Patenty so značkou «účinná»

Antimikrobiálne účinná látka pre stavebníctvo, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288106

Dátum: 11.07.2013

Autori: Strigáč Július, Martauz Pavel

MPK: C04B 18/04, C04B 18/00

Značky: účinná, látka, stavebníctvo, použitie, spôsob, antimikrobiálne, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie metalurgických trosiek alebo zmesi metalurgických trosiek s minimálnym obsahom CaO 5 % hm. a minimálnym obsahom sklovitej fázy 1 % hm., s množstvom častíc väčších ako 500 µm maximálne 99 % hm. z celkovej granulometrie ako antimikrobiálne účinnej látky pre stavebníctvo.

Účinná hydrolýza lignocelulózy s integrovanou enzýmovou výrobou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20783

Dátum: 02.01.2012

Autori: Kohl Andreas, Dragovic Zdravko, Brück Thomas, Rarbach Markus, Bartuch Jörg, Gerlach Jochen

MPK: C12P 19/14, C12N 9/42, C12P 7/10...

Značky: výrobou, enzýmovou, integrovanou, hydrolýza, účinná, lignocelulózy

Text:

...ako je napriklad etanol, často zahŕňa fyzikálno-chemickú predúpravu materiálu. Predúprava má odstrániť a oddeliť hemicelulózu od celulózy, porušiť a odstrániť lignínový plášť,znížiť kryštalinitu celulózy, zvýšiť prístupnosť povrchovej plochy celulózy,a/alebo zvýšiť veľkost pórov celulózy a uľahčiť tak penetráciu hydrolytických činidiel (Tolan, 2002 Wyman a kol., 2005). Predúprava prednostne mobiiizuje pentózovú frakciu uvedenej biomasy,...

Spôsob výroby metyl-{4,6-diamino-2-[1-(2-fluórbenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridín-3- yl]pyrimidín-5-yl}metylkarbamátu a jeho čistenie na použitie ako farmaceuticky účinná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19888

Dátum: 22.11.2010

Autori: Mais Franz-josef, Joentgen Winfried, Rehse Joachim, Siegel Konrad

MPK: C07D 471/04

Značky: yl]pyrimidín-5-yl}metylkarbamátu, spôsob, výroby, čistenie, látka, účinná, použitie, farmaceutický, metyl-{4,6-diamino-2-[1-(2-fluórbenzyl)-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridín-3

Text:

...rozotrením surového produktu V dichlórmetáne/T HF, izoláciou medziproduktu rozotreného v dichlórmetáne/T HF ñltráciou,povarením izolovanej pevnej látky s metanolom, izoláciou pevného medziproduktu povareného s metanolom filtráciou, rozpustením pevnej látky v zmesi dioxánu, dichlórmetánu a metanolu v prítomnosti aktívneho uhlia, odstránením aktívneho uhlia filtráciou cez kremelinu resp. celít, zahustením odňltrovaného roztoku do sucha,...

Biologicky účinná frakcia rastlinného melanínu, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284664

Dátum: 22.07.2005

Autor: Keresteš Ján

MPK: C09B 67/54, A61K 35/78, C09B 61/00...

Značky: použitie, biologicky, farmaceutický, spôsob, účinná, melanínu, obsahom, frakcia, výroby, prostriedok, rastlinného

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky aktívna frakcia rastlinného melanínu získateľná spôsobom, pri ktorom sa na rastlinnú surovinu obsahujúcu natívny polymér a/alebo základné stavebné jednotky, ako napríklad katechíny a leukoantokyanidíny, pôsobí 0,05 až 0,3M vodným roztokom hydroxidu alkalického kovu pri teplote 15 až 75 °C, pH extraktu sa nastaví na 1 až 2 pridaním anorganickej kyseliny na báze chlóru, pričom vylúčený sediment sa vyčistí a následne vysuší pri 100 až...

Akusticky účinná podlahová krytina, odolná proti predratiu, pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2376

Dátum: 09.12.2004

Autor: Kosar Kay

MPK: B60R 13/08

Značky: krytina, vozidla, účinná, proti, predratiu, akustický, odolná, motorové, podlahová

Text:

...kanálov. Dokonca aj keď sa vyfukovaný výlisok obráti, aby jeho uzvretá, doskovitá spodná strana tvorila hornú stranu, čo v DE l 96 27 106 A 1 však nie je znázornené ani opísane, je stále nutné počítať so zúžením alebo dokonca uzavretím spojovacích kanálov. Pre vzduchpriepustná krycia vrstva predpísaná podľa prvého nároku z DE196 27 106 A 1, ktorá je usporiadaná na otvorenej strane prehĺbenia, je potom pod zaťažením konštrukcie na nej sa...

Biologicky účinná kompozícia alebo zložka biologicky účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2523

Dátum: 12.06.2000

Autori: Artim Pavol, Polavka Jiří, Košturiak Adam, Košturiaková Eva, Macho Vendelín, Valko Ladislav, Karela Cyril, Markovič Jozef, Melník Milan

MPK: A01N 31/08, A01N 59/00

Značky: biologicky, zložka, účinných, látok, kompozícia, účinná

Text:

...sa tvoria tiež in .mu zniektorých nativnych trifenjrlmetánových farbív so zlúčeninami železa v rastlinách.Substancia biologicky účinnej kompozície je aplikovateľná vo forme zriedeného vodného roztoku, častejšie však emulzie, prípadne disperzie až suspenzie, o koncentrácii 0,000 l až 1,0 hmotn. Použiteľná je aj nižšia koncentrácia, ale účinok je už pomerne nízky. Podobne, aj vyššia koncentrácia ako 0,8 hmotn. je aplikovateľná, ale...

Fytobiologicky účinná kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2471

Dátum: 16.05.2000

Autori: Hojč Ján, Stanček František, Macho Vendelín, Beňo Ľuboš, Gregor Ľudovít, Balážová Jarmila

MPK: C05B 7/00, C05B 9/00, C05B 3/00...

Značky: fytobiologicky, účinná, kompozícia

Text:

...nielen samotnej, ale aj vkombinácii sinými, najmä práškovými minerálnymi hnojivami. Navyše prímes polyéterov svojou hydrofobizačnou účinnosťou výrazne spomaľuje vyplavovanie difosforečnanov, ale aj ostatných vodorozpustných zložiek kompozície.Ďalšie ťiclaje o zložení fytobiologicky účimiej kompozície podľa tohto technického riešenia, ako aj jej íičínnosti a výhodách sú zrejmé z príkladov, ktoré však nároky na ochranu nijako neobmeclzujíi, len...

1-(4)-3Alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2- dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové kyseliny jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270350

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07C 69/743

Značky: účinná, dihalogenethenyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylové, kyseliny, způsob, 1-(4)-3alkoxy-3-alkyl-2-halogenbutoxy(fenyl)alkylester-3-(2,2, biologicky, přípravy, látka

Text:

...a akvimolarntho mnałatvi dioyklohaxylkarhodiimidu při taplotě La až zo °c nebo a ohloridam či anhydridan organické kyaaliny za ofitamďoatiakvimolárniho mnozstvi hazvodáho pyridinu při 20 až B 0 °C.V dalüim ja vynález blíža objaanln na přtkladach provodanl, aniž aa na tyto výlučně omezuja. ~(1,1 mmol) 1-4-(3-mathoxy-3-mathyl-2 ~brnmbuto×y)fanylĺ-1-propanolu, 0.2 9 (1 mmol) dicyklohaxylkarhodiimidu a 0,01 g (0,1 mmol)...

2,2-Dimethyl-6-/1-/2methyl-2-acetoxy/propionyl/ alkyl-2H-benzopyran jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269387

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: C07D 311/18, A01N 43/16

Značky: způsob, její, biologicky, účinná, látka, přípravy, alkyl-2h-benzopyran

Text:

...uvedený význam, 5 chloridem 2 ~acetoxy-2-methylpropanové kyseliny za přítomnosti bezvodého pyridinu, při teplotě 15 až 20 °C.Vynález je blĺže objasněn na přikladu provedení, aniž by se na tento příklad výlučně omezoval.0,25 3 (1,5 mmol) chloridu 2-aoetoxy~ 2-methylpropanové kyseliny se přikapalo za oichání k roztoku 0,33 g (1.5 mmol) 2,2-dimethyl-6-(1-hydroxypropyl)-2 H-benzopyranu v bezvodém pyridinu a vše bylo zahříváno po dobu 2 hodin na...

(3,7-Dialkoxy-3,7-dialkyl-2-bromoktyl)-(4-chlorfenyléter) jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269386

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 31/14

Značky: 3,7-dialkoxy-3,7-dialkyl-2-bromoktyl)-(4-chlorfenyléter, účinná, způsob, biologicky, látka, přípravy, její

Text:

...Po 15 ti minutovém mícháni byla reakční směs zředěna vodou a vytřepána mezi diethyléter a vodu. Oddělené vysušené éterické vrstva byla odpařena k suchu. Chromatografii odparku na sloupci eilikagelu s 8 hmotu. vody /eluční činidlo petrolěter obsahující až 20 obj. diethylěteru/ bylo zíekáno 0,21 g /50 / 7-ethoxy-3-methoxy-3,7-dimethy 1-2-bromokty 1/-/4-chlorfenyléteru/. IČ spektrum /cc 14, 5 as/z 2 833/0 S 0 CH 3/, 1 599,1 507,1.495/0...

2-/2-hydroxyethylthio/ethylester kyseliny 1-/2,2-dimethyl-6-/2H-benzopyranyl//1-alkyloxykarbonylpropanové jako biologicky účinná látka a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269383

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovcová Jitka

MPK: A01N 43/16, C07D 311/18

Značky: látka, její, účinná, přípravy, kyseliny, způsob, biologicky

Text:

...uvedený význam, s 2-(2-hydroxyethylthio)ethanolem za přítomnosti ekvimolárního množství dicyklohexylkarbodiimidü a katalytického množství N,N-dimethylaminopyridinu při teplotě 10 až 20 °C, za vzniku produktu obecného vzorce I.Vynález je blíže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento přiklad vý lučně omezuje.0,13 5 (1,1 mmol) 2-(2-Hydroxyethylthio)ethanolu, 0,33 g (1 mmol) 3-ĺ 1-2,2-dimethyl-6-/2 H-benzopyranyl/J-1-propyloxykarbonyl...

Poloester kyseliny jantarové s 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-brombutoxy)fenylalkanolem jako biologicky účinná látka a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269381

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fiedler Pavel, Masojídková Milena, Kahovcová Jitka

MPK: A61K 37/02, C07C 69/40

Značky: látka, kyseliny, poloester, biologicky, přípravy, 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-brombutoxy)fenylalkanolem, způsob, jantarové, účinná

Text:

...tim, že se nechá reagovat 4-(3-alkoxy-3-alkyl-2-broubutoxy)fenylalkanol obecného vzorce IICH 3(R 1)C(OR 2)-CHBr-CH 2-0- -cnuůou (II), kde symboly R 1, R 2 a R 3 mají výše uvedený význam, s ekvimolárním množstvím anhydridu kyseliny jantarové a bezvodého pyridinu při teplotě 60 až 70 °C, za vzniku poloesteru obecného vzorce I.vynález je blíže objasněn na přikladu provedení, aniž se na tento přiklad výlučně omezuje.Směs 0,33 3 (0,00 l...

Účinná složka koželužského likrovacího přípravku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267624

Dátum: 12.02.1990

Autori: Řehák Petr, Ptáček Miroslav, Koutný Petr, Škrabal Mojmír

MPK: C14C 9/02

Značky: výroby, složka, její, způsob, přípravků, likrovacího, koželužského, účinná

Text:

...připoušti do praoího roztoku 0 uložení 80 hnotnostníoh dílů vody, 10 hmotnontnich dilů NIOH, 9 dílů hmotnostních krystnlickćho sírnnu sodnćho Po 15 ti uinutovám míchání so nof chá smčs oddčlovat po dobu 12 hodin. Oddčlenó sulfoeatery so čâatečnč zneutralizují amouiukem na pH 6,9 už 7,0, přidá so 20 hmotnostních dílů kondenzitu bílkovinněho hydrolyzàtu s oleylobloridon a při H 0 °C so níchá 30 minút, nnčož so přídnvkem Anoniaku...

Účinná látka pomocného přípravku pro dokončování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261907

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Grüner Pavel, Vodák Zleněk, Hell Jiří, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravků, látka, aniontovými, tisku, účinná, dokončování, pomocného, barvivy, vybarvení

Text:

...vzorcůkde A značí eikyl nebo hydroxyalkyl 9 počtem uhliků 1 až 10B značí skupinu - CH 2 - CH - CH m je celé číslo 1 až 3D je alkylen nebo hydroxyalkylen s počtom uhliků 2 až 10r je celé číslo 2 až 6-3 s je celé číslo 1 až 4 k je celé číslo 1 až 3-epoxypropyl)1 m 1 dazol 1 n 1 ové soli a N-eubetituovaných amidů nenasycených karboxylových aloučenin obecného vzorcekde A, B. m, D, r, e maji význam uvedený výše R 1, R 2. R 3 značí atom vodiku,...

Účinná látka pomocného přípravku pro ustalování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260709

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dvorský Drahomír, Grüner Pavel, Čeřovský Karel, Hell Jiří, Vodák Zdeněk

MPK: D06M 13/46

Značky: přípravků, účinná, barvivy, látka, pomocného, aniontovými, ustalování, tisku, vybarvení

Text:

...uhlíků 8 až 22 R 2, R 3 a R 4 značí atomy vodíku, alkyly ne bo hydmotyalkyly s počtem uhlíků 1 až 22 r je celé číslo 2 až 6 . s je celé číslo 1 až 4Reakce probíhá při teplotách 20 až 150 °C,s výhodou v rozmezí teplot 50 až 70 °C. Některé ze sloučenín podle vynálezu jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto látky lze jako ustalovaící prípravky aplikovat z vodných lázní na sobvyklých zušlechťovacích zařízeních na zävěr procesu barvení, a to po...

Účinná složka textilních pomocných přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255626

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: účinná, pomocných, textilních, složka, přípravků

Text:

...aminokyselín obecného vzorce 3 probihá velmi snadno a to nejlépe ve vodných roztncich. Podle molárního poměru obou reagujících výchozích látek mohou být na jedné molekule sloučeniny obecného vzorce 2 navázány 1 nebo 2 molekulami aminokyseliny.Látky podle vynálezu je možno využít jako textilní pomocné přípravky při dokončovánívybarvení celulózových textilních materiálů. Postup jejich výroby vyplývá z následujících příkladů.Do skleněné...

Účinná zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225417

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav, Kellner Michal, Šubert Jiří, Lipka Radislav

Značky: nadúvadla, zložka, účinná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia dinitrózotetrahydroimidazo 4,5-d -imidazol-2,5-/1H,3H/-diónov ako účinnej zložky nadúvadla, ktorá umožňuje získanie makromolekulárneho alebo príbuzného materiálu s potrebnými charakteristikami ako je hustota, tepelná vodivosť, dielektrické ukazovatele, schopnosť pohlcovať mechanickú alebo akustickú energiu apod.