Patenty so značkou «turbodmychadla»

Zařízení pro provozní diagnostiku turbodmychadla přeplňovaných naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262817

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hyanová Blanka, Vávra Jan, Novotný Jiří, Čech Jaroslav, Chládek Josef

MPK: G01H 15/00

Značky: motorů, naftových, turbodmychadla, zařízení, provozní, diagnostiku, preplňovaných

Text:

...okamžitou spotřebou paliva a otâčkami turbodmychadla a ze závislosti mezi plnícím tlakem a otâčkami turbodmychadla, kde byl stanoven jeden diagnostický ukazatel označený o, který je dán poměrem hodnot plnícího tlaku a okamžité spotřebý paliva a charakterizuje jednoznačnč stav turbodmychadla.Výhodou tohoto zařízení podle vynâlezu je především jednoduchost metody, minimální počet čidel s vysokou spolehlivostí,nízká cena celého systému,...

Fluidický řídicí ventil pro přeplňovací turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262069

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tesař Václav, Kliment Vladimír, Takáts Michal

MPK: B60K 13/00

Značky: turbodmychadla, řídící, přeplňovací, ventil, fluidický

Text:

...při průchodu elekn-íckeho prordu, jednak proto, že těleso elektrického řídicího ventilku 3 d je montováno na trubicí 100, kterou protékají výfukové plyny o značné teplote. S ohledem na omezení konduktlvního přenosu tepla z trubice till je upevnění k ní takové, aby se Jytvořily na obr. 1 patrncâ izolační vzduchové mezery, nicméně jisté teplo se přesto přenáší kontaktními plochami kovových součástek.Na obr. 3 je naznačíeno uspořádání z...

Mazací systém turbodmychadla přeplňovaného plynového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261931

Dátum: 10.02.1989

Autori: Metzer Miroslav, Macek Jan

MPK: F01M 1/18

Značky: motorů, turbodmychadla, mazací, spalovacího, systém, plynového, přeplňovaného

Text:

...proveditelné a jednoduché.Příklad konkrétního provedení mazacího systému turbodmychadla podle Vynálezu je uveden na připojených zobrazeních, kde obr.1 schématicky znázorňuje základní části mazacího okruhu s hlavními díly přeplnovaněho motoru, obr.2 znázorňuje alternativní napojení vložené nádrže na sací potrubí turbodmychadla,obr.3 a obr.4 znázornují alternativní napojení vstupní částiodpadního potrubí do Vložené nádrže.Z obr.1 je patrný...

Ústrojí s fluidickým vírovým uzavíracím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255120

Dátum: 15.02.1988

Autori: Tesař Václav, Kliment Vladimír, Takáts Michal, Štibinger Vladimír, Kusý Petr

MPK: F02D 33/02, B60K 15/00, F02B 37/12...

Značky: korekcí, přeplňovacího, funkce, uzavíracím, vírovým, motory, fluidickým, prvkem, turbodmychadla, obtokové, spalovací, ústrojí

Text:

...jsou uvnitř dutiny vnějšího pláště šrouby gjg držena dvě tělesa jednak již zmíněné centrální těleso § 92, jednak kolem něj ležící ptstencové těleso ggg. Náběžná strana prstencového tělesa ggg je tvarována jako žlábkový dělič § 91. Proti přídržné stěně 29 má centrální těleso ggg vybraní, takže se mezi ním a přídržnou stěnou ggg vytváří rozmětnější interakční dutina. Do této interakční dutiny směřuje kolmo ke směru výtoku ze štěrbinové...

Ústrojí s fluidickým proudovým rozváděcím prvkem k obtokové korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255118

Dátum: 15.02.1988

Autori: Takáts Michal, Kusý Petr, Tesař Václav, Kliment Vladimír, Štibinger Vladimír

MPK: F02B 37/12, F02D 33/02, B60K 15/00...

Značky: ústrojí, obtokové, fluidickým, funkce, turbodmychadla, přeplňovacího, rozváděcím, prvkem, korekcí, proudovým

Text:

...druhý kolektor lg je napojen na výfuk gg. Napájecí tryska lgl v něm ústí do interakční dutiny, jejíž jednu stěnu tvoří přídržná stěna lg vedoucí od ústí napájecí trysky lgl k prvnímu kolektoru lgg. Mezi hrdly obou kolektorů lgg, lll je zde žlábkový dělič 106.Zlábek na jeho nosu spolu s tvarováním stěn interakční dutiny protílehlých k přídržné stěně lgä vytváří v monostabilním zesilovači lgg negativní vnitřní zpětnou vazbu, zajiščující při...

Fluidické ústrojí pro korekci funkce přeplňovacího turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 255116

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kusý Petr, Štibinger Vladimír, Takáts Michal, Kliment Vladimír, Tesař Václav

MPK: F02D 33/02, F02B 37/12, B60K 15/00...

Značky: ústrojí, funkce, turbodmychadla, přeplňovacího, korekcí, fluidické

Text:

...otáčkami 5 nejprve velmi prudce, ale poté se růst průtoku zpomalí. To je dáno suberkvadraticitou proudění v této dráze, i když se zde uplatňují i dvadratické charakteristiky trysek lgä, ggg. Naproti tomu ve druhé dráze řídicího prútoku, tvořené prvním spojovacím kanálkem 1 a první řídící tryskou łgg se tento efekt neuplatňuje počáteční nárüst průtoku oMX 2 s rostoucími otáčkami gvje méně strmý, ale udržuje si strmost růstu i při vyšších...

Způsob regulace přeplňovacího turbodmychadla spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255115

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kliment Vladimír, Štibinger Vladimír, Tesař Václav, Takáts Michal, Kusý Petr

MPK: F02B 37/12, F02D 33/02, B60K 15/00...

Značky: přeplňovacího, regulace, spalovacího, turbodmychadla, provádění, motorů, tohoto, způsob, způsobu, zařízení

Text:

...elektromagneticky ovládaný, zapojený do spojovacího kanálku 3 a ovládající tak průtok tlakového vzduchu do řídící trysky 5. Celý ventilek łgg na obr. 1 není kreslen,je zde z něj patrné jen šoupátko, přestavované pohybom stopky 104 a přitlačované částečně zakreslenou pružinkou, jejímž účinkom může být spojovací kanálek Q zasunutým šoupátkem až zcela přehrazen.Na obr. 2 je schema vírového ventilu použitého v ústrojí z obr. 1. Scheme je...

Skříň turbiny pro oběžné kolo dostředivé turbiny turbodmychadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 216817

Dátum: 15.01.1985

Autor: Richter Helmuth

Značky: turbiny, dostředivé, skříň, oběžné, turbodmychadla

Zhrnutie / Anotácia:

Skříň turbiny pro oběžné kolo dostředivé turbiny turbodmychadla na výfukové plyny vykazuje dvouproudý vtok tvořený dvěma vstupy, na něž je připojena vždy asi polovina výfukových potrubí válců motoru. Dvouproudý vtok skříně turbiny přechází do trojproudého úseku, který končí třemi výstupy u oběžného kola, přičemž přechod k trojproudému úseku leží mezi vstupy skříně turbiny a začátkem spirály. Výhodně je vstup na vnitřní straně skříně turbiny...