Patenty so značkou «tvářecího»

Zvedací a přidržovací ústrojí tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264790

Dátum: 12.09.1989

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan

MPK: B23D 15/04, B23D 23/00

Značky: přidržovací, ústrojí, nástroje, tvářecího, zvedací

Text:

...která je přesně ustavena ve výchozí poloze dvěma zvedacími písty 1 s dorazem, tvořeným hlavami dorazových šroubú 1 §. Zvedací písty 1 jsou součástí zvedacích přímočarých pneumatických motoru 1 zvedacího ústrojí 1. Zvedací písty 1 jsou vedeny jednak v pouzdrech 1 a utěsněny vnějším těsněním 1 a jednak na válcových plochách dorazových šroubů 1 §, kde jsou utěsněny vnitřním těsněním l§. Přidržovací ústrojí gje uspořádáno na vstupní straně...

Ústrojí pro vyvažování beranu tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260939

Dátum: 12.01.1989

Autor: Jičínský Miloš

MPK: B30B 15/20

Značky: ústrojí, beranu, stroje, vyvažování, tvářecího

Text:

...horního víka pružiny odstranit problémy vznikající u kluzného uložení pístů a pístnic. Víka pružiny jsou konstrukčně jednoduchá, nemusí mít tak přesně a jakostně opraoované styčné plochy jako původní řešení. Shromaždování kondenzátu, případně maziva z upravovaného tlakového vzduchu není tak nebezpečné jako V případě ocelových válců a pístnic. Další předností řešení dle vynálezu je možnost zvýšení objemu vzduchu ve vlnovcové pružině.Příklad...

Podavač kusových polotovarů do tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259786

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/02

Značky: kusových, podávač, tvářecího, polotovarů, nástroje

Text:

...Podavačem podle vynúlezu so odstnaňují tčžkosti se zosunutím, případně zaekočenim polotovoru ve vychystúvncím mietěd 0 klêštin. Je jim umožněno podávání polotovnrů i při pretlačovocích operacích.Příklad provedení předmětu vyndlozu joznážprnêh . na připojeném výkresu na němž obr 1 znázorňuje půdoryoný pohled na podoveč a jeho ovládání a obr. 2 představuje řez předníPodavač łje znázorněn ve své přední poloze, kdy polotovar 55 je-přiveden do...

Zařízení pro uchycení nástroje k pohyblivé traverze tvářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256660

Dátum: 15.04.1988

Autor: Strejc Josef

MPK: B21J 13/00

Značky: zařízení, tvářecího, nástroje, pohyblivé, uchycení, traverze

Text:

...stopce nástroje, která je opatřena osazením. Řešení je vhodné zejména pro nástroje na zpevñování prstenců nemagnetických bandáží. Do pouzdra pevně spojeného s traverzou ze stran vstupují vyjímatelné čepy zakončené otočnými kroužky.Takto vytvorené konstrukční spojení stopky nástroje s pouzdrem umožňuje po odlehčení nástroje jeho radiální pootočení V pouzdře a tím současně změnu radiální polohy nástroje vůči tvářenému předmětu.Příklad provedení...

Zařízení pro vyvození tvářecího odporu v hydraulických obvodech strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253834

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brzák Stanislav, Kucharčík Leoš

MPK: B30B 15/20

Značky: odporu, tvářecího, strojů, zařízení, hydraulických, vyvození, obvodech

Text:

...za prvním odpouštěcím ventilem ll do odpadního potrubí ll, zapojeného do nezakreslené odpadní nádrže. Regulační prvek g je opatřen ovládacím prvkem 1, jehož vstup je elektrickým vedením É připojen na výstupy prvního ěidla l polohy a druhého čidla l polohy pohyblivé traverzy l, vstup elektrohydrauliokého rozváděče lg a výstup čidla § tlaku,přiřazeného paralelné k přívodnímu potrubí g pracovního prostoru lgll ovládacího hydraulického válce lg....

Zapojení pro testování ovládacího zařízení, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243221

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lacko 1ubomír

MPK: G05B 23/02

Značky: testování, stroje, ovládacího, zařízení, zapojení, tvářecího, zejména

Text:

...s druhým vstupem kontrolního obvodu B a současně přesovládací obvod 4 s prvním vstupem výkonového spínače 5, a jednak s prvním vstupem kontrolního obvodu 8, jehož výstup je spojen s druhým vstupem výkonového spínače 5. Výstup výkonoveho spínače 5 je spojen s brzdou 6 a s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu 7, tvořeného čítačem nebo alespoň jedním klopným obvodem. Výstup vyhodnocovacího obvodu 7 je připojen na druhý vstup kontrolního obvodu...

Zařízení pro dvouvstupové ovládání, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248408

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/20, F16P 3/18

Značky: tvářecího, zařízení, dvouvstupové, ovládání, stroje, zejména

Text:

...s jehož druhým vstupom js spojon výstup druhého monootebílního klopného obvodu.Výhodou zařízení pro dvouvstupová ovládání podle vynálezu je podstatné zvýšení bezpečnosti ovládání stroje vzhlsdom k samokontrole zařízení. Samokontrola je docílona tím, že všechny prvky zařízení změní během pracovního cyklu stroje svůj stav e porucha ktoréhokoliv z nich je vyhodnocona okamžitě, dřívo než by mohlo dojít k ohrožení obsluhy nebo stroje.vynález...

Zařízení pro vymezení vůli v klikovém mechanismu tvářecího stroje, zejména kovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234356

Dátum: 15.10.1986

Autori: Páleník Josef, Ondříček Jan, Žilka Stanislav, Slabý Vladimír, Jemelík Jiří

MPK: B30B 15/00

Značky: vůlí, stroje, klikovém, zařízení, zejména, kovacího, mechanismu, tvářecího, vymezení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vymezení vůlí v klikovém mechanismu tvářecího stroje, zejména kovacího lisu sestává z nadlehčovacího ústrojí např. pneumatického, uspřádaného na beranu a z tvarových součástí při přenos síly na klikový hřídel. Jedna ze součástí tvoří ložisko nebo opěru výstředné části klikového hřídele.

Způsob simulování a řízení tvářecího procesu zejména hydromechanického tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229373

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vránek Bohuslav, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/26

Značky: hydromechanického, způsob, tvářecího, řízení, tažení, zejména, procesu, simulování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob simulování a řízení tvářecího procesu, jehož podstata spočívá v tom, že se tvar materiálu v prostoru mezi vnitřní hranou (rp) přidržovače a tažníkem při každé ze zvolených poloh průtržníku popíše soustavou přechodových kružnic, kde každé kružnici odpovídají jiné napěťové hodnoty v plechovém přístřihu, vycházející z rovnovážného napěťového stavu ve tvářeném materiálu v tečném bodě, přičemž se napěťové hodnoty sledují v obou tečných...

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228210

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nováček Petr, Novotný Josef, Drkal Jan

Značky: bočním, tvářecího, zařízení, tohoto, způsobu, způsob, polotovarů, výronkem, nástroje, provádění, uvolňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob uvolňování polotovarů s bočním výronkem z tvářecího nástroje, a to polotovarů objemově tvářených, zejména ve dvoudílných a vícedílných nástrojích a zařízení k provádění tohoto způsobu. Účelem vynálezu je zajištění reprodukovatelné polohové orientace polotovarů, např. výkovků, která se docílí tím, že se výkovek ihned po skončení konečné fáze svého přetvoření uchopí za vytvořený výronek a v této poloze setrvá při následném oddalování dílů...

Beran, zejména mechanického tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220470

Dátum: 15.11.1985

Autori: Sekanina Milan, Mikolášek Oldřich

Značky: mechanického, stroje, zejména, beran, tvářecího

Zhrnutie / Anotácia:

Beran je opatřený hydraulickou pojistkou proti přetížení a v jehož dutině je neotočně upraven přestavovací člen spřažený s ojnicí stroje a vytvořený ve tvaru válce osazeného do dvou různých průměrů, kde první válcová část je opatřena pohybovým závitem, kterým je uložen v otočné přestavovací matici a druhá část je uložena posuvně v beranu, přičemž pohybový závit přestavovacího členu a lůžko ojnice je vytvořeno na jeho první válcové části většího...

Způsob výroby řezného a tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227798

Dátum: 01.11.1985

Autori: Jadrníček Vladimír, Smrčka Jaroslav

Značky: výroby, řezného, nástroje, způsob, tvářecího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby řezného tvářecího nástroje, který je složen z vrstvy činné, zhotovené z práškové nástrojové oceli a z vrstvy nosné, zhotovené z uhlíkové nebo nízkolegované oceli. Na nosnou vrstvu se nalisuje za studena směs prášků nástrojové oceli, nebo mezi nosnou vrstvu a činnou vrstvu se současně nalisuje spojovací vrstva z nízkouhlíkové práškové oceli. Tento polotovar se ohřívá v ochranné atmosféře argonu na kovací teplotu a...