Patenty so značkou «tvarovou»

Komora s tvarovou pamäťou na úpravu tlaku v pneumatike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18484

Dátum: 23.05.2007

Autor: Hrabal František

MPK: B60C 23/00, B60C 15/024

Značky: komora, tlaku, úpravu, pneumatike, pamäťou, tvarovou

Text:

...sú značné výrobné náklady, horšia obsluha a montáž komory a súvisiacich súčastí do sústavy kolesa, veľmi vysoké riziko Iámania,drobenia sa a oteru stien komory pri jej stlačovaní, a tým znížená životnost komory aj bezpečnost pneumatiky. V prípade dočasného pôsobenia síl na komoru proti smeru jej uzavretia, ktoré môže byt počas funkcie komory pomerne bežné, môže dojst k roztrhnutiu jej steny. Nevýhodou je aj zložité, respektive neriešené...

Polymér s tvarovou pamäťou so segmentami polyesteru a polyéteru a spôsob jeho výroby a programovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7792

Dátum: 13.03.2007

Autori: Bellin Ingo, Kelch Steffen, Lendlein Andreas

MPK: C08G 65/00, C08G 63/00

Značky: výroby, segmentami, polymér, tvarovou, programovania, pamäťou, spôsob, polyéteru, polyesterů

Text:

...materiál v závislostí od teploty môže okrem permanentného tvaru prijať minimálne dva prechodné tvary. Polymémy systém podľa vynálezuzahŕňa prvý spojovací segment, ktorý sa zakladá v podstate na polyesteri všeobecného vzorca Is n l, , 6 alebo jeho deriváte alebo na ko-polyesteri všeobecného vzorcal s n l, , 6, v ktorom existujú minimálne dve jednotky esteru s rozdielnymi dĺžkami n reťazca, alebo jeho0011 Polymémy systém obsahuje ďalej...

Rázovo húževnatá poly(met)akrylátová tvarovacia hmota s vysokou tvarovou stálosťou na teplo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15401

Dátum: 15.12.2005

Autori: Halbländer Tony, Reinheimer Eric, Goldacker Thorsten, Schultes Klaus, Wicker Michael, Albrecht Klaus, Hoess Werner

MPK: C08L 33/04

Značky: stálosťou, tvarovou, teplo, rázovo, hmota, vysokou, húževnatá, poly(met)akrylátová, tvarovacia

Text:

...v rámci doterajšieho stavu techniky známe. Touto modiñkáciou sa však zníži tvarová tepelná odolnost a povrchová tvrdost do tej miery, že aj rázovo húževnatý modifikovaný PMMAJe známych mnoho komerčne dostupných tvarovacích hmôt na po 1 ymetyl(met)akrylátovejbáze s dobrými materiálovými vlastnosťami. Úloha a riešenie Mnohé komerčne dostupné tvarovacie hmoty na polymetyl(met)akrylátovej báze majú samy osebe už uspokojivé materiálove vlastnosti,...

Za tepla valcovaný oceľový plech s vysokou pevnosťou a tvarovou stálosťou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2766

Dátum: 28.06.2004

Autori: Sugiura Natsuko, Takahashi Manabu, Yoshinaga Naoki, Kimura Ken

MPK: C21D 9/46, B21B 1/26, C22C 38/00...

Značky: tvarovou, pevnosťou, plech, valcovaný, výroby, stálosťou, ocelový, spôsob, tepla, vysokou

Text:

...na zníženie množstva odskoku za studena valcovaný oceľový plech, kde pomer intenzity odrazeného lúća X roviny 100 rovnobežnej s rovinou plechu sa reguluje na 3 alebo viac. Avšak tento za studena valcovaný oceľový plech je charakterizovaný špecifikáciou pomeru intenzity lúča X na najvonkajšej ploche hrúbky plechu, takže oceľový plechsa úplne líši od predloženého vynálezu.(Kokai), ktorá ale bola podrobená prieskumu) oceľový plech s vysokou...

Vyhřívací a temperovací forma pro lisování materiálů s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260201

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Josef, Smejkal Miroslav, Běťák Miloslav

MPK: B29C 33/08

Značky: vyhřívací, materiálů, tvarovou, pamětí, temperovací, forma, lisování

Text:

...teplota umožňuje použít eířový kmitočet. Pro návrh indukčního vyhřívání a temperování vyhřívacích a temperovacích forem 1 je třeba formulovat fyzikální představu o generování wepla ve vyhřívací a temperovací formě 1 a provést její matematické vyjádření, aplikované na daný případ. Z fyzikálního hlediska je účelné vytknout z vyhřívací a temperovací formy 1 tu část, která představuje otvor É s proohá- Q zejícím izolovaným měděným...

Náhrada hornej tretiny stehennej kosti pri fixácii zliatinou s tvarovou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 341

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kurčík Dušan

MPK: A61F 2/28

Značky: kosti, tretiny, pamäťou, náhrada, zliatinou, hornej, stehennej, tvarovou, fixácii

Text:

...ktorý pri ohriatí na cca 37 °C zväčší objem a upevní sa v telese protézy. Súčasne vyčnievajúca časť rovného drôtu (6)zaujme tvar špirály pre intramedulárnu fixáciu. Zbytok kotviacej časti je pokrytý vrstvou hydroxilapatitu, čím sú podstatne zvýšené fixačné vlastnosti inplantátov.Navrhované riešenie sa dá výhodne využiť v klinickej praxi predovšetkým u prestárlych N pacientov s instabilnými pertrochanterickými až subtrochanterickými...

Tvrdá intraokulární čočka s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269158

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 2/14

Značky: čočka, intraokulární, tvrdá, pamětí, tvarovou

Text:

...vibracín a přeněší je na haptib, kterýni Je intraolculární čočka opŕena do vasivověho aparátu oka. Tím dochází k naněhání tkáně v místě dotyku, ktorú může postupně atrotovat. Navíc může u mäkkých elastiolých intraokulárních čoček dojít v důsledku vibraeí k deromaci optické části, k rozoatření optiky»Tyto nedostatky překonávě tvrdá intreokxxlární čočka a tvarovou pamětí podle předmětněho vynálezu.Podstata tvrdé intraokulěrní čočky a tverovou...

Banský nafukovací vankúš s tvarovou konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252878

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kocůrek Ladislav, Fabián Stanislav, Orlovský Ján Ing, Gavlák Jozef, Švihel Jiří, Turinský Miroslav, Maras Matej

MPK: E21F 15/02

Značky: tvarovou, konštrukciou, vankúš, nafukovací, bánsky

Text:

...v komineVýznamnou ,prednosťou banského nafuk-ovacieho vankúše je duty valec tvarovej konštrukcie ktorým môžu prechádzať technologické zariadenia alko sú vzduchové hadice, telefónne a elektrické linky, hadice pre dopravu betónovej zmesi, vetranie pracoviska, odvod vody a epod.Pre zrýohletnie výrsrtuže, resp. údržby komína má nenialý význam možnosť spojovania niekolkých banských nafukovacioh vanküšov s tvarovou konštrukciou V niekollkýcłh...

Kabelový vývod s tvarovou přípojnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250829

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sedláček Pavel, Bureš Ján, Nováček Rostislav

MPK: H02G 15/10

Značky: tvarovou, kabelový, vývod, přípojnicí

Text:

...zahrnujícího jinak tři samostatnašfisove díly včetne přílollq. Izolační těleso L je opatřeno uzavřenými podélnymi drúžkami 12 pro vložení tvarových přípojnic ž, jejichž délky jsou upraveny tak, aby vyhoaevaly rasově rostečí nezakteslenvch výsuvnych kontaktů. Tvarové přípojnice 2 jsou na jednom konci opatřeny otvorom 10, na druhém jsou vyhnuty dvojím ohybom do pravého úhlu e opetřony nibehovymi hransmi zo, umožňujícími nesunutí konců...

Spôsob výroby všívanej textílie s tvarovou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220889

Dátum: 15.02.1986

Autori: Massányi Štefan, Ďurčeková Terézia

Značky: spôsob, všívanej, tvarovou, pamäťou, textilie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby všívanej textílie s tvarovou pamäťou podľa základného čs. vynálezu PV 3914-79 s použitím vrstveného preddiela na podklade hornej vláknitej termoplastickej autohéznej vrstvy a spodnej tkanej, alebo netkanej podkladovej vrstvy. Nad termoplastickú vláknitú vrstvu sa bežným spôsobom všíva vzorovacia priadza s vyšším bodom topenia aspoň o 20 °C ako použité polyetylénové vlákna tejto vrstvy. Všívaný výrobok sa potom...

Nůžky na tvarovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 216682

Dátum: 15.12.1984

Autor: Muhr Richard

Značky: nůžky, tvarovou

Zhrnutie / Anotácia:

Nůžky na tvarovou ocel, kde mezi dvěma tělesovými deskami stojanu, z nichž jedna nese pevný nůž, je vedeno pracovní smýkadlo s pohyblivým nožem. Přidržovač ve tvaru desky je zasunut svými vodicími lištami do vodicích kolejniček stojanu. Vodicí lišty přidržovače mají blokovací výstupky, které zapadají do blokovacích vybrání stojanu pouze v určitých koncových polohách přidržovače. V koncových polohách se dá přidržovač sejmout ze stojanu, zatímco...

Spôsob výroby netkanej textílie s tvarovou pamäťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214516

Dátum: 28.02.1984

Autor: Massányi Štefan

Značky: netkanej, výroby, tvarovou, pamäťou, textilie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu spadá do odboru netkaného textilu. Vynález rieši plastické vzorovanie vrstveného netkaného behúňa alebo výlisku v jednej operácii s jeho spevňovaním. Podstata vynálezu spočíva v spôsobe výroby, podľa ktorého netkané textílie, obsahujúce vpichované preddielo s velírovitým lícom a tarmoplastickou vláknitou medzivrstvou sú plastifikované teplom na úrovni bodu topenia termoplastických vlákien v medzivrstve a vzorované z lícnej...