Patenty so značkou «tvárniaci»

Spôsob a tvárniaci nástroj na tvárnenie za tepla a lisovania spojeného so zakaľovaním polotovarov z oceľového plechu, najmä pozinkovaných polotovarov z oceľového plechu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20877

Dátum: 16.10.2012

Autori: Struppek Thomas, Banik Janko, Köyer Maria, Sikora Sascha

MPK: C21D 1/673, B21D 22/20, B21D 37/16...

Značky: spojeného, plechů, lisovania, tvárnenie, najmä, spôsob, tvárniaci, ocelového, zakaľovaním, tepla, polotovarov, nástroj, pozinkovaných

Text:

...k trhlinkám v povrchovej vrstve, napríklad vo vrstve zinku. So zvyšujúcou sahrúbkou plechu a v závislosti na zložitosti geometrie vyrábaného konštrukčného dielu sa môžuvytvárať rozdielne hĺbky trhliniek, ktoré sa môžu šíriť až do plechu konštrukčného dielu0010 Podľa vynálezu je materiál vykazujúci relatívne malú tepelnú vodivosť nanesený napríklad vytváraním povrchovej vrstvy v oblasti ťažných hrán, resp. tam usporiadaný vložený diel,...

Spôsob pretvárania obrobku a tvárniaci stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3542

Dátum: 04.11.2004

Autor: Massée Johan

MPK: B21D 22/00

Značky: spôsob, pretvárania, tvárniaci, stroj, obrobků

Text:

...ich postupným vytvorením ako viac konkávnych, sa môže predĺženie zväčšiť a naopak. Použitím vyššej rýchlosti podávania a/alebo nižšej rýchlosti otáčania a/alebo posunutím polohy jednej alebo viacerých deformačných kriviekV smere preč od osi otáčania a/alebo zmenou tvaru týchtokriviek, napríklad ich postupným vytvorením ako viac konvexných, môže byť predĺženie zmenšené.0010 S výhodou sa hodnoty jednej alebo viacerých súradnic polohy...

Tvárniaci nástroj s požiadavkami na veľmi dobré vlastnosti klzného trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 688

Dátum: 05.01.1995

Autori: Benko Bernard, Koseček Albert, Dolinský Ján, Lukšic Ján, Podolský Michal

MPK: B23K 26/00, B22F 3/00

Značky: vlastností, dobře, klzného, požiadavkami, velmi, trenia, nástroj, tvárniaci

Text:

...çcllzizlisąjlłc 7.0 známeho stavu mclnliky, sa m Lmslíť(lllĺľ xtwl-ąą mazutri.n~-lll nn výçnbu jd.na.l Vllüdílýcl mzuccizílarv 2. ich lcchnulúggší r 1 c 0 v 1.n.i, ako nj na možnosť využitia týchto (lcficilných mmcrí~ilov len pr ćinnć. časti lvzi.xxIi.LccluJ mislroja. Tak podla A 0 ó. 240330 j zsnárny Eilílílklítlljĺ ííň pm Iýrolau rúr ťzxhz-uxín), lcdc ćinná. čzwsť násalnujz j zllotnvcná. 7. hlinílanvlšhsr. lHťlJIľ/.u špc-.íai.l 1...

Združený tvárniaci nástroj na spracovanie nekompaktných materiálov práškovej metalurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279791

Dátum: 12.11.1991

Autori: Schrek Alexander, Podolský Michal

MPK: B21J 1/06, B21J 13/02, B21C 23/14...

Značky: združený, nástroj, materiálov, práškovej, nekompaktných, spracovanie, metalurgie, tvárniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa združený tvárniaci nástroj obsahujúci lisovaciu, kovaciu jednotku a vyhrievacie zariadenie, pričom ich vzájomné prepojenie je riešené plynule ovládanými podávačmi a posúvačmi tak, že nad lisovacou zápustkou (9) a kovacou zápustkou (10), ktoré sú umiestené nad vyhadzovačmi (12, 12') ovládanými pákami (13, 13'), je vo vedení (14) uložené samostatným pohonom opatrené horné podávacie zariadenie (15) a spodné podávacie zariadenie (16),...

Zabezpečovacie zariadenie pre postupový tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262757

Dátum: 11.04.1989

Autor: Golier Milan

MPK: B21D 22/00, B23D 33/02, B23D 15/04...

Značky: tvárniaci, zariadenie, nástroj, postupový, zabezpečovacie

Text:

...orientovaného odpruženého kontrolného lPřllCH, ktorého snímací k-oniec má tvar závislý od tvaru rohových výbežkov strižnej hrany krokovacieho strižnika.Výhodou zabezpečovacieho zariadenia postupového tvárniawceho nástroja podľa vynálezu je, že odstraňuje nebezpečenstvo vzniku chybných výliskov, ako aj deštrukcie tvárniacich prvkov ~v »pripade nedostatočného podania pásu plechu podávačo-m, .pričomsa .pri minimálnych úpravách niektorých...

Strihový, alebo so strihovým prvkom kombinovaný tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259275

Dátum: 17.10.1988

Autor: Golier Milan

MPK: B21D 28/00

Značky: strihovým, střihový, kombinovaný, prvkom, tvárniaci, nástroj

Text:

...druhou stranou o opornú dosku a medzi dolncu plochou puzdra a dnom kotviaceho otvoru je sada vymedzovacich vložiek.Výhodou strlhového, alebo so strihovým prvkom kombinovaného tvárniaceho nástroja podľa vynálezu je, že u neho možno jednoduchými a výrobne nenáročnými technickými. prostriedkami, po celé obdobie životnosti nástroja dodržať požiadavku konštant 4nej dĺžky vyčnievajúcej časti drieku strižníka spod kotviacej dosky, čo je obzvlášť...

Tvárniaci nástroj z neželeznej zliatiny pre tvárnenie výtvarkov bez príruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254682

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrebík Marián

MPK: B21D 19/08

Značky: neželeznej, tvárniaci, zliatiny, tvárnenie, príruby, výtvarkov, nástroj

Text:

...zliatiny pre tvárnenie výtvaerkov- bez priruby v stave po odliatí. Na obr. 1 je rez nárysom tvárniaceho nástroja, ktorý má lisovnicu zhotovenú z dosky a telesa z neželeznej zliatiny, kde dutina pre vyhadzovač jevytvorená nadstavcom, na obr. 2 je rez nárysom tvárniaceho nástroja, ktorý má lisovnicu zhotovenú z dosky a telesa z neželeznej zliatiny, kde dutina pre vyhadzovač je vytvorená snímateľnou maketou a na obr. 3 je rez nárysom...

Tvárniaci nástroj s telesami z neželeznej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254167

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrebík Marián

MPK: B21D 19/08

Značky: tvárniaci, zliatiny, telesami, nástroj, neželeznej

Text:

...nástroj s telesami z neželeznej zliatiny má výtvorený lisovnik z dosky 1 opatrenej pracovnými hranami 2, rámu 3 pripevneneho k doske 1 lisovníka a telesa 4 lisovníka z neželeznej zliatiny, ktoré je odliate v dutine utvorenej doskou 1 lisovníka a rámom 3. Lisovník je k upínacej doske uchytený prostrednictvom kotevnej dosky 13 a kotiev 14, ktoré sú zaliate v telese 4 lisovníka z neželeznej zliatiny, pričom kotevná doska 13 je pripevnené...

Tvárniaci stroj, najmä kovací bucharolis

Načítavanie...

Číslo patentu: 220976

Dátum: 15.03.1986

Autor: Voroňák Jozef

Značky: tvárniaci, bucharolis, najmä, stroj, kovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tvárniaceho stroja, najmä kovacieho bucharolisu. Jedná sa o bucharolis, ktorý má v stojane uložený najmenej jeden vratne sa otáčajúci kľukový hriadeľ opatrený zotrvačníkom a spojený prostredníctvom ojnice s baranom. U bucharolisu sa rieši dosiahnutie protibežného pohybu stojanu voči pohybu baranu tak, aby ich hybnosti boli rovnaké. Uvedeného cieľa sa dosahuje tým, že kľukový hriadeľ obsahuje ešte malý kľukový čap, ktorý je...

Samoupínací delený tvárniaci nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 216288

Dátum: 15.05.1984

Autor: Kusovský Dušan

Značky: tvárniaci, nástroj, samoupínací, delený

Zhrnutie / Anotácia:

Samoupínací delený tvárniaci nástroj vyznačujúci sa tým, že delený pracovný tvárniaci nástroj (2), spojený spojovacími prvkami (3), je vložený spoločným samoupínacím deleným kužeľom do objímky (1).