Patenty so značkou «tuhnutí»

Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rouček Luděk, Liška Oldřich, Barta Čestmír, Tříska Aleš

MPK: C30B 35/00, B01J 19/00

Značky: zařízení, tuhnutí, tavení, látek, temperování, pevných, krystalizaci

Text:

...V pouzdrech, a nakonec podavače je v části přívrácené k patroně opatřen zámkem s čelní drážkou pŕo výčnělek patrony,přičemž používaný otvor zásobníku manipulační trubice, elektrická pec a podavač jsou souosé.Výčnělkem může být rotační výstupek s profilem T a podavač může být opatřen teploměrem.Výhodou zařízení podle tohoto vynálezu je kratší délka technologické cesty a z toho plynoucí menší rozměry celého zařízení, dále skutečnost, že...

Způsob odlévání odlitku ze smrštitelného materiálu při jeho tuhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Saip Jiří, Motloch Zdeněk, Sýkora Karel, Kosňovský Zdeněk

MPK: B22D 15/00, B22D 27/04

Značky: odlitků, smrštitelného, tuhnutí, materiálů, způsob, odlévání

Text:

...stávajíciho zpúsobu odlévání masivních odlitků s vývrtem, se odstraní způsobem odlévání odlitku ze smrštivého materiálu při jeho tuhnutí, 0 hmotnosti nad 20 tun,s předlitými vývrty a s prüřezy jeho jednotlivých částí situovanými ve svislé poloze nad sebou, v poměru minimálně ll,5 podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že se odlévá s částí odlitku o největším průřezu situovanou dole a obloženou chladítky s nejméně jedním chladicím...

Sonda pro přesné měření teploty tuhnutí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243503

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sluneík Pavel, Hrádek Václav

MPK: G01K 1/14

Značky: teploty, tuhnutí, sonda, měření, taveniny, přesné

Text:

...do měłicího prostoru s čidlem pro přesně měření teploty.Výhodou předmětné sondy je zejména vysoká přesnost stanovení teploty tuhnutí taveniny,rychlost stanovení a široká možnost využití bez ohledu na druh taveniny. například v černé i barevné metalurgíi, sklářství apod.Příkladné provedení sondy dle vynálezu je znázorněno na pfipojeném výkresu v podélném osovém řezu.Na čele ochranného pláště Q je tvarová krytka L, opatřená plnícím otvorem 1. Na...

Zařízení na regulaci doby tuhnutí voskových modelů pro přesné lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 251865

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bártů Stanislav, Zahrádka František

MPK: B22C 9/04, B22C 7/02

Značky: zařízení, regulaci, lití, modelů, tuhnutí, přesné, voskových

Text:

...vynálezu je zařízení na regulaci doby Íllhllllllĺ voskových Inlodelů, kude ňoumy jsou roplatřeny vyjímatellnlou otevílrací kladkou, přičemž plod Otevírací lištou automatického otevírání je uspořádán dvojčin v 4ný tlakový válec s otevírací pístnici, spojený s ovládacím ventilem.Příklazd provedení podle vynälezu je zobrazen na obr. 1 a lo-br. 2, kde lobr. 1 představuje Inárysný schematický pohled na zařízení podle vyoálezu a obr. 2 je...

Způsob urychlování tuhnutí kapek roztavené hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238359

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hellman Per, Josefsson Erik Anders Ăke

MPK: B22D 23/00, B22F 9/08

Značky: urychlování, zařízení, tuhnutí, kapek, tohoto, způsobu, provádění, způsob, roztavené, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu urychlováni tuhnutí kapek roztavené hmoty, vytvořených při výrobě prášku rozstřikováním proudu roztavené hmoty nejméně jedním fluidním paprskem, při němž se podle vynálezu chladicí inertní plyn přivádí do místa křížení proudu roztavené hmoty s nejméně jedním fluidním paprskem, kde se jím proud chladicího inertního plynu urychlí a usměrní do směru pohybu rozstřiknutých kapek roztavené hmoty, které obklopí a souběžně s...

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222493

Dátum: 01.10.1985

Autori: Filip Miloslav, Hromádko Zdeněk, Kadlecová Jana, Dobrovolný Jan

Značky: vrstvy, výrobků, povrchové, cementových, tuhnutí, retardéry

Zhrnutie / Anotácia:

Retardéry tuhnutí povrchové vrstvy cementových výrobků obsahující polymerní organické látky, anorganické plnivo, povrchově aktivní látky a vícesytné alkoholy. Způsobují zpomalení tuhnutí cementu a splňují i požadavek snadného vymývání retardované povrchové vrstvy a snadného odstranění zbytků přípravku z kovové formy.

Hmota pro zpomalení tuhnutí povrchové vrstvy betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219800

Dátum: 15.09.1985

Autori: Holý Evžen, Moravec Vladimír

Značky: povrchové, tuhnutí, betonů, hmota, zpomalení, vrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota, která má velmi široké uplatněni ve stavebnictví, zejména při výrobě panelů a pohledových betonů, obsahuje podle vynálezu produkty oxidace oligosacharidů, zahušťovadla gelového typu, např. pektinu, nerozpustná jemnozrnná inertní plniva a vodu. Jednotlivé složky jsou přesně stanoveny rozmezím svých hmotnostních dílů. Podrobně je vynález vysvětlen na svém příkladu konkrétního provádění.

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek a zařízení k tomu sloužící

Načítavanie...

Číslo patentu: 226833

Dátum: 01.09.1985

Autori: Barta Čestmír, Vyhnal Josef, Rouček Luděk, Rejl Josef, Trnka Jaroslav, Tříska Aleš, Liška Oldřich

Značky: elektrického, pracovního, sloužící, pevných, temperování, tavení, prostoru, žáruvzdorného, zařízení, látek, způsob, krystalizaci, vytápění, řízeného, tuhnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek, zejména za ztížených podmínek gravitace, vyznačený tím, že se do pracovního prostoru o poměru délky k šířce větší nežli 2:1 přivádí teplo dvěma až dvaceti souosými dostřednými proudy teplotního záření a/nebo vedení, lišícími se šířkou a popřípadě spolu bezprostředně sousedícími, kde teplota každého proudu...

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226832

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vyhnal Josef, Trnka Jaroslav, Barta Čestmír, Rouček Luděk, Tříska Aleš, Liška Oldřich, Rejl Josef

Značky: zařízení, tavení, způsob, provádění, způsobu, pevných, tuhnutí, tohoto, látek, krystalizace, temperování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek v zařízení na bázi elektrické pece, zejména při gravitaci v rozmezí 10-6 až 40 G, při kterém se výchozí látky ve formě oddělených dávek opatřených obalem jako jsou pouzdra, přivádějí ze zásobního prostoru do prostoru pracovního, vyznačený tím, že se jednotlivé dávky postupně a za sebou následovně vytlačují mechanicky popřípadě tlakem za nimi následujících dávek ze zásobního...

Regulátor tuhnutí a tvrdnutí cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222365

Dátum: 15.08.1985

Autor: Štepita Matej

Značky: cementů, regulátor, tvrdnutí, tuhnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor tuhnutí cementu obsahující trietanolamin, který reaguje v prvním stadiu po zamíchání s cementem a vodou exotermickou reakcí a současně obsahující kalciumformiát a/nebo kalciumhydroxyformiát. Tyto formiáty působící samostatně mají pozitivní vliv na tuhnutí a tvrdnutí cementu, ale za součinnosti trietanolaminu vykazují při tuhnutí a tvrdnutí cementu synergický účinek.

Univerzáoní urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214119

Dátum: 01.07.1984

Autor: Štepita Matej Ostrava

Značky: směsi, cementových, urychlovač, tuhnutí, univerzáoní, tvrdnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementových směsí, který je tvořen hydroxymravenčanem vápenatým. Urychlené tuhnutí a tvrdnutí betonových směsí podle vynálezu lze využít při betonování za nízkých teplot, při požadavcích na vysoké počáteční mechanické pevnosti, například při zhotovování podlah, při výrobě panelů ambulantním způsobem apod. Urychlovač podle vynálezu lze s výhodou použít při zhotovování tenkých vrstev pomocí hmot...

Vodovzdorný a pěnotvorný prostředek proti ohni s regulovatelnou dobou tuhnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216381

Dátum: 01.07.1984

Autori: Novotný Milan, Stojčev Alexandr

Značky: regulovatelnou, vodovzdorný, prostředek, tuhnutí, dobou, pěnotvorný, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vodovzdorný a pěnotvorný prostředek proti ohni s regulovatelnou dobou tuhnutí, vyznačený tím, že se skládá ze směsi 4,4 hmotnostních dílů dihydregenfosforečnanu amonného, 2,5 až 4,4 hmotnostních dílů dusičnanu amonného, 30 až 50 hmotnostních dílů dextrinu, 14 až 60 hmotnostních dílů modifikátoru, např. močovinoformaldehydové pryskyřice, melaminoformaldehydové pryskyřice, 22 až 35 hmotnostních dílů vody a 0,12 až 1,2 hmotnostních dílů...

Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213983

Dátum: 01.06.1984

Autor: Bruthans Zdeněk

Značky: cementů, tuhnutí, tvrdnutí, urychlovač

Zhrnutie / Anotácia:

Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí cementů na bázi portlandských slínků vhodný zvláště pro technologii stříkaného betonu. Při výrobě stříkaného betonu je nutné zabezpečit co nejrychlejší tuhnutí cementu po přimíchání vody v trysce. Výhodné je, když urychlovač zvyšuje počáteční pevnosti a nesnižuje velmi pevnost konečnou. Bez dostatečné rychlého tuhnutí směs opadává zvláště ze stropních částí konstrukcí a není možné vytvářet nástřiky velké tlouštky v...