Patenty so značkou «tupým»

Spôsob a zariadenie na spájanie koncov flexibilných, teplom zlepiteľných laminátov tupým spojom a takto získaný laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16792

Dátum: 21.01.2010

Autor: Goglio Franco

MPK: B65H 19/18

Značky: koncov, zariadenie, laminát, spájanie, takto, spôsob, teplom, laminátov, tupým, získaný, spojom, flexibilných, zlepiteľných

Text:

...viacvrstvový laminát, teplom zlepíteľný aspoň na jednej strane, a prípadne vopred potlačený na opačnej strane, ako je to znázornené na Obr. 2 a 3. Pozdlž cesty dráhy pásu W z odvíjačky hlavného kotúča 10 do navíjaćky valcov alebo kotúčov 20 je umiestnená stanica 30 spájania tupými spojmi pre pás, to znamená, na pripojenie zadnej hrany L 1 hotového základného kotúča k prednej hrane L 2 nového základného kotúča (Obrázky 2 a 3).0022 Obrázky...

5´ Trifosfátový oligonukleotid s tupým koncom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19872

Dátum: 21.05.2008

Autori: Hartmann Gunther, Schlee Martin

MPK: A61K 31/713, A61K 31/7115, A61K 31/7105...

Značky: trifosfátový, oligonukleotid, koncom, tupým, použitie

Text:

...RIG-l. Navyše tiež bolo navrhnuté, že krátke dsRNA stupými koncami bez akejkolvek 5 fosfátovej skupiny alebo s 5 monofosfátom stimulujú RIG-l. Jasne definovaná molekulárna signatúra dosial nebola opísaná pre TLR detekujúce ssRNA, TLR 7 a TLR 8. Avšakskutočnosť, že určité sekvenčné motívy sú TLR lepšie rozpoznávané ako iné,naznačuje, že nukleotidové zloženie RNA okrem endozómovej lokalizácie môžepredstavovať základ pre rozlíšenie medzi...

Strešní konstrukce vertikálních skladovacích nádrží s napojením na plášť nádrže tupým svarem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219811

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vršínský Jaroslav, Tajovský Miroslav, Smolík Vladimír, Nožička Břetislav, Čermák Libor

Značky: plášť, vertikálních, nádrží, skladovacích, nádrže, tupým, svarem, napojením, střešní, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení montáže střechy a odstranění nebezpečné práce ve výšce. Střešní konstrukce je tvořena systémem radiálních nosníků, spojených s krycími plechy, které jsou opařeny na spodním obvodu podložným plechem. Podložný plech spolu s krycími plechy a s obvodovým prstencem vytváří prostor, do něhož je vložen krycí kužel, spojený s obvodovým prstencem tupým svarem. Střešní konstrukce je určena zejména pro nádrže na kryogenní...