Patenty so značkou «tvrdidla»

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260720

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hájková Bohuslava, Šňupárek Jaromír, Šíp Martin, Klugar Jindřich, Lidařík Miloslav

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: tvrdidla, epoxidové, polyaminakrylátová, systémy, vodné

Text:

...popisovanym v A 0 č.lüílmaji nižší viskozittl, což se příznivé projevuje při zpracovotelnosti a dále vykazují vyšší stabilitu visktozit s časem.Z polyaminů jsou pro připravu tvrdidel jnodle vynálezu vhodné typy aliñatioké, cykloalifatické, i aromatická ako .alifaticlcé polyaminy se nejlépe uplatňují polyalkylenpolyaminy, hlavně diethylentriamin, dipropylentriamin, triethylentetramin a tetraethylenpentamin. Z cyklolalifatickych aminů lze...

Polyaminoakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260717

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šňupárek Jaromír, Hájková Bohuslava, Lidařík Miloslav, Šíp Martin, Klugar Jindřich

MPK: C08L 63/10, C08G 59/50

Značky: epoxidové, vodné, tvrdidla, polyaminoakrylátová, systémy

Text:

...jsou pro přípravu tvrdidel podle vynálezu vho-dné typy alifatické, cykloalitatické i .aromatické. jako alifatické polya-míny se nejlépe uplatňují polya-lkylen-polyaminy, hlavně diethylentriamín, diprvopylentriamin, triethylentetramin a tetnaethylenpentvamin. Z cykloalitatických aminů lze použít například methylenbiscyklohexylamin, methylenbis methylcyklohexylamin 3,3-dimethy 1-4,4-diamino-dicyklohexylmethan aj. ako .aromatické amíny možno...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257313

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brotánek Pavel, Kadleček František, Mleziva Josef, Vavřinec Ladislav, Pádel Josef

MPK: C08G 59/50

Značky: aminového, epoxidových, přípravy, pryskyřic, tvrdidla, způsob

Text:

...v tom, že se k polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexylaminem, případně i za přítomnosti dicyklohexyletheru přidá při teplotě 10 až 120 OC za míchání roztok epoxidové pryskyřice v dicyklohexylethern a vzniklá reakční směs.se zahřívá na teplotu 50 až 160 °C po dobu 0,1 až 10 hodin.Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota pro následnoureakci je 90 až 120 OC. Tento postup je pro tepelné zvládnutí reakce výhodnější než...

Polyaminová tvrdidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256769

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Šíp Martin

MPK: C08G 59/56, C08G 59/54

Značky: polyaminová, tvrdidla

Text:

...na bázi polymerízovaných mastných kyse 1 ínvŠnmň binaci B kondenzáty těchto polyalkylenpolyaminů a aldehydys fenoly v odpovídajícím poměru je fenolický zápach těchto tvrdidel a při horší kvalitě fenolůi tmavši zaberveni. 0.Výše uvedené nevýhody odstraňuje předložený vynález,jehož předmětem jsou polyamínová tvrdidla na bázi amino amidů polymerních mastných kyselín a polyaminů a obsahujici reakčni produkty aldehydů a amínů. Jsou vhodná pro...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255684

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rabas Václav, Dobáš Ivan, Lidařík Miloslav, Krejcar Emil, Exnerová Karla, Rajdl Josef, Macků Vladislav

MPK: C08G 59/54

Značky: bázi, polyamidová, tvrdidla, aminoamidů

Text:

...bis(heŠametylen)triamin, dekametylendiamin, etanolamin aj.). Dále se používaji též primární cyklické diaminy tcyklohexadiamin, diamínometan,diaminodicyklohexyalkany, fenylendiaminy, xylylendiaminy, diaminodifenylalkanył.Polyaminy se přidávaji vždy v molárnim přebytku aminoskupin vzhledem ke karboxylovým skupinám kyselín. Acyklické polyaminy Ve srovnání s cyklickými polyaminy poskytují poly aminoamidy reaktivnější.Kyselinovou komponentu...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255191

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macků Vladislav, Exnerová Karla, Lidařík Miloslav

MPK: C08G 59/54

Značky: bázi, tvrdidla, polyamidová, aminoamidů

Text:

...či aromatických s polymernimi mastnými kyselinami, případně s obsahem těchto kyselín monomernich, se 6 až 54 uhllkovýml atomy. Velmi často se používá dimerů vzniklých reakcí 9,l 1-methy 1 linoleátu a 9,12-methyllínoleátu s diethylentriaminem a dipropylentriaminem. Vedle polymerů mastných kyselín nebo olejů se k přípravě aminoamidůpouž 1 vají epoxidové mastné kyseliny nebo jejich estery, adukty těchto kyselín s cyklopentadienem nebo...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255189

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Macků Vladislav

MPK: C08G 59/54

Značky: tvrdidla, aminoamidů, bázi, polyamidová

Text:

...pevnosti ve smyku a odlupováni lepených dilů, jsou menší rozdíly pevnosti lepenýoh spojů při nanášeni na jednu nebo obě strany lepených spojů. Při aplikaoich na pôrovité materiály preniká nnnesená kompozioe hlouběji do pôrů materiálu, což je významná zejména tam, kde je nutné dokonalejěí proimpregnováni lepeného neho zalévaného dilu.Jako aminoamidy se používaji kondenzačni produkty aminů alifatických, cykloalifatických či aromatických s...

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Prchlík Václav, Král Zdenik, Hrneío Vilém, Blažek Jioí, Vaníeek Jioí, Konopík Bohumil

MPK: C08F 244/00, C08G 59/40

Značky: tvrdidla, epoxidových, vhodná, pryskyřic, vytvrzování, polyadiční, iontová, modifikovaná

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Polyaminická tvrdidla pro vytvrzování epoxidových kompozic, zejména pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240132

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Masárová 1ubomíra, Devínsky Ferdinand, Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan, Múeková Marta

MPK: C08G 59/50, C08L 63/00

Značky: vytvrzování, tvrdidla, vodou, epoxidových, zejména, polyaminická, kompozic

Text:

...s číslem kyselosti, s výhodou 20 až 30 mg KOH na jeden gram.P ř ĺ k l a d 1 Polyaníínícké tvrdidlo trikresolového typu A.Kondenzát je připraven z těchto složek 1 mol technického trikresolu, tj. směsiDo laboratorního duplikátorového reaktoru s možnosti vyhřívání a chlazení, opatřeného míchadlem, se predloží množství technickěho trikresolu odpovídající 1 molu a za mícháni se postupně přidává 1 mol dietylentriaminu. Reakční směs se...

Způsob indikace přítomnosti esterového tvrdidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240655

Dátum: 01.06.1987

Autori: Seregi András, Tóth Erzsébet, Dóda Margit, Kanyicska Béla

MPK: B22C 1/02

Značky: způsob, přítomnosti, indikace, tvrdidla, esterového

Text:

...C.I. Basic Violet 3-42535). zásaditá brilantni zeleň (C.I. Basic Green 1-42040) a ostazinová námořnická modř (H-5 R) Tyto práškové barvici přisady je možno jednoduše rozpustit krátkým zamichánim v zásobníku.Použitím barvicich přisad do uvedených slévárenských směsi se dosáhne řady výhod. Obsluha misiče může při změně intenzity° 3 24 a 355 zbarvení vypouštěné směsi okamžitě zjistit poruchu dávkování,přípravu směsi a plnění jaderníku zastavit...

Polyaminakrylátová tvrdidla pro epoxidové vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232169

Dátum: 01.04.1987

Autori: Ambrož Vladimír, Svoboda Bohumil, Šňupárek Jaromír, Rajdl Josef, Hájková Bohuslava

MPK: C08G 69/26, C08L 63/00

Značky: systémy, vodné, epoxidové, tvrdidla, polyaminakrylátová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyaminakrylátových tvrdidel, použitelných zejména pro epoxidové vodné disperzní tmely a nátěrové hmoty. Tvrdidla se připravují smísením 20 až 40 % vodné disperze kopolymeru kyseliny akrylové a/nebo methakrylové, alkylesterů těchto kyselin o počtu uhlíků v alkylové skupině 2 až 8 a vinylických monomerů, především styrenu, o specifikovaném poměru těchto složek s ekvivalentním množstvím až šestinásobkem ekvivalentního množství,...

Způsob přípravy aminového tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 248527

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kadleček František, Mleziva Josef, Vavřinec Ladislav, Pádel Josef

MPK: C08G 59/50

Značky: epoxidových, aminového, pryskyřic, tvrdidla, přípravy, způsob

Text:

...Optimální teplota pro mísení složek je 50 až 70 °C, optimální teplota při následné reakci je 90 až 120 °C. Tento postup je pro udržení teploty výhodnější než zředění aduktu benzylalkoholem až po reakci. Pro prípravu kapalných tvrdidel se jeví optimální molární poměr polyaminu nebo jeho směsi s cyklohexyleminem k epoxidové pryskyŕici 2 1 až 4 1, optimální množství benzylalkoholu v tvrdidle 5 až 20 hmot., optimální hmotnostní poměr polyaminu...

Tvrdidla pro vytvrzování epoxidových, epoxyakrylátových, polyisokyanátových a nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221213

Dátum: 15.01.1986

Autori: Luňák Stanislav, Zvonař Vladimír, Horák Oldřich, Dobáš Ivan, Dufek Jan

Značky: epoxidových, pryskyřic, tvrdidla, vytvrzování, polyesterových, polyisokyanátových, epoxyakrylátových, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravitelná při teplotě 15 až 95 °C reakcí aminů a/nebo polyaminů, obsahujících v jedné molekule dva až osm aktivních vodíkových atomů, vázaných na atomy aminového dusíku, obecného vzorce kde X je -NH2, -RH nebo -Y Y je -H, -R . NH2 nebo -R . NH . RH, n je 1 až 5 a R představuje stejné nebo různé dvojmocné zbytky odvozené od alkanů, cykloalkanů, azacykloalkanů nebo arylalkanů, a/nebo reakcí aminoamidů těchto polyaminů a dikarbotxylových...

Aminová tvrdidla pro roztoky epoxidových pryskyřic v nenasycených monomerech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225437

Dátum: 01.10.1984

Autori: Svoboda Luboš, Kadleček František, Mleziva Josef, Milič Richard

Značky: monomerech, roztoky, aminová, tvrdidla, epoxidových, nenasycených, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Aminová tvrdidla pro roztoky epoxidových pryskyřic v nenasycených monomerech, sestávající z polyaminu a koordinační kovové sloučeniny, schopná zesíťovat epoxidové pryskyřice a za přítomnosti organického peroxidu zpolymerovat nenasycený monomer, vyznačená tím, že sestávají z 80 až 99,7 % hmot. polyaminu o relativní molekulové hmotnosti 60 až 1000, obsahujícího nejméně tři aminové vodíky v molekule, 0,2 až 20 % hmot. vody a/nebo alkoholu či jeho...

Plastifikující tvrdidla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223517

Dátum: 01.05.1984

Autori: Dobáš Ivan, Ambrož Vladimír, Bošek Jiří, Lidařík Miloslav, Starý Stanislav, Blažková Dana

Značky: plastifikující, tvrdidla, pryskyřic, epoxidových

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravená tak, že se adiční a/ nebo polymerační typy epoxidových tvrdidel a/ nebo jejich adičních produktů s méně než 50 % ekvivalentního množství epoxidové pryskyřice o molekulové hmotnosti 300 až 1000 smísí při teplotě 20 až 150°C s kaprolaktamem a vzniklá směs se při uvedených teplotách ponechá 5 až 120 minut, načež se produkt buď ihned zpracuje nebo se jeho konečná teplota upraví případným ochlazením.