Patenty so značkou «turbokompresoru»

Uložení ozubených kol protáčecího a indikačního zařízení axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270374

Dátum: 13.06.1990

Autori: Misárek Dušan, Janč Zbyněk, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/04

Značky: zařízení, uložení, protáčecího, ozubených, turbokompresoru, axiálního, indikačního

Text:

...zařízení .áeazenénehřídeli elektropohonu vně tělesa ložiskového stojanu je vložen e na centrickémozubu záchytnáho prstence sousoe usazen vyjímetelný uzavijoí pratenec. Uzavírecí prstenec je opetřen ve styku s hřídelem elektropohonu labyrintovým těúlcím elementem a vnitřní dutinou, propojenou se zdrojem tlakováho vzduchu. Držák indikečního zařízení je upevněn přímo na zedním čele loiíekového stojanu.Výhodou uložení ozubených kol...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedláček Evžen, Misárek Dušan, Fejman Jiří, Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk

MPK: F04D 29/58

Značky: vůlí, vůči, axiálního, nastavení, samočinně, optimálních, rotoru, zapojení, turbokompresoru, statoru

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Statorová labyrintová ucpávka turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267295

Dátum: 12.02.1990

Autori: Boháč Miroslav, Kodym Jaroslav, Šeda František, Kohout Josef

MPK: F16J 15/447, F04D 29/10

Značky: turbokompresoru, ucpávka, labyrintová, statorová

Text:

...turbokompresoru e zvýšení potrebného příkonu.Uvedené nedostatky odstraňuje stetorová labyrintová ucpávka turbokompresoru,tvořená tělesem s břity labyrintu,podle výnálezu. Jeho podstate spočívá v tom, že těleso e břity labyrintu je opatřeno nosnou částí, v níž jsou vytvořeny alespoň tři nosné segmenty, jejichž vnitřní průměr je shodný s vnitřním prüměrem břitů.Základní výhoda ucpávky podle vynálezu spočívá ve snížení měrného tlaku na...

Uložení statoru turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262245

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bezpalec Vojtěch, Bezdíček Josef, Šídlo Pavel, Petrovský Ivan

MPK: F01D 25/16, F16C 35/00, F16C 35/067...

Značky: statoru, uložení, turbokompresoru

Text:

...upravenými kolmo k ose statoru a první patky statoru jsou uloženy na horní ploše druhého ložlskového stojanu s možností dilatace v horizontální rovině, přičemž oba ložiskové stojany jsou opatřeny držáky, v nichž jsou uložena svislá pera.Základní výhoda uložení podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje autokompenza 4ci teplotních deformací a omezení vlivu vysoké provozní teploty na práci ložisek při provozu, zejména tehdy, kdy provozní teploty...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262222

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fajman Jiří, Vítkovec Zdeněk, Kaděra Václav, Feierfeil Jiří, Němec Adolf, Janč Zbyněk, Pěnkava Jiří, Kantor František, Brož Karel, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/32

Značky: rotor, turbokompresoru, axiálního

Text:

...Přítlačna šroubová pružina pak umožňuje široké spektrum přítlàčných sil jak volbou konstrukčních parametrů vlastní pružiny, tak i možností volby počtu přítlačných elementu. Při tom je nosný disk vlastního rotoru z pevnostního hlediska ovlivněn jen zcela nepatrně, protože přítlačné elementy jso-u umístěny v patce lopatky, kde naopak snižují velikost odstředivých sil.Na připojených výkresoch jsou schematicky znázorněny příklady provedení...

Natáčivé statorové lopatky axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262003

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Josef, Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/56

Značky: axiálního, statorové, lopatky, natáčivé, turbokompresoru

Text:

...koncu listu lopatek a lopatkyje možno zhotovit v rozměrech pro minimální radiâlní vůle v celé dêlce profilu přeěnívajícího konce. Toto provedení umožňuje dosáhnout optimâlních radiâlních vůlí, což vede ke zvýšení účinnosti komprese každého stupně a tím ke zvýšení provozní ekonomie celého turbokompreso Ill.202 003 Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vy nálezu, kde na obr. 1 je ěâsteěný podělný řez statorem axiálního...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261192

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pěnkava Jiří, Janč Zbyněk, Vítkovec Zdeněk, Fajman Jiří, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/32

Značky: turbokompresoru, rotor, axiálního

Text:

...Podstata řešení spočívá v tom, že přímkové spojníce těžišt jednotlivých profilů lopatkového listu je kolmá na dno úchytné drážky lopatky a současně kolmo protíná osu rotace. Nedílnou přechodovou součástí lopatky mezi patkou a lopatkovým listem je klínový nástavec, jehož vnější kuželovitě tvarovaná plocha líouje s kuželovým povrchem nosného disku.Hlavní výhoda provedení rotoru axiálního turbokompresoru podle vynálezu je, že na patky...

Stator osového turbokompresoru zejména stacionárního provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260850

Dátum: 12.01.1989

Autori: Misárek Dušan, Kratochvíl Miloslav, Janč Zbyněk, Feierfeil Jiří, Koubík Jiří, Fajman Jiří, Klaus Lubor

MPK: F04D 29/54

Značky: stator, osového, stacionárního, turbokompresoru, zejména, provedení

Text:

...řezu oválný pruřez sběrně komory. Boční stěna výtlačně části skříně svírá s osou rotace stroje plynule se měníoí úhel, který se směrem k dělicí rovině postupně zvětšujehProvedení statoru osověho turbokompresoru podle vynálezą zvláště pak jeho výstupní částg má řadu výhod. Nejdňležitější výhodou je možnost jeho bezporuchověho použití v krajně obtížných podmínkách, tj. při provozu s extrêmně rychlými změnami teplot a provozních tlaku....

Stator vícestupňového axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259684

Dátum: 17.10.1988

Autori: Anděra Vratislav, Bělohoubek Karel, Misárek Dušan, Janč Zbyněk, Vočadlo Jan

MPK: F04D 29/56

Značky: stator, turbokompresoru, axiálního, vícestupňového

Text:

...písmene T. Příěný průřez kruhové drâšky a v ní uloženého kroužku má tvar ětyřúhelníka, který je v rozích případně zaoblen.Výhodou provedení statoru vícestupnového axiâlního turbo~ kompresoru podle vynálezu je, že umožnuje zabudování natâčivých lopatek za provozu současně se zabudováním všech sond potřebných k podrobněmu a plynulěmu proměření tlakového a teplotního profilu za každou statorovou mříží. Další velká přednost statoru ví...

Zařízení pro ochranu turbokompresoru před pompáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 258030

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gruba Vladimir, Bilenko Vladimir, Bregman Mark, Ivaščenko Anatolij, Děkaněnko Vladimir

MPK: F04D 27/02

Značky: ochranu, pompáží, zařízení, turbokompresoru, před

Text:

...iucuesnoaenn nMnynucon na Buxog KOMHQDEŤQDE 8 no ucreueunu npeuenu, saaHHoro 6 noxoM 9 nauarn, ocymecrnnaewcn cdpoc pane 10 apeueun, marosoe neípeuemeume pocceax npexpamaercà, u ycrpoňcwno npnour 3 ucxonnoe cocron ne. Ecnu gpoccenb Maxcnuansno orxpmŕ, unu ero owxýurne He npnsour K ncqesuoneunm Mnynbcon na nuxoe xounapawopa 8, uro coornercwnyew 6 mcTpoMy ynenuqenm aMqnMrymu.§one 5 aHu, ro npn nocrueann saaunoro suaqenn aunnu vyn xoneóannä,...

Zapojení odtlakovacího systému ucpávek turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244055

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bolek Silvestr, Bolková Vira, Filip Aleš

MPK: F04D 29/12, F04D 29/66

Značky: systému, ucpávek, zapojení, turbokompresoru, odtlakovacího

Text:

...odpadním olejovym potrubím 2. Plynové prostory lg,lgg ve apodních čàstech ucpàvek 5, 39 jsou spojeny větvemi llg,lll emíšeného potrubí ll s vysokotlakýn odlučovačem lg oleje,který je propojen na obrázcích neznàzorněnym potrubím přes uzavírací ventil s odpadem oleje. Plynové potrubí 12 z odlučovače lg oleje je propojeno s oběma větvemi lgg, lil ucpâvkového plynového potrubí li. Prvá větev lłg je vyvedena z horní části plynového prostoru lg prvé...

Zařízení pro regulaci radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256513

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kodym Jaroslav, Šídlo Karel, Nácovský Miroslav

MPK: F04D 27/00

Značky: radiálního, regulaci, turbokompresoru, zařízení

Text:

...Wvvýhodou řešení je jednoduchost výrobyI.snadnější regulace a menší tlakové ztráty dopravované vzdušiny. ÁNa připojenêm výkresu je na obr. 1 znäzornšn.podêlnýsv 1 elý řez vstupní částí radiâlníhoturbokompresoru se veunutou regu~ lační vložkou. Na obr. 2 a obr. 3 jsou znâzorněna alternativníprovedení regulačnfch vlošek. V sacím hrdle 1 je vložena regu lační vložka 2 kruhovêho průřezu, která má osu 3 výetupníhoprůřezutodchýlenu od osy o...

Způsob svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mizera Milan, Štěpánek Miroslav, Kroupa Václav

MPK: B23K 9/16

Značky: zejména, svařování, způsob, lopatkového, kola, radiálního, turbokompresoru

Text:

...technologií svařování pro způsob svařování radlálního lopatkového kola, u kterého se části lopatek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotouči a spojovací svar se vede středem lopatky.Podstata způsobu svařování radiálního lopatkového kola, zejména turbokompresoru, u kterého se části lopau tek obrobí jak na nosném kotouči, tak i na krycím kotoučí, spočívá podle vynálezu v tom, že spojovací svar obou částí oběžné lopatky se provede ve...

Zapojení pro antipompážní ochranu turbokompresoru při regulace tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242692

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kristan Dušan

MPK: F04D 29/66

Značky: turbokompresoru, zapojení, ochranu, tlaku, regulace, antipompážní

Text:

...aby odpovídela okamžitému otevření akčního orgánu pro reguleci tlaku. To má za následok zpomalení, případně zastavení vstupní ermatury v poloze zajiětující bezpečný průtok média strojem po kritickou dobu poruchy a zabrání se tak nebezpečí pompáže první sekce agregátu. To umožňuje umístit čidlo pro antipompášní regulaci oo nejblíže spotřebiči, zdroji poruch, např. na výtlak turbokcmpresoru a zvýšit tak účinnost antipompážní ochrany. Tím se...

Hřídelová ucpávka točivého stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242682

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kováe Jozef, Kravárik Dušan, Maoovský Ivan, Brányik Alexander, Brányik Karol

MPK: F16J 15/40, F16J 15/34, F04D 29/08...

Značky: točivého, turbokompresoru, zejména, stroje, ucpávka, hřídelová

Text:

...tedy dosahuje kromč zapučtční přítlačných pručin do vnitřního nosiče jednak tím, že oba nosiče jsou uspořídíny těsnč vedle sebe s jednak tím, že na vnčjčím nosiči je Vytvořeno vâlcově vybríní pro uznístční prstencovê čísti třecího krouřku. Stavební délku pomíhí významnč snířit i to, že plovoucí krouřek je svou vnitřní činnou plochou usazenpřímo na vâlcovê ploče rotorověho opčrněho kroučku.f Pro snadnou montőř a demontíř hřídelovê ucpívky je...

Zařízení k ustavení a zajištění polohy rotačního stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255729

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Josef, Snížek Jiří

MPK: F16M 7/00, F04D 29/00

Značky: zařízení, stroje, zajištění, ustavení, turbokompresoru, rotačního, polohy, zejména

Text:

...nepodstatná výhoda spočívá v tom, že toto zařízení je možno použít také při vyrovnávání soustrojí na základově desce V horizontální rovině, kdy fixační matice a svorníky pomocných příěníků se použijí ve funkci pohy bověho mecnanismu.-q, Zařízení podle vynálezu je schematickyznázcnněno na obr.1až 3. Obr. 1 znázorňuje pohled na turbokompresor a zařízení podle výnâlezu ze směru kolměho k ose rotace. Na obr. 2 je pak znázorněn čelní pohled na...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Goldšmíd Ivan, Anděra Vratislav, Legnerová Hana, Vočadlo Jan, Nožička Jiří, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/00, G01K 15/00

Značky: kalibrační, sekce, měřicího, turbokompresoru, okruhu, zapojení

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Skříň statoru osového turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255170

Dátum: 15.02.1988

Autori: Klaus Lubomír, Misárek Dušan, Janč Zbyněk, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/52

Značky: osového, statoru, turbokompresoru, skříň

Text:

...okraj jazyku mezikruhového difuzoru. Její boční stěny jsou tanqenciálně napojeny na vnitřní válcovou stěnu sběrné komory. Na čelní stěně duté výztuhy je v rovině symetrie umístěno usměrňovací žebro, které je od protilehlě stěny sběrné komory po celé délce odděleno spárou.Provedení skříně statoru osového turbokompresoru podle vynálezu zajištuje spolehlivý provoz stroje i při nejnáročnějších provozníchpodmínkách. současně však optimálně řeší...

Soustava jednokolových radiálních turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253460

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rérych Zdeněk, Šídlo Pavel, Beran Jaromír, Plavnický Jan, Nácovský Miroslav

MPK: F04D 29/30

Značky: radiálních, turbokompresoru, soustava, jednokolových

Text:

...kola a velikost převodové skříně, nikoliv však převodový poměr. Přitom tvar lopatky je volitelný v rozsahu typízace.Nevýhodou tohoto systému je velké množství různých šířek oběžných kol a obecně libovolnà množství obvodových rychlostí a tím i převodcvých poměrů.Uvedené nedostatky odstraňuje soustava jednokolových turbokompresorů podle vynàlezu. Podstatou řešení je, že každému průměru oběžného kola radiálního turbokompresoru je...

Rotor vícestupňového axiálního turbokompresoru diskového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253324

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vondruška Miloslav, Koubík Jiří, Janč Zbyněk, Feirfeil Jiří, Misárek Dušan, Fajman Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: vícestupňového, provedení, diskového, axiálního, rotor, turbokompresoru

Text:

...plochou kolmou na osu rotace.Výhodou provedení rotoru axiálniho turbokompresoru podle vynálezu je, že umožňuje maximálně bezporuchový provoz i v nejnáročnějších podmínkách. Spojení čela na výtlaku s posledním diskem pomocí obvodového svaru, ktorý je situován navíc na menší průměr, kde napětí vznikající v důsledku mechanického namáhání má nižší úroveň, zajištuje bezpečný kovový spoj, ale i osově symetrický ohřev, případně ochlazování všech...

Dotykové zabezpečovací zařízení lopatkových strojů, zejména turbokompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240748

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vasiljev Roman, Škarka Pavel, Kováeiková Magdaléna

MPK: F16P 7/02

Značky: strojů, dotykové, zabezpečovací, turbokompresoru, zejména, zařízení, lopatkových

Text:

...včasný impuls k odstavení stroje, i když mezítím došlo k prekročení hranice minimální vůle mezi statorem a rotorem. vUvedená situace, kdy se predepsaná vůle v provozu pozvolna prekračuje až dojde k havarijní situaci není sice běžná, ale je treba s ní - jak ukazuje praxe - vážně počítat. - v . Ochranu lopatkových strojů i pri těchto situacích reší provedení dotykovéhozabezpečovacího zarízení podle vynálezuz jeho podstata spočíva v tom, že na...

Stator radiálního turbokompresoru, zejména vícestupňového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252244

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kodym Jaroslav, Martinec Milan, Škaloud Vladimír, Matějů Pavel, Beran Jaromír, Futera Miroslav, Šídlo Pavel, Bartoň Petr

MPK: F04D 29/42

Značky: turbokompresoru, vícestupňového, zejména, radiálního, stator, provedení

Text:

...že vnitřní řešení jeho mezistěn umožňuje vytvoření vhodného prostoru pro umístění natáčecího páčkového mechanismu difusorových lopatek u vícestupňových kompresorů. Řešení vlastních prvků natáčecího systému si ve shodě se záměrem konstrukce klade malé nároky na prostor jak v radiálním, tak zejména v axiálním směru. Výhodou je rovněž okolnost, že stator může být dělený v horizontálni rovině. Další z řady výhod řešení statoru podle vynálezu...

Stator radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240079

Dátum: 01.07.1987

Autori: Straka Ján, Hanigovský Karol, Orosz Jozef, Bodík Rudolf, Mazáo Štefan

MPK: F04D 29/42

Značky: radiálního, stator, turbokompresoru

Text:

...vznikne v rámci povole ných výrobních tolerancí.Výhody konstrukění úpravy statoru radiâlního turbokompresoru podle vynálezu spoěívají v odstranění citovaných nevýhod stávajících uchycení mezistěn ve vrchní polovině skříně. Jde o odstranění netěsností v dělících rovinâch mezístěn v důsledku nedosednutí obou pclovin mezistěn na sebe a odstranění narušení dělící roviny skříně vzniklým upevněním mezistěn v horním dílu skříně. Nová úprava...

Stator barelového radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240060

Dátum: 01.07.1987

Autori: Truchlik Štefan, Ivan Miroslav, Turianiková Helena, Belko Dušan, Kabátová Viera, Petrjánoš Ludik

MPK: F04D 29/42

Značky: radiálního, stator, turbokompresoru, barelového

Text:

...v ucpâckâch. Do řetězce jednotlivých dílů a jejich rozměrných tolerancí je zařazena totiž i vnější nádoba, u níž je dodržaní vůlí něçbtfšnější vzhledem k jejínu velkêmu průměru.Uvedené nedostatky do znaěně míry odstraíuje řešení statoru barelověho turbokompresoru podle vynâlezu. Podstatou vynâlezu je, že vnitřní těleso skříně je po obou stranách opatřeno koncovýni přírubami, na jejichš vnitřních vâlcových plochâch jsou ulošeny na stejnêm...

Zapojení čerpadla na stlačitelné tekutiny, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251136

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mokříš Jaroslav, Jelen Vladimír

MPK: F04D 27/00

Značky: zejména, čerpadla, turbokompresoru, zapojení, stlačitelné, tekutiny

Text:

...armatura lg s elektrickým pohonem, přes kterou prochází stlačený vzduch do sítě 11. K sacímu potrubí 3 je připojen jednak obvod 3 regulace teploty, který ovládá regulační ventil §,připojený na výstupní straně ke směšovači Q a na vstupní straně přes čtvrtou uzavírací armaturu lg S elektrickým pohonem k výtlačnému potrubí lg, s výhodou před dochlazovačem li, a jednak odvod Q signalizace a havarijního vypínání. Paralelně k výtlačnému potrubí...

Zapojení proti zpětnému roztočení turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243307

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koíž Pavel, Zdenik Zdenko, Skalický Jioí, Prchlík Vojtich

MPK: F04D 27/00, F04D 29/66

Značky: zpětnému, zapojení, turbokompresoru, roztočení, proti

Text:

...před pístem siloválců §, SI jsou obdobnépropojeny paralelními větvemi otevíracího potrubí l s otevíracím vývodem §g| šoupátkaSo 1 enoidg 5 šoupátka g 2 je propojen impulsním vedením 1 § se zdrojem elektrického impulsu. Šoupátkc g je spojeno tlakovzdušným potrubím ll se zdrojem tlakového vzduchu přes zásobník lg vzduchu, v jehož přívodním potrubí Lg je uložen zpětný ventil gg.Tlakovzdušné potrubí ll přechází prvou přestavovací větví 117 k...

Zařízení pro radiální ustavení hřídele turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248831

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kodym Jaroslav, Martinec Milan, Šoufl Pavel, Šeda František

MPK: F04D 29/22

Značky: ustavení, radiální, turbokompresoru, zařízení, hřídele

Text:

...se zaoblenými nâběhy hran, jehož průměr je proti průměru hřídele v místě ložiska větší o dvojnàsobnou tlouštku trubky a její vůli na hřídeli. Trubka je nasunuta svým jedním koncem, opatřeným přesným válcovým vybràním, na osazení hřídelą a tím na tomto konci vystředěna. Druhý konec trubky je vystředěn tak, že je opatřen vnitřním závitem, do něhož zapadá vnějším závitem opatřenâ hlavice šroubu,uloženêho zàvitovým spojením v ose hřídele-2 248...