Patenty so značkou «turbin»

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G05B 23/00, G01H 1/00, G01P 3/68...

Značky: turbiny, spôsobu, bezkontaktného, elektrárnách, plynovej, lopatiek, monitorovania, spôsob, parnej, jednotlivých, turbin, tohto, najmä, systém, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01M 13/00, G01H 1/00, G01M 1/00...

Značky: diagnostiku, turbin, bezkontaktnú, systém, turbiny, parnej, najmä, lopatiek, jednotlivých, plynovej, elektrárnách

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Štartovacie zariadenie na spúšťanie spaľovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5658

Dátum: 04.03.2011

Autori: Ecler František, Crhonek Oldřich, Sláma Jiří

MPK: F02C 7/00, F01K 13/00

Značky: turbin, zariadenie, spalovacích, spúšťanie, štartovacie

Text:

...stojan a upevnenie štartovacieho zariadenia na rám turboagregátu a na obr. 3 je bloková schéma elektrickej časti štartovacieho zariadenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaMechanická časť štartovacieho zariadenia podľa obr. l pozostáva z podperného stojana l, ktorý je upevnený na oceľovom základe g s olej ovou nádržou 2 Q (pozri obr. 2) spaľovacej turbiny 11 a je na ňom uložený Štartovací elektromotor ě, ktorým je napriklad...

Ovládacie zariadenie veterných turbín s vertikálnou osou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16759

Dátum: 29.01.2008

Autor: Colling Claus

MPK: F03D 7/06

Značky: turbin, veterných, vertikálnou, ovládacie, zariadenie

Text:

...prvok vždy pohybuje v smere y a v negatívnom smere y. Samozrejme, tento vynález nie je obmedzený na dve takéto ojnice. Môže sa namontovat ľubovoľne množstvo takýchto ojnic. Mysliteľné je aj uskutočnenie vynálezu len s jedinou ojnicou. Aerodynamická brzda pri plnom brzdeni (100 ) spôsobuje takmer úplné prerušenie dopadajúceho prúdenia veternej turbíny 14. Vysvetli sa to detailnejšie neskôr.0012 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu má druhý...

Dýza a spôsob umývania kompresorov plynových turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5784

Dátum: 24.09.2004

Autori: Asplund Peter, Hjerpe Carl-johan

MPK: B05B 7/02

Značky: umývania, dýza, turbin, kompresorov, spôsob, plynových

Text:

...zariadení na plynovýchturbínach ukazuje, že sprej z bežných dýz prenikal do prúdu vzduchu niekoľko desiatok centimetrov. Pre plynové turbíny s najmenšou a strednou veľkosťou je účinné na dostatočné namočenie lopatiek rotora a čepelí statora. Jeden problém spočíva v tom, že bežné dýzy nedosahujú prúd vzduchu velkých plynových turbin.0007 Výhodný spôsob čistenia je založený na namočení súčiastok kompresora umývacou kvapalinou. Kvapalina...

Zapojenie ovládania turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2933

Dátum: 06.08.2001

Autori: Geffert Ján, Smoleň Ján, Oravec Marek

MPK: G05B 15/02

Značky: ovládania, zapojenie, turbin

Text:

...týchto blokov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie zariadeni ovládania turbín má blok vlastnej spotreby z, ktorý je vstupno-výstupne spojený s výkonovou zbemicou A a je spojený s riadiacim blokom 3 a ďalej spojený s výkonovým blokom 4 generátora. Riadiaci blok 3 je napojený vstupne a Výkonový blok A výstupne na zbemicu. Riadiaci blok 3 má komunikačný výstup a pre diaľkové ovládanie a prenos dát. Na zbemicu A je...

Zariadenie na elektronickú reguláciu spaľovacích turbín s regulačným ventilom s rotačným posúvačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2844

Dátum: 10.05.2001

Autori: Ecler František, Sláma Jiří, Crhonek Oldřich

MPK: F02C 9/00

Značky: turbin, elektronickú, regulačným, rotačným, ventilom, posúvačom, zariadenie, spalovacích, reguláciu

Text:

...Na obr.1 je schéma elektronickej regulácie. Tá .pozostáva z regulačnéhoventilu 1 poháñaného synchrónnym elektromotorom g. Synchrónny elektromotor g jenapájaný zfrekvenčného meniča g riadeného výstupným signálom Q zriadiacejjednotky 5, ktorá podľa programového vybavenia 1 § spracováva vstupné signály,ktorými sú napr. prvý vstupný signál § od otočiek nizkotlakej turbíny, druhý vstupný signál Q od otočiek vysokotlakej turbíny, tretí vstupný...

Zariadenie na štartovanie spaľovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2574

Dátum: 11.07.2000

Autori: Sláma Jiří, Ecler František, Crhonek Oldřich

MPK: F02C 7/26

Značky: zariadenie, spalovacích, štartovanie, turbin

Text:

...v axiálnom aj radiálnomsmere a súčasne tlmí prenos vibrácií zjednej na druhú.Prehlad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie bližšie objasňujú výkresy, kde obr. 1 znázorňuje štartovacie zariadenie, obr. 2 mechanickú čast štartovacieho zariadenia a obr. 3 blokovoznázorňuje elektrické časti štartovacieho zariadenia.Mechanická čast štartovacieho zariadenia podľa obr.1 sa skladá zo stojana 1 upevneného na ocelovom základe g s olejovou nádržou 2 a...

Způsob nakrucování listu rozměrných lopatek parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267743

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: turbin, lopatek, listů, způsob, rozměrných, parních, nakrucování

Text:

...je značnč prostorovč členěna.Uvedené nevýhody způsobu výroby nakrucování rozněrných lopatek odstraňuje způsob nakrucování listu rozněrných lopatek parních turbín, jehož podstata spočívá v ton, že osa nakrucovúní je od těžiště profilu listu lopatky ve vzdálenosti menší než 0,8 šířkyVýkovek lopatky je vložen do spodního dílu nakrucování zápustky, seatóvající ze seguentů nastavených do polohy odpovídající výkovku. Jednotlivé segmenty se po...

Zařízení pro regulaci otáček turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265956

Dátum: 14.11.1989

Autori: Polák Alexandr, Širokorad Jurij, Hahn Alexandr

MPK: G05D 13/00, F01D 17/00

Značky: turbin, zařízení, regulaci, otáček

Text:

...čidlo l otáček, zapojené přes tvarovací člen g na fázový závěs Š. Fázový závěs Q je pak přes frekvenčně-napětový převodník 1 zapojen na první rozdílový člen §, na který je zapojen současně i první zadávací člen É. První rozdílový člen 5 je přes regulační člen 1, druhý rozdílový člen 5, zesilovací člen g a ovládací člen lg zapojen na akční člen ll ovládajíoí přívod pracovního média do trubiny. Na akční člen ll je zapojen snímač lg polohy,...

Lopata oběžného kola čerpadlových turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265631

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sedlák Jan, Seďa Bohuslav, Špidla Jan

MPK: F03B 3/12

Značky: lopata, čerpadlových, oběžného, turbin

Text:

...vstupní hrany lopaty oběžného kola, xT a yT značí souřadnice bodu, v němž je tečna k obrysu průřezu na sací straně lopaty oběžného kola rovnoběžná s kladnou osou 5 kartézského souřadnicového systému, přičemžkde tmax značí největší tlouštku lopaty oběžného kola.Oběžné kolo s lopatami podle vynálezu má při čerpadlovém chodu stroje větší bezkavitač~ ní oblast, čímž se snižuje jeho kavitační opotřebení, prodlužuje se jeho životnost jakož i...

Způsob výroby výkovků rozměrných lopatek parních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264397

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: způsob, výroby, lopatek, turbin, výkovků, rozměrných, parních

Text:

...nízkotlakého stupr ně parní turbíny ze slitiny titanu typu Ti 6 Al 4 V o celkové dál ce výkovku 1243 mm a šířce listu cca 200 mm. Výkovek byl vykován na lisu o lisovacím tlaku 105 MN tím způsobem, že z předkovku rotačního proměnlivého průřezu byl výlisován tvar lopatky v nenakrouceném stavu. Po ostřižení výronku byl list lopatky v členěné nakrucovací zápustce nakroucen a v zápustce pro finální tvar byla provedena kalibrace výkovku.Detailní...

Zařízení pro indikace plamene ve spalovacích komorách, zejména u spalovacích turbín a kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263897

Dátum: 12.05.1989

Autori: Širokorad Jurij, Večeřa Jiří

MPK: F23N 5/08

Značky: spalovacích, zejména, plamene, komorách, zařízení, kotlů, indikace, turbin

Text:

...zvýšení jasu plemene,například při zajpêlení hořáku, se kíaskádoVě řazené zesiloveče zahltí příliš intenzívmím signálení. Skok stejnosměriíé složky se přenáší přes vazelbiií ltondeiízátory, které se llabĺjĺ. Než dojde k jejich opětnému vybití, jsou zesilovače zahlceny a nezesilují. Ľľíííí zmizí střídavá složka na Lisměrňovači al s ní zmizí i stejnosíněrné napětí za usměrňovačem. Komparator přepne do stavu plamen zhasl, a tíín vlastně...

Zařízení pro adaptaci proporcionálního a integračního kanálu PI regulátoru parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261489

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nový Ladislav, Toman Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: zařízení, kanálu, parních, proporcionálního, turbin, integračního, regulátoru, adaptaci

Text:

...adaptačního napětí. U adaptace v I kanálu se volí horní mez základní časové konstanty. Pomocí adaptačního napětí tuto konstantu zmenšujeme a tím potlačujeme chybu vzniklou nepřesností nastavení základní časové konstanty a nepřesností a261 489 nestabilitou součástek v daném zařízení. Vliv výstupního offsetu analogpvých násobiček se projevuje méně než u dosud používaného způsobui Při poruše analogové násobićky zůstává regulační odchylw ka...

Zapojení pro rozběh a odstavení vodních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260934

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lamač Jiří

MPK: F03B 15/06

Značky: zapojení, rozbeh, odstavení, vodních, turbin

Text:

...zesilovačů s hysterezní charakteristĺ kou pro zjištování úrovne vstupních a z diferenčního členu pro zjištění, zda je třeba další stroj spustit nebo odstavit. Diferenční člen je operační zesilovač. Rozbéhový výstup Q ovládacího bloku Q je spojen se vstupem gł rozběhového řadiče Q. Odstavovací ~ýup âi ovládacího bloku Ž je spojen se vstupom Zł odstavovacího řadiče 1. Odstavovací řadič 1 je sekvenční wbvod z dvouvstupových hradel pro zajištění...

Zkušební zařízení na měření charakteristických parametrů rotačních motorů, zvláště tepelných turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260917

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dobeš Dušan, Kubiš Stanislav

MPK: G01M 15/00

Značky: parametrů, motorů, zvláště, měření, tepelných, charakteristických, zkušební, rotačních, zařízení, turbin

Text:

...2 schéma zkušebního zařízení s aľternativním provedení a obr. 3 řez A-A obr. 1.Kroutící moment turbiny A je přenášen hřídelí 1 na rotor g dýnamometru. Rotor Q dýnamometru se otáčí v ložiskách g dynamometru, která jsou uložena v tělese společné ložiskové skříně 3. Těsnění prostoru ložiska 3 dynamometru u disku turbiny i mezi olejem a pracovní látkou turbiny je provedeno pomocí pístních kroužků a labyrintové ucpávky s odvětráním. Spoločná...

Ventil pro horizontální přívod páry do dvoutělesových turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259519

Dátum: 17.10.1988

Autori: Heiniger Peter, Mašek Jaroslav, Senn Herbert

MPK: F01D 17/10

Značky: horizontální, dvoutělesových, páry, přívod, ventil, turbin

Text:

...turbině 14 se čtyřmi vto-kovrými spirálami jsou dva z regulačních ventilů 15, 16 upevněny na horním dílu 28 vnějšíhio tělesa parní turbiny 14 ve stejné výšce., zatímco u turbiny podle obr. 1 je jeden z regulačních ventilů 6 nlapojen na horní díl 4 vnějšího tělesa a druhý z regurla-čních Ventilů 7 je napojen na spodní díl 5 vnějšího tělesa turbiny. Pro dva další vtoky jsou u příklad-néhro provedení podle obr. 2 na spodním dílu 21 vnějšího...

Způsob čištění teplosměnných ploch chladičů oleje a kondenzátorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255581

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grof Štěpán

MPK: F28G 9/00

Značky: způsob, turbin, teplosměnných, chladičů, čištění, kondenzátorů, ploch, parních, oleje

Text:

...a výměna čistících tělísek nebo čistících nástrojů. U těchto systémů je nutné čistit síta, která jsou umístěna v potrubí chladící vody. U chladičů oleje se kontinuální čištění neprovádí. jUvedené nevýhody řeší způsob čištění trubkovnic a vstupních komor chladící vody chladičů oleje a kcndenzátorů parních tur~ bin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní komora chladící vody se přepojí na zvláštní vypouštěcí...

Zařízení pro automatické spouštění spalovacích turbín vybavených regeneračními výměníky tepla s časově proměnným průběhem spouštění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245126

Dátum: 15.12.1987

Autori: Huszti Zsuzsa, Kosáry Judit, Mátyus Péter

MPK: F02C 9/28

Značky: zařízení, časově, výměníky, tepla, spouštění, spalovacích, proměnným, vybavených, automatické, turbin, regeneračními, průběhem

Text:

...na operační úseky ~ kroky, během kterých se paralelné ovláda řada elektrospotřebičů, podle vynalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nejměně jedno čídlo teploty, umístěné v přívodu spalin, je přes vyhodnocovací člen, komparační člen a elektronickou jednotku podpregramu zvyšovaní otáček zapojeno na elektropolíon regulatoru otáček, přičemž na elektronickou jednotku podprogramíí zvyšovaní otačelk je zapojen rovněž elektrotechnický blok...

Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244224

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adámek Ivo, Král Jaroslav, Formánek Karel

MPK: F01K 7/20, G05B 11/32

Značky: zařízení, turbin, regulace, elektrohydraulické, parních, elektronické

Text:

...Ql výběru minima, spojenému dále s druhým přepínačem 2, se kterým je take spojen člen g odchýlky otáček.Tento druhý přepíneč 2 je pak připojen k centrálnímu regulátoru 1, k němuž jsou také připojeny obvody ll logického řízení parametrů, a který je dále spojen s elektrohýdraulickým převodníkem lg.Elektronické zarízení oloktrohydrnulickó regulace parních turbin je podle toho přikloduprovedení zapojeno tak, že k funkčnrímu vstupu 10 l...

Zařízení k prohřívání dílů parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242450

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krišeukajtis Valentinas Antanovie

MPK: F01D 25/10

Značky: turbin, prohřívání, dílů, parních, regulovaným, odběrem, zařízení

Text:

...ventilů, z elektrohydraulického převodniku 21 přepouštěcioh ventilů, z výběrového členu 31 minima, z funkčniho měniěe 35 a z přepinače 22. Obvod 1 regulace regulač.nioh ventilů zajištuje ve všech provoznioh stavoch správnou po lohu regulačnieh ventilů lg, odpovídající potřebám regulované veličiny. Do nafâzováni jsou regulovanou veličinou otáčky, po nafázováni např. elektriekývýkon nebo jiná veličina. Obvody 3 prohřiváni kovu turbiny zajištují...

Zapojení pro regulaci teploty spalin u spalovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 241394

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pokorný Mira, Koutová Sooa, Spáeilová Jozefína

MPK: F02C 9/28

Značky: zapojení, spalin, spalovacích, turbin, teploty, regulaci

Text:

...je nutnost použití většíhovětšinu uvedených nevýhod StáVajĺCĺCh teplotních regulátorů odstraňuje zapojení pro regulaci teploty spalín zejména u spalovacích turbín, ktere obsahuje teplotní čidlo umístěné v potrubí prívodu. spalín zapojené přes měřicí zesilovač a regulační člen na najnčťový omezovač současně s napäťovým zdrojem. Podstata trynálezu spočíva v tom, že napäťový omez-ovač je zapojen na první vrstup rczdílového členu, jenž je...

Stimulátor zatažovania lopatiek turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250862

Dátum: 14.05.1987

Autor: Puškár Anton

MPK: G01M 3/00, G01M 13/00

Značky: stimulátor, lopatiek, zatažovania, turbin

Text:

...lopatlkálch almvplitúdy .deformácie od 4.Pri súčasnom Ipôsolbení mechanického namaihania s ultrazvukovou frekvenciou, programovom rlaidaeni teploty, tlaku a zloženia plynu prúdiaceho na skúšané l-oplatky sa dosiahne až ltll-násotbné skrátenia času skúšok lopatiek.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady zostavenia simulátora podľa nvynálezu, lklde na obr. 1 v hornej časti jeúprava pre zaťažovanie jednej lopatky a v dolnej časti (pre...

Zařízení k řízení charakteristiky primární regulace turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250744

Dátum: 14.05.1987

Autor: Touš Jan

MPK: F01D 17/26

Značky: charakteristiky, primární, regulace, turbin, řízení, zařízení

Text:

...turbiny a na obr. 2 jsou zakresleny statické charakteristiky turbiny.Jak je zřejmě z obr. 7, sestâvá zařízení podle vynálezu z rychlostního regulátoru Ql, ze vstupního součtcvéhc členu 1, 250 744z výstupního součtového členu Q, z korekčního zesilovače g, z časového členu 2, ze spínacího relé Q a z korekčního členu Ž. Vedení 1 lprimárního oleje je připojeno k součtovému členu rychlostního regulátoru Ql. K tomuto vedení ll je připojena...

Usměrňovací lopatky pro rozbíhavé proudové paprsky parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237338

Dátum: 15.04.1987

Autori: Riollet Gilbert, Bessay Raymond

MPK: F01D 9/02

Značky: paprsky, lopatky, parních, turbin, rozbíhavé, usměrňovači, proudové

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava usměrňovacích lopatek pro rozbíhavé proudové paprsky parních turbin obsahuje lopatky (2) ležící mezi základnou (3) a stropem (4), jejichž vnější líc a vnitřní líc jsou tvořeny povrchovými čarami ( l, m, n), které jsou v podstatě přímkové a podle vynálezu svírají se stropem ( 4 ) a se základnou úhel v podstatě 90°+(/2, kde ( je úhel rozbíhavosti proudového paprsku.

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František

MPK: F01D 17/24

Značky: turbin, zařízení, řízení, povrchových, stavech, parních, armatur, přepouštěcích

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Způsob prohřívání parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248405

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Veinfurt František, Pokorný František

MPK: F01D 25/10

Značky: prohřívání, odběrem, regulovaným, způsob, parních, turbin

Text:

...prakticky tak, že pro prohřev přísluänőho dílu turbiny byly využity přepouštěoí amatury, které po nafázování slouží k regulaoi tlaku v regulovenén odběru. Při naJíždění na otáčky byly tyto armatury v pevné vezbä se vstupníni regulaöními amaturemi, které zaJištuJí regulaci otáčok.Uvedené nevýhod značč onezuje způsob prohřívúní parníoh turbin s regulovanýn odbčre podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton, že se po dosažemí prohřívaoíeh...

Způsob konzervace turbin s příslušenstvím

Načítavanie...

Číslo patentu: 233588

Dátum: 01.02.1987

Autori: Běťák Jaroslav, Hradil Zdeněk, Jelínek Jaromír, Němec Vladimír

MPK: C23F 15/00

Značky: způsob, příslušenstvím, turbin, konzervace

Zhrnutie / Anotácia:

Při delších odstávkách např. do generální opravy nebo sezonních se ukazuje nutnost vhodným způsobem konzervovat parní turbíny s příslušenstvím, tj. včetně regenerativního ohřevu. Z praxe i odborné literatury známe postupy konzervace filmotvornými aminy nebo vysoušením tlakovým vzduchem jsou náročné na obsluhu na provizorní zařízení, případně na spotřebu energií, a často nesplňují požadavek na komplexní ochranu zařízení proti korozi. Způsob...

Prípravok na výrobu bikryštálových alebo monokryštálových lopatiek spalovacích turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 248070

Dátum: 15.01.1987

Autor: Žitňanský Marcel

MPK: B22D 27/04, B22D 27/20

Značky: prípravok, bikryštálových, výrobu, spalovacích, lopatiek, monokryštálových, turbin

Text:

...i. Podla .sovietskeho A 0 Černakova a NSR pat. č. 2230 317 je známy štartér tvaru hranolovej (podložky chlaidenej vodou.Vo všetkých uvedených .prípadoch sa používa štarter pomerne veľký, spodnou podstavou u-miestnenou bez medzivrstvy na vchladenej IPOÚIOŽKG. Také usporiadanie štartéra a chladiacej ,podložky vyžaduje vysoký nárok na vytvorenie hladkej plochy podložky .a zabrúsenú rovinu formy, ktorá je o 4tvorená a ktorá srpomenutou zabrúsenou...

Spôsob zlepšenia mechanických a fyzikálnych vlastností liatych detailov, najmä detailov plynových turbín izostatickým lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 233481

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mišík Pavol, Žitňanský Marcel Doc, Pulc Vojtech, Adamka Jozef

MPK: B22K 1/36

Značky: izostatickým, najmä, mechanických, spôsob, detailov, plynových, zlepšenia, turbin, vlastností, lisováním, liatych, fyzikálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu zlepšovania mechanických a fyzikálnych vlastností liatych detailov, najmä detailov plynových turbín izostatickým lisovaním. Podstata vynálezu spočíva v izostatickom lisovaní detailov s liatou, príp. modifikovanou štruktúrou pri teplotách v rozsahu od 400 °C až po teplotu solidus danej zliatiny, v prostredí inertného plynu s tlakom v rozsahu od 1 do 400 MPa. Kombinovaný účinok teploty a tlaku má za následok uzatvorenia...

Zapojení hydraulické regulace turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 230741

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bejvl Josef, Klemsa Josef, Touš Jan

MPK: G05B 24/00

Značky: regulace, turbin, zapojení, hydraulické

Text:

...12 sokundárního oleje, je rozveden k noznázorněným jednotlivým vysokotlakovým regulační ventilů přes sledoval 12, signálu,ktoré řídí polohu jejich eervomotorů u. ~Tlak pa eekundámího oleje, tedy spoločný výstupní signál, také vstupuje do eledovače IJ sekundárního oleje, ktorý je ve funkci oddělovacího zesilovače e jeho výstup je spolu s výstupom z řídicího elektrohydreulíckáho převodníku u, určeného v tomto příkladě pro 230741 , 4vedení k...

Lopatka turbin se zvýšenou odolností proti erozi a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220488

Dátum: 15.11.1985

Autori: Průša František, Orna Miroslav, Lucek Jiří, Ruml Zdeněk, Landa Václav

Značky: korozi, proti, zvýšenou, erozi, odolností, lopatka, turbin

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že lopatka vyrobená z ocelí nebo slitin titanu je na pracovním povrchu opatřena elektrochemicky vyloučenou kovovou ochrannou vrstvou ze slitiny nikl-železo vytvářející lamelární strukturu.

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 225796

Dátum: 01.07.1985

Autori: Holub Josef, Sýkora Jiří, Chrz Václav

Značky: zapojení, expanzních, turbin, paralelní

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvou expanzních turbín brzděných dotlačovacími kompresory v zařízení na nízkoteplotní dělení plynů, vyznačující se tím, že výtlačná hrdla obou kompresorů (1, 2) jsou propojena se vstupními hrdly příslušných expanzních turbín (3, 4) samostatnými potrubími přes samostatné sekce výměníku (5) tepla, přičemž před i za výměníkem (5) tepla jsou potrubí propojena vzájemně potrubími (26, 11) s armaturami (27, 12).

Natáčecí zařízení rozváděcích lopatek vodních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217095

Dátum: 01.08.1984

Autor: Mojžíš Josef

Značky: vodních, natáčecí, zařízení, turbin, lopatek, rozváděčích

Zhrnutie / Anotácia:

Natáčecí zařízení rozváděcích lopatek vodních turbín se používá k samostatnému natáčení jednotlivých rozváděcích lopatek zejména u čerpadlových turbín a jeho účelem je umožnit synchronizaci natáčivého pohybu těchto lopatek. Skládá se z měřicího ústrojí připojeného ke zdroji laděného oleje a z hydraulického servomechanismu tvořeného šoupátkovým rozvaděčem a hydromotorem, jehož pístnice je kloubově připojena k natáčecí klice upevněné nábojovým...

Pojistný orgán tlakových prostorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217037

Dátum: 01.07.1984

Autori: Řezníčková Vlasta, Řezníček Mojmír

Značky: orgán, parních, pojistný, turbin, tlakových, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojistný orán tlakových prostorů parních turbin, který v případe použití nevyžaduje odstavení turbiny z po vozu, s možností jeho nastavení a odzkoušení za provozu. Uvedeného účinku se dosahuje pomocí tvarovaného vrstveného pružného členu, uloženého v tělese a spojeného s tlakovým prostorem parní turbiny, pomocí něhož je otevírán ventil expanzního prostoru.

Natáčecí zařízení pro rozváděcí lopatky vodních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 216301

Dátum: 15.06.1984

Autori: Exner Oldřich, Mojžíš Josef

Značky: rozváděcí, natáčecí, lopatky, zařízení, vodních, turbin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší systém natáčení rozváděcích lopatek vodních turbín. Podstatou natáčecího zařízení, jež sestává z regulačního kruhu s hydromotorem, dvojramenné páky, natáčecí kliky a hydraulického servomechanismu, obsahujícího hydromotor se šoupátkovým rozvaděčem, je to, že šoupátko šoupátkového rozváděče je připojeno z jedné strany prostřednictvím prvé pružiny k dvojramenné páce, jež je ve stálém záběru s regulačním kruhem, a z opačné strany...

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213744

Dátum: 01.04.1984

Autori: Pokorný František, Weinfurt Václav

Značky: zapojení, páru, turbin, regulace, elektronické, regulační, sytou, smyčky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulační smyčky elektronické regulace turbin na sytou páru, sestávající z korektoru tlaku, alespoň jednoho spínače a jednoho přepínače, z logického členu a z tlakového analyzátoru vyznačené tím, že k výstupu (50) tlakového analyzátoru (5) je připojen vstup (10) korektoru (1) tlaku, jehož výstup (11) je připojen ke spínači (2), jehož kontakt (13) je spojen s prvním součtovým členem (6) smyčky regulace výkonu, kdežto spínač (2) je...