Patenty so značkou «tuhom»

Polyméry v tuhom skupenstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2879

Dátum: 19.03.2003

Autori: Velten Ulf, Schober Irene, Mäder Urs, Sulser Ueli

MPK: C04B 24/00, C08G 81/00

Značky: tuhom, polyméry, skupenstve

Text:

...ktoré sa vyrábajú vysušením z roztokov,vyžadujú prídavný stupeň spôsobu, spotrebovávajú veľkézmiešané s minerálnym nosným materiálom, nie sú vhodné na výrobu stálych vodných roztokov polymérov po opätovnomPreto je úlohou tohto vynálezu prekonať nevýhody stavu techniky a vyrobiť polymér, ktorý vzniká V tuhom skupenstve a V pripade potreby sa dá bezo zvyšku znovu rozpustiť vo vode a/alebo dispergovať vo vode bez toho, aby bol potrebný...

Cementačný prášok na cementáciu v tuhom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2303

Dátum: 08.10.1999

Autori: Hrádela Stanislav, Augustín Peter, Hric Juraj

MPK: C23C 8/60, C23C 8/72

Značky: cementačný, prášok, cementáciu, tuhom, prostředí

Text:

...uhlík zo zmesi uhlíkatého materiálu - drevného uhlia alebo koksu. prípadne ich zmesi v ľubovoľnom pomere.Uvoľňovanie aktívneho uhlíka. potrebného pre difúziu do povrchu zušľachtovanej súčiastky katalyzujú prítomné uhličitany netoxických alkalických kovov a netoxických alkalických zemín. zníženú prašnost a homogenitu zmesi zabezpečuje prítomnost pojiva ako je melasa. ŠkľQb 2 alebo ich kombinácia.Prednostou cementačného prášku podľa tohto je,...

Cementačný prášok pre cementáciu v tuhom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 627

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hric Juraj, Hrádela Stanislav, Augustín Peter

MPK: C23C 8/64

Značky: prostředí, tuhom, cementačný, cementáciu, prášok

Text:

...medzi zvłášť nebezpečné odpady.Uvedený nedostatok odstraňuje cementaćný prášok h 4-ementáciu V tuhom prostredí obsahujúci 15 až 202 hmotnostných uhliČitánu vápenáteho, 2 až SZ hmotnostných uhlićitanu sodneho á 75 až 832 hmotnostných dreveného uhlia.Cementáčný prášok podľa tohto riešenie je netoxický a tým sa odstraňuje nebezpečie otravy pri manipulácii s ním. Pretože tento prášok je netoxický, tak aj jeho odpady sú netoxicke. Cena tohto...