Patenty so značkou «úchytné»

Úchytné zariadenie na ukotvenie aspoň jedného vodiaceho lana tieniaceho alebo osvetlenie regulujúceho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3803

Dátum: 04.05.2006

Autori: Diekmann Bernd, Niemeier Oliver, Schewemann Heide

MPK: F16B 9/00, E04F 10/00

Značky: tieniaceho, osvetlenie, zariadenie, ukotvenie, vodiaceho, úchytné, regulujúceho, jedného, aspoň, zariadenia

Text:

...upevnené na príslušnom upínačilán pomocou zvierky, ktorá je zaťažiteľná pomocou akumulátora síly.0009 Každé vodiace lano sa môže upevniť pred tým, než je fixovaná poloha ramena vzhľadom k upevňovacej prirube pomocou blokovacieho zariadenia. Zvierka upevňujúca každé vodiace lano je upevnená na vodiacom lane ešte v nenapnutom stave vodiaceho Iana. To umožňuje otočenie ramena vzávislosti od otočného ložiska, pretože sa rameno môže najskôr...

Úchytné zařízení kontaktního držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263971

Dátum: 12.05.1989

Autori: Frnka Josef, Slavík Karel

MPK: H01H 71/02

Značky: zařízení, kontaktního, úchytné, držáku

Text:

...kontakttnĺho ldržáku s jedinou aretační podložkou, což zvyšuje spolehlivost a stabilitu tohoto uchycení.Příklxad provedení vynälezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde je na obr. 1 nárys üchytného zařízení kontaktním) držáku, nasazernéh-o na kontaktním hřídeli s izolací, na obr. 2 je půldorys, téhož zařízení a na obr. 3 je k-osoúhlý pohled na sestavu ú 2chytného zařízení, tedy kontaktní držák s aretační podložkou, nasazenovu na...