

MPK: E01B 37/00, B61D 15/00

Značky: údržbárské, vozidlo

Text:

...5,ktorý je opatrený nápravami 7. Rám 3 vozidla má medzi oboma koľajovými podvozkami 5 úsek 6 zalomený smerom hore a je vzhľadom k náprave 7 umiestnený uprostred na koľajových podvozkoch 5. Zalomenie je účelne dimenzovane tak, aby sa pracovníci mohli nakoľaji 20 bez prekážok pohybovať v stoji.Ako je zrejmé najmä z obr.2, je úsek 6 rámu V priečnom reze vytvorený tak, že je obmedzený na pozdĺžny nosník a je vo svojej homej oblasti spojený s...

Udržbárske vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2202

Dátum: 21.05.2003

Autor: Hechenberger Peter

MPK: E01B 29/00, B61D 15/00

Značky: údržbárské, vozidlo

Text:

...vozidla, tak i. v zvislomsmere ohraničený pracovný priestor lg.Ako je zrejmé 2 obr. 2, sú oba priehradové nosníky 5 uložené na koľajnicových podvozkoch g voči sebe v pozdĺžnom smere 3 nápravposuvné pomocou pohonov łł. Tým môže byt pracovný priestor lg zvýhybiek - voliteľne zvàčšovaný do jednej alebo oboch strán(vidĺ obr. 4). Na to je potrebné, aby vždy dva, V pozdĺžnom smere Ž náprav vzájomne proti sebe usporiadané strešné nosníky Z, boli...

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výrobu a údržbárské dielne

Načítavanie...

Číslo patentu: 222101

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kubovič Štefan

Značky: obrábacie, univerzálne, údržbárské, výrobu, polytechnickú, najmä, zariadenie, dielne

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálne obrábacie zariadenie najmä pre polytechnickú výučbu a údržbarske dielne, vyznačujúce sa tým že pozostává zo základného rámu 1, na ňom je uložený a upevnený stredný rám 2 s pohonnou jednotkou 7, na ktorom ráme je uložené lôžko 3 s priečnym prierezom v tvare U a k nemu uchytený vreteník 4 s vretenom 5 spojeným cez primárny prevod 6 s pohonnou jednotkou 7 a na lôžku 3 je uložené posuvné ložisko 8 uloženie kruhovej tyče 9 opatrenej...