Patenty so značkou «tvarovací»

Tvarovací stroj pre potrubia vyrobené z termoplastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13190

Dátum: 25.03.2010

Autori: Altini Patrik, Tabanelli Giorgio

MPK: F16L 47/08, B29C 57/02

Značky: potrubia, termoplastového, materiálů, stroj, vyrobené, tvarovací

Text:

...kde sa tento vnútorný povrch stýka s povrchom tŕňa. a držia tesnenie v polohe na tŕni. ked sa rúra naň nasadzuje. Tvarovanie sa dokončuje aplikovanlm vákua vo vnútri tŕňa do zóny. kde je tesnenie umiestnené. Umiestnenie tesnenia na tŕň pred týmto tvarovanim nie je automatizované.0017 Dokument US 4 975 234 opisuje tvarovacl stroj pracujúci systémom Rieberovho typu, v ktorom sa tuhé lôžko, otvorené zhora, spojí s pohonom, ktorý ho...

Mechanický tvarovací lis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19944

Dátum: 09.02.2010

Autori: Walther Andreas, Kaiser Stefan, Pappe Ingolf

MPK: B30B 1/26

Značky: mechanicky, tvarovací

Text:

...prispôsobený špecifickým potrebám tak, aby boli dosiahnuteľné optimálne prevádzkové výsledky. Vo výhodnom uskutočnení sa hnací hriadeľ servomotora otáča vyššou rýchlosťou než predlohové koleso a/alebo Výstupný hriadeľ pre barana lisu. S dostatočne výkonným pohonom je tiež možné spojiť pohon priamo s predlohovým kolesom.0019 Podľa vynálezu sa prevodový pomer nachádza vzábere s pohonom a/alebo s predlohovým kolesom. Tým sa môže dosiahnuť...

Tvarovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5532

Dátum: 08.09.2006

Autori: Weber Peter, Leitner Falk, Hartmann Dieter, Vehof Robert, Brand Mathieu, Meier Armin, Kelsch Reiner

MPK: B21D 37/00

Značky: nástroj, tvarovací

Text:

...naprikladšírku 3 až 15 mm, Podľa hrúbky materiálu škrupiny tvarovacích plôch majú chladiace kanály hĺbku od 3 do 10 mm, najmä od 5 do 6 mm.0012 Škrupiny tvarovacích plôch sa rozprestierajú po oboch stranách vlastného profilu tvaru na spôsob platní cez ne von a v týchto prírubových oblastiach majú v pravidelných alebo nepravidelných odstupoch otvory, resp. zodpovedajúce vyhĺbenia, aby sa tieto škrupiny tvarovacích plôch dali zoskrutkovať s...

Zostava invertného ramena pre sklársky tvarovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1624

Dátum: 23.06.2004

Autori: Holbrook Patrick, Mohr Paul, Leidy Wayne, Kirkman Thomas, Soley David, Warnecke Ronald, Mazur William, Nadler Jonathan, Shue Larry

MPK: C03B 9/00

Značky: tvarovací, sklársky, invertného, ramena, zostava, stroj

Text:

...obsahovala pracovne konektory, ktoré sú osadené v skrini, a aby všetky kvapalinové aelektrické pripojenia potrebné pre prevádzkovanie modulárnej jednotky zostavy invertného ramena boli umiestnené vjednom mieste jednotky. Taký modul s konektorrni môže napríklad obsahovať sieťový konektor motora, konektor rozdeľovača, vstup pre kvapalinu a výstup pre kvapalinu. Je žiaduce, aby každý z týchto konektorov mohol byť pripojený k svojmu párovému...

Spôsob a tvarovací stroj na výrobu produktov s rozličnými priemermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4472

Dátum: 17.01.2003

Autor: Massée Johan

MPK: B21D 22/00

Značky: tvarovací, spôsob, produktov, priemermi, výrobu, stroj, rozličnými

Text:

...jednoduchšie konkrétne preto, že nebude nevyhnutné brať do úvahy tvara charakter vlastnosti prostredných tvarov.0008 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že Britská patentová prihláška č. 238 960 opisuje valec prostredníctvom, ktorého sú zmenšované priemery tyčí, rúrok a podobne na menšie,jednotnejšie priemery v kontinuálnom procese za použitia0009 Ďalej je potrebné upriamiť pozornosť na US 5 428 980,v ktorom. je pracovný kus deformovaný prvým...

Spôsob a tvarovací stroj na výrobu produktov s rozličnými priemermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11169

Dátum: 17.01.2003

Autor: Massée Johan

MPK: B21D 22/14

Značky: priemermi, stroj, tvarovací, výrobu, rozličnými, spôsob, produktov

Text:

...na jeden. Povrch, ktorý už bol raz opracovaný, nebude V takom prípade opracovaný znovu,takže záťaž, ktorej je materiál vystavený, ostane obmedzená. Navyše k tomu bude programovanie akéhokoľvek kontrolného vybavenia, ktoré môže byť zabezpečené podstatne jednoduchšie konkretne preto, že nebude nevyhnutné brať do úvahy tvara charakter vlastností prostredných tvarov.0009 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že Britská patentová prihláška č....

Tvarovací golier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 172

Dátum: 11.08.1993

Autori: Moudrý Jiří, Chalupecký Květoslav

MPK: B65B 9/22

Značky: golier, tvarovací

Text:

...nie je pozadnej strane goliera dokonale vedený , je nestabilný a uchádzaUvedené nevýhody odstraňuje tvarovací golier podľa technického riešenia k tvarovaniu obalového materiálu, napr. u vertikálnych baliacich strojov pozostavajúcich z trubky goliera, ku ktorému hornému okraji je pripevnená zadná strana goliera, zadná tvarovacia časť , bočná časť a predná tvarovacia časť . ktorého podstata spočíva V tom, že tvarovacia hrana je opatrená...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů a tvarovací zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268713

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlišta Rudolf, Šilar Jaroslav, Kubát Jan, Starý Josef, Fürst Pavel, Novák Jan, Kronika Josef

MPK: C03B 23/00

Značky: způsobu, provádění, sklenených, předmětů, tvarovací, tvarování, zařízení, dutých, tohoto, způsob

Text:

...kompaktní dávkou skloviny.Tvnrovací zařízení sestává z píštaly l, na níž je upevněna upínací hlava g /obzu 1 až 5/. Píštala 1 je napojena na pohybové uatrojí §, které je vybavené pohonnými prostředky a mechanismy přenášejícími pohyb. Dutina píštaly 1 je připojena na pneumatickou jednotku 5 se zdrojem tlakového vzduchu a jejich ovládacích převodů, na níž je rovněž nezávisle připojeno svalovací zařízení Ž, konečná forma 19, vertikálne...

Řezná kapalina pro výkonové tvarovací broušení křehkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267589

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vychodil Miloslav

MPK: C10M 173/00

Značky: tvarovací, výkonové, kapalina, krehkých, materiálů, broušení, rezná

Text:

...n rovnčž pro obtížnöji ohrobitelnć korundové materiály. Přitom musí být dodrženy hygienickň, bezpečnostní a ekologické normy jak při jejím použití a tak í při jejichTento ůkol řeší přcmět vynňlozu, kterým je řezná kopalina pro výkonové broušení křehkých materiálů, zvlâštč skla, skelnčkcramických materiálů a korunduvé keramiky pomocí diamantu naPodstata vynálezu spočívá v tom, že soustava přísad V množství 1 až 10 hmotnostních dílů na 100...

Mazivo pro sklářské tvarovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267248

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Vaňura Jan, Praha, Pecka Karel, Ledererová Vlastislava

MPK: C03B 40/02

Značky: stroje, mazivo, tvarovací, sklářské

Text:

...mazací pro středky jejichž základem je frakce mínerálniho oleje, va ktLVČ267 248 je diapergován grafit, působí v tvarovacim procesu následujícim způsobem Uhlovodikové podíly plni funkci smáčedla povrchů roztavené skloviny a formy a vytvářejí mezi nimi plynovou izolační mezivrstvu. Za pracovních teplot však uhlovodiky již nevykazují v potřebném rozsahu mazací účinky. Přidává se proto grafit, který by naopak nebyl sám o sobě pro daný účel...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266841

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hebelka Josef, Vraný Miloš, Kadlec Jiří, Stupka František

MPK: B21D 7/04

Značky: poloautomatický, tvarovací, profilového, materiálů, ohýbání, stroj

Text:

...osazeným rotující kladkou lg, která společně s opěrným ramenem É (viz obr. 4) vytváří vnější radius, na ohýbaném tyčovém materiálu ll. K udržení nezvlněného povrchu bočních částí profilu ohýbaného materiálu slouží kalibrické rotační štěrbiny, vytvořené na bocích kopírovacího disku gg. Silové sevření deskové skladby celé tvarovací hlavy 5 provádí přitahovací válec gl s krátkým zdvihem pístní tyče gg, osazenéve spodní části perem 31 vsazeným...

Tvarovací obvod tónového signálu syntenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266489

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ljatte Jurij, Vichreckij Leonid

MPK: G01H 1/00

Značky: syntenzátoru, tvarovací, tónového, signálu, obvod

Text:

...B Taönuue.Hpú onopnoü qacToTe,paBHoñ 223 Fu, qacrora abmonnoro cnrnàna Ha oöonx,Bmxoax ynpannaemoro nénnrena 2 nmeew auaqeunn, yxaaannme B Tañnnue. Taxnm oőpasom, nennwenb 2 Qopmpyer cerxy Bmxohbm uacToT B nuąnasone ow 32,7 Pu(cwpoxa 2 Taőnnn), qwo cooTBercTByeT uacToTe HOTH H 0 B KOHTDOKTQBG, na 7904 Tu (crpoxa 1 maönnuu), qrq COOTBGTCTBYÉŤ HOTG CH naroň oxwaam. HorpemHocTL opMMpyeMoro My 3 HKaHbHOPO anyxopsna onpenenáeTcn Ko 3...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání trubek a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264688

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kadlec Jiří, Pešek Zdeněk, Vraný Miloš, Šetek Čeněk

MPK: B21D 7/16

Značky: trubek, tvarovací, tyčí, poloautomatický, stroj, ohýbání

Text:

...zásobníku 14,umístěného v přední části skříně 1.K ovládání tvarovacího stroje slouží dvojiceobsluhujícím pracovníkem. Stejně dobře je přístupné i stop tlačítko 13. Elektroovládání je Soustřetlěno ve schránce elektropřístrojů 10,která v horní části přechází v kontrolní a signální skříñku ll. Schránka elektropřístrojů lt) je vol rýta rzamykatelným prachotěsríým víkení,ohdotníýrtí jako jc víko rozvaděčů 9. které zakrývti uvnitř skříně l...

Chladicí zařízení pro tvarovací nástroj pro zpracování skla nebo jiných termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264104

Dátum: 13.06.1989

Autor: Schneider Wilhelm

MPK: C03B 11/12, C03B 9/38

Značky: chladicí, termoplastických, tvarovací, nástroj, látek, jiných, zpracování, zařízení

Text:

...přední formové čelisti 5 a druhé přední formové čelistí Q horní část prvního nástrojového ústí gg i druhého ná 3 cs 254104 uzstrojového ústí gg a vytvářejí tak uzavřené přední Formy. Vrchním otvorom gg uzevřených poloforem gg se do každé přední Formy vpraví dávka skla, která se působením razníku gz,zesouvaným směrem vzhůru prvním nástrojovým ústím gg a druhým náatrojovým ústím gg, vytvaruje v banku.Na první přední formove čelistl g 1 druhé...

Vonkajší tvarovací nástroj piat obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 261544

Dátum: 10.02.1989

Autori: Červeňanský Stanislav, Nyíri Pavol, Kohútovič Anton, Kaločay Peter

MPK: A43D 11/12

Značky: obuvi, vonkajší, tvarovací, nástroj

Text:

...z integrálnej polyuretánovej peny do-wrvolíuje rovnomernejšie rozloženie sil, v dôsledku čoho mizne hrnutie materiálu a pätná část zvršku je hladko vytvarovaná.,vynález je bližšie vysvetlený pomocou priloženého výkresu, na ktorom označuje obr. 1 schematický pohlad v reze na výtvarovanú pätnú čast zvršku za použitia konvenčneho tvarovacieho nástroja obr. la a obr., 2 ten istý pohľad za použitia tvarovacieho nástroja podľa vynálezu obr....

Pístové tvarovací ústrojí pro tvarování slamnatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258887

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šír Věroslav, Blahovec Jiří

MPK: A01F 15/06

Značky: materiálů, slamnatých, ústrojí, pístové, tvarovací, tvarování

Text:

...výhodou pístového tvnrovacího ústrojí podle vynálezu je několikanásobnä snížení spotreby energie na výrobu slam natých briket ve srovnání se stávajícími tvarovacími lisy.vynález je dále blíže popsán podle příkladu provedenía výkresů, na nichž jsou uvedeny řezy pístovým tvarovaeím ústro jím na obr.l ve stadiu plnění a na obr.2 ve stadiu uvolňováníPístové tvarovaei ústrojí se skládá ze dvou aouoaýoh váleů plníeí komory ł a suvné tvarovací komory...

Tvarovací límec pro tvarování pásu obalového materiálu do hadice u hadicových balicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255928

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šmíd František, Sommer Jiří

MPK: B65B 9/22

Značky: balicích, pásu, hadicových, materiálů, strojů, límec, obalového, hadice, tvarovací, tvarování

Text:

...do hadice u hadicovýoh balioioh strojů má geometrickýjednoduchý tvar, což snižuje náročnost přesné yýroby. Radukovonáramena spoři dofioitni màteriál.Příklndnó provedení týarovaoiho límce podle vyhálezu jo v axonomotriokém pohledu na přiložoném výkroau.Tvarovaoí liuoc jo tvořon trubkou łktará jo v horní částiobvodu horniho okraje ohraničena horní hranou 3. Tvar horn 1 hrany3 zajišťuje rozvinutolnost obalovćho materiálu. Rodukovanú r...

Úchytka tvarovací planžety u stroje na lepení ramenních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243059

Dátum: 15.11.1987

Autor: Iurec Ján

MPK: A41D 27/26

Značky: tvarovací, vložek, lepení, planžety, ramenních, úchytka, stroje

Text:

...konců drátu vůči jejich spojnici o úhel v hodnotě 70 až 80, přičemž každý takto tvarovaný drat prochází vždy dvojici otvorů v ploché podložce, kdy spojnioe střodů těchto otvoril svírá se směrem působící tahové síly úhel V rozmezí 30 až 50 ° a rovina procházející oběma volnými kolíci Lirátu je skloněna k ro-vině ploché podložky pod úhlem ležícím v rozmezí 70 až 80 ° a slněřujícím proti smyslu píisro-beííi tahové síly.ještě dalším znakom...

Elastomerní termoplastické tvarovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236466

Dátum: 16.03.1987

Autori: Binsack Rudolf, Grigo Ulrich, Lindner Christian, Fahnler Friedrich

MPK: C08L 51/04, C08L 77/00

Značky: elastomerní, tvarovací, hmoty, termoplastické

Zhrnutie / Anotácia:

Elastomerní termoplastické tvarovací hmoty, vyznačující se tím, že sestávají z A/ A/ 5 až 35 % hmotnostních polyamidu, B/ 95 až 65 % hmotnostních roubovaného produktu vyrobeného z 1/ 70 až 95 % hmotnostních zesíťovaného polymeru sestávajícího z alespoň 95 % hmotnostních butadienu a/nebo isoprenu jako roubovacího substrátu a 2/ 5 až 30 % hmotnostních esteru kyseliny metakrylové a/nebo akrylové s alkoholem obsahujícím 1 až 8 atomů uhlíku, jako...

Tvarovací obvod pro elektronický generátor pulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236747

Dátum: 15.11.1986

Autor: Hamalčík Jaroslav

MPK: H03K 5/01

Značky: pulsu, tvarovací, elektronický, obvod, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovací obvod je řešen tak, že vstupní synchronizační napětí u (t) je připojeno jak na nastavovací, tak i nulovací vstup klopného obvodu přes odpor, Zenerovu diodu a tranzistor, přičemž na tranzistory je přes odpor připojen ještě kladný pól zdroje. Zapojení má výhody v tom, že zabraňuje přenosu rušivého impulsu na výstup klopného obvodu až do amplitudy rušivého impulsu o velikosti Zenerova napětí a tím zabezpečuje frekvenci a pulsační poměr...

Tvarovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 225121

Dátum: 15.02.1986

Autori: Peilstöcker Günther, Schirmer Hermann, Kämpf Günther, Vernaleken Hugo, Ott Karl-heinz, Margotte Dieter

Značky: tvarovací, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polykarbonátových tvarovacích hmot sestávajících z 70 až 30 dílů hmotnostních termoplastického polykarbonátu tvořeného směsí 50 až 85 % hmotnostních polykarbonátu vyrobeného z polyfenolu neobsahujícího halogen a 25 až 50 % hmotnostních halogen obsahujícího polykarbonátu obecného vzorce I, kde n znamená číslo 15 až 200, X představuje alkylenovou nebo alkylidenovou skupinu obsahující 1 až 5 uhlíkových atomů, cykloalkylenovou nebo...

Zařízení k tvarování fólií, sloužící k zeslabení obalové fólie v tvarovací stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 222370

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kalina Rudolf

Značky: zařízení, tvarování, stanici, fólií, tvarovací, sloužící, zeslabení, obalové, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vytlačení obvodové drážky podél okraje obalové nádoby současně s tvarováním nádoby na balicím stroji ve chvíli, kdy je vytemperovaná fólie ještě měkká, za účelem ztenčení fólie v místě, kde bude obalová nádoba vystřižena. Cílem je, aby mohla být stříhací síla v důsledku zeslabení fólie menší a tedy i dimenzování stříhacího nástroje menší.

Termoplastická tvarovací směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 216674

Dátum: 15.12.1984

Autori: Fischer Winfried, Elghani Salah Elabd, Prinz Richard

Značky: tvarovací, směs, termoplastická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termoplastických tvarovacích směsí složených a) ze 75 až 95 % hmotnostních, vztaženo na celou směs, esteru celulózy s alifatickou karboxylovou kyselinou s 1 až 5 atomy uhlíku a b) z 5 až 25 % hmotnostních, vztaženo na celou směs, ethylen/vinylesterového kopolymeru obsahujícího 30 až 98 hmotnostních % vinylesteru. Složkou a) je přednostně acetát celulózy, acetopropionát celulózy nebo acetobutyrát celulózy a složka b) s výhodou...

Termoplastická tvarovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 216652

Dátum: 15.12.1984

Autori: Wolters Ernst, Burg Karlheinz, Sextro Günter (nsr), Schmidt Heinz, Kern Rudolf

Značky: hmota, tvarovací, termoplastická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká termoplastické tvarovací hmoty na bázi polyoxymethylenu obsahující kromě 99,999 až 90 % hmotnostních lineárního polyoxymethylenu 0,001 až 10 % hmotnostních nukleační přísady tvořené rozvětveným nebo síťovaným polyoxymethylenem.

Způsob utěsňování tvarovací dutiny formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215774

Dátum: 15.10.1984

Autori: Rajnoha Zdeněk, Šperka Josef

Značky: způsob, dutiny, tvarovací, formy, utěsňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu utěsňování tvarovací dutiny formy při tváření spodku obuvi, jenž spočívá v zatláčení těsnicích hran formy proti materiálu svršku obuvi v místě spodní hrany boční obvodové plochy kopyta. Podstatou vynálezu je to, že na rozhraní boční obvodové plochy a spodní nášlapové plochy kopyta 2 /obr. 2/ se vytvoří souvislé obvodové vybrání 23, nad nímž se materiál svršku 1 při napínání pružně překlene a těsnicí hrany 45 formy pak...

Tvarovací tryska pro tvarování svazků nekonečných textilních vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 217387

Dátum: 01.09.1984

Autori: Poláček Jaroslav, Procházka Oldřich

Značky: svazků, tryska, textilních, nekonečných, vláken, tvarovací, tvarování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvarovací trysky pro tvarování svazků nekonečných textilních vláken zejména pro efektní tvarování tlakovým plynným médiem, tvořené tělesem s vestavěnou vodící trubicí a difuzorem. Podstatou vynálezu je že ve vodící trubici je uspořádána vyjímatelná dělicí vložka pro vytvoření alespoň dvou vodicích kanálků pro svazky nekonečných textilních vláken.

Elektronický řídicí systém pro tvarovací linky na jemné pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 216589

Dátum: 01.08.1984

Autor: Procházka Pavel

Značky: tvarovací, elektronický, jemné, řídící, linky, systém, pečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení obsluhy tvarovacích linek na jemné pečivo. V řídicím systému podle vynálezu je použito číslicových integrovaných obvodů střední integrace. Konstanty pro všechny typy výrobků jsou uloženy v pamětech ROM. Tyto konstanty se mohou snadno podle okamžité potřeby modifikovat. Velikost dávky plničky se nastavuje a řídí číslicově.

Tvarovací ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217822

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čáp Rudolf, Kaspar Mirko

Značky: ústrojí, nepravým, tvarování, tvarovací, zákrutem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvarovacího ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem pro zákrut "S" nebo "Z" na tvarovacích strojích, které je poháněno tangenciálním řemenem, procházejícím mezi dvěma přesleny, z nichž vždy jeden je pomocí ozubeného řemene spřažen s tvarovacími vřeteny, přičemž tvarovací ústrojí obsahuje nosnou desku, na níž jsou umístěna tři vřetena, jejichž osy tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníka. Nosná délka je uložena na držáku výkyvně...