Patenty so značkou «tupých»

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Kocourek Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: tupých, svárů, způsob, obloukového, obalenou, elektródou, svařování

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav, Kocourek Jaroslav

MPK: B23K 9/235

Značky: svařování, svárů, elektródou, obalenou, obloukového, úprava, tupých

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Polohovací a upevňovací prípravok preplátovaných a tupých spojov telies pevnostnej skúšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261845

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan

MPK: B23K 37/04, B23K 3/00

Značky: polohovací, preplátovaných, spojov, prípravok, pevnostnej, skúšky, telies, upevňovací, tupých

Text:

...natupo. Výsledky skúšok sú presnejšie, pričom odstránením voľných tolerancií kvantitativnych aj kvalitatívnych parametrov spájkovaného spoja dosiahli sa podmienky vyššieho a účinnejšieho využitia prídavných materiálov,ale aj tepla. jednoduchá a nenáročná obsluha prípravku vedie k zmenšeniu časových nárokov na zostavenie dielov pred spájkovanini.Na výkrese na obr. 1 je polohovací a upevňovaci prijaravok, ktorý pozostáva zo základovej dosky 1,...

Fluidný snímač polohy zváracej hubice pre automatické zváranie tupých zvárov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227625

Dátum: 01.09.1985

Autor: Georgiev Ivan

Značky: zvárov, zváranie, zváracej, snímač, hubice, polohy, tupých, automatické, fluidný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do oboru automatizačnej, meracej techniky a robotiky a rieši úlohu snímania polohy zváracej hubice pri zváraní tupých zvárov elektrickým oblúkom pre adaptívne riadiace obvody polohových servosystémov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dvojice fluidných planárnych reflexných snímačov vzdialenosti, z ktorých jeden je prevádzkovaný v režime merania bočného posunutia v priestore tvarovanej odrazovej plochy, charakterizovanej...