Patenty so značkou «tvárnic»

Forma na výrobu betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17725

Dátum: 11.08.2011

Autori: Stichel Holger, Rasbieler Jörg

MPK: B28B 7/18, B28B 7/16, B28B 7/00...

Značky: forma, výrobu, tvárnic, betonových

Text:

...pridržiavacej lišty. Vo výhodnom uskutočnení sú tu usporiadané presne dva pripevňovacie prvky, ktore sú V pozdĺžnom smere jadrovej pridržiavacej lišty navzájom odsadené a ležia predsadene protivonkajším stranám jadra V smere jeho stredu.Ako dolný úsek základného telesa jadra je označená časť jadra, určujúca tvar vybrania V betónovej tvámici, ktorá tvori V dutine formy betónovej zmesi priradený vonkajší povrch. Typicky obsahuje také...

Murivo z dutinových tehlových tvárnic s prefabrikovanou výstužou a vrstvou malty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14291

Dátum: 17.02.2011

Autor: Schreck Paul

MPK: E04B 2/16

Značky: vrstvou, výstužou, tehlových, dutinových, malty, prefabrikovanou, tvárnic, murivo

Text:

...vo vode, ktorá pokrýva aspoň stranu maltového pásu0015 Najvýraznejší znak vynálezu je teda spojenie podlhovastej výstuže s vrstvou malty,ktorá je nanášaná spoločne s výstužou v jednom jedinom pracovnom kroku. Pritom je kvalita maltovej škáry celkom zreteľne zvýšená tým, že šírka maltového pásu je nastavená na šírku muriva. Tým je zabezpečené, že aj bez dodatočných pracovných krokov na roztretie malty na povrchu presadených tehál abez...

Zariadenie pre výrobu betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10647

Dátum: 28.01.2009

Autori: Staehle Manfred, Gebhart Hans

MPK: B28B 13/02

Značky: betonových, tvárnic, výrobu, zariadenie

Text:

...šupútka spadne dole. Pritom nastane lennepatrné prípadne nedostatočné zmicšanie.Pre ďalšie zlepšenie zmiešania sa v známom spise EP l 017 554 B 1 navrhuje, že šupátko známe z praxe sa skombinuje s nárazovými telesami, ktoré sú usporiadané v dráhe pohybu čiastkových častí betónových vrstiev pohybujúcich sa účinkom tiaže smerom dole. Tieto čiastkové časti betónových vrstiev pritom majú narážať na nárazové telesá tak, že tieto dielčie časti sú...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacfarebných betónových tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5192

Dátum: 17.08.2004

Autor: Krause Roland

MPK: B28B 13/00

Značky: zariadenie, výrobu, spôsob, viacfarebných, betonových, tvárnic

Text:

...reprodukovateľné vo veľmi presných rozmeroch farebného odtieňa, bez nekontrolovatelných premiešani, vktorých sú realizované rôznorodo zafarbenémasy betónovej malty. Pomocou uloženia zodpovedajúcich údajov je potom bezďalších požiadaviek umožnené aj dodatočne pridávať a vyrábať pre rozšírenie vydláždených oblastí farebne s nimi ladiace dlažobné kamene.0008 Keďže bude používaná vlhká betónová malta, distribučné valce tesnia výstup z...

Spôsob spájania tvárnic na vytvorenie zväzku tvárnic a zodpovedajúci zväzok tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8902

Dátum: 03.03.2004

Autor: Roitmair Helmut

MPK: E04B 2/14

Značky: tvárnic, vytvorenie, spájania, zväzku, zodpovedajúci, spôsob, zväzok

Text:

...expandovateľný, resp. napeniteíný pred resp. počas spracovávania, ktorý nakoniec vytvrdne. Pred vytvrdnutim je plastový materiál Iepivý. Napriklad materiál má prepolymér, ktorý expanduje polyadiciou alebo polymerizáciou. Výhodne sa reakcia uskutočňuje pod vplyvom vzdušného kyslíka resp. vzdušnej vlhkosti tak, že sa nemusí pridávať aditívum. Výhody expandovateľného plastového materiálu na spájanie tvárnic pozostávajú jednak vjednoduchej...

Tvárnica z betónu a stavebnica z tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2121

Dátum: 24.08.2002

Autor: Hagenah Gerhard

MPK: E01C 5/06

Značky: stavebnica, betonů, tvárnica, tvárnic

Text:

...ako súvislé drážky s rovnakýmprierezom, d) medzi drážkami sú na spodnej strane tvárnice vytvorené výstupky, pričom drážky a výstupky sa rozkladajú. po celejspodnej strane tvárnice, e) všetky drážkovité prehĺbenia sú usporiadané navzájomparalelne a majú rovnaké odstupy od susedných prehĺbení, f) všetky distančně prvky majú rebrovitý tvar, v pôdoryse lichobežnĺkový, pričom distančnê prvky majú po celej výškeZubovým spojením okolo dookola...

Zařízení k výrobě tvárnic vibrolisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 270686

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kornuta Tadeáš, Feber Stanislav, Cieslar Antonín, Stoszek Viktor

MPK: B28B 1/08

Značky: tvárnic, zařízení, vibrolisováním, výrobe

Text:

...na druhém vélečkověm dopravníku § 4 g se pohybuje druhá forma gjg s podložkou a beranem tak, že když např. první forma 4 s podložkou a beranem je pod vibrolisem 2, druhá forma iág s podložkou a beranem se pohybuje pouze na druhém válečkovém dopravníku ÉLŠ a naopak.Zařízení k výrobě tvárnic vibrolisováním podle vynálezu je souměrně uspořádáno vzhledem k vibrolisu 2, proto je dále popsán dopravní cyklus první formy 3 ł s podložkou a...

Zařízení pro výrobu přesných konstrukčních prvků pozemních objektů, zejména tvárnic pro bezmaltové zdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242614

Dátum: 01.05.1988

Autori: Odstreil Libor, Bilunek Bohumír

MPK: B28B 15/00

Značky: výrobu, zejména, tvárnic, pozemních, bezmaltové, objektu, prvků, zdění, zařízení, konstrukčních, přesných

Text:

...31. Na bočníotočná ramena li jsou připevněny dvě boční tvářecí stěny ll,přičemž na každé této stěně ll jsou přichyceny dva boční fixační prvky §, boční část násypky gg s kalibrovací zarážkoua boční výměnný plášt gg. Na zadní otočná ramena gg je připevněna zadní tvářecí stěna 31, na níž je přichycen uzavírací event. půlkový přípravek 2, zadní čast násypky g§, dvě misky pro vytváření prstenců gg zadní výměnný plášt jl, dva zadní fixační...

Vibrolis na výrobu tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244569

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kotora Jaroslav

MPK: B28B 1/08

Značky: vibrolis, tvárnic, výrobu

Text:

...krytovaním s dverovým kontaktom.Vyšší účinok zariadenia podľa vynálezu spočíva V porovnaní s doterajším stavom techniky, najmä vo zvýšení tuhosti a kompaktnosti zariadenia v dôsledku vzájomnepevne spojiteľnej násypnej, rozprestieracej a vytváracej časti vibrolisu tuhým rámom,s dopadom na zvýšenie rozmerovej stálosti tvárnic v dôsledku zníženej vibrácie zariadenia pri prevádzke, dalej sa zariadenie podia vynálezu vyznačuje vyšším účinkom,...

Hmota pre zhotovovanie predžíhaných žiarobetónových tvárnic v kombinácii s pyrostatovými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252540

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šilar Bohuslav, Kováč Michal

MPK: C04B 35/68

Značky: žiarobetónových, zhotovovanie, pyrostatovými, tvárnic, rúrkami, hmota, kombinácii, predžíhaných

Text:

...až 4,1 hmot. mikroplniva do 0,1 mm, 45 až 47 hmot. kameniva 0,1 až 1,6 mm, 24,5 až 25,5 0/0 hmot. kameniva 1,6 až 5,0 mm, 24,5 až 25,5 perc. hlinitanového cementu s konzistenciou tejto hmoty po zamiešani s vodou 19 až 21 sec., pri vodnom súčiniteli 0,48 až 0,50. Konzistencia vlhkej žiarobetónovej zmesi sa stanovuje ako čas, za ktorý vytečie zmes z konzistometrickej výlevky pri vibrácií a stanovuje sa podľa metodiky VÚHK NZ 72 6050-3-3....

Způsob výroby keramických tavených tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251895

Dátum: 13.08.1987

Autor: Krejči Josef

MPK: F27D 1/00

Značky: výroby, keramických, způsob, tvárnic, tavených

Text:

...pece, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že V průběhu liti roztavené keramické směsi do iiormy se přidává rlircený materiál o kuson/osti do 5 mm,chemického složení jako odlévianá keramická směs V množství 0,001 až 5 hmotnosti.Přísadou drceného materiálu do noztavené žáruvzdorné směsi, se při teplnotě odléveného miasteriálu vlivem vzniku krystalizačních center v celém objemu oidlitku prodstatně sniží vznik plástvovitých dutin,...

Žárovzdorná šamotová hmota, zejména pro výrobu půdních tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250421

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langer Jiří, Kučera Václav, Kanclíř Robert, Tománek František, Staněk Josef, Piegza Zbyněk

MPK: B22D 41/02

Značky: žárovzdorná, šamotová, hmota, tvárnic, zejména, půdních, výrobu

Text:

...množství záměs-ové vody, což značne urychluje sušicí cyklus a snižuje energetické nároky na sušení.Výhodou půdnich tvárnic, zhotovených ze žáruvzdo-rné šamotové hmoty podle vynálezu, je vyšší výdržnost, měřená počtem lití,v porovnání se známymi půdními tvárnicemi z běžné výroby vlivem vzniku na vodu necitlivých vazeb, které odolávají vysokým teplotám.Žäruvzdornâ šamotová hmota podle vynálezu je dále objasněna na příkladech.Do šamotové...

Univerzálna dolisovacia doska na výrobu tvárnic pre suché murovanie z agloporitového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236646

Dátum: 15.02.1987

Autor: Mikletič Miroslav

MPK: B30B 15/06

Značky: doska, tvárnic, agloporitového, univerzálna, výrobu, dolisovacia, betonů, murovanie, suché

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálná dolisovací doska vibrolisu pre výrobu tvárnic z agloporitových betónov pre suché murovanie bez malty v stavebníctve je vytvorená z dvoch zhodných polovíc suvne uložených vo vedení pohybovej skrutky, pričom dolisovacie dosky sú obmedzené kolíkom a krúžkom.

Univerzálna forma na výrobu tvárnic pre suché murovanie z agloporitového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236424

Dátum: 01.06.1986

Autor: Mikletič Miroslav

MPK: B28B 7/02

Značky: murovanie, univerzálna, forma, betonů, agloporitového, tvárnic, suché, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálna forma na výrobu tvárníc celých a polovičných pre suché murovanie z agloporitového betónu bez malty v stavebníctve, ktorej podstatou je vytvorenie formy z dvoch zhodných polovic uložených na jednotnej manipulačnej doske pri konštantnej rozteči otvorov pre jadrá a možnosťou rozdelenia deliacou vložkou napnutou valcovými klinmi zaistenými poistkou, pričom obe časti formy sú upevnené spojovacími prvkami a opatrené celou alebo delenou...

Způsob ruční výroby dutých skleněných předmětů s tvarovaným, mechanicky namáhaným hrdlem, zejména stavebních tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228697

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hájek Jaroslav

MPK: C03B 9/02

Značky: ruční, sklenených, zejména, způsob, tvárnic, hrdlem, výroby, předmětů, namáhaným, stavebních, tvarovaným, mechanicky, dutých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ruční výroby dutých skleněných předmětů s tvarovaným, mechanicky namáhaným hrdlem, zejména stavebních tvárnic, o hmotnosti nad 30 kg, foukáním na píšťale, s nejméně dvěma náběry skloviny, vyznačený tím, že se v předformě vytvaruje hrdlo do konečného tvaru a vzniklý předtvar uchycený za hrdlo na píšťale se zchladí na teplotu, odpovídající viskozitě v rozmezí 108 až 1012 Pas a baňka předtvaru před dalším náběrem do výše hrdla se povrchově...

Způsob výroby tvárníků a tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221573

Dátum: 15.02.1986

Autori: Wiesner Ivo, Novák Jiří, Böhm Bohumil

Značky: způsob, výroby, tvárnic, tvárníků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranit potíže při výrobě tvárníků a tvárnic způsobené smrštěním výplňové hmoty, která tvoří podpěru pracovnímu povrchu. Uvedeného účelu se dosáhne vyplněním prostoru mezi rámem a rubovou stranou skořepiny kompozicí, skládající se z kapalného epoxidového elastomeru, plniv, jejichž minimální podíl frakce 0,5 až 1,5 mm je 50 %, a z polyaminových vulkanizátorů, které mají v molekule alespoň tři aktivní vodíky a použijí se v...

Spôsob výroby žiaruvzdorných magnéziových priedušných tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 220278

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kováč Vladimír, Staroň Jozef

Značky: spôsob, výroby, magnéziových, priedušných, žiaruvzdorných, tvárnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka priemyslu výroby žiaruvzdorných bazických materiálov. Rieši spôsob výroby priedušných tvárnic z magnézie, ktoré sa používajú vo vymurovkách hutníckych pecí a nádob na privádzanie inertných, oxidujúcich alebo redukujúcich plynov (argón, kyslík a iné) do roztopeného kovového kúpeľa. Spôsob výroby sa vyznačuje tým, že sa použije dvojzložková vytváracia zmes, pripravená z matrixu s veľmi vysokým stupňom disperzity a z hrubozrnnej...