Patenty so značkou «tvářecí»

Izolační tvářecí hmota pro vodotěsné svařovatelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269878

Dátum: 14.05.1990

Autori: Churý Ladislav, Bábek Miloslav, Skopálek Antonín, Smělý Zdeněk

MPK: C08L 23/06, C08L 9/00

Značky: fólie, svařovatelné, tvářecí, vodotěsné, izolační, hmota

Text:

...popílek) a nastavovadel jde zejména o využití upravených druhotných surovin z pryžováho a koženého odpadu. Nového a vyššího účinku se dosáhne tím, že běžným způsobem se vyrobí nevulkanizovaná fólie a pokud se jí použije k izolačním pracím v poměrně krátké době, dá se s ní pracovat jako se snadno tvářitelným, tedy i svařovatelným termoplastickým materiálem tyto vlastnosti nevulkanizcvaných fólií, především snadnou tvarovou přizpůsobivost...

Tvářecí nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 269253

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kotek Vladimír

MPK: B21C 25/10

Značky: tvářecí, nástroj

Text:

...pevnosti a odolnosti vůči otěru, srovnatelnou se špičkovými korundovými materiály.Na připojoných výkresoch je znázornčno konstrukční řešení liaovacího nástroje pro vytváření práškových směsi a tažníce pro tvarování konstrukčních součástí z kompektních kovových materiálů.Na obr. ltje v řezu znázorněn lisovací nástroj sestávající z vložky 1 matrice podle vynálezu a kotvící desky g matrice.Na obr.2 je v půdorysu znázorněna tažnice pro vytváření...

Tvářecí nástroj pro výrobu odlévacích plastových forem pro kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268978

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zeman Lubomír, Neuhäusl Emil

MPK: B29L 11/00, B29C 39/26

Značky: odlévacích, plášťových, výrobu, kontaktní, forem, nástroj, čočky, tvářecí

Text:

...v možnosti použít typ, počet, rozměr a umístění vtokováho istí dovolující optimalizaci plnící i dotlaková fáze vstřikovacího procesu. v možnosti temperovat každou tvářecí podsestavu zvláät, v možnosti zajistit souosost optické osy odlévací formy a její válcové části.Příkladná provedení možných podsestav tvářecího nástroje podle vynálezu jsou na obrázcích l až 6, kde na obr. 1. je znázorněn příklad tvářecí podsestsvy, včetně tem perace, s...

Vyhazovací zařízení pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266175

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jedovnický Jan, Stehlík Dušan

MPK: B30B 15/32

Značky: zařízení, vyhazovací, tvářecí, stroje

Text:

...vyhazovací tyče a vyhazovače. Vodicí žebra vyhazovače vytváří přechodový vrub, který nepříznivě ovlivñu je životnost nástroje.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u vyhazovacího zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z předního vyhazovače a zadního vyhazovače, jež jsou uspořádány v pouzdře uloženém v podložce, pohyb pouzdra je vymezen zadním čelem průtlačnice a narážkou, přičemž zadní polohu zadního vyhazovače...

Tvářecí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264258

Dátum: 13.06.1989

Autor: Raistrick James

MPK: C08F 118/08

Značky: hmota, tvářecí

Text:

...póry, které mohou být přitomny v časticovité látce, například v tom případě, když částicovitá látka zahrnuje d 11 té částlce.Vzniku takového přednostního výrobku se napomáha tím, že se .používá vysokého smykového namáhání během mísení hmoty, které se může provádět v podstatě v nepřítomnosti vzduchu, například za vakua a/nebo tak, že se při tváření pracuje .alespoň za mírného tlaku, například za tlaku 1 až MPa,a to zejména v tom případě,...

Zařízení pro adaptivní kooperaci tahu a velikosti tvářecí mezery při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264238

Dátum: 13.06.1989

Autor: Ovsjannikov Vladimír

MPK: G05D 5/03, B21B 37/08

Značky: tvářecí, mezery, adaptivní, pásu, velikostí, zařízení, válcování, kooperaci

Text:

...pro výpočet adaptivníeh parametrů Logický vstup 2.2 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na prvýpásu a druhý výstup 2.4 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na druhý hodnotový vstup4.3 paměťového zpožďovacího bloku 4, ph čemž hodnotový vstup 3.1 paměťového posuvného registru 3 je připojen na výstup 10.1 čidla 10 odchýlky vstupní tloušťky pásu. Logický vstup 3.2 paměťového posuvného registru 3 je připo jen na čtvrtý výstup 9.4...

Tvářecí, obráběcí a podobná zařízení s manipulátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262870

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hason Stanislav, Kuchtíček Jan, Sochor Ludvík

MPK: B21D 43/14

Značky: obráběcí, podobná, manipulátorem, zařízení, tvářecí

Text:

...u tvářecího, obráběcího anebo podobného zařízení je vyobrazen na přiložených výkresech,na nichž obr. 1 představuje jeho sohematické provedení v nárysu a obr. 2 v půdorysu.Nezakreslené tvářecí,obráběcí anebo podobné zařízení, V daném případě lisovací, je opatřeno upínací deskou 1 nástrojů.S upínací deskou ł lísovacího zařízení je spojena základová deska 2 manipulátoru. Po stranách základové desky 2 jsou umístěuny protilehlé pohonné...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neischl Jaroslav, Schwarzrock Pavel

MPK: B21F 3/04

Značky: zejména, průřezu, výrobu, nekruhového, tvářecí, drátu, pružin, zařízení

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....

Tvářecí přípravek pro výrobu šroubových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 262557

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dobesch Otto, Frydrych Milan

MPK: B21D 11/06

Značky: výrobu, ploch, šroubových, přípravek, tvářecí

Text:

...pro výrobu šroubových ploch dle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese V nárysu v částečném řezu, přičemž na obr. 1 je znázorněna tvářecí část a na obr. 2 matrice.Tvářecí přípravek dle vynálezu sestává z matrice l a nad ní umístěné tvářecí části g. Matríce ł je složena ze dvou soustředných válců lg, łł, z nichž vnější valec lg má na hořejším čele vytvořenou šroubovou plochu jednoho závitu šneku šnekového dopravníku a vnitřní válec łł...

Hydraulický tvářecí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 261954

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pindrič Miroslav, Pindrič Milan

MPK: B30B 1/40

Značky: tvářecí, hydraulický, stroj

Text:

...uložen ve stojanu hydraulického tvářecího stroje.Další podstatou je, že na konci pistní tyče je vytvořen závit, zabírající s maticí,která je uložená otočné axiálně neposuvně ve stojanu hydraulického tvářecího stroje.~Předností hydraulického tvářecího stroje podle vynálezu je, že vestavěním hydraulic 4kého pohonu do pohybového členu klinoveho tvaru je dosaženo Velmi malých rozměrů, především výšky mechza-nismů, přenášejících síly mezi stojanom...

Snímač tvářecí síly na kovacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 257349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Smrčka Jaroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: tvářecí, snímač, kovacích, strojích, síly

Text:

...dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem aktivních tenzometrů, a druhé dvě protilehlé strany měřicího mostu jsou tvořeny polovičním počtem kompenzačních tenzometrů.Snímač podle vynálezu je osazen nejméně třemi válcovými siloměry, jejichž rozměry jsou voleny tak, aby citlivost byla vyhovující. Celková sila je dana součtem tří nebo více složek,která měří jednotlivé siloměry. Významnou výhodou zařízení podle vynálezu...

Tvářecí lišta s deflokulačním a odvodňovacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257000

Dátum: 15.04.1988

Autor: Balcar Čestmír

MPK: D21F 11/00

Značky: tvářecí, deflokulačním, odvodňovacím, lišta, účinkem

Text:

...z vláknité vrstvy na spodní stranu síta a udržování kontaktu síta s horním třecím povrchem stykové části tvářecí lišty. Na druhé straně podtlak aplikovaný v mezeře před konvenční odvodñovací lištou má za účel odvodňování vláknité vrstvy na sítu tím, že voda z mokrého pásu se odvádí náběžnou částí konvenční lišty. Délka zóny diskrétních pozltivních tlakových rázü po šíři sita se pohybuje v rozsahu od 1 cm do15 cm v závislosti na druhu a...

Tvářecí nástroj pro výrobu výkovků a kalibraci velkorozměrných den

Načítavanie...

Číslo patentu: 240703

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eichoo Viktor, Hovorka Jaromír

MPK: B21J 9/12

Značky: kalibraci, tvářecí, výkovků, nástroj, výrobu, velkorozměrných

Text:

...tvářecího nástroje podle vynálezu je jeho unitverzálvnost, nebot ho lze použít jedntavkpro výrobu širokého sortimentu výkovků kruhové-ho průřezu a jednak ho lze použít i pro kallibraci velkorozměrných tlustostěnných den kruho.vého ioválnéhoprůřezu, čímž se snižuje celkový počet potřebných nástrojů.Další jeho výhodou je, že po opotřebení jeho úhlové pracovní plochy lze provést snadno její opravu strojním obráběním a dále ho po-užívat...

Tvářecí nástroj pro hlavovou část nádobky z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244805

Dátum: 14.08.1987

Autor: Šandula Jozef

MPK: B29C 45/26

Značky: plastické, část, hlavovou, nástroj, nádobky, tvářecí, hmoty

Text:

...plastická hmota pro vytváření hlavy 4 tuby. je na podstavci 1 § stroje upraven pracovní valec 16. rPístnice 17 pracovního válce g spolupracuje při vám pracovním pohybu se zdvihátkem łg, které je upevněno na hlavě g kolíku g a udržuje jej tak ve znázorněně poloze. Na obr. l je například pneumaticky ovládaný pracovní válec g, případně jeho pístnice E, znázorněn v klidové poloze, ve které pístnice 17 uvolnila zdvihátko lg, upevněné na...

Tvářecí čelisti zejména pro výrobu dutých šroubových vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 252138

Dátum: 13.08.1987

Autori: Skopal Bedřich, Krejčíř Josef, Dvořák Jiří

MPK: B21D 11/06

Značky: tvářecí, dutých, zejména, čelistí, šroubových, vřeten, výrobu

Text:

...podle vynlleeu je echemetich snizornłn ne připojenóm výkrese pŕedetevujícín ne obr. 1 čdstečny podálný řez tvářecí dutllou tvánecích čelietí e ne ob. 2 čáetečny čelni pohled ne tveŕecí dutinu n obr. 1 e vysnečenýli prdblłw Itředd prdřeků tvdřecí dutiny člrkovenl e s délkou pŕetvlřecí části e kelibreční části vłdy v délce Jednoho etoupáni roubovice kelibreční části.len tvářecími čelietui podle vynáleou Je uprevene prochosí tvdřecí dutina i...

Polyetylénové tvářecí hmoty pro izolaci kovových vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251902

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jahns Rüdiger, Fiedler Peter, Fassian Cäcilie, Hoffmann Heinz

MPK: H01B 3/18, C08L 23/06

Značky: izolaci, kovových, polyetylénové, vodičů, tvářecí, hmoty

Text:

...Macc Momao npn STOM ocymecwannwn no HSBGCTHHM rexuonorunn nepepaöorxn. K opMoaouauM Maccan, xpoMe woro, Momao noöąnnrb npornsocwapnrenn, 5 qacTHocTn TepMOCTaÓHnH 3 aT 0 pH n/mna rnesaxruaaropm Menu, Hauonuuwenu, cMa 3 KH n/unu nuruenwm. 0 c 06 uM npen~ MymeCTBOM cooraewcraymmn H 306 peTeHmm ů 0 pMOBOqHHX Macc HBHHQTCH xx npHMeneune ną oqeas Manmx nonepequmx ceuennň nponoon H ôonbmaz cxopocrn npnemac rnanKoñ,n 3 onnuMoHHoů n 0 BepxH 0 cTbm, TSK...

Ostřikovací zařízení pro obráběcí a tvářecí procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251367

Dátum: 16.07.1987

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 11/12, B05C 9/02

Značky: zařízení, ostřikovací, procesy, tvářecí, obráběcí

Text:

...funkčních dílů zařízení a tím l značný rozsah volítelnoeti parametrů dávkovaného média při malých rozměrech celeho zařízení. Náročnosť. na údržbu zařízení je minimální i v dlouhodobám provozu a v případech. kdy použité médium má samo o sobě mazací vlastnosti, nevyžaduje prakticky žádnou údržbu ani v najnáročnejších provozních podmínkách. Tlečný nákružek, ovládadící pracovní píst, může byt ovládán libovolrąým způsobem.Způsob provedení...

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238239

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaník Jindřich, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/08

Značky: stolic, mezery, vyhodnocování, zařízení, válcovacích, tvářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení velikosti tvářecí mezery u stolic, u nichž nelze mezeru přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu. Zařízení využívá elektronických obvodů...

Otěruvzdorná šedá litina, zejména pro tvářecí nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250951

Dátum: 14.05.1987

Autor: Král Zdeněk

MPK: C22C 37/00

Značky: tvářecí, litina, oteruvzdorná, zejména, nástroje, šedá

Text:

...1,0 S molybdenu, 1,0 až 4,0 niklu a/nebo mědi, přitom mědi je maximálně 2 .U dosud známých litin používaných pro tvářecí nástroje není v jejich složení ve stávající kombinaci s ostatními prvky v daném rozmezí nikl a měč, které mohou být vzájemné nahrazeny, ale i použity současně. Životnost nástrojů vzrůstá se snižováním obsahu fosforu a síry. Šedá litina podle vynálezu je charakterizována perliticko-bainitickou strukturou,která zajištuje...

Bezpečnostní řídicí zařízení pro tvářecí stroje, zejména pro lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250743

Dátum: 14.05.1987

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: B30B 15/16

Značky: zejména, bezpečnostní, stroje, řídící, tvářecí, zařízení

Text:

...vstupem komrolního zařízení a třetí výstup obvodu testu je spojen.s druhým vstupem jednotky ovládání ventilu. Případně pátý vstup obvodutestu je spojen se snímačem momentu a sedmý vstup jednotky ovládání ventilu je spojen s výstupem řídícího generátoru. Podstatou vynálezu je i to, že šestý vstup jednotky ovládání ventilu je epojen přes vyhodnocovací jednotku pohybu alespoň s jedním snímačem pohybu, případně ovládací zařízení je spojene s...

Tvářecí čelisti pro výrobu šroubovitých součástí z trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231266

Dátum: 01.03.1987

Autori: Švercl Josef, Žampach Štěpán, Novák Jan

MPK: B21D 15/00

Značky: čelistí, polotovarů, šroubovitých, výrobu, součástí, tvářecí, trubkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a týká se tvářecích čelistí pro výrobu rotorů jednovřetenových čerpadel, opatřených funkční dutinou sestávajících z naváděcí části, přetvářecí části a kalibrační části. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby těchto čelistí. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že naváděcí část (4) fukční dutiny (3) je tvořena pronikem válcové plochy (41) a šroubovice (5), přetvářecí část (6) je tvořena pronikem kuželové plochy (61) a...

Svítidlo, zejména pro obráběcí a tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247456

Dátum: 15.01.1987

Autori: Opletal František, Krejčiřík Josef, Swaczynová Jaromíra

MPK: F21M 3/18

Značky: svítidlo, stroje, obráběcí, tvářecí, zejména

Text:

...svítidla podle vynálezu je v tom, že může být za chodu stroje nasmärováno ne potřebné místo v pracovním prostoru a také, že v tomto prostoru nepřekáží.Príklad provedení svítidla podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 znázorňuje obráběcí stroj v exonometríokém pohledu se svítidlem, obr. 2 je částečný řez svítidlem vo zvětšeném měřítku z obr. 1 a obr. 3 je svítidlo v axonometríckém pohleduSvítidlo m podle vynálezu...

Zařízení pro vyhodnocování klínovitosti tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234639

Dátum: 01.01.1987

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: vyhodnocování, válcovacích, zařízení, klínovitosti, stolic, mezery, tvářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování klínovitosti tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení klínovitosti u stolíc, u nichž nelze průběh mezery přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu a k vyhodnocení diference mezi...

Zařízení pro nastavování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234084

Dátum: 01.10.1986

Autori: Novotný Ladislav, Vaník Jindřich

MPK: B21B 37/08

Značky: mezery, zařízení, tvářecí, nastavování, válcovacích, stolic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování tvářecí mezery a klínu tvářecí mezery válcovacích stolic. Podstatou vynálezu je takové zapojení dvou polohových servosystémů pro přestavování polohy pracovních vá1ců válcovací sto1ice, které využívá čtyř inkrementálních čidel polohy, společných obvodů zadání žádaných hodnot mezery a klínu mezery a obvodu zadání korekce tvářecí mezery, a tím vytváří vhodně nalogové signály pro řízení výkonových...

Zařízení pro vyhodnocování korekce tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233038

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vaník Jindřich, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/08

Značky: mezery, tvářecí, válcovacích, korekce, zařízení, stolic, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyhodnocování korekčního signálu k získání skutečné válcovací mezery válcovacích stolic. Podstatou vynálezu je takové zapojení převážně analogových měřitelných signálů stolice majících vliv na změnu velikosti tvářecí mezery, které prostřednictvím součtových členů, analogové násobičky, lineárních a nelineárních členů spolu s D/H a A/D převodníky vytvoří vhodný signál pro potřebu korekce údajů při nepřímém číslicovém...

Stabilizátorová změs pro polyvinylchloridové tvářecí hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227315

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wedl Peter, Löffelholz Frido, Worschech Kurt

Značky: polyvinylchloridové, stabilizátorová, hmoty, změs, tvářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátorová směs pro polyvinylchloridové tvářecí hmoty, které obsahují vápenaté a zinečnaté soli mastných kyselin jakož i parciální estery polyolů s mastnými kyselinami, vyznačující se tím, že sestává ze 4 až 100 hmotnostních dílů syntetického, jemně krystalického, jemně práškového hlinito-křemičitanu sodného, obsahujícího vázanou vodu v hmotnostním množství 13 až 25%, o složení - vztaženo na bezvodou podobu 0,7 až 1,1 Na2O . Al2O4 . 1,3 až...

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219972

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sekanina Milan, Mikolášek Oldřich

Značky: ventil, zejména, proti, tvářecí, stroje, hydraulické, přetížení, přetěžovací, pojistky

Zhrnutie / Anotácia:

Přetěžovací ventil hydraulické pojistky proti přetížení, zejména pro mechanické tvářecí stroje, sestávající z přetěžovacího pístu, vyvažovacího pístu a odpalovacího pístu, pohyblivých souose v pneumatickém vyvažovacím válci uspořádaném na beranu, přičemž odpalovací píst má tvar trubky a je uspořádán v dutině vyvažovacího pístu na straně přetěžovacího pístu a jeho prstencové těsnící čelo dosedá na těsnění oddělující tlakový prostor vyvažovacího...

Tvářecí forma pro výrobu porcelánového dutého zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225917

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička František, Klobouček Jiří, Vostrý Jiří

Značky: zboží, dutého, forma, porcelánového, tvářecí, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Tvářecí froma pro výrobu porcelánového duté zboží a podobných točených výrobků, jako váziček, hrnků, dóziček atd., která je tvořena tenkostěnným výliskem z plastické hmoty na bázi poly-?-olefinu, například polypropylenu, polyesteru, polyamidu nebo polyformaldehydu s případnou příměsí 10 až 30 hmotnostních dílů skelných vláken. Tvářecí forma je ve své horní části vybavena vyjímacím osazením, přičemž dno této formy je opatřeno kruhovou drážkou...

Tvářecí forma pro výrobu porcelánového a podobného zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 225916

Dátum: 01.07.1985

Autori: Růžička František, Vostrý Jiří, Klobouček Jiří

Značky: forma, zboží, tvářecí, porcelánového, výrobu, podobného

Zhrnutie / Anotácia:

Tvářecí forma pro výrobu porcelánového a podobného zboží, která je určena pro výrobu plochých výrobků, kupř. talířů, mís atd. s případným reliefem, vyráběných točením. Tvářecí forma je tvořena tenkostěnným výliskem z palstické hmoty na bázi poly-?-olefinu, např. polypropylenu, polyesteru, polyamidu nebo polyformaldehydu s případnou směsí skelných vláken. Tvářecí forma je opatřena středicím trnem a ve zlomu do praporu má alespoň jednu kruhovou...

Tvářecí trn nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221732

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pecháček Stanislav, Tomášek Jiří

Značky: nástroje, tvářecí, trubkových, polotovarů, kapalinou, tvarovek, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvářecího trnu nástroje pro tváření tvarovek z trubkových polotovarů tvářecí kapalinou, opatřený čelem. Podstatou vynálezu je, že čelo tvářecího trnu je na průměru odpovídajícím vnitřnímu průměru trubkového polotovaru opatřeno na podélnou osu tvářecího trnu kolmo uspořádanou mezikruhovitou plochou, na níž směrem k povrchu tvářecího trnu navazuje vnitřní kuželovitá plocha směrem k ose tvářecího trnu vnější komole kuželovitá...

Tvářecí jádro z tepelně roztažitelné plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218440

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kutheil Tomáš, Paloda Martin, Klein Milan

Značky: hmoty, tepelně, roztažitelné, jádro, tvářecí, plastické

Zhrnutie / Anotácia:

Tvářecí jádro z tepelně roztažitelné plastické hmoty pro integrální konstrukci s otvorem ve stěně, vyráběnou z předimpregnovaných vyztužených plastů, vyznačené tím, že je nejméně jedním řezem nebo zářezem rozděleno na souvislý pás, jehož jeden konec je v dosahu otvoru ve stěně integrální konstrukce, a jehož druhý konec je v místě nejvíce vzdáleném od otvoru ve stěně.

Tvářecí nástroj, jedno- nebo vícedílný, stroje na zpracování materiálu v plastickém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214873

Dátum: 15.10.1984

Autori: Becker Kurt, Schaar Lothar, Heuerssen (nsr)

Značky: plastickém, stavu, materiálů, vícedílný, jedno, stroje, tvářecí, zpracování, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Jedno nebo vícedílný tvářecí nástroj stroje na zpracování materiálu v plastickém stavu, obzvláště roztaveného skla, chlazený chladicím prostředím, obzvláště vzduchem. Nástroj má formové vybrání pro tváření materiálu a okolo tohoto vybráni jsou rozmístěny průchody, do nichž lze zavádět chladicí prostředí. Podélné osy průchodů leží v rovině procházející podélnou osou formového vybrání a vždy jeden nebo skupina průchodů jsou napojeny na oddělanou...