Patenty so značkou «tyristorů»

Zapínací a vypínací obvod vypínatelných tyristorů GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 269392

Dátum: 11.04.1990

Autori: First Antonín, Peroutka Oldřich

MPK: H02M 1/088

Značky: vypínací, vypínatelných, tyristorů, zapínací, obvod

Text:

...a druhý filtrační kondenzátor ł e 3. Mezi řídící alektrodu pomocného tyristoru Q je zepojen pátý odpor lg. Řídící elektroda pomocného tyrístoru Q je přes druhý kondenzátor łł připojena mezi druhý spínací tranziotor Q a druhý odpor łg. Ve vypínacím obvodě, ktorý je tvořan prvním kondenzátorem 1. pomocným tyrístorem QQ a vypínatelným tyriatorem GTO Q je zařazena indukčnoet łł o hodnotě 0,1 až l pH. V praxi je většinou vytvořena přímo něktarým...

Zapojení pro ochranu tyristorů při přepólování spouštěcího zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267010

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, zdroje, přepólování, tyristorů, ochranu, spouštěcího

Text:

...spouštěcího zdroje před nebezpečným přetížením po chybném připojení zátěže. Výhodnou vlastnosti obvodu je, že pramúe zcela nezávisle na napájecím zdroji regulátoru usměrňovače, tedy i po výpadku primárního jístiče nebo napájecí sítě.Na připojenem výkresu je znázorněn příklad zapojení pro ochranu tyristorů při přepćlování spouštěcího zdroje podle vynálezu.Tyristorový usměrňovač l spouštěcĺho zdroje je znázorněn v uzlovém, přikladně...

Zařízení pro výměnu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262851

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brožovský Miroslav, Dvořák Miroslav, Vostárek Oldřich

MPK: H05K 7/10

Značky: tyristorů, výměnu, zařízení

Text:

...zapotřebí zasílat celý sloupec tyrietorů k opravě do výrobního závodu. Zařízení je jednoduché konstrukce a snadno vyrobitelné.Řešení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž obr. l značípůdorys sloupoe tyristorů s integrovenými chladiči a se stahovací konstrukcí a s vodítky, obr. 2 pak značí nárys vodítka.Jak je patrno z obr. 1 je stahovací konstrukce tvořena třmeny a svorníky g, které...

Zařízení pro tvarování sloupce tyristorů s integrovanými chladiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261635

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zdeněk Dalibor, Vostárek Oldřich, Maloušek Antonín, Flieger Jiří, Straka Jaromír

MPK: H05K 13/04

Značky: tyristorů, zařízení, sloupce, tvarování, chladicí, integrovanými

Text:

...podle vynálezu ze stahovacího ústrojí a ze středicího ústrojí, ve kterém je stahovací ústrojí při tvarováuí sloupce tyristor-ü uložené. stahovací ústrojí podle obr. 1 sestává z nosníků 5, .na jejichž obou konci-ch jsou upravený třmeny 6, ktoré mohou být uvnitř opatřeny pružinami a indikátory vyvozovanélío tlaku. Na obou koncích sloupce tyristorů s integ 4rovaoými chladiči 3 jsou umístěny pomocné izolátory 4. Na koncích nosníků 5 vně...

Zapojení generátoru zapínacích impulsů tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245981

Dátum: 01.03.1988

Autori: Brethauer Kurt, Tietze Rainer, Lehmann Jürgen

MPK: H03K 3/02

Značky: zapínacích, impulsů, tyristorů, zapojení, generátoru

Text:

...impulsů tyristorů v blokovém schéma.zapojení genorátoru l zapínocích impulsů tyristorů je složonoze tří obvodů 1 , 1 , 5 filtroce o tvarování, obvodu § synchronizační logiky, gonerátoru 1 pilového signálu, srovnávacího obvodu § a obvodu Q tvorby zapínacích impulsů.První vstupní svorka ll gonerátoru l zapínacích impulsů tyristorů je.spoJeno se vstupom 1 prvního obvodu 1 filtrace a tvarování.Jeho výstup g je pojen s prvním vstupom g obvodu 6...

Obvod pro měření propustného napětí polovodičových součástek, zejména diod a tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242051

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polorecký Vladimar, Mahút Juraj

MPK: G01R 31/26

Značky: tyristorů, měření, polovodičových, napětí, propustného, obvod, zejména, součástek

Text:

...paměti j a výstup g první přechodově paměti 3 Jou připojeny k prvnímu vstupu gg aťdruhému vstupu 11 rozdílového zesilovače 5. moda měřeněho polovodičového prvku lv je prostřednictvím měrného bočníku p připojena ke vstupu gg bloku 4 vzorkovacích impulsů a současně prostřednictvím měrněho hrotu k prvnímu vstupu lg první přechodově paměti j. Výstup ä bloku A vzorkovacích impulsñ Je připojen k druhěmulogickému vstupu 23 první přechodové...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flieger Jiří, Straka Jaromír, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: zařízení, bloky, modulu, nosné, tyristorového, vysokonapěťového, vzduchovým, základního, tyristorů, chlazením, měniče

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Impulsní zapalovací transformátor paralelně řazených výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243114

Dátum: 15.10.1987

Autori: Antala 1ubomar, Šatka Augustan, Mojžiš Jozef

MPK: H01F 27/06, H01F 27/26, H01F 27/00...

Značky: tyristorů, výkonových, ražených, transformátor, paralelně, impulsní, zapalovací

Text:

...júdrem.Výhodou uspořádání impulsního nepelovecího trsneformitom podle vynilesu je, že pro každé sekunddrní vinutí je vytvoŕen scels ,uzevřený isolovený prostor, včetne vyústění vývodů. co semčuje vysokou spolehlivost galvenickćho oddelení od eetetních vinntí trenstormdtoru. Delií jeho výhodou je dosełení shodnosti výkonu zepelovscích impuleů pro všechny tyristor-y, jejich vysoká str-most je menlí ne 1 nec bes vsdjqsneho posunutí del....

Zapojení pro ochranu řídicích impulsů tyristorů pulsního měniče s nucenou komutací proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252610

Dátum: 17.09.1987

Autori: Straka Jaromír, Sova Jiří, Potůček Vladimír, Fridrich Miloš

MPK: H02H 7/12, H02M 3/135

Značky: pulsního, tyristorů, rušení, proti, impulsů, řídících, ochranu, nucenou, zapojení, komutaci, měniče

Text:

...jehož schéma zapojeníje znázorněno na připojeném výkresu. 4 I .Pulsní měnič sestava z hlavního tyristoru 3, ke kterému je antiparalelně připojena dioda g. Takovýchto antiparalelních kombinací hlavního tyristoru 3 a diody Q může pulsní měnič obsahovat několik, přičemž v každé kombinaci může být ještě zapojeno několik hlavních tyristorů g a diod g v sérii. Pulsní měnič dále obsahuje zháčecí tyristor 3 s antiparalelně zapojenou diodou...

Zapojení obvodu k blokování impulsů tyristorů sériového řetězce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244899

Dátum: 14.08.1987

Autori: Frentzel-beyme Johannes, Del Bene Pietro

MPK: H02M 1/088

Značky: řetězce, seriového, obvodů, zapojení, impulsů, blokování, tyristorů

Text:

...zejména pri velkém počtu tyristorů sériového Ietäzce, tedy u vyeokonapěčových měničů.Další výhodou zapojení podle vynélezu je. že snižuje potrebný výkon napéjecího zdroje zasilovačů řídicíoh impulsů. odstranění tranzistorového efektu podle vynálezu zlepšuje sériový chod tyrlstorů sériového řetězce.V důsledku toho se enílí i nárok na výkon e tedy dimenzování pŕepěčových ochran, tvo łených sériovou kombinací odporu a kondenzétoru, a lze...

Obvod pro automatické vyhodnocení vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240233

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bednáo Jioa, Macho Ján

MPK: G01R 31/26

Značky: obvod, vyhodnocení, tyristorů, vypínací, automatické

Text:

...měrného bočníku 29 připojena k druhému vstupu 44 bio ku 42 vyhodnocení prohoření. Výstup 41 zdroje .39 řid-icichimpulsů je» připojen ke vstupu 2 prvního časovacího obvodu 1. Vstup 38 zdroje 35 du/dt je připojen k výstupu 13 druhého časovacího obvodu 16. Výstup 45 bloku 42 vyhodnoce-ní prohoření je spojen s třetím datovým vstupem 10 aproximačního registru B. Výstup 3 prvni, ho časovacího obvodu 1 je spojen současněs prvním...

Obvod pro měření zotavovacích vlastností tyristorů a diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240700

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pelikán Petr

MPK: G01R 31/26

Značky: tyristorů, zotavovacích, vlastností, měření, obvod

Text:

...závěrného proudu začíná na kladném pőlu druhé kondenzátorové baterie §, spojené a kladným pőlem druhého zdroje 3 napětí,pokračuje spojem s anodou tyrietorového spínače lg, z katody tyrietorového spínače přes proměnnou indukčnost gg na katodu měřeného prvku 5, z anody měřeného prvku přes bočník 1 na záporný pől druhé kondenzátorové baterie §, spojený se záporným pőlem druhěho zdroje 2 napětí. Obě smyčky mají spoločnou tu část, ve které je...

Zapojení pro řízení úhlu sepnutí tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249074

Dátum: 12.03.1987

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H03K 17/22

Značky: tyristorů, řízení, úhlu, zapojení, sepnutí

Text:

...je využit v čítačích Ě až ŠE. Lineárním převodem na kmitočet by byl zajištěn konstantní úhel zpoždění sepnutí,generovaný čítači Š až ŠĽ. Nelineární člen 5 způsobí další zvýšení kmitočtu při vyšších vstupních napětích oproti lineárnímu převodu. Tím se sníží úhel zpoždění generovaný čítači Š až ŠE. Blok SYN synchroniaace slouží ke spouštění jednotlivých čítačů č až n. Počet pulzů kmitočtu F, které mají být načítány do generování výstupního...

Obvod pro měření blokovacích a závěrných napětí polovodičových součástek, zejména tyristorů a diod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232461

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bureš Josef, Kubant Svatopluk

MPK: G01R 31/26

Značky: zejména, závěrných, tyristorů, obvod, polovodičových, blokovacích, měření, napětí, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je samočinné nastavení napětí pro měření a zamezení možnosti překročení dovoleného proudu polovodičovou součástkou. Není nutné použití osciloskopu a obsluha je zjednodušena. Uvedeného účelu se dosáhne pomocí obvodu, který je složen ze zdroje střídavého napětí, omezovače konstantního proudu, komparátoru, zdroje referenčního napětí a bloku vyhodnocení. První svorka zdroje střídavého napětí je připojena k první elektrodě měřeného...

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226677

Dátum: 15.05.1986

Autor: Losenický Miroslav

Značky: zapojení, napájecího, průchodu, spínání, tyristorů, nulou, triaků, napětí, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro synchronní spínání triaků a tyristorů při průchodu napájecího napětí nulou s dvoupulsním usměrňovačem v sekundáru síťového transformátoru, vyznačené tím, že na výstupu dvoupulsního usměrňovače (11) je zapojen omezovací odpor (13) v sérii s diodou (14), jejíž katoda je připojena na výstupní anody dvojčinného usměrňovače (11), na anodu je připojena báze tranzistoru (16), k jehož emitoru je připojen první a druhý tvarovač (18 a 19) v...

Zapojení obvodu pro bezeztrátové komplexní měření dynamických parametrů diod a tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230795

Dátum: 01.04.1986

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

MPK: G01R 31/26

Značky: komplexní, zapojení, měření, parametrů, obvodů, tyristorů, dynamických, bezeztrátové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká zapojení obvodu pro bezeztrátové komplexní měření dynamických parametrů diod a tyristorů. Zapojeni obvodu sestává z obvodu propustného proudu tvořeného dvěma LC obvody zapojenými do série. Paralelně k LC obvodům je přes první proměnnou indukčnost zapojena větev sestávající z měřeného prvku, čidla proudu, z diody a tyristoru. Obvod měřeného prvku sestává z obvodu pomocného kmitu a obvodu generátoru blokovacího napětí....

Zapojení pro galvanicky oddělené řízení tyristoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 221372

Dátum: 15.02.1986

Autor: Floriánek Jiří

Značky: galvanicky, řízení, tyristorů, zapojení, oddělené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řízených tyristorových zdrojů elektrické energie a řeší galvanicky oddělené řízení tyristoru. Střídavé napětí se přivádí přes zatěžovací impedanci na svorky řízeného tyristoru. Paralelně k tyristoru je zapojena komutační ochrana vytvořená z komutačního odporu a komutačního kondenzátoru, která omezuje strmost nárůstu napětí na tyristoru. Komutační kondenzátor pracuje současně jako oddělovací kondenzátor obvodu půlvlnového...

Zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221226

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

Značky: měření, zapojení, obvodů, tyristorů, vypínací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do série s měřeným prvkem je zapojena pomocná dioda, k níž je paralelně připojen LC obvod spínaný tyristorem tak, že udržuje pomocnou diodu ve vodivém stavu po dobu před přiložením blokovacího napětí na měřený tyristor. Počátek doby, kdy pomocná dioda je ve vodivém stavu, je časově posouván podle potřeby měření. Paralelně k pomocné...

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226957

Dátum: 01.01.1986

Autori: Bureš Josef, Dvorský Václav

Značky: efektu, měření, zapojení, obvodů, tyristorů, strmostního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření strmostního efektu tyristorů, sestávající ze zdroje napětí první a druhé mřížky pentody, zdroje proměnného napětí, alespoň jedné pentody a diskrétních elektronických prvků, vyznačované tím, že do série s měřeným tyristorem (15) je zapojena pomocná dioda (14), jejíž katoda je spojena se záporným pólem zdroje (2) proměnného napětí, jehož kladný pol je spojen s anodou pentody (17) a anoda měřeného tyristoru (15) je...

Zapojení obvodu pro měření dynamických parametrů tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224428

Dátum: 01.12.1985

Autori: Jarolím Josef, Bureš Josef

Značky: dynamických, parametrů, zapojení, tyristorů, obvodů, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro měření dynamických para metrů tyristorů, sestávající ze zdroje spínacího napěti, zdroje pomocného napětí, zdroje závěrné ho napětí, zdroje blokovacího napětí a jednotlivých elektronických prvků, vyznačené tím, že paralelně ke zdroji (1) pomocného napětí je zapojen první kondenzátor (7), jehož záporný pól je spojen přes indukčnost (6) s katodou pomocného tyristoru (5), jehož anoda je spojená s kladným pólem zdroje (1)...

Zapojení obvodu pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v řídicích obvodech výkonových tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225721

Dátum: 15.10.1985

Autor: Křovina Oldřich

Značky: nebezpečným, obvodech, ochranu, řídících, obvodů, napětím, výkonových, zapojení, tyristorů, před, dotykovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tyristorových řídicích obvodu strojů nebo zařízení. Řeší problém ochrany před zavlečením nebezpečného dotykového napětí do řídicích obvodů. Podstata spočívá ve vřazení tavné pojistky mezi řídicí elektrodu tyristoru a zdroj ovládacích pulsů. Pojistka je v případě poruchy přetavena proudem přiváděným spínacími kontakty relé, které je spínáno vyhodnocovacím obvodem zapojeným do řídicí elektrody výkonového tyristoru. Vynálezu...

Pomocný obvod pro vypínaní tyristoru v obvodu stejnosměrného spotřebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220018

Dátum: 15.10.1985

Autor: Pukl Jiří

Značky: spotřebiče, tyristorů, vypínání, obvodů, pomocný, obvod, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zrychlení vypínání stejnosměrného obvodu, zejména napájecího obvodu stejnosměrného spotřebiče, který je zapojen v sérií s vypínacím tyristorem. Pomocný obvod podle vynálezu je zapojen tak, že nulový impuls na řídicím vstupu (13) rozepne tranzistory (7) a (9), čímž se na řídicí mřížku pomocného tyristoru (11) dostane kladné napětí a nabitý kondenzátor (10) přivede závěrné napětí na katodu tyristoru (3), který odpojí...

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226876

Dátum: 01.10.1985

Autori: Wainer Pavel, Schaffer Josef, Zíka Josef

Značky: zejména, součástek, polovodičových, obvod, vlastností, tyristorů, spínacích, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro měření spínacích vlastností polovodičových součástek, zejména tyristorů, sestávající ze zdroje stejnosměrného napětí, synchronizačního obvodu, řídicího obvodu, cejchovacího obvodu a vyhodnocovacího obvodu, vyznačený tím, že zdroj (Zk) stejnosměrného napětí je připojen kladným vývodem na kolektor klíčovacího tranzistoru (Xl), jehož gáze je připojena na první svorku (l) řídicího obvodu (ŘO) a jehož emitor je připojen na anodu zkoušeného...

Zapojení k vypínání tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217312

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vrubel Viktor

Značky: zapojení, tyristorů, vypínání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k vypínání tyristorů vřazených v pracovním obvodu pro ovládání stejnosměrných indukčních zátěží napájených přes dvoucestný usměrňovač, vyznačující se tím, že k pracovníma obvodu (o1) je paralelně připojen vypínací obvod (02), v jehož nabíjecí větvi (v0) je mezi oddělovacími diodami (D7,D8) vřazen kondenzátor (C), ke kterému jsou vybíjecími větvemi (v1,v2) do kříže připojeny spínací tranzistory (T1,T2), na něž jsou napojeny blokovací...

Zapojení zapalovacího obvodu tyristoru typu GATT

Načítavanie...

Číslo patentu: 219136

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: zapalovacího, tyristorů, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zapalovacího obvodu tyristoru typu GATT se dvěma tvarovacími obvody pro tvarování zapínacího pulsu a pulsu pro snížení vypínací doby tyristoru a se dvěma transformátory, vyznačující se tím, že k první svorce (11) zapalovacího obvodu je přes první tvarovací obvod (39) připojen jeden vývod primárního vinutí (22, 23) prvního transformátoru (9) a přes druhý tvarovací obvod (40) je k první svorce (11) připojen jeden vývod primárního vinutí...

Zapojení pro ovládání tyristorů s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 225930

Dátum: 01.07.1985

Autor: Ouzký František

Značky: ovládání, tyristorů, oddělením, zapojení, galvanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládání tyristorů s galvanickým oddělením, vyznačující se tím, že anoda tyristoru (11) je spojena s katodou nabíjecí diody (6), jejíž anoda je spojena přes nabíjecí odpor (5) s jedním vývodem omezovacího odporu (3), s emitorem spínacího tranzistoru (2), s katodou Zenerovy diody (4) a s jedním pólem kondenzátoru (8), jehož druhý pól je spojen s katodou omezovací diody (7) a s jedním vývodem řídicího odporu (9), jehož druhý vývod je...

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225219

Dátum: 01.12.1984

Autori: Prokeš Josef, Janda František

Značky: průchodu, obvod, spínání, napětí, tyristorů, nulou

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod pro spínání tyristoru při průchodu napětí nulou obsahující sériovou kombinaci zátěže a tyristoru, řídící stupeň, ovládací stupeň a stabilizační stupeň, vyznačující se tím, že mezi prvou napájecí svorkou /16/ a druhou napájecí svorkou /17/ jsou připojeny zátěž /18/ a tyristor /1/, přičemž anoda /2/ tyristoru /1/ je spojena přes blokovací odpor /19/ s bází /6/ ovládacího tranzistoru /5/, která je dále spojena s kolektorem /12/ řídícího...

Zapojení pro generování zapalovacího impulsu na řídicí elektrodě tyristoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217640

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kondr Milan, Jelínek Richard, Mičkal Vladimír, Cibulka Josef

Značky: zapalovacího, generování, elektrodě, zapojení, řídící, impulsů, tyristorů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro generování zapalovacího impulsu na řídicí elektrodě tyristoru, vhodné pro všechny tyristorové aplikace. Toto zapojení sestává z logického členu, součtových členů, oscilátorů, koncových zesilovačů, zapalovacích bloků a tvarovacích členů. Logický člen obsahuje k skupin s výstupy, z nichž každý je spojen s odpovídajícími vstupy součtových členů. Výstupy součtových členů jsou spojeny se vstupy spouštěných...

Zapojení pro napájení zapalovacích obvodů tyristorů s optoelektrickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 213522

Dátum: 01.03.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: optoelektrickou, obvodů, zapojení, tyristorů, vazbou, napájení, zapalovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro napájení zapalovacího obvodu výkonového tyristoru s optoelektrickou vazbou. Podstatou zapojení podle vynálezu je vzájemně antiparalelně v serii se zátěží, ke svorkám sítě zapojená dvojice výkonových tyristorů s výstupy zapalovacích obvodů připojených jejich zapalovacím elektrodám, přičemž zapalovací obvody mají své nabíjecí vstupy připojeny přes nabíjecí odpory ke kladnému výstupu nabíjecího obvodu připojeného ke...