Patenty so značkou «tvarových»

Zapojenie generatívneho konštrukčného systému tvarových dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7489

Dátum: 01.07.2016

Autori: Gulan Martin, Gavačová Jana

MPK: G06T 19/20, G06F 17/50, G06F 17/00...

Značky: dielov, konštrukčného, zapojenie, systému, tvarových, generatívneho

Text:

...môže byť výhodne obsiahnutý V prvých hardvérových prostriedkoch.Výhody zapojenia generatívneho konštrukčného systému tvarových dielov podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že uplatnenie generatívneho prístupu je vhodné nielen pri návrhu prototypu s kompletným vývojom produktu, ale aj pri bežných konštrukčných úpravách hotových produktov. Hlavnou Výhodou použitia spôsobu...

Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6937

Dátum: 04.11.2014

Autori: Jablonický Juraj, Žitňák Miroslav, Lendelová Jana, Moravčík Ľuboš

MPK: A01K 1/03, G01B 7/00, G01N 21/88...

Značky: zariadenie, zmien, ležísk, povrchu, hodnotenie, tvarových

Text:

...na meranie v mobilnom stave umožňuje aj pripojenie Zariadenia na hodnotenie tvarových zmien povrchu k traktoru prostrednictvom jeho trojbodového závesu.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok l Umiestnenie zariadenia na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk V ustajňovacom priestore.Zariadenie na hodnotenie tvarových zmien povrchu ležísk použité pri snímaní povrchových deformácií na stelive zo separovaného kalu hnojovice s obsahom sušiny...

Spôsob a zariadenie na výrobu tvarových ozdobných dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15556

Dátum: 23.11.2010

Autori: Horeth Wolfgang, Horeth Dieter

MPK: B29C 45/16, B29C 45/14, B29C 45/04...

Značky: spôsob, zariadenie, ozdobných, dielov, výrobu, tvarových

Text:

...Táto úloha sa rieši spôsobom podľa nároku l, ako aj zariadením so znakmi nároku 10.0006 Pri spôsobe podľa vynálezu sa vzhľadom na to opakovane uskutočňujú tri kroky. Zaprvé sa uskutočňuje lisovanie dekoračného polotovaru, ktorý má pohľadovú stranu a nosnústranu, ako prvého výrobku v lisovacej fonne, ktorá zahmuje lisovaciu raznicu a prvú matricu,tak, aby bol prvý polotovar po lisovaní v prvej maüici tvarovo spojený. V...

Spôsob zhotovenia vonkajších kalibrovaných plôch podlhovastých tvarových dielov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5303

Dátum: 05.11.2009

Autor: Petrovský Michal

MPK: B23D 37/00

Značky: vykonávanie, zariadenie, podlhovastých, dielov, tohto, vonkajších, spôsobu, spôsob, kalibrovaných, tvarových, zhotovenia, ploch

Text:

...V analogických tvarových otvoroch. Konštrukcia zariadenia umožňuje jednoduchým spôsobom variabilne poskladat jeho rezací člen tak, aby pri pretláčaní bolo z polotovaru tvarového dielu odoberané iba toľko materiálu, aby bol jeho profil v požadovanej tvarovej presnosti.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnenć pomocou výkresov, na ktorých je zariadenie podľa tohto technického riešenia schematicky znázomene a na...

Spôsob a rezacie zariadenie na rezanie polotovarov pevných na rezanie z ľahčeného betónu na tvarové telesá z ľahčeného betónu a spôsob a zariadenie na zhotovenie tvarových telies z ľahčeného betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10118

Dátum: 06.10.2009

Autori: Builleul Guido, Heerens Ingo

MPK: B28B 11/14, B26D 1/553, B23D 57/00...

Značky: zhotovenie, zariadenie, telies, rezanie, pevných, betonů, rezacie, spôsob, polotovarov, tvarově, tělesa, tvarových, ľahčeného

Text:

...svojich úzkych stranách. Na rezanie sa nosný rám spustí, a blok sa len ešte, ležiac na pozdĺžnych tyčiach, posúva cez zariadenie, pričom rezacie drôty sa preťahujú cez medzery medzi pozdĺžnymi tyčami. Po rezaní sa rozrezaný polotovar z pórobetónu s pozdĺžnymi tyčami umiestni zase na nosnom ráme, a s ním a pozdĺžnymi tyčami na ležato vytvrdí v autokláve parou. Výhodné je pritom to, že pomocoudrôtov, kmitajúcich vysokou frekvenciou, sa dosiahnu...

Zariadenie na výrobu tvarových dielcov z vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12949

Dátum: 10.11.2008

Autor: Heinl Manfred

MPK: D04H 1/00, B29B 11/16, B29C 70/30...

Značky: zariadenie, výrobu, vláknitého, materiálů, dielcov, tvarových

Text:

...z rôznych pozícii. Okrem toho má prstencové potrubie tú výhodu, že prúdenie vlákien môžebyť udržiavané trvalo, pretože spomínané ventily slúžia na časovo sekvenčnúreguláciu procesu plnenia. Je tým vylúčené nežiaduce usadzovaniu vlákien v dopravnom potrubí.0011 Pre rovnaký účel môže byt výhodné, ak na alebo pred tryskou je usporiadaný uzatváratelný otvor, cez ktorý môžu byt potrubie a prípadne nadväzujúca oblasť0012 Ďalej sa ukázalo byť...

Zariadenie na balenie a vydávanie pevných tvarových telies, najmä perorálnych tabliet a/alebo kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10281

Dátum: 26.09.2006

Autori: Mezei János, Erdelyi Zoltán, Bencz Zoltán

MPK: B65D 83/04

Značky: najmä, vydávanie, perorálnych, pevných, telies, tabliet, kapsúl, balenie, tvarových, zariadenie

Text:

...odstraňuje riziko neúmyselného otvorenia zariadenia a zabraňuje všetkým možnostiam, aby sa kontajner po jeho otvorení dal naplniť nevhodným materiálom odlišnej kvality alebo povahy, ako aj ktoré sa môže ľahko používať, je šetrné voči životnému prostrediu a jeho výroba je z hľadiska nákladov hospodáma. Ďalej v porovnani sdoteraz známymi podobnými riešeniami je potrebné, aby zariadenie bolo účinnejšie utesnené proti vzduchu a vlhkosti, aj ked sa...

Spôsob a zariadenie na výrobu šachtového dna a súprava tvarových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8638

Dátum: 26.03.2004

Autor: Schlüsselbauer Johann

MPK: B28B 7/34, B28B 7/36, B28B 7/16...

Značky: prvkov, zariadenie, tvarových, súprava, šachtového, výrobu, spôsob

Text:

...skutočnosťami kanálového systému, resp.A systému vedení. Táto ručná výroba žľabu vyžaduje kvalifikovaný odborný personál a je 2 tohto dôvodu nákladná. Ďalej to vyžaduje tiež značné vynaloženie času a navyše nie je kvalita ručne vytvarovaného betónu porovnateľnás kvalitou strojového zhotovenia šachtového dna.0006 Z DE 43 42 518 A 1 je známe, že sa dá žľab vytvoriť vložením misoviteho prvku 2 vypálenej hliny, ktorý po dohotovení...

Zariadenie na tepelné tvarovanie a spôsob výroby tvarových telies z plastovej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10342

Dátum: 17.04.2003

Autori: Asselborn Peter, Schlösser Helmut

MPK: B29C 51/26, B29C 51/38, B29C 51/04...

Značky: tepelně, tvarovanie, plastovej, výroby, tvarových, fólie, telies, spôsob, zariadenie

Text:

...s dvojdielnym tvarovacím nástrojom,pričom horný nástroj je vyhotovený ako pevný a dolný nástroj ako pohyblivý. Dolný nástroj na zatváranie, resp. otváranieV kombinovanom ZdVihOVOHl a klesajúconm pohybe smeruje k hornémunástroju a preč od neho a súčasne smeruje k stohovaciemu zariadeniu a spat od neho. Zdvíhací a výkyvný pohyb dolného nástroja sa vytvára pohonom. kolenovýnl mechanizmom s krivkovým kotúčom. Takto sa má dolný nástroj vertikálne...

Zariadenie na tepelné tvarovanie na výrobu tvarových telies z plastovej fólie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9668

Dátum: 17.04.2003

Autori: Schlösser Helmut, Asselborn Peter

MPK: B29C 51/46, B29C 51/04, B29C 51/38...

Značky: tepelně, zariadenie, tvarovanie, výroby, tvarových, plastovej, výrobu, spôsob, telies, fólie

Text:

...hornému nástroju a preč od neho a súčasne smeruje k stohovaciemu zariadeniu a späť preč od neho. Zdvíhací a výkyvný pohyb dolného nástroja sa vytvára pohonom kolenovým mechanizmom s krivkovýmkotúčom. Takto sa má dolný nástroj vertikálne posúvať a súčasnesa vychyľovať okolo vlastnej pozdĺžnej osi.0011 V prípade z DE 33 46 628 A 1 známeho zariadenia na tepelné tvarovanie uvažované používanie kombinácie kolenového mechanizmu V spojení s pohonom...

Forma na výrobu tvarových dielov na striasacom stole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 522

Dátum: 02.04.2003

Autor: Keller Gottfried

MPK: B28B 7/00, B28B 1/08, B30B 15/02...

Značky: forma, tvarových, dielov, výrobu, striasacom, stole

Text:

...kmitanie formy. Uložením poistného elementu medzi vložkou formy a rámom formy, ktoré je približne proste zaťaženia, je s najvyššou pravdepodobnosťou zaistena funkčnosť poistného elementu v prípade núzde. Toto šetrné uloženie poistného elementu preto tiež umožňuje vytvoriť tento poistný element malý a lacný, pretože tento každodenne nepodlieha trvalýmzaťaženiam skracujúcim jeho životnosť.Jedna zvláštna forma uskutočnenia predpokladá...

Spôsob výroby vysokoželezitých magnezitových slinkov a tvarových telies na ich základe

Načítavanie...

Číslo patentu: 281735

Dátum: 24.05.2001

Autori: Urban Ľubomír, Kremničan Vladimír, Majling Ján, Svetík Štefan, Šeševička Ondrej

MPK: C04B 2/10, H05B 6/64

Značky: vysokoželezitých, spôsob, tvarových, telies, slinkov, základě, magnezitových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pred mikrovlnným výpalom je potrebné magnezitovú surovinu breuneritického typu s obsahom oxidu železitého nad 4 % hmotn. z celkovej hmotnosti predohriať najmenej na 700 °C, aby získala aktivitu na mikrovlnný ohrev. Mikrovlnný výpal tvarových stavív z vysokoželezitého magnezitového slinku pripraveného výpalom v konvenčných peciach je možný aj bez predchádzajúceho predohrevu. Ich absorpčné schopnosti sú dosiahnuté tvorbou primárnych a...

Spôsob výroby celulózových tvarových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 281026

Dátum: 08.01.1997

Autori: Männer Johann, Mangeng Bruno, Mülleder Eduard, Kalt Wolfram, Firgo Heinrich, Nigsch Arnold, Schrempf Christoph, Schwenninger Franz

MPK: C08J 3/09, D01F 2/00, C08L 1/02...

Značky: spôsob, tvarových, telies, výroby, celulózových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby celulózových tvarových telies, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: rozpúšťanie celulózy vo vodnom roztoku terciárneho aminoxidu, najmä N-metylmorfolín-N-oxidu tvarovanie roztoku celulózy a vedenie vytvarovaného roztoku celulózy do vodného zrážacieho kúpeľa, v ktorom sa celulóza zráža a vytvárajú sa tvarové telesá a použitý zrážací kúpeľ regenerácia použitého zrážacieho kúpeľa, pričom sa vytvorí regenerovaný vodný roztok aminoxidu,...

Spôsob lisovania dutých tvarových sklených výrobkov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278027

Dátum: 11.10.1995

Autor: Trier Wolfgang Professor

MPK: C03B 9/193, C03B 11/06

Značky: spôsob, spôsobu, tohto, dutých, uskutočnenie, sklených, zariadenie, tvarových, výrobkov, lisovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob lisovania dutých tvarových sklených výrobkov vo forme, vybavenej doplnkovou vnútornou stenou, ktorá je obrátená k vonkajšej strane lisovaného výrobku, sa vykonáva pomocou plunžera (10) s pórovitou hlavou (11) tvarovo dopĺňajúcou povrch vnútornej strany skleného výrobku, ktorá má dutinu plnenú kvapalinou sčasti sa odparujúcou v priebehu každého pracovného cyklu v dôsledku prenosu tepla zo skla na hlavu (11) plunžera (10). Tým sa vytvára...

Spôsob výroby tvarových telies z celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280035

Dátum: 12.08.1992

Autori: Firgo Heinrich, Jurkovic Raimund, Eichinger Dieter

MPK: C08J 3/16, C08L 1/02

Značky: telies, celulózy, spôsob, tvarových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarových celulózových telies, pri ktorom sa celulózový aminoxidový roztok pretlačuje dýzou, potom sa vedie vzduchovou medzerou a nakoniec sa koaguluje v zrážacom kúpeli a z tohto sa potom odvádza, ktorého podstata spočíva v tom, že pomer rýchlosti odvádzania zo zrážacieho kúpeľa k rýchlosti výstupu z dýzy je medzi 0,5 až 0,9 a tvarové celulózové teleso sa potom koaguluje v zrážacom kúpeli a orientuje sa. Orientácia sa uskutočňuje...

Spôsob výroby tvarových výkovkov z trieskového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263355

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosák Peter, Paulovič Igor, Podolský Michal

MPK: B21J 1/00

Značky: odpadů, spôsob, výkovkov, výroby, tvarových, trieskového

Text:

...tvrdost je vplyvom mierneho zakale 3 263355nia pri ochladeni po kovani vyššia, čo možno považovať za vyšší účinok. za technický pokrok treba považovať jednu 2 nových možností bezstratového spôsobu znovuspracovania trieskového odpadu so značnými energetiokými, čaeovými a čo do počtu operácii podstatne nižšími nárokmi. Kovanie trieskového odpadu vykazuje všetky výhody presněho kovania. Kovaním pôrovitých výliskov v uzavretej zápustke sa vyrobi...

Zařízení pro elektrický ohřev tvarových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259777

Dátum: 15.11.1988

Autori: Raška Bohumil, Zajíc Jaroslav, Purmenský Jaroslav

MPK: H05B 3/54

Značky: zařízení, tvarových, těles, ohrev, elektricky

Text:

...Podstatou vynálezu je, že ohebné elektrické topné prvky jsou připevą něny k pružné tepelné izolací a plášti pomocí posuvných úvązků se zarážkami a na plášti Jsou upevněny upínaci prvky pro přitlaöení pláště kohřivanému tvarovému tělesu.Zařizenídle vvnálezu umožňuje proti dosavadnímu stavu podstatné rychlejší instalaci 1 demontáž. Pouhým přiloženim zařízení v místě ohřevu a jeho přitlačením pomocí upinacíchprvků dojde vlivem pružnéhot 1 aku...

Zariadenie na čistenie povrchov priechodzích tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256740

Dátum: 15.04.1988

Autor: Korman Pavel

MPK: B08B 3/12

Značky: otvorov, priechodzích, čistenie, povrchov, tvarových, zariadenie

Text:

...geometrie otvoru a rýchlosti rotácie kefy uhlovou rýchlosťou a strednej rýchlosti vratného pohybu, pričom ultrazvukový žiarič je upravený oproti čisteným predmetom z druhej strany než kefa.využitím popisovaného zariadenia podľa vynálezu sa dosahuje vyššej výslednej čistoty a súčasne aj akosti povrchu, čo je vy 4soká dôležitosť hlavne v presnej strojárskejZariadenie je znázornená na pripojenom výkrese.Počas čistiaceho cyklu sa do priechodzieho...

Zařízení pro vyzdívání, zejména tvarových kleneb

Načítavanie...

Číslo patentu: 256111

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hroník Ladislav, Novotný Jaromír

MPK: E04G 21/22

Značky: kleneb, vyzdívání, zařízení, zejména, tvarových

Text:

...snadno a rychle bez nebezpečí úrazu a bez případného použití tmelu vyzdívat zevnitř tvarové klenby. Přitom u rotačních pecí bez otáčení pece vytvoření zařízení je jednoduchá a nenákladné a manipulace s ním nevyžaduje zvláštní kvalifikaci. Další výhodou je, že zařízení je pojízdné.vynález je dále blíže popsán na příkladu provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení pro vyzdívání rotačních pecí, obr. 2 vyzdívacínrameno...

Zařízení k měření tvarových odchylek přerušovaných rotačních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255945

Dátum: 15.03.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: G01B 5/28

Značky: zařízení, ploch, odchylek, rotačních, měření, tvarových, přerušovaných

Text:

...povrchem- měřené součáati.Měřicí čidlo je spojene s elektronickou částí, K níž je připoáene záznamová jednotka. Zařízení podle vynálezu umožňuje měřit tverově odohylky1 přerušovaných rotačních ploch bez velkých nároku na pŕístroàověvybnúeníměřícíbo pracoviätě přímo v podmínkách výrobního pro vozu, 255945ą Příkladná provedení zařízení k měření tvarových odchylek přerušovených rotečních.p 1 och podle vynálezu je schematioky znázorněno na...

Zariadenie k vydrolovaniu sadby mycélia z tvarových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 254906

Dátum: 15.02.1988

Autori: Treplán Imrich, Droxel Milan, Šmidák Ladislav

MPK: A01G 1/04

Značky: zariadenie, tvarových, vydrolovaniu, nádob, mycelia, sadby

Text:

...Zariadenie podľa vynálezu umožňuje pri zachovaní sterilnosti sadby zlepšovať kvalitu sypkosti vydrolovania sadby pre priemyselné pestovanie potravinárskych húb zo sterilných sklenných nádob.Použitie vynálezu sa uvažuje k vydrolovaniu vymrvovaniu sterilného, lepavěho na steny nádoby, ťažko sypkého, agresívneho na pokožku, kov a dýchacie cesty,materiálu prerasteného mycélia sadby z tvarových nádob.Príklad prevedenia zariadenia podľa vynálezu...

Spôsob presného elektrochemického obrábania, najmä zložitých tvarových plôch obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247265

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janku Josef, Burkhard Jioí

MPK: C25F 7/00, B23H 3/00

Značky: přesného, najmä, tvarových, ploch, obrobkov, elektrochemického, obrábania, zložitých, spôsob

Text:

...nástroja. Ak požiadavky na presnosť sú prísnejšie ako je tomu napriklad u menších zložítejších lopatkových plôch, kedy sa vyžaduje tvarová presnosť vyššia ako 0,1 mm, nie je možná V súčasnosti využiť výpod obrátenej polarity. Ňou zhotovené aktívne plochy treba ešte dokončiť trieskovým obrábaním. Aktívne plochy nástrojov sa trieskovým obrábaním zhotovujú tak, že sa z aktívnej plochy nástroja postupne na viackrát odoberá materiál na základe...

Kopírovací nástroj pre zhotovovanie dlhých tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238460

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bagin Albín, Zuzula Milan

MPK: B23B 5/38, B23B 29/00

Značky: dlhých, otvorov, zhotovovanie, kopírovací, nástroj, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kopírovacieho nástroja pre zhotovovanie dlhých tvarových otvorov. Kopírovací nástroj podľa vynálezu pozostáva z vyvŕtavacej tyče s predným radiálnym vedením, v ktorej je posuvne uložený n(ž, ktorý dosadá na funkčnú čásť šablony, ktorej tvar je zhodný s požadovaným tvarom otvoru obrobku, pričom šablona je posuvne uložená v pozdĺžnej osi vyvŕtavacej tyče proti tlaku pružiny. Šablona je opatrená dorazom, ktorý vyčnieva nad povrch...

Zařízení k výrobě tvarových dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252470

Dátum: 17.09.1987

Autor: Munk Edmund

MPK: B29C 43/00

Značky: zařízení, výrobe, tvarových, dílů

Text:

...které mohou předcházet jedna.v druhou buä bezprostředně nebo při vražení rovné plochy. Lis v obr. 3 je znázorněn během postupuplnění, to znamená, že horní část A lisovacího nástroje, která je rovněž vytvořena ve tvarulisovaného tvarového dílu, se nalézá ve své horní koncové poloze.Během postupu plnění se dělič § lisované směsi nalězá mezi horní částí 3 lisovacího nástroje a spodní částí à lisovacího nástroje. U příkladu provedení,...

Spôsob výroby obvodového profilu brúsneho kotúča na brúsenie profilov a tvarových líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: 242485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pomazkov Vladimir Vasiljevie, Pakov Nikolaj Semjonovie, Dubovik Anatolij Stipanovie

MPK: B24D 5/00

Značky: brúsenie, kotúča, profilov, tvarových, obvodového, brusného, výroby, profilů, spôsob, lišt

Text:

...funkčnej plochy brüsneho kotúča nie je potrebný ďalší špeciálny nástroj a tvarovaná lišta s priečnymi zárezmi zároveň vykonáva funkciu obrábacieho nástroja, čo je zároveň novým účinkom vynálezu. Využitím spôsobu podľa vynálezu sa zvýši produktivita práce,znížia sa náklady a ušetria sa pracovne sily na ručné dobrusovanie dielcov.Spösobom výroby obvodového profilu do valcového polotovaru brüsneho kotúča s väzbou z polyuretanu a brusiva...

Spôsob výroby tvarových súčiastok z prášku hliníkového bronzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Romaouk Miroslav, Kahovcová Jitka, Rýpar Jindoich, Pfeiffer Leo

MPK: C22F 1/08

Značky: súčiastok, bronzu, prášků, spôsob, výroby, tvarových, hliníkového

Text:

...základného materiálu sa mletím alebo drvením zhotoví prášok o zrnitosti 0,04 až 0,1 mm, ktorý sa zlisuje za studena pri tlakoch 1100 až 1200 MPa na polotovar alebo výlisok hustoty 75 až 80 a následne žíha bez prítomnosti tekutej tazy V ochrannom prostredí po dobu 15 až 20 hodín pri teplote 530 až 570 °C a potom V u 4zavretej zápustke za teploty V intervale 850 až 950 °C kuje na výsledný tvar s prídavka~ mi »od 0,2 až 0,5 mm na rozmer na...

Spôsob výroby tvarových súčiastok práškovou metalurgiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241566

Dátum: 15.09.1987

Autori: Schütter Hartmut Ing, Döhler Erharf, Franke Hermann

MPK: C22F 1/08

Značky: tvarových, spôsob, metalurgiou, výroby, práškovou, súčiastok

Text:

...priamym spracovaním rudnýcb koncentrátov na kované súčiastky, ako aj odpadné kysličníky železa z moriacich kúpeľov a kysličníkov mediJedným z pokrokových riešení výroby tvarovýcb súčiastok, najmä pre lisovacie nástroje práškovou metalurgiou priamym spracovaním práškov čistých komponent hliníkových bronzov je aj spôsob podľa predmetuvynálezu, ktorého podstatou je, že prášky čistých komponent kovov na báze hliník, nikel, chrom, zirkón s...

Způsob lisování tvarových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chlebovec Jozef, Euba Štefan

MPK: B24D 5/00

Značky: lisování, způsob, tvarových, kotoučů

Text:

...stavu.Princíp uvedeného způsobu je zřejmý z přiložených -výkresů, které znázorňují lisování tvarového kotouče a funkci zařízení.Na přiložených výkresech obr. 1 znázorňuje lísovací formu tvořenou pláštěm 1,spodním razníkem 2, trnem 3, ve které jedo roviuny rozhlrnuta lisovací směs 4, obr. 2 znázorňuje zhutnění liisovací směsi 4 předlisovacím razníkem 5 v místě, kde bude výsledný výlisek silnejší, na obr. 3 je znázorněna lisovací směs 4 po...

Nástroj na elektrochemické obrábanie, najmä plytkých tvarových otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239594

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlinský Miroslav, Kubištík Vladimír

MPK: B23H 3/04

Značky: tvarových, obrábanie, najmä, otvorov, elektrochemické, plytkých, nástroj

Text:

...riešenie nástroja podľa vynálezn,kde na obr. 1 je nakreslený obrobok s polkruhovými slepými otvormi V pohľade a na obr. 2 je nakreslená časť nástroja s obrobkom v osovom reze.Nástroj 4 pozostáva z elektrovodivej čas ti, 41, na ktorej medzikruži je vytvorených. činnej časti výstupka 42. Elektrovodivá časť41 je prostrednictvom skrutky 52 a vodiča 51 spojená so zdrojom elektrického prúdu na obr. nezakreslené). Pod nástrojom 4 je Liložený...

Zařízení ke značení a balení plošných tvarových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237696

Dátum: 01.06.1987

Autori: Provazník Jiří, Mužík Vítězslav

MPK: B65B 11/52

Značky: značení, balení, plošných, zařízení, tvarových, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení ke značení a balení plošných tvarových obrobků, jako řezných břitových destiček n-hranných plošných nebo kruhových tvarů z keramiky, slinutých karbidů či jiných vhodných materiálů, sestávající ze zásobníků obrobků a obalového materiálu a podávacího a popisovacího ústrojí. Vynález se týká oboru balírenské techniky. Podstatou vynálezu je, že za tvarovací formou s tvarovými dutinami je značící ústrojí tvořené popisovací...

Meradlo tvarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 249210

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vicena Miroslav, Kopp Jozef, Bednář Jiří

MPK: G01B 5/26

Značky: tvarových, ploch, meradlo

Text:

...axiálna poloha je -na tyčí 5 fixovaná krúžkami 20. Dolné rameno 7 je p-rostredníctuvom kolika 19 vzoplerané pružným elementom 17 voči opernej doske 18, čim je dotyk 9 nútený do styku s meraným predmetom 13.Horné rameno 6 má vytvorené dva dotyky 8 a 21. Dotyk 8 je pevný voči hornému ramenu 6 a pôsobením tiaže horného ramena 6 kopíruje tv.ar šalblóny 11. Dotyk 21 je voči hornému ramenu 6 pohyblivý a pri kopírovaní dotykom 21 povrchu meranêho...

Zariadenie na dávkovanie najmä tenkých tvarových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234472

Dátum: 01.03.1987

Autori: Konečný Jaroslav, Ondrejovič Anton

MPK: B65G 57/00

Značky: tenkých, plechov, dávkovanie, najmä, tvarových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je nadávkovanie presného počtu tenkých tvarových plechov do montážneho zariadenia. Uvedeného účelu sa dosahuje zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že dávkovacie kotúče sú uložené na ramenách výkyvne uložených na podstave. Druhé konce ramien sú opatrené vodiacimi kladkami dosadajúcimi na vodiacu lištu a sú vzájomne spojené ťažnou pružinou. Ramená dosadajú zo strany vodiacej dráhy na prestaviteľné dorazy.

Způsob výroby tvarových konců tyčového materiálu a trubek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247997

Dátum: 15.01.1987

Autori: Langer Zdeněk, Novák Pavel

MPK: B23D 25/08

Značky: způsob, tyčového, zařízení, provádění, výroby, konců, tohoto, tvarových, materiálů, trubek, způsobu

Text:

...vedení. ve kterem je euvně uložennolůžko 1. Horní plocha § lůžka 1 má tvar výeeče vnäjäího průměru opracovanć tyče 2. Lůžko 1 ad na boční hrane oaazení, na ktere doaede pružina LL, jejíž druhy konec je eakotven v zdkladovd dance 13.Zpraoovevana tyč l je uložena na lüžko 1 a zaeunuta na neznázornšný doraz. Během první pracovní operace ejíždí baran s horními etřižnyli noži L do dolní mrtvd polohy. apodní etřižnd nože g ae nepohybují a...

Válcovací zařízení pro válcování tvarových drátů průtažným válcováním za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 234930

Dátum: 15.01.1987

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16, B21B 31/00

Značky: drátu, valcovaním, tvarových, studena, válcovací, zařízení, průtažným, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru drátovenství. Jde o konstrukci válcovacího zařízení pro přesné průtažné válcování tvarových i kruhových drátů za studena v setinových tolerancích. Zařízení je připevněno na přímkovém drátotahu místo skříněk s tvrdokovovými průvlaky. Podstatou zařízení je složený tuhý rám uzavřené konstrukce, v němž jsou svisle uloženy dva hřídele s válcovacími kroužky, s možností radiálního i axiálního stavění válcovacích kroužků. Radiální...

Spôsob snímania tvarových znakov nepravidelných plôch na povrchu telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 221035

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zajac Emanuel

Značky: snímania, znakov, ploch, spôsob, nepravidelných, telies, tvarových, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru automatizácie. Rieši technický problém automatického bezdotykového optoelektrického snímania tvarových znakov nepravidelných plôch na povrchu telies. Podstatou vynálezu je spôsob snímania tvarových znakov, pomocou televíznej kamery, ktorou sa sníma pod uhlom 45 až 90 stupňov pás svetla premietaný na povrch telesa zo zdroja pásu svetla pod uhlom rozdielnym o 45 až 90 stupňov, pričom sa čiastočne po stranách telesa pás...

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov a zariadenie k prevádzaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223081

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jasinský Zdeněk, Voška Július, Záviský Jaromír, Divák Břetislav

Značky: spôsobu, spôsob, prvkov, výroby, fluidizačných, tvarových, zariadenie, tohoto, prevádzaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fluidizačných tvarových prvkov zo zrnitých alebo prachových bronzových materiálov tvorených meďou a 9 až 11 % cínu je podľa vynálezu vyznačený tým, že pri zrnitosti 0,15 až 0,3 mm sa bronzový materiál speká pri teplote 815 až 825° Celsia a pri zrnitosti 0,06 až 0,14 mm sa speká pri teplote 795 až 805 °C po dobu 90 až 120 minút a vychladzuje v redukčnej, alebo neutrálnej atmosfére do teploty 100 °C. Predmetom vynálezu je aj...

Stohovatelná bedna sestavená z lisovaných tvarových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 220777

Dátum: 15.12.1985

Autori: Weinberg Gerd, Traumüller Otfried

Značky: bedna, stohovatelná, lisovaných, sestavená, dílců, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti obalové techniky, zejména pak stohovatelné bedny pro přepravu různého zboží. Vynálezem se řeší problém konstrukce stohovatelné bedny s nízkými výrobními náklady, vysokou mechanickou pevností a s možností přepravy ve složeném stavu. Podstata stohovatelné bedny sestavené z lisovaných tvarových dílců z lisovací hmoty, která sestává ze dvou dvojic čtvercových nebo obdélníkových desek shodného tvaru a případně rozdílných...

Způsob výroby tvarových profilů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224433

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Obst Oldřich

Značky: tvarových, provádění, zařízení, profilů, způsob, výroby, tohoto, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tvarových profilů válcováním vstupního materiálu za teploty 800 až 1150 °C s redukcí 10 až 70 % průřezu s následujícím ochlazováním profilů, vyznačený tím, že vyválcovaný profil se z teploty 600 až 950 °C ochlazuje řízenou rychlostí 10 až 40 °C . s-1 na teplotu 200 °C v redukční nebo inertní atmosféře, přičemž se ve vyválcovaném profilu udržuje konstantní tahové napětí 5 až 50 MPa.