Patenty so značkou «tyčových»

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 288262

Dátum: 30.03.2015

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16S 1/02, F16B 7/02, F16B 12/50...

Značky: priestorový, konštrukcií, tyčových, rozoberateľný, samosvorný

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií je samosvorný v každom jednom module (4). Pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (1) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečinkov (3). Konce tyčí stojana (2) sú v dvoch modifikáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom a korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Konce tyčí spojovacích...

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6048

Dátum: 02.03.2012

Autor: Šebo Juraj

MPK: F16L 19/00, F16B 12/50, F16B 7/02...

Značky: rozoberateľný, priestorový, samosvorný, tyčových, konštrukcií

Text:

...znázomený základný spojovací prvok tvaru kocky s otvormi.Na obrázku 2 je znázornený v náryse a bokoryse spojovací priečnik s upravenými obidvomi koncami tyče.Na obrázku 3 je znázomený v náryse a pôdoryse stojan s korunkovo upraveným jedným koncom a tiež obidvomi koncami tyče a modifikovaný stojan s korunkovo upraveným uzamkýnacím zárezom na jednom a tiež na obidvoch koncoch tyče.Na obrázku 4 je znázomený V náryse a bokoryse zmontovaný...

Spojovací prvok na spájanie tyčí do priestorových tyčových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2544

Dátum: 11.07.2000

Autor: Štulák Stanislav

MPK: F16B 7/18, E04B 1/19

Značky: tyčových, spájanie, priestorových, tyčí, spojovací, konštrukcií, prvok

Text:

...ako priemer svomého puzdra.Zjednodušenie montáže priestorových tyčových konštrukcií je umožnené zvýšenou pohyblivosťouzávitového svorníka odstránením jeho priamej spojitosti s nosným telesom.Prehľad obrázkov na yýkresoch - Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr.1 je znázomený spojovacíprvok podľa technického riešenia a na obr, 2. je znázomený spojovací prvok podľa technickéhoPríklady uskutočnenia Na obr.1. a...

Klinové zariadenie na spojovanie tyčových, prípadne rúrkových dielov, najmä dielov stavebného lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278735

Dátum: 04.02.1998

Autor: Schneider Friedrich

MPK: E04G 7/02, E04G 7/00, E04G 7/06...

Značky: spojovanie, stavebného, dielov, zariadenie, případně, lešenia, rúrkových, najmä, tyčových, klinové

Zhrnutie / Anotácia:

Klinové zariadenie slúži na spojovanie tyčových, prípadne rúrkových dielov, najmä dielov stavebného lešenia, z ktorých jeden, nosný diel (1) je opatrený plochou príložkou (7) a druhý, upínací diel (9) schránkou (2) v tvare písmena U, spojenou s upínacím dielom (9) prostredníctvom svojich ramien (4) a opatrenou nevypadnuteľným klinom (8), majúcim v podstate tvar písmena U s jedným ramenom upínacím a druhým ramenom (11) prídržným, usporiadaným na...

Zařízení pro automatické podávání tyčových polotovarů, určené zejména pro dřevoobráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267655

Dátum: 12.02.1990

Autori: Franke Rudolf, Hinkel Gottfried, Heidl Rolf, Böhm Stefan, Hesse Gottfried

MPK: B23B 13/10

Značky: určené, automatické, zejména, polotovarů, zařízení, stroje, dřevoobráběcí, tyčových, podávání

Text:

...n coeuHueHHH C 3 aKpenmeHHmM Ha Bepxueu puqare 11 nanpaannnmeñ mnnuä 14 uopa 3 yeT mapuup 13. PH nenpnrnuyrux amexrpouarunrax 12 npymnua 16 npHmHMaeT nanpaamnmmym muuy L 4 nuuara 11 K nanpasnñwmeuy Ponuxy 15 H ynePmHBaeT. Ten caMuM. BTOT puqar B pa 30 MKHyToM llÁ.|JlII(íllMH . kHananunnmnň crepmenb 6. ycranunneuuuñ Ha nayx nnopuux croňxax 17, nepeuemaercn B oceuou nnnpanuuunu n nnuuuuTunM 3 mcMenTa cunsn 18 MBCTKU coennuen un cropunu....

Unášeč pro čelní srovnávání tyčových profilů a trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267140

Dátum: 12.02.1990

Autor: Linke Vladimír

MPK: B21B 39/14

Značky: tyčových, srovnávání, čelní, trubek, profilů, unášeč

Text:

...lopatkami, přičemž čelní plocha každé z unášecích lopatek je zakřivena konkávně a hřbetní plocha každé unáěecí lopatky je zakřivena konvexně.Unášeč pro čelní srovnávání tyčovýoh profilů a trubek podle vynálezu podstatně zkracuje dobu potřebnou pro zerovnání čel profilů či trubek, zmenšuje potřebu pracovních sil a jejich fyzickou námahu, zvyšuje produktivitu práce a zmenšuje opotřebení dosedacích ploch svazkovací linky. J uPříkled...

Zařízení k přesnému dělení tyčových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264514

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stassel Ladislav, Máčel Přemysl

MPK: B21D 43/00

Značky: dělení, polotovarů, zařízení, tyčových, přesnému

Text:

...čepy 43, které jsou svými konci zasunuty do otvorů tyče 37 a kyvné tyče 38. Tyč 37 s kyvnou tyčí 38 jsou pro zvýšení tuhosti navzájem spojeny spojovacími šrouby 52 s jednou nebo dvěma zpevñujícími příčkami 51. Dva svislé čepy 43 jsou kyvně uloženy v manipulačním ramenu 15 a dva svislé čepy 43 jsou kyvně spojeny s upínací deskou 44, přičemž středy vzájemné rovnoběžných svislých čepů 43 jsou ve vzdálenostech odpovídajících pravoúhlému nebo...

Zařízení ke zjišťování přímosti tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263063

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vavroš Ladislav, Lepiarz Vítězslav, Stuchlý Václav, Šotek Ivan

MPK: G01B 5/00

Značky: tyčových, zjišťování, zařízení, kruhového, přímosti, předmětů, průřezu

Text:

...na trubce barevným značením.vynález je v příkladu provedení sonmeticky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje čelní pohled na lícní stranu zařízení a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1, na kte~ rám nejsou pro větší přehlednost znázoŕněna všechna etředící tělesa v detailech. .V dopravní oee válečkového dopravníku, po níž je přcpravována zkoušená trubka gą je před defektoskopickým zařízením instalována zákledová deska A s...

Spoj tyčových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258092

Dátum: 15.07.1988

Autor: Vodička Josef

MPK: F16B 7/00

Značky: profilů, tyčových

Text:

...na nefunkčnich plochách se vytvořišpoj, který nenýnutné žádným dalším způsobem opracovávet H dále 7také zostříknutý plaatický materiál vyplní případné nepřesnostiv nepojeni jednotlivých konců profilů, čímž odpaàá jejích úpra ve, která je při jiném způsobu nutná. Tvar a uoietěni nálitků je dántvarem a velikosti dutiny formy a ovlivčuje pevnost spojeNa přiloženém výkresu na obr. 1 je znázorněn půdorye spoje provedený podle vynálezu. Na obr. 2 je...

Suvné vedení tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256325

Dátum: 15.04.1988

Autori: Harabiš Jaroslav, Tyleček Antonín

MPK: B23Q 3/12

Značky: tyčových, průřezu, předmětů, kruhového, suvné, vedení

Text:

...přičemž do uložení zadní části vodícího tělesa na válcovém pouzdru je vestavěn hydraulický tlumič rázů a stavěcí matice, jíž se nastavuje hloubka zasunutí vodícího tělese na válcovém pouzdru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na povrchu přední části válcového pouzdra jsou v pravidelném obvodovém rozestupu vytvořeny nejméně tři úchyty s čepy, na nichž jsou výkyvně zavěšena táhla, uložená svým zaobleným koncem otočně na čepech V šikmých...

Zariadenie na dávkovanie tyčových válcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 255317

Dátum: 15.03.1988

Autor: Laššo Jozef

MPK: B65G 47/18

Značky: dávkovanie, súčiastok, válcových, tyčových, zariadenie

Text:

...je upevnený na nosiči 4. Paka 11 je na spodnom konci opatrená kladkou 13 a na hornom konci oddeľovacím rameniolm 14. V šmýlnadle 9 sú vytvorené drážky 24 pre tyčové valc-ové súčiastky 16 a vybrania 25 npre páky 11, ktorých kladky 13 sú v styku so šikmými príložkami 10 uiožernými na nosiči 4. Zásobník 19 je opatrený snímačom 21 kontroly zásoby tyčových vaicolvých súčiastok 16. Pohonová jednotka 6 je opatrená držiakom 6, V ktorom sú...

Zařízení pro příčnou přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239852

Dátum: 01.07.1987

Autor: Euda Pavel

MPK: B65G 47/74, B65G 57/18

Značky: průřezu, předmětů, příčnou, kruhového, prepravu, zařízení, tyčových

Text:

...přičemž konce vidĺioových ramen jsou opatřeny opěrmými kladkamí otočně uloženými na čepech.Zařízení podle vynálezu je oproti jiným konstrukcím pákových vyhazovačů výhodnější tím, že hřídele, na nichž jsou naklínovány paty klínových páh nejsou otáčeny silovým ústrojím, které si jinak vyžaduje robustní klikový mechanismus, hydraulické válce a poměrně značný zástavbový prostor. Pro funkci zařízení postačuje centrální pohonná jednotka...

Regulační zařízení soustavy pro hromadnou přepravu tyčových předmětů, zejména cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 238368

Dátum: 15.04.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/35

Značky: zařízení, regulační, zejména, hromadnou, předmětů, tyčových, prepravu, cigaret, soustavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulačního zařízení soustavy pro hromadnou přepravu tyčových předmětů, zejména cigaret, a řeší se jím technický problém spolehlivé regulace přepravy cigaret bez nebezpečí jejich mechanického poškození. Podstata vynálezu spočívá v tom, že regulační zařízení je tvořeno snímači (16, 17, 18, 19) pro měření množství tyčových předmětů v daném místě soustavy obsahujícími nejméně dva s odstupy uspořádané fotoemisní prvky (33) a stejný...

Zařízení pro plynulé ukládání žhavých tyčových vývalků do sběrné jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238746

Dátum: 16.03.1987

Autori: Janouškovec Vlastimil, Balda Vlastislav, Kydlíček Jiří

MPK: B65G 47/82

Značky: plynule, vývalků, ukládání, jámy, tyčových, zařízení, sběrné, žhavých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k plynulému ukládání žhavých tyčových vývalků do sběrné jámy. Jeho podstata spočívá v tom, že kyvné rameno v horní poloze navazuje na šikmou plochu tvořenou žebry sběrné jámy na straně přísunu tyčových vývalků od řetězového vlečníku. Několik kyvných ramen zabezpečuje správné uložení spodní řady tyčových vývalků, neboť sníží pohybovou energii zvláště u prvních ukládaných řad. Zařízení je možno uplatnit u nových sběrných jam a...

Okno z tyčových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237812

Dátum: 15.03.1987

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 3/12

Značky: tyčových, dielov

Zhrnutie / Anotácia:

Okno z tyčových dielov je určené pre vyplnenie stavebných otvorov občianskych a priemyselných budov novostavaných alebo rekonštruovaných. Okno má zhodný prierez okenného rámu s prierezom okenného krídla spojených prechodovým dielom, ktorý je zaklapnutý na rám krídla okna pomocou pasníc, zaklapnutých do odpovedajúcich vyčnielkov rámu krídla okna. K rámu okna rám krídla okna prilieha cez prechodový diel tesnenia na vnútornej strane okna a...

Zařízení pro měření délek zejména tyčových a trubkových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236827

Dátum: 15.03.1987

Autori: Hartman Jiří, Šigut Jaroslav

MPK: G01B 7/02

Značky: tyčových, zařízení, zejména, výrobků, měření, délek, trubkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zabezpečení měření délek materiálu, resp. výrobků v širokém rozsahu a s vysokou přesností bez použití velkého počtu registrů. Zařízení, které používá fotoelektrická čidla, uspořádaná do řad, má jediný registr. Na jeho vstupy jsou jedním svým vývodem připojena pomocí datových vodičů (3) fotoelektrická čidla (2), kdy pořadím si odpovídající čidla (2) v jednotlivých řadách jsou připojena ke společnému datovému vodiči (3). Počet...

Zařízení pro vysouvání tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249143

Dátum: 12.03.1987

Autor: Oberdorf Manfred

MPK: B65B 19/24, A24C 5/35

Značky: zařízení, předmětů, tyčových, vysouvání

Text:

...a dvojíc kladek.vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise na příkluasdě provedení s odvolaním na připojené výkresy, ve kterých znázorňuje obr. 1 boční pohled na zařízení podle vynálezu, obr. 2 pohled na zařízení z ronbr. 1 ve směru A a obr. 3 pohybový diagram zařízení podle vynálezu.Obr. 1 a 2 ukazují částí balicího zařízení,u aněhož jsou okolo osy 1 .otáčivě uložený otáčívý doprwavnik 2 a páka 3. Otáčivý Idopwnavník 2 je opatřen...

Sprchovací zařízení pro řízené válcování, ochlazování a ostřik tyčových ocelových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230699

Dátum: 01.06.1986

Autori: Scheuter Karel, Legart Miroslav, Dřevíkovský Jiří, Míček Petr

MPK: B21B 45/02

Značky: tyčových, zařízení, řízené, předmětů, oceľových, ochlazování, ostřik, sprchovací, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší sprchovací zařízení pro řízené válcování, ochlazování a ostřik tyčových ocelových předmětů, zejména tyčí kruhového průřezu, např. dutých předvalků nebo trub, válcovaných za tepla. Sprchovací zařízení sestává ze soustavy chladících prstenců (10, 20,30,40) jež jsou rozděleny na horní půlčlánky (11,21,31 41) a dolní půlčlánky (12,22,32,42),které jsou připevněny k přírubám (50,60) opatřeným přepouštěcími otvory (51,61) a připojenými k...

Zařízení pro orientované uložení tyčových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 235689

Dátum: 01.06.1986

Autor: Hrdý Jan

MPK: B65H 1/00

Značky: tyčových, orientované, uložení, zařízení, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno podávacím a ukládacím dopravníkem. Na podávacím dopravníku je umístěn zarážkový systém, obraceč a je ukončen odměřovací zarážkou. Za podávacím dopravníkem následuje ukládací dopravník s odměřovacím zařízením a cyklovacím pohonem. Zarážkový systém sestává z horních a dolních zarážek, které tvoří výkyvná přední a zadní ramena ovládaná samostatnými pákovými mechanismy pomocí zvedacích válců. Před zadními rameny je umístěno...

Způsob odměřování obchodních délek tyčových vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231309

Dátum: 15.05.1986

Autor: Peška Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: způsob, odměřování, délek, tyčových, obchodních, vývalků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení výkonu dělení tyčových vývalků na obchodní délky současně ve více proudech. Před nůžkami je vodicí blok, poháněný regulovatelným pohonem. Odměřování obchodní délky je odvozeno od počtu otáček a valivého průměru válce vodicího bloku. Přítlačná síla vodicího bloku je rovnoměrně rozdělena na jednotlivé tyče současně procházející vodicím blokem. Vynálezu může být využíváno ve válcovnách tyčových vývalků, v přípravnách krátkých...

Vícepolohový přepravník tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228061

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vavroš Ladislav, Jurečka Ladislav, Kitschka Karel, Šotek Ivan

Značky: přepravník, předmětů, tyčových, vícepolohový

Zhrnutie / Anotácia:

Vícepolohový přepravník tyčových předmětů kruhového průřezu přepravovaných kotálením na gravitačních dopravnících, vyznačený tím, že gravitační dopravník je rozdělen na vstupní větev (3) zakončenou zarážkou (6) se sféricky zakřivenou dorazovou plochou (7) a na výstupní větev (4), která je se vstupní větví (3) přemostěna spádovým přepadem (5), přičemž zarážka (6) vstupní větve (3) a čelní část výstupní větve (4) jsou opatřeny čepy (8, 12), na...

Chladník tyčových vývalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 220804

Dátum: 15.12.1985

Autor: Peška Karel

Značky: vývalků, tyčových, chladník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutnictví a strojírenství. Řešení spočívá v úpravě chladníku tyčových vývalků s předřazenými brzdnými deskami. Vynález umožňuje lépe využít přirozené aerace vzduchu na menší vychlazovací ploše. Rovnací desky a předřazená první drážka jsou duté a každá jejich část je opatřena přívodem a odvodem chladicího média. Každá rovnací deska musí mít regulovatelný a uzavíratelný přívod nebo odvod chladicího média. Odváděné odpadní...

Zařízení pro orientované ukládání válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224510

Dátum: 15.12.1985

Autori: Šafr Zdeněk, Bednář Ladislav, Moravec Petr, Vydra Alois

Značky: profilovaných, orientované, zařízení, předmětů, ukládání, válcovaných, tyčových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro orientované ukládání válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů, zejména ocelových vývalků s průřezem tvaru U nebo jiných profilů, které nejsou symetrická kolem jedné z příčných os vývalků, příčně nebo podélně přisunovaných k ukládacímu zařízení, vyznačující se tím, že sestává ze dvou ukládacích ramen (10,, 20), která jsou nasunuta na hřídelích (30, 40) uložených pod horní úrovní horizontálního vlečníku (50) a jsou opatřena...

Ukladač válcových nebo profilovaných tyčových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225752

Dátum: 01.07.1985

Autori: Moravec Petr, Bednář Ladislav, Vydra Alois, Šafr Zdeněk

Značky: ukládač, profilovaných, předmětů, tyčových, válcových

Zhrnutie / Anotácia:

Ukladač válcovaných nebo profilovaných tyčových předmětů, zejména hutních vývalků, které jsou ukladačem obraceny vůči své podélné ose o 180°, vyznačující se tím, že sestává ze dvou paralelních ramen (2, 3), která jsou připevněna k páce (4) pevné spojené s hřídelem (5) otočně upraveným v podložce (6) uložené na strojním základu (7).

Přítlačné zařízení válečkového dopravníku pro přepravu tyčových předmetů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227070

Dátum: 01.01.1985

Autor: Štefek Oldřich

Značky: přítlačné, válečkového, kruhového, prepravu, předmětů, dopravníku, průřezu, zařízení, tyčových

Zhrnutie / Anotácia:

Přítlačné zařízení válečkového dopravníku pro přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu, zejména ocelových trub vyráběných zkružováním a svařováním ve šroubovici, u něhož je trouba přitlačována k odvalovacím kladkám dopravního valníku přítlačným kotoučem uloženým na čepu vidlice, jejíž vertikální přestavování vůči kladkám valníku se provádí stavěcím šroubem, vyznačené tím, že sestává z rámu (1), u kterého je vytvořeno suvné válcové vedení...

Vícepolohový svážný rošt pro dopravu tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216374

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pazdiora Tadeáš, Štefek Oldřich

Značky: průřezu, svážný, tyčových, rošt, dopravu, předmětů, kruhového, vícepolohový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícepolohového svážného roštu určeného k dopravě tyčových předmětů kruhového průřezu, například ocelových sochorů, trubek apod., pokulováním. Nevýhody existujícího stavu techniky odstraňuje z největší části svážný rošt pro dopravu tyčových předmětů kruhového průřezu, kdy výběhový konec svážného roštu je výkyvně upraven na čepu a náběhový konec svážného roštu je podepřen výložníkem zdvižného zařízení, například pístnicí...

Ukládací zařízení tyčových výrobků do stohů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216119

Dátum: 15.06.1984

Autor: Stařík Eduard

Značky: stohu, ukládací, zařízení, tyčových, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ukládacího zařízení tyčových výrobků profilových válcovaných tratí, to jest na obchodní délky nařezaných nebo nastříhaných profilových tyčí, do stohů. Podstatou vynálezu je, že otočně uložená ukládací ramena jsou vytvořena jako jednoramenné páky s lištami posuvně v nich uloženými a stavebně ve stojanu uspořádána tak, že osa otáčení ukládacích ramen je vždy pod úrovní osy otáčení šikmých ukládacích nosníků. Podstatou vynálezu je...