Patenty so značkou «tuhá»

Tuhá perorálna farmaceutická kompozícia na zlepšenú biodostupnosť kalcitonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287613

Dátum: 16.03.2011

Autori: Sparta Gregory, Sikora Joseph, Yang Rebecca Fai-ying, Azria Moise, Bateman Simon David, Ault Joseph, Xiao Jie

MPK: A61K 38/23, A61K 35/60, A61K 47/18...

Značky: biodostupnosť, kalcitonínu, zlepšenú, kompozícia, tuhá, perorálna, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna farmaceutická kompozícia na zlepšenú biodostupnosť kalcitonínu obsahuje kalcitonín, aplikačnú molekulu N-(5-chlórsalicyloyl)-8-aminokaprylovej kyseliny (5-CNAC) a krospovidón alebo povidón ako vehikulum.

Tuhá farmaceutická kompozícia tvarovateľná za tepla s riadeným uvoľňovaním perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286920

Dátum: 26.06.2009

Autori: Tharrault François, Wuthrich Patrick, Briault Gilles, Rolland Hervé, Pichon Gérard

MPK: A61K 9/20, A61K 9/16, A61K 31/40...

Značky: perindoprilu, uvoľňovaním, kompozícia, tepla, tvarovatelná, tuhá, farmaceutická, riadeným

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tuhá farmaceutická kompozícia s riadeným uvoľňovaním perindoprilu, pripravená tvarovaním zmesi obsahujúcej polyméry zo skupiny polymetakrylátov a perindopril alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ za tepla.

Tuhá farmaceutická kompozícia tvarovateľná za tepla s riadeným uvoľňovaním ivabradínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286413

Dátum: 25.08.2008

Autori: Wuthrich Patrick, Pichon Gérard, Tharrault François, Briault Gilles, Rolland Hervé

MPK: A61K 47/34, A61K 31/55, A61K 9/16...

Značky: tuhá, riadeným, ivabradínu, tepla, uvoľňovaním, tvarovatelná, kompozícia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá farmaceutická kompozícia s riadeným uvoľňovaním ivabradínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli obsahuje za tepla tvarovateľnú zmes obsahujúcu od 10 do 500 % ivabradínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli a od 50 do 90 % jedného alebo viacerých polymérov zvolených zo skupiny polymetakrylátov.

Kryštalická tuhá rasagilínová zásada

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10972

Dátum: 13.12.2007

Autori: Frenkel Anton, Koltai Tamas

MPK: A01N 33/02, A61K 31/135

Značky: zásada, tuhá, krystalická, rasagilínová

Text:

...vo vode 5,5 mg/ml pri pH hodnote 11.0029 Kryštalická rasagilinová zásada sa môže použiť ako syntetický medziprodukt, ktorý sa používa na získanie rasagilínovej soli, ako je napriklad metylsulfónan rasagilinu alebo vinan rasagilinu. Kryštalická rasagilinová zásada sa môže rozpustiť v rozpúšťadle a môže reagovať s kyselinou, čím sa vytvorl farmaceutlcky prijaleľná kyslá adičná sol. Kryštalizácia rasagilínovej zásady by mohla poskytnúť ďalšie...

Tuhá farmaceutická kompozícia obsahujúca telitromycín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8596

Dátum: 23.02.2006

Autor: Desesquelle Christian

MPK: A61K 31/704, A61P 31/04, A61K 9/20...

Značky: tuhá, obsahujúca, farmaceutická, kompozícia, telitromycín

Text:

...účinnej zložky značne zmenšenú veľkosť, a na druhej strane umožňuje celkom výrazné zvýšenie odolnosti tabliet pred potiahnutím proti zlomeniu. a teda v priemyselnom meradle veľmi výrazne znížiť mieru odpadu tabliet s nedokonalým vzhladom v dôsledku nedostatočnej súdržnosti materiálu0012 Predmetom predkladaneho vynálezu je teda tableta obsahujúca telitromycín alebo niektorú z jeho adičných solí s farmaceutický prijateľnou kyselinou ako...

Tuhá farmaceutická kompozícia obsahujúca valsartan

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13384

Dátum: 23.12.2005

Autori: Slanc Vovk Janika, Rangus Marija, Vrbinc Miha, Cernosa Lidija, Bevec Franci, Zupančič Silvo

MPK: A61K 31/41, A61K 9/14

Značky: kompozícia, valsartan, obsahujúca, tuhá, farmaceutická

Text:

...valsartanu môžu byť ako návod použité US 6485745 a US 6395728. Obidva dokumenty uvádzajú spôsoby zhutnenia a lisovania na výrobu tabliet obsahujúcich valsartan.0012 Zatiaľ čo jeden dokument doterajšieho stavu techniky z predchádzajúcej doby (EP-A-0443983) opisuje granuláciu na báze etanolu alebo vody a organické potiahnutie farmaceutického prostriedku obsahujúceho valsartan, väčšina relevantného doterajšieho stavu techniky predpokladá,...

Enterická tuhá orálna dávková forma bisfosfonátu obsahujúca chelatačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8045

Dátum: 14.04.2005

Autori: Burgio David Ernest, Dansereau Richard John

MPK: A61K 9/20, A61K 9/32

Značky: činidlo, bisfosfonátu, tuhá, obsahujúca, enterická, orálna, chelatačné, forma, dávková

Text:

...a solváty a ich kombinácie(b) 75 mg až 250 mg disódium EDTA a(c) enterický poťah, ktory poskytuje uvoľňovanie bisfosfonátu a EDTA vdolnom gastrointestinálnom trakte cicavce3 pričom molárny pomer disódium EDTA a rizedronátu je najmenej 2 1.0013 Dávkové formy podľa predloženého vynálezu poskytujú dodávanie bisfosfonátu a chelatačného činidla do dolného gastrointestinálneho traktu cicavčieho subjektu a farmaceuticky účinnú absorpciu...

Rapamycínová tuhá dávková jednotka a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284472

Dátum: 30.03.2005

Autor: Nagi Arwinder Singh

MPK: A61K 9/20

Značky: přípravy, spôsob, rapamycínová, jednotka, tuhá, dávková

Zhrnutie / Anotácia:

Rapamycínová tuhá dávková jednotka, ktorá pozostáva z jadra a cukrového povlaku, pričom cukrový povlak obsahuje rapamycín, jeden alebo viac cukrov a jedno alebo viac spojív.

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca tuhú disperziu ritonaviru a lopinaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12846

Dátum: 23.08.2004

Autori: Alani Laman, Reinhold Ulrich, Ghosh Soumojeet, Liepold Bernd, Berndl Gunther, Breitenbach Jörg, Rosenberg Jörg

MPK: A61K 9/20, A61K 9/14, A61K 31/425...

Značky: disperziu, tuhá, obsahujúca, lieková, farmaceutická, lopinaviru, ritonaviru, forma, tuhú

Text:

...skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna zložka alebo kombinácia aktívnych zložiek je dispergovaná vzáklade pozostávajúcom zfarmaceuticky prijateľných polymérov rozpustných vovode a farmaceuticky prijateľných tenzidov. Pojem tuhá disperzia zahŕňa systémys malými čiastočkami, s priemerom spravidla menším ako 1 m, jednej fázy dispergovanej v...

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca ritonavir

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9817

Dátum: 23.08.2004

Autori: Alani Laman, Reinhold Ulrich, Rosenberg Jöerg, Breitenbach Jörg, Liepold Bernd, Derndl Gunther, Ghosh Soumojeet

MPK: A61K 9/20, A61K 9/14, A61K 31/425...

Značky: lieková, ritonavir, farmaceutická, obsahujúca, tuhá, forma

Text:

...v aspoň jednom farmaceutický prijateľnom polyméri rozpustnom vo vode aaspoñ jeden farmaceutický prijateľný tenzid. Vjednom uskutočnení má farmaceutický prijateľný polymér rozpustný vo vode teplotuPojem tuhá disperzia deñnuje systém vtuhom skupenstve (na rozdiel od kvapalneho alebo plynného skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna...

Stabilná tuhá lieková kompozícia na perorálne podávanie ramosetrónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5243

Dátum: 30.01.2004

Autori: Yasuji T, Atsuta Y, Nishida A, Niwa A, Sugihara A, Masaki K

MPK: A61K 47/02, A61K 47/12, A61K 31/4164...

Značky: kompozícia, tuhá, podávanie, lieková, stabilná, perorálne, ramosetrónu

Text:

...V dôsledku toho bolo neočakávane zistené, že propylgalát poskytuje ovela významnejší stabilizačný účinok v porovnani so stabilizačným účinkom proti teplote/vlhkosti enolových kyselín, ktoré poskytujú vynikajúci stabilizačný účinok, ako je napríklad kyselina askorbová a kyselina erytorbová. Pôvodcovia predkladaného vynálezu ďalej uskutočňovali rozsiahly a intenzívny výskum. V dôsledku toho bolo prekvapivo zistené, že hydroxykarboxylové...

Blistrové balenie a tuhá dávková forma, obsahujúce desmopresín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 916

Dátum: 13.11.2003

Autori: Wannerberger Kristin, Nilsson Lars Anders Ragnar

MPK: A61K 9/20, A61K 38/10

Značky: obsahujúce, blistrové, tuhá, balenie, dávková, forma, desmopresín

Text:

...ktoré sú k dispozícii na farmaceutické použitie, sa nachádza vo Pharmaceutics - The science of dosage form design vyd. M. E. Aulton, Churchill Livingstone, Edinburgh,London, Melbourne a New York 1988.0006 Existuje potreba poskytnúť blistrové balenie, obsahujúce desmopresín, u ktorého nie je problémom stabilita pri skladovaní.0007 Patent US 5 763 405 opisuje tuhú dávkovú formu desmopresínu. Má enterický povlak, prispôsobený na to, aby...

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283082

Dátum: 27.12.2002

Autori: Sackler Richard, Chasin Mark, Pedi Frank, Goldenheim Paul, Oshlack Benjamin, Kaiko Robert

MPK: A61K 31/485, A61K 9/50

Značky: regulovaným, forma, tuhá, aplikačná, perorálna, uvoľňovaním

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním, ktorá pozostáva z množstva inertných farmaceutických guľôčok potiahnutých analgeticky účinným množstvom opiátového analgetika alebo zmesou opiátových analgetík, alebo ich solí, pričom inertné farmaceutické guľôčky sú prekryté povlakom regulujúcim uvoľňovanie látky, pričom disolučná rýchlosť aplikačnej formy, stanovená v podmienkach in vitro USP miešadlovou metódou pri 100 ot./min. v 900...

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 283081

Dátum: 27.12.2002

Autori: Chasin Mark, Oshlack Benjamin, Pedi Frank, Goldenheim Paul, Kaiko Robert, Sackler Richard

MPK: A61K 9/50, A61K 31/485

Značky: regulovaným, forma, uvoľňovaním, aplikačná, tuhá, perorálna

Zhrnutie / Anotácia:

Tuhá perorálna aplikačná forma s regulovaným uvoľňovaním, ktorá pozostáva z analgeticky účinného množstva opiátového analgetika alebo zmesi opiátových analgetík, alebo ich solí, potiahnutých povlakom regulujúcim uvoľňovanie látky alebo zabudovaných do matrice regulujúcej jeho uvoľňovanie, pričom disolučná rýchlosť aplikačnej formy, stanovená v podmienkach in vitro USP miešadlovou metódou pri 100 ot./min. v 900 ml vodného tlmivého roztoku, pH...

Kompaktná tuhá skriňa, najmä na vonkajšiu inštaláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1740

Dátum: 04.02.1998

Autori: Trčka Vojtěch, Machů Aleš, Šuráň Jozef

MPK: H05K 5/00, H02B 1/26, H02B 1/28...

Značky: najmä, tuhá, skriňa, inštaláciu, kompaktná, vonkajšiu

Text:

...tvorí aspoň jeden obvodový korpus, ktorý je vybavený aspoň z jednej strany dverami, otočne uchytenými pomocou vnútomých závesov ku korpusu, pričom styčná plocha korpusu a dverí je vybavená priebežným tesnením, a v prípade rovinyprotiľahlej ku dverám je korpus kontinuálne uzatvorený dnom. Pritom stenakorpusu, dverí aj dna je tvorená vrstveným materiálom, ktorý pozostáva z vonkajšejvonkajšej a vnútomej šupky je 0,2 až 1,0 mm a materiálom je...

Polyéterpolyol, spôsob jeho prípravy, polyéterpolyolová zmes a tuhá polyuretánová pena s jeho obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281277

Dátum: 14.01.1998

Autori: Broennum Thomas, Steinmetz Johannes Cornelis, Sangha Parminder Singh

MPK: C08L 75/04, C08L 75/08, C08G 18/48...

Značky: polyéterpolyol, použitie, tuhá, obsahom, polyuretanová, přípravy, spôsob, polyéterpolyolová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je polyéterpolyol, ktorý má aromatickosť v rozsahu od 2 % do 35 %, priemernú nominálnu funkčnosť Fn v rozsahu od 2,0 do 4,5 a hydroxylové číslo v rozsahu od 390 do 650 mg KOH/g, pričom aromatické atómy uhlíka sú obsiahnuté v štruktúrnych častiach všeobecného vzorca (I), kde R1 skupiny nezávisle znamenajú vodík alebo C1-C3 alkylskupinu obidve R2 skupiny nezávisle znamenajú C1-C3 alkylskupinu a n je celé číslo od 0 do 3. Spôsob prípravy...

Spotřebič na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262241

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pokorný Jan, Žďárský Josef, Masopust Zdeněk

MPK: F24C 15/02

Značky: spotrebič, paliva, tuhá

Text:

...hořícího paliva na roštu, což u kotlů zvyšuje tepelné ztráty.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na popelových dvířkách spotřebiče na tuhá paliva ze strany roštu je osazen tepelný štít s průzorem a vzduchovou mezerou a regulační orgán je opatřen průhledným krytem.Osazením tepelného štítu na popelovádv-ířka se zabráni jejích ohřív-ání sálavýmteplem od roštu. Spalovací vzduch, který je...

Tuhá obkládací deska koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 261997

Dátum: 10.02.1989

Autori: Moškoř Josef, Chocholáč Miroslav, Noga Zdeněk

MPK: C10B 29/02

Značky: tuhá, obkládací, deska, koksovací

Text:

...pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení po dle přiloženého výkresu, kde obr. 1 znázor ňuje nárys a obr. 2 znázorňuje bokoryskla-dních prvků doasavadoího provedení tuhé »obkládací desky koksovací pece. Obr. 3 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece dosavadní provedení tuhé obkládací desky koksovací pece podle vynálezu. Obrázek 4 znázorňuje v příčném řezu hlavou koksovací pece tuhou...

Zařízení k řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva s pohyblivými rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261472

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hanák Vladimír, Tesař Vladimír, Podhorný Petr, Kania Josef

MPK: F23N 5/20, F23N 5/00

Značky: tuhá, pohyblivými, rošty, procesu, řízení, kotlech, zařízení, spalovacího, paliva

Text:

...výhodou je dodržovánípožadovaného tepelného výkonu kotle se snížením ztrát vlivem přetápění. Sníží se nároky na pracnost obsluhy kotle, umožní se programové řízení požadovaného tepelného výkonu kotle.Na připojených výkresech jsou naznačeny příklady zařízeník řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva s pohyblivými rošty podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je podsta~ta zařízení k řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva a na...

Topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 259612

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bartes Vladimír

MPK: F23C 6/04

Značky: topné, zařízení, tuhá, šachtou, násypnou, paliva

Text:

...jako je méněhodnotné hnědé uhlí, hruboprach, dřevo, drtiny a dřevní odpad a tím šetří palivo kvalitní.Provedení topného zařízení podle vynálezu je znázorněno na příloženém schematickem výkrese, který znázorňuje topné zařízení s násypnou šachtou pro tuhá paliva v řezu.Topné zařízení podle vynálezu sestava ze4 šikmě dyšny 1 ústící do středu nasypné šachty B, přičemž rovina tohoto ústí dyšny 1 je horizontální.Šikmá dyšna 1 je vedena do...

Hydrofilní tuhá lehčená hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258794

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šňupárek Jaromír, Lohr Jiří

MPK: C08J 9/00, A47G 7/02

Značky: tuhá, hydrofilní, lehčená, hmota

Text:

...struktura) a tak i z hlediska aplikovanýoh konkrétních technologických parametrů)(velikost michané šarže, tvar, rozměry a konstrukce licich forem), jak uvedenoVodný roztok nizkomolekulárniho produktu reakce fenolu 5 formaldehydem v molárním poměru 11,3 až 11,9 má koncentraci pevné látky 65 až 85 8 hmot. (pevná látka je zbytek po sušení 2 h při 150 °C). Chemické složení, struktura produktu je vyjádžena hodnotou viskozity 0,5 až 5,0...

Pohyblivý rošt do kotlů na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 256519

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pacherník Pavel, Hrubý Jiří, Raiser Jaroslav, Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří

MPK: F23H 15/00

Značky: paliva, tuhá, rošt, pohyblivý, kotlů

Text:

...způsobem,t.J. ovládaním pákovým mechanismem a nikoliv živelně, takže ěkvár ru a hrubou popelovinu lze z kotle odstraňovat v nutněm množství po dávkách a nedochází tak k rázovému borcení vrstvy ěkváry v horní části ohniště a k propadáväní dosud nespáleného paliva do-popelníku. To přináší zvýšenou hospodárnost provozu kotle. Kromětoho pohýälivý rošt podle vynálezu umožňuje rovnoměrné odatraňo~ vůní ěkvárujíoí popeloviny po celé ploše ohniětě a...

Tuhá zasklívací lišta pro dřevěná okna

Načítavanie...

Číslo patentu: 243417

Dátum: 14.08.1987

Autor: Trnka Rudolf

MPK: E06B 3/62

Značky: lišta, tuhá, drevená, zasklívací

Text:

...hřebtĺky nebo vruty, a lišta netěení.Tuhá lišta vyžaduje podtmelení v míeteoh doteku se eklem, avšak pri dotlačeni tvrdá lišty na sklo je tmel vytlačen a stráni svou funkci.Výäe uvedené nedostatky při upevñování skle do dřevlných oken leon odstranäny zasklivací lištou podle vynáleau, její podatetou do, že lista z tuhého materiálu mi ne apodnívodorovné ploäe výetupek, ktorý zabezpečuje eamosvornoet lišty be upevňovúní hŕebíky nebo...

Spotřebič na tuhá paliva, zejména kamna

Načítavanie...

Číslo patentu: 250063

Dátum: 15.04.1987

Autor: Švorc Josef

MPK: F23N 1/02, F24B 1/08

Značky: spotrebič, kamna, tuhá, zejména, paliva

Text:

...s možností účinnějšího spalování paliva je to, že u tohoto nového spotřebiče, který má jen jedinou rucjní regulaci, a to regulaci jen tepelného vykonvu,ani při zcela neodborné obsluze nemuze nikdy nastat nedokonalé a tedy nehospodárné spalování paliva a tím take nikdy nemohou vzniknout ekologicky skodhve splodiny hoření.Spotřebič, zvláště kamna na tuhá paliva se vzájemným uspořádáním vnitřních částí podle tohoto vynálezu mohou mít detailní...

Roštová soustava pro spotřebiče na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 247961

Dátum: 15.01.1987

Autori: Minarčík Antonín, Žďárský Josef, Masopust Zdeněk, Studnička Antonín

MPK: F23H 9/08

Značky: paliva, soustava, roštová, tuhá, spotřebiče

Text:

...roltovteouetavy vytvoří obddlníkový otvor pro vytalení nepropadlych zbytků. Uvedením přední evielć části do původní polohy e vyeunutím zadrłovače paliva dojde k opnovení provozu, takže je umołnčn dlounodobý staložárný provoz.Vynálezje blíže vyevetlen na příkladech provedení, ktere jeou znezornčny naNa obr. l je evislý řez epotřebičem na tuha paliva. Obr. 2 znázorňuje protilehly sviely řez se zlomenouľpřadní částí a zaaunutłlzadtrłovačem...

Zapalovací zařízení pro topidla na tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 233083

Dátum: 01.01.1987

Autori: Němec Zdeněk, Krásenský Pavel

MPK: F23Q 7/02

Značky: paliva, zapalovací, topidla, zařízení, tuhá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na zapalování topidel na tuhá paliva. Jeho podstata spočívá v tom, že na základové desce zapalovacího článku je upevněn držák zápalky a žhavicí spirála, přičemž v držáku je zápalka, která dosedá svou hlavičkou na žhavicí spirálu.

Stáložárné topeniště pro tuhá paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 221557

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hanuš Bohuslav, Purkrábek František

Značky: tuhá, paliva, stáložárné, topeniště

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití tepelné energie tuhých paliv, přičemž veškerý vzduch i spalitelné části paliv procházejí stáložárnou žárovou vrstvou o vysoké teplotě. Tohoto výsledku se dosahuje tím, že ve spalovacím prostoru naplněném tuhým palivem, postupuje žárová vrstva proti směru vzduchu, přiváděnému tryskami do paliva. Teplo postupující palivem ovlivní tepelná čidla, která uvedou do chodu píst, který dodá novou dávku paliv a vše...

Univerzální tuhá náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 215642

Dátum: 15.10.1984

Autor: Polesný Miroslav

Značky: tuhá, náprava, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální tuhá náprava, vyznačující se tím, že na její nosné části (4) je na čepech (1,2) kolmých ke směru jízdy uloženo pojezdové kolo (6) prostřednictvím výkyvného náboje (5), které má na boku upevněny oporné protiskluznice (9,15,18), přičemž výkyvný náboj (5) je čepem (14) výkyvně spojen s ovládacím dvoučinným válcem (10,17).