Patenty so značkou «tvrditelné»

Teplom tvrditeľné práškové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5354

Dátum: 19.09.2005

Autor: Bardelli Achille Angelo

MPK: C09D 7/12, C09D 5/03

Značky: teplom, farby, práškové, tvrditelné

Text:

...podľa predloženého vynálezu je možné vytvorit systém práškových farieb, v ktorom jednotlivé zložky farby a nosič dodávajúci kvalitu tvoria celok, kde sa častice pohybujú nerozlíšitelne pozdĺž čiar magnetického poľa vsúlade s fyzikálnymi zákonmi, pričom sa dosahujú priemyselné výsledkyjednotného zafarbenia podobné ako u bežne používaných systémov.Spósobom podľa predloženého vynálezu je možné reprodukovat výsledky jednotného prenosu v...

Živice tvrditeľné žiarením na báze ketón- a/alebo močovino-aldehydových živíc a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1895

Dátum: 02.07.2004

Autori: Glöckner Patrick, Mindach Lutz

MPK: C09D 4/06, C08G 6/00, C08L 61/00...

Značky: žiarením, výroby, báze, ketón, živíc, živice, močovino-aldehydových, spôsob, tvrditelné

Text:

...ako filmotvornej zložkyÚlohou predloženého vynálezu bolo chemické modifikovanie ketón-aldehydových živíc a/alebo močovino-aldehydových živíc tak, aby vznikli živice tvrditeľné žiarením, ktoré sú odolné voči zmydelneniu a stále a majú aj vysokú odolnosť proti žltnutiu. Prekvapivo sa táto úloha mohla riešiť tým, že ketón-aldehydové živice a/alebo močovino-aldehydové živice sa polyméranalogicky zásobili etylénovo nenasýtenými časťami....

Rozpouštědlové akrylové nátěrové hmoty tvrditelné polyisokyanáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268241

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sachl Vladimír, Mandík Lumír, Černá Vendula, Brandejs Vladislav, Lebduška Jan, Teplý Petr

MPK: C09D 3/80

Značky: nátěrové, tvrditelné, akrylové, hmoty, rozpouštědlové, polyisokyanáty

Text:

...3-nethylatyren, 4-aethylotyran e 4-terc.butylatyren.Pod pojmom akrylový kopolynar e regulovanou etavbou nolakuly ae rozulí kopolyuer o čioalnóa průměru nolakulových hmotnoati 3 000 až 70 000 e pooiru hnotnoatnlho e čiaelnóho průměru nolekulových haotnoati 2 až 6 při aoučaanen zachování etatlattckć dietrlbuce mononarnich aegnentd. Přĺpravuja se radlkálovou kopolynarací za čaeově řízanáho plynulóho nobo postupného přidavku aněei nonoaard...

Vrstvené slídové izolanty tvrditelné zvýšenou teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268046

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šindelář Josef, Brož Jan, Málek Jiří, Vícha Ladislav

MPK: H01B 3/36, H01B 3/40

Značky: teplotou, zvýšenou, izolanty, vrstvené, tvrditelné, slídové

Text:

...trakci, Jsou tyto izolenty výrobné méně nákladné a surovinově dostupnäjší.Tabulka nojdbležitějšich vlastnosti alidových izolnntů, vyrobených dlo vynálezu,v porovnání 9 nejrozšiřonějšimi obdobnými izolonty běžně vyráběnýmiE 1. pevnost E 1. pevnoat Tg delta v v závial. výrobek po výrobě po vytvrz. nn teplotě a napětí 2308-v kV 15500-v kV kv /0,17 mm kV /mm 2 6 10 2 6 10 Ranikapáska 45250 pojivo 4 28 0,5 1,5 3 12 13 15 epo×i~rozo 1 ové...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266034

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skalský Jiří, Fencl Miloslav, Kašpar František, Kohout Josef, Jelínek, Lidařík Miloslav, Balcar Miroslav

MPK: C08L 63/04

Značky: tvrditelné, kompozice, epoxidové

Text:

...v tom, že se novolaková pryskyřice při určité teplotě roztaví a za míchání se přidá potřebné množství katalyzátoru. Tato směs se ochladí a při potřebné teplotě se vmísí epoxidová pryskyřice, která je předem ohřátá na teplotu reakční směsi. Během přidávání epoxidové pryskyřice, se současně mohou dávkovat pigmenty, plniva,separátory apod. podle druhu aplikace. Tato směs se po dobu 10 až 15 minut míchá a pak se vypustí na chlazenou kovovou...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266033

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kašpar František, Kohout Josef, Lidařík Miloslav, Skalský Jiří, Fencl Miloslav, Balcar Miroslav

MPK: C08L 63/04

Značky: kompozice, epoxidové, tvrditelné

Text:

...fenolického či krezolového typu se připravuji kondenzacĺ fenolu či krezolu s vodným roztokem formaldehydu v molárním poměru složek 11 a za přítomnosti kysele púsobicich katalyzátorů (kyseliny chlorovodikové nebo kyseliny štavelové).kde R je alkylová skupina s obsahem uhlíkových atomú 1 až 10, upravuje povrchové napětí reakčni směsi a usnadňuje smísení jednotlivých složek. zlepšuje homogenitu reakčnĺ směsi což se přiznivě odráži v menším...

Polyesterové tvrditelné kompozice se sníženou odpařivostí styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262979

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kitzler Jaroslav, Luňák Stanislav, Hyršl Jan, Klaban Jiří

MPK: C08L 67/06

Značky: polyesterové, tvrditelné, styrenu, kompozice, odpařivostí, sníženou

Text:

...vyšší tvrdosti (až dvojnásobne) ve srovnání s kompozicemi bez aditiv.Jako aditíva se uplatňují adiční produkty alkoholů, kyselín a jejich anhydridů a epoxidových sloučenin. Mezityto složky patří zejména methanol, ethanol, propanol, iso 262 979propanol, butanol, isobutanol, pentanoly, hexanoly, hepta~ noly, oktanoly, dékanoly, stearylalkohol, cetylalkohol,myristylalkohol, cyklohexanol, benzylalkohol, tetrahydrofurfurylalkohol,...

Flexibilní tvrditelné alkydové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258842

Dátum: 16.09.1988

Autori: Herrmann František, Hochmannová Libuše, Hájek Karel, Zamastil Václav, Husák Jiří, Krátký Bohumil

MPK: C08G 63/48, C08G 63/76

Značky: pryskyřice, flexibilní, tvrditelné, alkydové

Text:

...kyselin izolovaných z olejů či při vinylaci hotpvých alkydů obsahuje konečný alkyd např. segmenty typukde Ak je zbytek alkydu P je segment složený Ž jednotek vinylových monomerů.ze schematu je patrné, že segment složený z monomerů je navázán v řetězci nenasycenýchacykických kyselin a makromolekulu felxibilizuje jednak svým dalším ohebným řetězcem, jednak jže oddaluje vzájemné řetězce alkydů a tím zvyšuje pohyblivost, posléze i tím,rže...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Kroupa Jiří, Křivánek Jiří

MPK: C08L 67/02, C08L 63/10, C08L 33/00...

Značky: tvrditelné, pojivo

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

Vláknité plnivo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241612

Dátum: 01.01.1988

Autori: Arnould Jean-claude, Sántha Judit, Evans John Raymond, Vilimi László, Töreki Mária

MPK: B43K 8/02, C08J 5/06, C08J 5/10...

Značky: tvrditelné, pryskyřic, vláknité, bázi, kompozice, syntetických, plnivo

Text:

...jehož předmětem je vláknité plnívo pro tvrditelné kompozice na bázi syntetických.pryskyříc, tvořené syntetíckými vlákny o délce-0,02 až 5 mm a hodnotě tex 0,15až 1. Podstata vynálezu spočívá V tom, že jednotlivá vlák na obsahují na povrchu zbytky vytvrzené epoxidové nebo ne nasycené polyesterové pryskyřice. Jako plnivo tohoto typujsou vhodná zejména vlákna odpadající při mechanickém obrábění epoxidovými nebo nenasycenými...

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238477

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 63/02, C08L 63/10

Značky: tvrditelné, epoxidové, kompozice, vytvrzení, houževnatostí, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou houževnatostí po vytvrzení sestávající z epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 340 až 900, organických práškových plniv na bázi synthetických polymerů nebo kopolymerů, synthetických vláken o délce do 3 mm, tvrdidla typu kondenzačních produktů polyakrylenpolyamunů s formaldehydem a fenoly nebo alkylfenoly s počtem uhlíkových atomů v alkylové skupině 1 až 12 v mol poměru 1 : 0,8 až 1,2 : 1...

Tvrditelné epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 240069

Dátum: 01.07.1987

Autori: Janok Jan, Straeár Slavomír, Nutter Alexander, Tolnay Marián, Zámocký Juraj, Podolský Michal, Kollár Ján, Matilda Hajtmanová

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrditelné, kompozice, epoxidové

Text:

...a tvrdidla připraveného reakcí aldehydů s aminy. Např. při použití epoxidové pryskyřice dianového typu o mol. hmotnosti 400 a tvrdidla na bázi produktu reakce diethylentriaminu a formaldehydu vzniká tvrdý gel při 20 °C již po 60 až 90 minutách, přičemž kompozice má po smísení složek 45 minut dobrou zpracovatelnost. Přednosti kompozic podle vynálezu se však projevují zejména při přídavku reaktivních modifikujících sloučenin typu výše...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zdražil Jiří, Hanzlík Miroslav, Šebor Pavel, Klátil Karel, Veselý Milan, Křivánek Jiří, Micka Vladimír

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: formovací, pojivo, slévárenské, studena, tvrditelné, směsi

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...

Způsob vytvrzení teplem tvrditelné umělé pryskyřice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250210

Dátum: 15.04.1987

Autor: Caratsch Hans-peter

MPK: D06C 7/00

Značky: teplem, tohoto, umělé, způsobu, provádění, tvrditelné, vytvrzení, způsob, pryskyřice, zařízení

Text:

...zóna 2 pro tepelné zpracování, která probíhá shora dolů a ze které je rovněž znázornená .pouze její horní část. Nad oběma zónamí 1, 2 pro tepelné. zpracování je u-spořádána převáděcí zóna 3. Konstrukce obou zón 1, 2 .pro tepelné zpracování do značné míry odpovídá zónám pro tepelná zpracování u známých zařízení a může se proto považovat za známou. V horní částí první zóny 1 pro tepelné zpracování jsou nad sebou a proti sobě uspořádaný...

Tvrditelné kompozice na bázi nenasycených syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233095

Dátum: 01.01.1987

Autori: Macků Vladislav, Rada Antonín, Vlček Jaroslav, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Mazura Jiří

MPK: C08L 63/10, C08L 67/06

Značky: tvrditelné, bázi, kompozice, nenasycených, pryskyřic, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné kompozice sestávají z nenasycených syntetických pryskyřic obsahujících nenasycený polyester o molekulové hmotnosti 700 až 2 000 získaného polykondenzační reakcí ?,? - nenasycených dikarboxylových kyselin nebo jejich derivátů, případně ve směsi se sloučeninami ze skupiny ortho-, izo- a tereftalové kyseliny, alifatických kyselin a/nebo jejich derivátů s vícesytnými alkoholy a ? ,? -ethylenicky nenasycenými etheralkoholy. Dále...

Zariadenie na nanášanie výsteliek najmä z klzných kompozícií, obsahujúcich tvrditeľné živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 228423

Dátum: 15.04.1986

Autori: Csányi Anton, Jakubčík Štefan, Sloboda František, Běčar Ján

Značky: obsahujúcich, najmä, kompozícií, výsteliek, klzných, zariadenie, tvrditelné, nanášanie, živice

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nanášanie výsteliek najmä z klzných kompozícií, obsahujúcich tvrditeľné živice, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z troch navzájom spojených nosných medzikruží a to základového medzikružia (7), s ktorým je prostredníctvom tyčí (8) pevne spojené prostredné medzikružie (9) a horné medzikružie (10) je odnímateľne spojené prostredníctvom čapov (11) s prostredným medzikružím (9), u ktorého veľkosť otvoru (19) umožňuje vsuvné umiestnenie...

Tvrditelné epoxidové kompozice se zvýšenou stabilitou při skladování

Načítavanie...

Číslo patentu: 224495

Dátum: 15.02.1986

Autori: Starý Stanislav, Kitzler Jaroslav, Rajdl Josef, Hanzlík Vladimír, Dobáš Ivan, Zvonař Vladimír, Luňák Stanislav

Značky: stabilitou, skladování, tvrditelné, epoxidové, kompozice, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné epoxidové pryskyřice kompozice se zvýšenou stabilitou při skladování, obsahující pojivo na bázi epoxidových pryskyřic. modifikovaných nenasycenými sloučeninami, plastifikátory, aditiva s případně pigmenty, barviva nebo plniva, vyznačující se tím, že jako pojivo obsahují směs 100 hmot. dílů aduktů epoxidových pryskyřic s 0,01 až 30 % hmot. vztaženo na hmotnost aduktů, kyseliny akrylové a/nebo metakrylové a popřípadě maleinové,...

Způsob výroby teplem tvrditelné modelovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 219958

Dátum: 15.10.1985

Autor: Schätz Miroslav

Značky: hmoty, modelovací, výroby, způsob, tvrditelné, teplem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení podstatného zkrácení doby zpracování a zlepšení technologie při dělení pro účely balení. Polyvinylchlorid a změkčovadla se po smísení podrobí působení tlaku od 0,01 do 0,1 MPa po dobu 3 až 10 minut, načež se působením tohoto tlaku provádí dávkování hmoty pro účely balení.

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 226897

Dátum: 01.10.1985

Autori: Vachl Vladimír, Filip Vladimír

Značky: vodou, tvrditelné, kyselinou, nátěrové, hmoty, ředitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou ředitelné nátěrové hmoty tvrditelné kyselinou na bazi vodné disperze syntetických polymerů, aminopryakyřice, kyselého katalyzátoru, případně aditiv, matovacích prostředků, pomocných rozpouštědel, pigmentů a plniv, vyznačující se tím, že sestávají z 35 až 96 hmot. dílů vodné disperze akrylátového anebo styrenakrylátového polymeru, kde hmotnostní díly jsou vztaženy na 50% obsah polymerů v disperzi, 4 až 65 hmot. dílů vodou ředitelné...

Tvrditelné lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 226283

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kašpar František, Valentovič Jozef, Novák Jiří, Rakús Jozef, Lukáčová Jozefína, Ditrych Zdeněk

Značky: kompozice, tvrditelné, lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné lisovací kompozice zejména pro výrobu prepregů a vyztužených plastů, obsahující jako pojivo nenasycené polyesterové pryskyřice, dále inhibitory, iniciátory, vláknitá vyztužující plniva, zahušťovadla, povrchově aktivní látky, nevyztužující plniva, pigmenty, barviva, separátory, reaktivní a nereaktivní rozpouštědla, retardéry hoření, termoplastické polymery, rozlivová činidla, katalyzátory, stabilizátory nebo jiná aditiva, vyznačující...

Nátěrové hmoty tvrditelné zářením na bázi syntetických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218522

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vachl Vladimír, Hrkal Miloš, Teplý Petr, Hájek Karel, Vlček Jaroslav, Kitzler Jaroslav

Značky: polymerů, bázi, nátěrové, tvrditelné, zářením, hmoty, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nátěrových hmot tvrditelných zářením na bázi syntetických polymerů, organických rozpouštědel, aditiv, případně také pigmentů a/nebo plniv a inertních rozpouštědel. Obsahují nenasycený polyester o stupni nenasycenosti 5 až 12, epoxyakrylátový polymer o stupni nenasycenosti 2 až 5 a dále reaktivní vinylické monomery, fotoiniciátor a případně pigmenty a/nebo plniva a inertní rozpouštědla.

Způsob výroby tvrditelné plastické hmoty vyztužené vlákny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216521

Dátum: 15.12.1984

Autori: Fjermeros Emil, Troim Trygve

Značky: výroby, vlákny, plastické, hmoty, vyztužené, způsob, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Při tomto způsobu výroby se použije nenasycené syntetické pryskyřice nebo/a monomeru, katalyzátoru, urychlovače a vyztužujících vláken. Směs nenasycené syntetické pryskyřice nebo/a monomeru a jedné látky ze skupiny tvořené katalyzátorem a urychlovačem se vyztužuje vlákny obsahujícími druhou látku téže skupiny. Proces vytvrzování začíná teprve tehdy, když se syntetická pryskyřice a vyztužující látka uvedou do styku. Předchází se tím nežádoucí...

Za tepla tvrditeľné lepidlo so zvýšenou tepelnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216873

Dátum: 31.10.1984

Autori: Balla Ján, Muráni Eduard, Cviková Helena

Značky: odolnosťou, tepla, zvýšenou, tepelnou, tvrditelné, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši za tepla tvrditeľné lepidlo so zvýšenou tepelnou odolnosťou lepeného spoja, vhodné pre lepenie kovov alebo kovu s niektorými plastickými hmotami, najmä pre lepené spoje kov s obložením. Účelom vynálezu je zlepšenie mechanických vlastností lepeného spoja pri súčasnom znížení nákladov na lepenie. Uvedeného účelu sa dosiahne za tepla tvrditeľným lepidlom so zvýšenou tepelnou odolnosťou, ktorého podstatou je, že obsahuje 0,5 až 4...

Způsob výroby pojiv pro vodou ředitelné laky, tvrditelné kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215101

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zückert Bertram, Zimmermann Karl, Kollaritsch Karl

Značky: tvrditelné, kyselinou, ředitelné, vodou, způsob, pojiv, laky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pojiv pro vodou ředitelné laky, tvrditelné kyselinou na bázi kombinací alkydových pryskyřic s močovinovými pryskyřicemi, vyznačující se tím, že se 45 až 90 % hmotnostních oligomerního, vodorozpustného močovinoformaldehydového kondenzátu, popřípadě obsahujícího monomerní podíly, který na 1 mol močoviny obsahuje průměrně 1,5 až 2,5 molu vázaného formaldehydu a jehož methylolové skupiny jsou z 10 až 40 % molárních etherifikovány...

Vysoce reaktivní tvrditelné nátěrové hmoty na bázi nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217637

Dátum: 15.09.1984

Autori: Svoboda Bohumil, Drábek Jan, Bárta Zdeněk, Hájek Karel, Hampl Oldřich

Značky: polyesterů, reaktivní, bázi, hmoty, nátěrové, tvrditelné, vysoce, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysoce reaktivních tvrditelných nátěrových hmot na bázi nenasycených polyesterů, styrenu, rozpouštědel a aditiv, které jsou vhodné zejména pro povrchovou úpravu dřevěných nebo celulózových podkladů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nátěrové hmoty obsahují nenasycené polyestery definovaného stupně nasycenosti, případně jejich směsi s polyestery o vyšším stupni nasycenosti, dále styren, specifikovaná inertní rozpouštědla,...